Bildegalleri

Myrullsvingen 3 A&B

NYBYGG - Hesseng: 1/2-part av 2-mannsboliger med høy standard. Parkering i carport.

Kart med kartnålMyrullsvingen 3 A, 9912 Hesseng

Prisantydning fra

4 600 000 kr

Prisantydning til

4 700 000 kr

Totalpris fra

4 612 449 kr

Totalpris til

4 817 500 kr

 • Planlegging

  2024

 • Salgsstart

  2024

 • Byggestart

  2024/2025

 • Overtakelse

  2025/2026

Nøkkelinfo

Boligtype
Tomannsbolig
Soverom
3
Antall etasjer
2
Internt bruksareal
126 m² (BRA-i)
Bruksareal
126 m²
Eksternt bruksareal
17 m² (BRA-e)
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Prosjekttomten er seksjonert, og hver bolig har fått tildelt matrikkelnummer.

Kort om eiendommen

VI har den glede å presentere to helt nye halvparter av 2-mannsbolig på Hesseng. Boligene har en tidsriktig planløsning, og et godt utarbeidet farge og materialvalg. Boligene går over to etasjer. Begge boliger har tre soverom og to bad - ett i hver etasje. I 2.etasje er det en åpen kjøkken- stue løsning som gir en romslig følelse. Begge boliger får egne uteområder på tre sider av boligen. For parkering er det carport / parkering under veranda.

Innhold

Boligene går over to plan, og inneholder følgende:
1.etg: 2 soverom, bad/vaskerom, sportsbod, hall.
2.etg: Stue, kjøkken, soverom, bad.
Carport (Myrullveien 3B), Parkering under veranda (Myrullveien 3A)

Standard

Boligene oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov TEK17.

Bygningsinformasjon / byggemåte

Fundament
Bygget vil bli oppført på ringmur med støpt flåte.

Etasjeskille
Etasjeskiller utføres i tre bjelkelag. I gang, bod og bad kan det bli nedfort gipshimling eller deler av rom der himlingen fores ned for å skjule tekniske installasjoner (ventilasjonskanaler/-rør etc.). For å oppnå skjult føring av teknisk installasjon på kjøkken, innkasses ventilasjonsrør over kjøkkenskap, mot vegg.
I den grad det er nødvendig å føre teknisk installasjon under tak gjennom andre rom, vil dette skje ved innkassing.

Gulv i boligene
Alle gulv i boligene utføres med sponplater i første etasje og betonggulv i sokkeletg. Det legges BerryAlloc original laminatgulv i stue, kjøkken og soverom. På bod inne i boligene legges gulvbelegg og på gulv i gang ved inngangsdør legges fliser med elektrisk gulvvarme samt soverom i sokkeletg. På bad legges gulv med lokalt fall til sluk i henhold til forskrifter. Gulv leveres med fliser med gulvvarme.

Yttervegger
Yttervegger har luftet fasadekledning med stående og liggende dobbel falset panel grunnet og 1 strøk
beis i tilnærmet farge som illustrasjoner.

Innvendige vegger
Innvendige vegger i Stue, kjøkken og hall utføres med isolert bindingsverk og kles med gips, hel-sparklet og malt i farge S-0502Y. Det leveres K2 standard (ref. NS 3420, overflate K2), som betyr normal kvalitet. Soverom og bod leveres med Huntonite Microfug. Bad leveres med 60x60 cm fliser på vegg.

Yttertak og himling
Yttertak utføres som kompakt flattak, undertak og takpapp. Med takrenner og nødvendig blikkenslagerarbeider. Innvendige himlinger sparklet og malt gips farge S-0502Y i stue/kjøkken og hall. Det
leveres K2 standard (ref. NS 3420, overflate K2), som betyr normal kvalitet. Soverom og bod blir himmling av Huntonite antikk 60x120cm. I noen oppholdsrom kan det bli innkassing i taket langs vegg for ventilasjon.
I underordnede rom kan taket bli nedforet for å skjule tekniske installasjoner.

Vinduer
Vinduer i yttervegg leveres som malte, hvitmalt eller tilnærmet visualisering, trevinduer utvendig og innvendig. Vinduer leveres med barnesikring og nødvendige beslag.

Dører
Ytterdør til bolig leveres som hvitmalt eller tilnærmet visualisering. Tredør av god kvalitet med glass.
Balkongdører leveres som hvitmalt tilnærmet visualisering tre dør. Innvendige dører leveres hvitmalt med slette dørblad, låsekasse samt vrider. Innvendige dørkarmer leveres hvitmalt. Det leveres med flat terskel.
Alle innvendige dører leveres med foringer og listverk i hvit utførelse (synlige spikerhull på listverk).

For ytterligere informasjon, se leveransebeskrivelse som er vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming

Det er gulvvarme i begge soverom i sokkel, hall samt på bad i begge etasjer. I tillegg vedovn i stue, 2 panelovner i stue/kjøkken og 1 stk på soverom i 1.etg.

Adkomst

Eiendommen får adkomst fra offentlig vei.

Parkeringsforhold

3A (venstre side): Har 2 parkeringer under veranda
3B (høyre side): Har en carport hvor det er plass til 1 bil samt en parkering på fremside.

Kjøpsbetingelser

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt. Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2018-2030, planid 2004105 gjelder. I tillegg "Reguleringsplan for en del av Bjørkheim - "Hatleeiendommen" (Myrullsvingen)", planid 1995105. Info fra Sør-Varanger kommune 28.02.2024.

Delarealer fra kommuneplan:
Delareal 752 kvm
KPHensynsonenavn Andre støysoner
KPStøy Andre støysoner

Delareal 752 kvm
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
Områdenavn B 24 Hesseng

---

Delareal fra reguleringsplan:
Delareal 6 kvm
Formål Gangvei

Delareal 63 kvm
Formål Felles avkjørsel

Delareal 683 kvm
Formål Boliger
Feltnavn B1

Delareal 44 kvm
Formål Frisiktsone

Vei, vann og kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vann og avløp er i private rør frem til offentlig nett.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse anbefaler eiendomsmegler anbefaler at kjøper vurderer å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille eiendommen.

Beskaffenhet

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Hver seksjon benytter det utvendige
areal som tillegger sin del av boligen. Arealet vil variere fra bolig til bolig. Samlet areal for tomten er 752 kvm. Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Generelle forhold

Areal
Bra-i: 126 kvm
Arealet er fordelt slik:
1. etg: 62 kvm
2.etg: 64 kvm

Bra-e: 17 kvm (gjelder kun Myrullsvingen 3B - carport)

Sameie
Det vil bli opprettet et sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Spesielle forhold i byggeperioden
Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Kjøpekontrakter
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. bindende kjøpsbekreftelse/budskjema og kjøpekontraktsom følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Budregler
Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Øvrige forbehold
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.
Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

Selger forbeholder seg retten til å endre sameiets størrelse, leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser.

Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis. Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på kjøpstilbud. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.
"Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider.

Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse."

"Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser/boder. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring." Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.

Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave). Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.. Fastsettes normalt av Skatt Nord i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen er regulert til boligformål

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Pengeheftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Sameiet / Forretningsfører
Boligene er eierseksjoner, men det etableres ikke noe aktivt sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.

Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter er under utarbeidelse. Kontakt ansvarlig megler for å å få oversendt vedtektene.

Utomhus
Opparbeidelse skjer i henhold til utomhusplan samt tegninger. Vei, vann- og avløpsledninger opparbeides i samsvar med gjeldende bestemmelser for denne type anlegg. Ved overtakelse av boligene på vinterstid vil arbeider som må utføres i sommerhalvåret ofte gjenstå. Dette gjelder for eksempel avsluttende planering- og vegarbeider, utvendig flikkbeising etc. Boligene kan likevel ikke nektes overtatt av kjøper.

Internett/TV
Tilknytningsavgift og abonnement inngår ikke. Kjøper bestiller selv sitt faste abonnement på strøm.

Ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse anbefaler eiendomsmegler anbefaler at kjøper vurderer å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille eiendommen.

Forbehold om realisering av prosjektet
Det tas forbehold om et oppnådd forhåndssalg innen den 1. oktober 2024. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 100 % forhåndssalg (begge enheter må selges). Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist.

Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning og tidsfrister tilknyttet dette.

Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldene, bortfallerkjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper.

Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt. Kjøper kan innen en-1-uke etter 1.oktober 2024 skriftlig trekke seg fra avtalen dersom ikke selger har avklart/slettet sine forbehold. Ingen av partene kan da kreve noe av hverandre utover innbetalt depositum.

Utendørs
Boligene leveres med grusede parkeringsarealer. Utearelaler leveres som ferdig planert, men ikke tilsådd. Kjøpere må selv lage plen.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Seksjonering - Tinglyst dato 27.10.23
SNR: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 126 / 252
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 126 / 252

Beliggenhet

kart
Logo

Advanti & Partners

Verdien av lokalkunnskap

Annonseinformasjon

FINN-kode345191606
Sist endret22. mars 2024 13:26
ReferansePFS-89240117

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.