Bildegalleri

FjoRea

FjoRea - Lekre solrike leiligheter i hjertet av Knarvik. De fleste får nydelig sjøutsikt. Garasje er inkludert!

Kart med kartnålKvassnesvegen 57, 5914 Isdalstø

Prisantydning fra

3 900 000 kr

Prisantydning til

8 990 000 kr

Totalpris fra

3 914 734 kr

Totalpris til

9 017 763 kr

 • Planlegging

  1 kvartal 2024

 • Salgsstart

  2. kvartal 2024

 • Byggestart

  4. kvartal 2024

 • Overtakelse

  3. kvartal 2026

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 3
Internt bruksareal
57 - 114 m² (BRA-i)
Bruksareal
62 - 119 m²
Eksternt bruksareal
5 m² (BRA-e)
Innglasset balkong
5 m² (BRA-b)
Balkong/Terrasse
9 - 37 m² (TBA)
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Garasje/P-plass
Vaktmester-/vektertjeneste
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Utsikt
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil
EnhetEtasjeBRA-iSoveromTotalpris
101158 m²13 914 734 kr
102162 m²13 915 665 kr
103167 m²14 416 828 kr
104187 m²26 011 481 kr
105163 m²14 005 897 kr
106176 m²25 118 922 kr
1071114 m²37 817 763 kr
208258 m²14 114 734 kr
209262 m²14 115 665 kr
210267 m²14 616 828 kr
211259 m²14 064 967 kr
212257 m²14 004 501 kr
213262 m²14 265 665 kr
214298 m²37 424 040 kr
215275 m²25 718 689 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

I hjertet av Knarvik skal Erstad og Lekven nå bygge nydelige leiligheter i ulike størrelser. Alle leilighetene får gode solforhold på egen uteplass. Sameiets fellesarealer blir pent opparbeidet med ulike sosiale møteplasser.

Beliggenhet

I Kvassnesvegen vil man få man få en rolig fin beliggenhet, men samtidig sentralt med alt du trenger i hverdagen innen rekkevidde. Det er matbutikk og legesenter like ved og kort gangavstand til servicetilbud i- og rundt Knarvik senter. Amfi Knarvik har en rekke butikker og spisesteder så her finner man alt man trenger både til hverdag og fest. Her er også bibliotek og bingo. Gode kollektivtilbud med hyppige bussavganger og hurtigbåt. Skyssbåten til Bergen sentrum er veldig populær og tar deg til og fra Bergen sentrum på under 20 min. Kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg.

For den turglade byr området på alt fra enkle til mer krevende turopplevelser. Her kan nevnes tur rundt Kvassnesstemma som passer for liten og stor, eller topptur fra Knarvik til Gladihaug via Indregardsfjellet og Øvre Åse som er kjent for å være en fantastisk tur i variert turterreng.

For innedørstrening er det kort avstand til Studio Nor treningssenter med aktiviteter for heile familien. Treningssenteret ligger sentralt i Knarvik og er kjent for et godt miljø og bredt treningstilbud.

I prosjektet blir det tilrettelagt for tilkomst fra begge sider av tomten. Det gir muligheter for å nå til butikker og Knarvik senter på tilnærmet flat mark.

Prisinformasjon

Se den til enhver tid gjeldende prisliste for prisantydning på den enkelte bolig. Salgsprisene kan ikke justeres etter selgers aksept og kontraktsinngåelse.

Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte enheter. Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på prosjektets hjemmeside Fjorea.no

Kjøpsomkostninger som er nevnt i kjøpekontrakt og prospektet kommer i tillegg. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å regulere salgspris eller betingelser på usolgte boliger.

Priseksempel leilighet 101
Prisantydning kr 3 900 000,-.
Dokumentavgift kr 9895-
Tinglysning hjemmel kr 500,-
Tinglysning pant kr 500,-
Panteattest kr 240,-
Oppstartsmidler sameie kr 3.480,- (58 kvm BRA-I. Kr 60 per kvm).
Totalpris kr 3?914.615,-

Regnestykket forutsetter at boligen blir solgt på prisantydning.

Omkostninger

Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon, se forøvrig prislisten for detaljert informasjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr 17 046 980,-. Tomteverdien fordeler på den enkelte bolig etter sameiebrøk. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte er for tiden kr. 500,-, tinglysingsgebyr for eventuelle pantedokument er for tiden kr. 740,- inkl. Pantattest. Det tas forbehold om endring av gebyrsatsene og beregningsgrunnlaget for disse. Dersom tomteverdi blir nedjustert, og kjøper har betalt inn for mye i dokumentavgift, vil megler tilbakebetale overskytende beløp til kjøper.

Oppstartkapital
Alle kjøpere må i forbindelse med overtakelse av boligen og innbetaling av rest kjøpesum og omkostninger, også betale inn sin del av sameiets oppstartkapital. Oppstartkapitalen vil inngå i driften av sameiet og vil ikke bli refundert. Størrelsen på den enkelte andel blir beregnet på bakgrunn av boligens interne bruksareal (BRA-i). Oppstartkapitalen tilsvarer kr 60,- per BRA-i.

Ferdigstillelse

Forventet ferdigstillelse er 3.kvartal 2026, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Estimatet er basert på en byggetid på 22-24 mnd. med byggestart 4. kvartal 2024. Estimert byggetid er ikke bindende da det kan oppstå forhold som forlenger byggetiden.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen, se punktet om "Særlige forbehold" skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter.

Senest 8 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Det gjøres oppmerksom på at det etter overtakelse kan fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, næringsareal, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider.

Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet.

Beskrivelse av tomt

I felles uteoppholdsareal vil det anlegges gangveger, uteplasser og trapper i samsvar med situasjonsplan. Sikringsgjerder monteres etter gjeldende forskrifter. Beplantning, såing av plen og utstyr tilpasses gjeldende bestemmelser i reguleringsplan og skal bidra til et sosialt og inkluderende bomiljø.

Oppvarming

Varmeanlegget med varmepumpe vann til vann eller luft til vann omfatter også oppvarming av leiligheter (stue og kjøkken) med konvektorer/radiatorer. I den grad varmeanlegget ikke dekker varmebehovet, suppleres med el-oppvarming. Ventilasjon og varmegjenvinning vil også ha betydning for varmebehovet. Det installeres forbruksmåler i hver leilighet, avleses av eier eller fjernavlesning av ekstern part (eksempelvis BKK energimåling).

Baderom leveres med elektrisk gulvvarme.

Felles varmt vann med måling av forbruk per leilighet
Det leveres varmtvann fra fellesanlegg med forbruksmålere for hver leilighet (avleses av eier). Varmtvann varmes via felles varmepumpe. Det innebærer energisparing på oppvarming av varmtvann i forhold til direkteoppvarming med elkraft. Det er med andre ord et energisparetiltak. Vi anbefaler at sameiet etablerer avtale for fjernavlesning av varme og varmtvann.

Generell orientering

I Kvassnesvegen, på eiendom gnr. 188, bnr. 701 i Alver kommune, skal det bygges et nytt boligbygg med 31 leiligheter. Leilighetene vil variere i størrelse fra ca. 56 114 m2.

Bygget får en oppdelt bygningsstruktur med varierende etasjeantall fra 2 plan i sørvest til 5 plan i nordøst. Under leilighetsbygget blir det en egen stor parkeringsetasje. Tilkomst til leilighetene er via 2 oppganger, hver med separat trapp- og heistilkomst til alle leilighetene. Enkelte leiligheter har i tillegg tilkomst via svalgang. I felles uteareal blir det opparbeidet et innbydende utemiljø for lek og rekreasjon.

Garasje/parkering

Det bygges et felles garasjeanlegg under bygningen. Gulvet i garasjeanlegget asfalteres. Parkeringsplass er inkludert i leilighetsprisen. I anlegget er det avsatt gjesteparkering / HC-parkering i henhold til reguleringsbestemmelsene. Garasjeplasser blir opparbeidet med ladestasjon. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere.

Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør. Det innebærer at den enkelte betaler for
eget forbruk pluss et administrasjonspåslag. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser. Selger vil beholde eiendomsretten til fritt å kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser.

Det er prosjektert 41 p-plasser i anlegget. Det medfølger 1 stk parkeringsplass inkludert i leilighetsprisen.
Ledige parkeringsplasser selges fortløpende for kr 290 000,- etter prinsippet første mann til møllen .

Organisasjonsform

Prosjektet er planlagt oppdelt i et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Sameiet vil da bestå av 31 boligseksjoner, 1 næringsseksjon (garasjeanlegget), tilleggsdeler tilhørende den enkelte seksjon og fellesarealer. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.

Det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i prosjektet.

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Eksklusive uteområde/tilhørende hageparsell, balkong/terrasser er planlagt seksjonert som tilleggsdel til hver enkelt seksjon.

Garasjeanlegget er planlagt seksjonert som en egen næringsseksjon i sameiet, og organisert som et tingsrettslig sameie, hvor hver enkelt parkeringsplass vil utgjøre en ideell eierandel av den respektive næringsseksjonen. Seksjonseiere blir sameiere gjennom et realsameie hvor den eierandelen i sameiet knyttes opp mot boligseksjonen som tilbehør til denne jf. avhendingslovens § 3-4 annet ledd bokstav d.

Det må påregnes at vedtekter vil kunne regulere utleie og videresalg. Garasjeplassen kan, dersom den ikke skal følge boligseksjonen ved videresalg, kun overdras/selges til andre eiere av boligseksjoner i Sameiet. Den kan videre kun leies ut sammen med boligseksjonen eller til andre eiere av boligseksjoner i Sameiet. Selger tar forbehold om annen organisering av garasjeanlegget, dersom dette er formålstjenlig.

Selger vil beholde retten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere slike eneretter annerledes enn det som er oppgitt ovenfor, eksempelvis ved bruksretter eller gjennom vedtektene. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets øvrige fellesareal og installasjoner.

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Styret vil bli valgt i forbindelse med et konstituerende sameiermøte som utbygger vil arrangere i forbindelse med ferdigstillelse.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven §23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Sameiet er ikke opprettet. Dette vil bli opprettet av utbygger i forbindelse med overtakelse.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, som å sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur og installasjoner. Dette kan være vedlikehold av felles veier, adkomstarealer og andre fellesarealer. Videre å sørge for brøyting, renovasjon, strøm til fellesarealer, drift av fjernvarmeanlegg og garasjeanlegg. Sørge for tilstrekkelig forretningsførsel og at eiendommenes bygningsmasse er tilstrekkelig forsikret. Kostnader til dette, kommunale avgifter og andre relevante kostnader for fellesarealer, installasjoner og drift, vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk.

Kostnader knyttet til den enkelte eierseksjon slik som f.eks. vedlikehold, strøm, varmtvann, oppvarming, kommunale avgifter og eiendomsskatt, må dekkes av seksjonseier.

Selger vil engasjere forretningsfører for første driftsår.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. Megler vil se til at det foreligger brukstillatelse ved overtakelse.

Det er selgers ansvar å besørge at ferdigattest blir utstedt.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefales det at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å ta boligen i bruk. Å bebo/ta boligen i bruk uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og evt. bøter fra kommunen.

Av erfaring vil det kun bli utstedt midlertidig brukstillatelse ved overtakelsen. Ferdigattest vil først foreligge når hele prosjektet er ferdigstilt. Kjøper plikter å overta mot midlertidig brukstillatelse og har rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Megler vil følge opp og ivareta at det holdes tilbake midler som sikkerhet for gjenstående arbeider i samråd med utbygger, den enkelte kjøper og evt. tiltrådt styre i sameiet.

Alternativt kan selger stille vanlig selvskyldnergaranti som sikkerhet for denne muligheten. Selger tar forbehold om å kunne stille slik garanti. Overtakelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har tatt over eiendommen og ikke har krav på dagmulkt etter overtakelse.

Ved overtakelse vil kjøper få tildelt FDV dokumentasjon som viser hvilket materiale, produkt og fargevalg som er benyttet, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firmaer som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold.

Kjøper må påregne at det kan bli noe byggearbeid etter innflytting i anledning ferdigstillelse av utomhusanlegg.

Adgang til utleie

Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge eller leie ut sine seksjoner.Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Normalt vil det være et krav at et hvert salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører/styre med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:

- det er oppnådd salg for en total sum som tilsvarer 60% av prosjektets salgsverdi. Selger står fritt til å beslutte å igangsette prosjektet med lavere forhåndssalg.

- Kommunen gir ramme- og igangsettelsestillatelse og disse blir ikke påklaget.

- åpning av byggelån

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 31.12.2024. Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:

- Denne kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser

- Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Tilvalg og endringer

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og/eller tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers leveransebeskrivelse.

Betalingsbetingelser

Når selger frafaller sine forbehold og varsler at prosjektet igangsettes, forfaller kr 100 000,- til betaling. Omkostninger og oppstartsmidler sameie omfattes ikke.

For kjøpsavtaler som inngås etter at det er vedtatt igangsetting, skal det innbetales kr 100 000,- ved kontraktsinngåelse.

Forskuddene må være fri egenkapital. Det vil si at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nåværende kontrakt. Egenkapital kan være oppstarte midler eller lån som sikres med pant i eiendom man eier i dag og som kan belånes. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Innbetaling av forskudd forutsetter at selger har stilt enntreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Megler oversender denne senest ved påkrav av forskudd.

Restbeløp av kjøpesum samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. Det kreves fremlagt finansieringsbevis eller på annen måte bekreftet finansiering før kontraktsinngåelse. Alle bud må inneholde informasjon om hvordan kjøpet er tiltenkt finansiert. Dersom kjøper har klart et finansieringsbevis, bes det om at dette sendes til megler. Megler har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. Selger/megler kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått. Innbetalinger skal skje fra godkjent norsk finansinstitusjon til meglers klientkonto.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Ta kontakt med selger ved spørsmål rundt garantier/ oppgjør.

Ansvarlig megler

Lena Leikvoll

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode358541691
Sist endret27. juni 2024 12:36
Referanse1508245006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.