Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Svolvær sentrum

Parkgata 8

Sentrumsleiligheter i Svolvær| to-roms | tre-roms | Gangavstand til "alt"| Gunstig finansiering|

Kart med kartnålParkgata 8, 8300 Svolvær

Prisantydning fra

1 800 000 kr

Prisantydning til

3 490 000 kr

Totalpris fra

1 851 342 kr

Totalpris til

3 578 592 kr

Planlegging

2019

Salgsstart

2024

Byggestart

2020

Overtakelse

2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 2
Primærrom
24 - 55 m²
Bruksareal
24 - 55 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Takterrasse
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
Leilighet ...255 m²23 578 592 kr
Leilighet ...224 m²11 953 842 kr
Leilighet ...224 m²11 900 592 kr
Leilighet ...224 m²11 851 342 kr
Leilighet ...224 m²12 107 592 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Prosjektet består av leiligheter over fire boligetasjer som stod ferdig i 2020. Det er to typer selveierleiligheter i sameie som er perfekte "oppstartsboliger" enten for enslige eller for par. Alle leilighetene i første boligetasje er nå for salg. Det er også mulighet å søke om Deleie fra CoOwner.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er ferdigstilt.

Garasje/Parkering

Det medfølger ikke parkeringsplasser eller garasje. Kommunal parkering i gate.

Generell orientering

Leilighetene er fra 2020 og alle inneholder bad med gulvvarme,dusjkabinett, wc, samt vaskemaskin. I tillegg har du kjøkken med oppvaskmaskin, koketopp, avtrekksvifte, kjøles/frys og stekeovn. Leiligheten har spisebordsmøblement, dobbeltseng med sofa og TV ferdig møblert. Hver leilighet har en privat balkong.

Organisasjonsform

Alle leilighetene i Parkgata 8 er selveierleiligheter organisert i et eierseksjonssameie.

Hver seksjon i eierseksjonssameiet består av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier er sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Sameiet Parken boligsameie består av 20 boligseksjoner. Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Det ble sist avholdt sameiemøte i desember 2023 hvor også budsjett ble besluttet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Oppvarming

Oppvarming med strøm via panelovner. Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinner noe som sikrer lave fyringsutgifter. Oppvarming av varmtvann skjer via felles sentralvarmeanlegg i bygget med vannmåler.

Utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 60 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Beliggenhet

Parkgata 8 i Svolvær ligger et steinkast fra kaipromenaden og i gangavstand til torvet og Svolvær havn. Her kan du gå rett inn i heis eller trapp opp til din egen selveierleilighet.

Lovanvendelse

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Tomt

Bygget ligger på felles tomt oppå anleggsseksjon som inneholder garasjeanlegg for nabobygget "Tindvær".

Diverse

Parkgata Boligsameie består av 20 selveierleiligheter. Prosjektet stod ferdig i 2020 og har vært leid ut av Parkgata Bolig AS. Alle de fem leilighetene i 2. etasje er nå for salg.

Ansvarlig megler

Lars Nyborg

Beliggenhet

kart
Logo

DNB Eiendom AS

Fra hjem til hjem

Annonseinformasjon

FINN-kode330941081
Sist endret25. mars 2024 12:34
Referanse803235010

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.