Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Nydelig familiebolig med god standard og ypperlige sol- og utsiktsforhold. 4 ...

Nydelig familiebolig med god standard og ypperlige sol- og utsiktsforhold. 4 sov, 2 stuer, mulighet for 2 bad. Garasje.

Kart med kartnålBjørnhaugen 24C, 7507 Stjørdal

Prisantydning

7 990 000 kr

Totalpris

8 019 952 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

-

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
4
Internt bruksareal
179 m² (BRA-i)
Bruksareal
210 m²
Eksternt bruksareal
31 m² (BRA-e)
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/terrasse
Garasje/P-plass
Turterreng
Utsikt
Bredbåndstilknytning
Gjesteparkering

Enhet i prosjektet

EnhetBRA-iSoveromTotalpris
1179 m²48 019 952 kr

Visning

Alle våre visninger har påmelding. På denne måten sikrer vi at megler har god oversikt og tid til å imøtekomme alle interessenter på beste måte. Dette er veldig verdifullt for boligkjøpere og for oss. Det er enkelt å melde seg på, og du kan like enkelt melde deg av. Kontakt også gjerne megler i forkant av visning dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Oppdragsansvarlig

Stjørdal Eiendomsmegling AS / John Espen Jullumstrø

Selger/Utbygger

Os-Eiendom AS.

Betegnelse

Gnr. 97 Bnr. 80 i Stjørdal kommune

Arealer og fordeling per etasje

Totalt BRA '210 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 179 kvm - 179 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 31 kvm - 31 kvm
- TBA (terrasse-/balkongareal) 50 kvm - 50 kvm

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje:
- BRA: 37 m²
- BRA-i: 31 m²

Andre etasje:
- BRA: 99 m²
- BRA-i: 99 m²

Tredje etasje:
- BRA: 74 m²
- BRA-i: 74 m²

Garasje
BRA 24 m²:

Det tas forbehold om avvik på arealer. Arealer oppgitt er avrundet og er basert på foreløpige tegninger fra arkitekt. Endelig areal kan avvike noe ved endelig ferdigstillelse. Kjøper kan ikke reklamere for endret areal, så fremt det ikke er mer/mindre enn 5% enn oppgitt areal.

Kvaliteter ved eiendommen

Velkommen til Bjørnhaugen 24C, en prosjektert enebolig i svært attraktivt område i Stokkhaugan. Boligen vil inneha en hel del etterspurte kvaliteter, blant disse nevnes:

- Ettertraktet beliggenhet innerst i Bjørnhaugen
- Flotte sol- og utsiktsforhold
- Stor, sørvendt terrasse på ca. 45m² i hovedetasjen samt veranda ut fra loftstue
- 4 soverom og 2 stuer
- Mulighet for 2 bad
- Separat vaskerom
- Garasje

Fordeler med å kjøpe prosjekt:
- Du betaler ingenting før boligen er ferdig
- 5 års garanti
- Leveres nøkkelferdig og innflyttingsklart
- Muligheter for tilvalg og tilpasninger for å tilpasse boligen til sin stil
- God tid til forberedelse av evt. eget salg

Beliggenhet

Flott beliggenhet innerst i attraktive Bjørnhaugen. En barnevennlig og meget rolig gate uten gjennomgangstrafikk. Området Stokkhaugan er populært for sin beliggenhet mye på grunn av at man ligger i såpass i høyden at man får fantastisk utsikt, men samtidig så kort til sentrum at man sykler på under 10 min og går på omtrent 20 min. Området er kjent for å være rolig og etablert og passer godt for både familier, voksne par og eldre. Det er kort veg til gode skoler som Stokkan Ungdomsskole, Fosslia Barneskole og Ole Vig Videregående skole.

Fra boligen er det ca. 900 meter gang vei til Stjørdal Golfklubb. En svært flott og populær 18-hulls golfbane. Her har man også servering på Stokke Gård. Noen hundre meter til kan man dra innom Hjelseng Gård hvor man har både bryggeri, servering og gårdsutsalg.

Flotte turløyper i umiddelbar nærhet. Her kan man enkelt komme seg inn på ulike fine løyper og opp mot Remarka.

Boligen ligger veldig fint til med ingen hus foran, og dermed helt uhindret utsikt utover landskapet, Stjørdal og Trondheimsfjorden. Dette er en utsikt som best oppleves i virkeligheten. Man har heller ingen hus tett innpå bak, og det er sjeldent usjenert og rolig til å være et sentralt område i Stjørdal.

Man har bussholdeplass ca. 500 meter unna der bussen går direkte til bl.a. Stokkan Ungdomsskole, Ole Vig, Stjørdal sentrum, Stjørdal Stasjon og Remyra. Direktebuss til Trondheim (311) går fra Fosslia Fjellhall.

Bygninger

Prosjektet vil bestå av en enebolig. Denne eneboligen vil bygges i tilknytning til gammel bebyggelse på eiendommen og inngå i et sameie med 3 enheter.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer om byggemåte.

Møblering

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å danne inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Det vil fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. For innhold og standard i leveransen vises det til leveringsbeskrivelse utarbeidet av selger, og som følger salgsoppgaven.

Oppvarming

Det leveres EL-varmekabler i rom med flis. Eventuell tilleggsvarme besørges av kjøper etter eget ønske og behov.

Parkering / Garasje

Garasje.

Beskrivelse av tomt

Sameiet får felles eiet tomt.

Utomhus-areal er planert med knuste varer eller sand/jord, opparbeidelse ellers er ikke med i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette i forhold til årstiden. Utomhusplanen kan avvike noe fra illustrasjon til ferdig bygget.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Tinglyste heftelser/servitutter i gnr. 97, bnr. 80:

1992/5776-1/67 Best. om vann/kloakkledn.
29.06.1992

1992/8571-1/67 Bestemmelse om vannledn.
06.10.1992
Gjelder denne registerenheten med flere

Tinglyste rettigheter i gnr. 97, bnr. 81:

1967/1486-1/67 Bestemmelse om bebyggelse
01.04.1967
rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:97 Bnr:80
Byggetillatelse på nærmere angitt avstand

Tinglyste heftelser/rettigheter kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. Privat gårdsvei fram til offentlig vei. Kostnader til brøyting/vedlikehold av privat vei må påregnes.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse av boligen. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtakelsen. Megler oppfordrer likevel kjøper til å holde tilbake et forholdsmessig beløp ved overtakelsen dersom boligen overtas mot midl.brukstillatelse, til sikkerhet for at ferdigattest blir stilt.

Boligen leveres i byggerengjort stand. (ferdig ryddet og støvsuget)

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål og er opprinnelig underlagt reguleringsplan "Stjørdal sentrum, 1963-planen". Denne reguleringsplanen overstyres av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen ligger eiendommen i område for "Boligbebyggelse-Nåværende".

Eiendommen ligger også innenfor område som berøres av regulerinsplan "Dobbeltspor Stjørdal - Åsen". Denne reguleringsplanen er under arbeid og omhandler i hovedsak nytt jernbanespor mellom Stjørdal og Åsen. Konf. megler ved spørsmål.

Reguleringsplan og kommuneplan med tilhørende bestemmelser kan ses ved henvendelse til megler.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Ved erverv av bolig blir kjøper sameier i et fremtidig eierseksjonssameie, jfr. lov om eierseksjoner av 16.juni 2017 nr. 65. Boligsameiet administrerer fellesinteressene, herunder driften av fellesarealer; herunder også utomhusanlegg. Som sameier i et eierseksjonssameie har sameierne til enhver tid, rett og plikt til å følge eierseksjonsloven og de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet.

Som seksjonseier, påhviler det plikt til å svare andel av sameiets kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen (felleskostnader) fra overtakelsestidspunktet.

Det vil bli stiftet et sameie for enhetene. Det vil bli opp til seksjonseierne hvordan og i hvor stor grad de vil organsiere sameiet mtp eventuelle felleskostnader, bruksrettigheter i forbindelse med felles utomhusarealer, felles parkering osv. Kjøper må uansett påregne å betale sin andel av felleskostnader fram til sameiet eventuelt blir konstituert/formalisert med et fungerende styre. Konf. megler ved spørsmål.

Selger vil sørge for seksjonering av eiendommen før overtagelse. Det er ikke utarbeidet forslag til vedtekter, budsjett, husordensregler eller stipulert felleskostnader for det framtidige sameiet. Kjøpere vil måtte innbetale kr 10 000,- i startkapital til sameiet.

Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiets første driftsår. Det vil være mulig for sameiet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår, etter at sameiet er stiftet og etter at bindingstid er utløpt.

Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner. Denne gjelder i sin helhet der det ikke foreligger vedtekter eller husordensregler. Konf. megler ved spørsmål knyttet til sameiet.

Andre faste løpende kostnader

- Felleskostnader: Det er ikke stipulert felleskostnader for det framtidige sameiet. Størrelsen på felleskostnadene og hva som eventuelt skal inngå må avgjøres av seksjonseierne i forbindelse med organiseringen av sameie. Kjøper må påregne å betale sin andel av månedlige felleskostnader som skal gå til drift av sameiet.
- Kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp) Beløpet her vil bli fastsatt av Stjørdal kommune etter at boligen står ferdig.
- Kostnader knyttet til strøm og ventilasjonsanlegg. Priser vil variere med leverandør og forbruk.
- Innboforsikring må tegnes av den enkelte. Kjøper må også påregne kostnader til bygningsforsikring i utgangspunktet. Dersom seksjonseierne blir enige om å ha felles bygningsforsikring vil denne kostnaden inngå i eventuelle felleskostnader.
- Abonnement for kabel-tv/ internett/ telefoni: Kostnader til dette må påregnes. Pris vil variere ut ifra leverandør og abonnement. Påkoblingsavgift kan tilkomme.

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 0,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Du betaler ingenting før boligen står ferdig. Fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle oppgraderinger og tilvalg betales i sin helhet 2 dager før overtakelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 300 000,-.

Adgang til utleie

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjonsplikt eller odelsforhold knyttet til eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Byggetid er estimert til 12 mnd. etter vedtatt byggestart. Byggestart for prosjektet er estimert til våren 2024 og etter at samtlige forbehold er avklart. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Endelig dato for overtagelse vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i salgsoppgave).

Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig ca 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll som kjøper og selger signerer. Selger er ansvarlig for å overlevere denne til megler etter at overtakelse er gjennomført.

Dersom utomhus-arealer / fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av bolig, kan og bør det avtales et beløp som kan deponeres på meglers klientkonto for hver enkelt bolig. Det deponerte beløpet vil gi sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus-/fellesarealet. Megler anbefaler at tilbakeholdt beløp noteres ned i overtakelsesprotokoll, og at det presiseres at beløp gjeler for ferdigstillelse av fellesarealer. Beløpet kan ikke benyttes til andre formål enn ferdigstillelse av utomhusarealer. Kjøper gis dermed ikke rett til å avregne beløpet for andre feil og mangler. Kjøper er innforstått med at ferdigstillelse av felles-/utearealer kan skje etter innflytting pga. klimatiske forhold.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle tilvalg er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger.

Boligen leveres i byggerengjort stand. (støvsuget og grovvask)

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet:
- Endelig igangsettingstillatelse
- Godkjent byggelånsfinansiering

Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 prosent jf. buofl. § 9.

Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil kunne forekomme. Det nevnes spesielt:

" Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftekanaler
" Justering av vindusformat og vindusplasseringer. Oppdeling, fjerning og tilføying av vinduer/dører kan forekomme.
" Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal-tall forekomme.
" Nøyaktig plassering/bredde av atkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc
" Avvik på illustrasjoner/bilder, vist i prospekt vil forekomme. Byggetegninger gjelder foran illustrasjon.

Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering. Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav eller pålegg.

Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveransebeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og endelige offentlige godkjenninger. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre husets verdi. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen er ikke inkludert i leveransen. Ved motstrid mellom tekst og tegninger/illustrasjoner går tekst foran.

Alt treverk er hygroskopisk, dvs at det har en naturlig egenskap til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider. Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessig feil, eller feil i byggetiden.

Forkjøpsrett

Ingen forkjøpsrett.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen enten forsikres gjennom sameiets fellesforsikring dersom seksjonseierne organiserer sameiet med felles bygningsforsikring. Eller så må kjøper sørge for sin egen bygningsforsikring fra og med overtagelse. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligen selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg

Byggetegninger
Deklarasjon/leveransebeskrivelse med romskjema
Situasjonsplan med bebyggelse inntegnet
Reguleringskart
Tegninger av kjøkken og bad
Kjøpskjema

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon (kr 81 250,-), Oppgjørskostnad (Kr.6 000,- pr.enhet)

I tillegg kommer tilrettelegging kr 17 500,- og direkte utlegg og markedsføring i henhold til avtale og regning. Ved oppsigelse skal det kun betales for solgte enheter, samt direkte utlegg.

Beliggenhet

kart
Logo

Privatmegleren Stjørdal

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode338262318
Sist endret07. apr. 2024 00:28
Referanse311249000

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.