Bildegalleri

DRAMMEN/ STRØMSØ

Deciliteren

Salget er i gang! 102 urbane leiligheter i skillet mellom gammelt og nytt. Nærhet til sentrum, tog mm.

Kart med kartnålTollbugata/ Ryddinggangen/ Dr.Hansteinsgate/ Hesselberggate, 3044 Drammen

Prisantydning fra

1 695 000 kr

Prisantydning til

5 975 000 kr

Totalpris fra

3 403 847 kr

Totalpris til

11 963 847 kr

 • Planlegging

  1.kvartal 2024

 • Salgsstart

  08.05.2024

 • Byggestart

  4. kvartal 2024

 • Overtakelse

  4. kvartal 2026

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 3
Internt bruksareal
45 - 114 m² (BRA-i)
Bruksareal
48 - 119 m²
Eksternt bruksareal
3 - 5 m² (BRA-e)
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Takterrasse
Garasje/P-plass
Hage
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Utsikt
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil
EnhetEtasjeBRA-iSoveromTotalpris
101164 m²24 403 847 kr
102178 m²25 403 847 kr
103145 m²13 703 847 kr
105146 m²13 703 847 kr
107152 m²13 903 847 kr
108150 m²13 403 847 kr
109180 m²25 463 847 kr
110186 m²25 703 847 kr
111183 m²25 663 847 kr
112148 m²13 563 847 kr
113151 m²13 703 847 kr
114151 m²13 703 847 kr
115151 m²13 703 847 kr
116170 m²24 763 847 kr
201261 m²24 663 847 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Deciliteren borettslag vil bestå av 102 varierte leiligheter fra BRA 41 til 114 kvm. Felles for alle enhetene er uteplass, enten i form av balkong eller privat parsell på takterrassen. Bygget vil bli over 6 etasjer, med kombinert næringslokaler i første etasje og leiligheter fra første til sjette etasje. Bygget vil omkranse en atriumshage med et skjermet uterom. . Næringsdelen av prosjektet vil overføres til et separat selskap som vil ha det fulle og hele ansvaret for denne delen av det nye bygget.

Beliggenhet

Deciliteren borettslag byr på en enklere hverdag i en spennende og urban del av Drammen. Her slipper du å sette deg i bilen for å komme deg til butikken, eller for å hente eller levere barn i barnehage.

Innenfor en radius på 400 meter finner du alt du trenger i hverdagen. Strømsø Torg og Tollbugaten byr på et rikholdig utvalg av kafeer og restauranter. Mens Strømsø Senter som er bydelens nærsenter har en variert butikkmiks med blant annet en stor dagligvareforretning, bokhandel og apotek. I umiddelbar nærhet finner du også to av byens hoteller hvor man kan kjøpe en frokostbillett når man har tid til å nyte en ekte hotellfrokost. I tillegg er det kort vei til skoler og barnehager. Her får du alt du trenger i hverdagen innen gangavstand.

Drammen stasjon ligger under 500 meter fra Deciliteren. Her går det tog mot Oslo opptil seks ganger i timen, og dette er også Flytogets endestasjon. Stasjonen har også god forbindelse til Kongsberg og Vestfoldbanen. Rett ved Drammen stasjon finner du dessuten Drammen busstasjon som betjenes av de fleste av byens by- og lokalruter. Fra Deciliteren er det også enkelt å komme seg frem med sykkel til mange av de omkringliggende bydelene.

Kommunale avgifter

Felleskostnadene inkluderer a-konto beløp for vann- og avløp og som avregnes årlig i henhold til forbruk.

Vilkår fellesgjeld

Borettslaget vil bli finansiert med 50 % fellesgjeld.
Lånet vil bli et annuitetslån med 40 års nedbetalingstid, der de første 15 årene er avdragsfrie. Se vedlagte prisliste for gjeldende rentebetingelser.
Via sin forretningsfører avtale med NBBO vil borettslaget bli tilknyttet ordning med mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld. (IN-ordningen). Denne ordningen innebærer at den enkelte andelseier kan nedbetale hele eller deler av sin andel fellesgjeld etter innflytting. Skriftlig avtale om nedbetaling av andel fellesgjeld må gjøres i god tid i forkant. Andelseieren kan nedbetale inntil to ganger per år, til samme tidspunkt som terminforfall på borettslagets lån. Det må nedbetales med minimum 100.000,- per innbetaling. Ved benyttelse av IN-ordningen vil den enkelte andelseier bli belastet med et engangsgebyr på kr 1.150,-.

Ordningen er betinget av at alle andeler er solgt (eller at tilfredsstillende garanti er stilt) og at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres.

Ved innfrielse av hele andel fellesgjeld vil den månedlige felleskostnaden bli redusert til andel av driftskostnader. Spørsmål om ordningen kan stilles til NBBO.

Oppvarming

Oppvarmingen blir vannbåren gulvvarme i stue og kjøkken. Bad leveres med Vannbåren gulvvarme med termostatstyrt regulering. Det er mulig at utbygger velger å bytte ut vannbåren varme på bad med elektriske varmekabler. Elektriske panelovner på soverom. Varmtvann via fjernvarmeveksler. Energien leveres av fjernvarmeselskap. Det legges opp til individuell måling og avregning av energiforbruk i leiligheten.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet reguleres av L13.06.1997 nr. 43 - Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) - i de tilfeller hvor kjøper er forbruker og boligen ikke er ferdigstilt ved avtaleinngåelsen. Dersom boligen ferdigstilt ved avtaleinngåelsen reguleres avtaleforholdet av L03.07.1992 nr. 93 - Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

I tilfeller hvor kjøper er forbruker og boligen er ferdigstilt ved avtaleinngåelsen skal selger stille garanti tilsvarende buofl. § 12 dersom boligen er solgt innen seks måneder etter fullføring, jf. avhl. § 2-11.

I tilfeller hvor det er bustadoppføringslova som regulerer avtaleforholdet plikter selger å stille garanti for oppfylling av avtalen etter buofl. § 12. Selger plikter også å stille garanti for den delen av kjøpesummen som utgjør forskudd, og som skal utbetales til selger før hjemmelsoverføring, jf. boufl. § 47. Innbetaling av forskudd til meglers klientkonto utløser ikke plikt for selger til å stille garanti etter denne bestemmelsen.

Diverse

Leilighetene selges uten garasjeplass. 56 av leilighetene har fortrinnsrett til kjøp av p-plass i garasjeanlegget for kr. 500.000,- sammen med boligen. Fordeling av garasjeplasser fremkommer på den enkelte enhet og i prislisten. Ved kjøp av garasjeplass vil fellesutgiftene øke med estimerte kr. 300,- pr mnd.

De månedlige estimerte felleskostnadene skal dekke leilighetenes andel av borettslagets kostnader til renter på fellesgjelden, renovasjon, oppvarming av fellesarealer, bygningsforsikring, kabel-tv/internett, forretningsførsel, vaktmestertjeneste, samt løpende drift og vedlikehold av borettslaget. Felleskostnadene inkluderer også a-konto beløp for vann- og avløp. Innbetalt a-konto beløp for vann/avløp avregnes årlig iht. målt forbruk. Kostnader til oppvarming av den enkelte leilighet (fjernvarme) vil avregnes etter forbruk og faktureres den enkelte andelshaver direkte i tillegg til fellesutgiftene. Faktorer som rentenivå, lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenester og produkter vil kunne påvirke felleskostnadene til innflytting.

De øvrige driftskostnadene (grunnkostanden) er fordelt etter en nøkkel hvor 60 % av kostnadene er fordelt etter størrelsen på leiligheten, mens de
resterende 40 % av kostnadene er likedelt. Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenester og produkter som borettslaget enten må ha selv eller velger å inngå avtaler om.
Styret i borettslaget har ansvar og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter borettslaget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Borettslaget vil bli forsikret mot tap på felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette gjelder bl.a. dekning av
tap som skyldes manglende betaling av fellesutgifter fra andelseiere.

Denne nettannonsen er kun et utdrag av salgsopplysninger, så vi gjør oppmerksom på at alle interessenter plikter å sette seg inn i komplett salgsoppgave med vedlegg før kjøp. Se prospekt med viktig salgsinformasjon, leveransebeskrivelse, romskjema, prisliste etc. for mer detaljert beskrivelse.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3301/110/572:
19.10.2016 - Dokumentnr: 959942 - Best. om adkomstrett
Bestemmelse om fri adkomst i forbindelse med nødutgang
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

01.01.1986 - Dokumentnr: 909606 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3301 Gnr:110 Bnr:570
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM

14.02.1996 - Dokumentnr: 2293 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

14.02.1996 - Dokumentnr: 2293 - Målebrev
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 403950 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0602 Gnr:110 Bnr:572

07.07.2023 - Dokumentnr: 730682 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:3005 Gnr:110 Bnr:115

01.01.2024 - Dokumentnr: 761661 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3005 Gnr:110 Bnr:572

Vederlag

32.000,- eks mva.

Ferdigattest

Selger skal sørge for ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innen overtakelsesdato.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Ansvarlig megler

Fabian Nordahl Paus

Beliggenhet

kart
Logo

Nbbo Eiendomsmegling

Bilde av megler Fabian Nordahl Paus

Fabian Nordahl Paus

Daglig leder/ Eiendomsmegler

Bilde av megler Mojtaba Alizadeh

Mojtaba Alizadeh

Eiendomsmegler MNEF

Annonseinformasjon

FINN-kode352022022
Sist endret19. juni 2024 14:00
ReferanseGAR20.245002

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.