Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Byåsen

Easy Byåsen 2

Easy Byåsen 2 | Nyoppusset i 2023 med eget bad og kjøkken | Lave bokostnader | Felles treningsrom | 9 SOLGT!

Kart med kartnålOlav Nygards veg 49, 7023 Trondheim

Prisantydning fra

540 000 kr

Prisantydning til

1 140 000 kr

Totalpris fra

1 400 213 kr

Totalpris til

2 900 213 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

-

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1
Primærrom
15 - 70 m²
Bruksareal
15 - 70 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Turterreng

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
H0101170 m²12 900 213 kr
H0103115 m²01 450 213 kr
H0104115 m²01 450 213 kr
H0106115 m²01 450 213 kr
H0107115 m²01 475 213 kr
H0112115 m²01 400 213 kr
H0202215 m²01 425 213 kr
H0203215 m²01 475 213 kr
H0205215 m²01 450 213 kr
H0206215 m²01 450 213 kr
H0207215 m²01 450 213 kr
H0208215 m²01 450 213 kr
H0209215 m²01 450 213 kr
H0212215 m²01 412 213 kr
H0213215 m²01 412 213 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Velkommen til Easy Byåsen!

Her stiftes det et nytt borettslag bestående av 27 koselige leiligheter hvor nå 9 er solgt! Leilighetene er ferdig oppusset august 2023.

Alle leilighetene er nyoppusset med eget bad og kjøkken, her har du muligheten til å komme deg inn på boligmarkedet!

I kjeller etableres det felles treningsrom, vaskerom og stort bodannlegg med egen bod til alle leiligheter.

Her legges det tilrette for en enkel hverdag hvor man har mulighet til å få en lavere månedskostnad ved å eie fremfor å leie!

Ta kontakt dersom du har spørsmål om finansieringsmuligheter!

Beskrivelse av tomt

Oppgitte tomteareal er hentet fra kommunens opplysninger om beregnet areal for eiendommen. Beregnet areal kan avvike fra historisk og faktisk areal, og kjøper overtar risiko knyttet til eventuelt avvik.

Garasje/parkering

Det er mulig å kjøpe parkeringsplass for leiligheter som ikke har dette inkludert. Se prisliste og vedtekter for mer info.
Parkering på oppstillingsplass utenfor eiendommen.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på populære Byåsen. Eiendommen er meget attraktiv med kort vei til NTNU, St.Olavs Hospital og sentrum. Meget god offentlig kommunikasjon for buss og trikk og med hyppige avganger til sentrum. Videre finner man flere barnehager, Byåsen barneskole og tilhørende flerbrukshall, Byåsen VGS, Byåsen Butikksenter, Sverresborg Senter og flere idrettsanlegg, samt dagligevarebutikker. Herfra er det kort vei til tursti ut til marka, som leder til Kyvannet, som er nærmeste badevann.

Granåsen skisenter når man med ca. 5 minutter i bil og til Trondheim sentrum tar det ca. 10 minutter. Det er også kort avstand for å gå til treningssenter og indrettsanlegget på Dalgård som blandt annet kan skilte med fotball bane, tennis, padel, skøyter, ridning og friidrett.

Oppvarming

Leilighetene oppvarmes elektrisk.

Vedtekter/husordensregler

Det er utarbeidet vedtekter og husordensregler for borettslaget. Disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Lånebetingelser fellesgjeld

Borettslagets totale fellesgjeld utgjør kr 23 310 000,-

Spesifikasjon av lån:
Fellesgjelden utgjør et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet. Lånet løper med flytende rente. Rentesatsen er pr. i dag på 4,95% og dette er hensyntatt i prislisten. Felleskostnader beregnet etter avdragsfri periode med dagens rente 4,95%.
Pris på usolgte leiligheter kan endres av Selger uten varsel.

Borettslagets felles lån har flytene rente, det må påregnes fremtidig renteendringer. Kjøper oppfordres til å ta kontakt ved behov for oppdatering.

Etter avdragsfrihet (fra år 11) vil fellesutgiftene estimert være fra kr 5 615,- til kr 15 023,-

Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene og trykkfeil.

Organisasjonsform

Olav Nygards veg 49 vil organiseres som borettslag når selgers forbehold er innfridd.

Adgang til utleie

Bestemmelsene knyttet til utleie i borettslag er regulert i borettslagets kapittel 5, og en videreføring av dette framkommer av borettslagets vedtekter. Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Dette gjelder dog ikke ved utleie til ektefelle eller familie i rett opp- og nedadstigende linje. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Jf. brl. §5-5 vil en med godkjennelse fra styret kunne leie ut hele boligen i opptil 3 år dersom en selv har bebodd leiligheten i ett av de to siste årene. Jf. brl. §5-6 vil en videre med styrets samtykke kunne leie ut boligen dersom en midlertidig må flytte på grunn av eksempelvis arbeid, utdanning, militærtjeneste eller sykdom. I tilfellene der lovens §5-5 og §5-6 er gjeldende kan godkjenning kun nektes dersom det er saklig grunn for det.

Styret kan jf. brl. §5-3 samtykke til utleie opp til 3 år, og utbygger vil så lenge de representerer styret holde en liberal utleiepraksis. Dette medfører at en i tiden utbygger utgjør styret vil kunne få tillatelse til utleie i 3 år. Når borettslagets styre går over til å bestå av andelseiere i borettslaget vil slik utleiemulighet ikke kunne garanteres, og det vil i disse tilfeller være opp til styret å behandle søknader om utleie.

Diverse

Kabel-TV / bredbånd:
Utbygger velger et produkt som er vanlig ved overlevering av prosjektet. Pris vil avhenge av produktet som leveres, og vil også kunne endres dersom styret eller årsmøtet inngår avtale om annet produkt enn antatt i budsjett.

Leilighetene er estimert ferdig oppusset til august 2023 og kan overtas når selgers forbehold er innfridd og borettslaget er stiftet. Selgers forbehold kan innfris før gitte frist. Leilighetene selges som bruktboliger men annonseres som nybygg. Ved aksept av bud på en leilighet er budgiver pliktig til å gjennomføre handelen iht avtalen. Dersom selgers forbehold ikke innfris i henhold til gitte frist vil budgiver fristilles fra sitt bud med mindre annet er avtalt. Konf megler ved spørsmål knyttet til dette.

Selger opplyser om blant annet i egenerklæringen:
Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Alt er nytt gjennom rehabilitiering foretatt i 2023 av Dafro AS

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
- Alt er nytt gjennom rehabilitiering foretatt i 2023 av Dafro AS
Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
- Våtrom er ´bygget opp fra grunnen av og alle sluk er skiftet - se forøvrig kontrakt med totalentreprenør Dafro AS og takst
Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Etter våtromsnormen
Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
- *Totalentreprenør, Dafro As eller underentreprenør

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå videre til punkt 12.
- Totalentreprenør Dafro AS har hatt ansvaret
Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
- Dafro As med underentreprenører

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
- All El er skiftet og eller kontrollert i forbindelse med oppgraderingen

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
- Det foreligger skaderapport etter vannskade som er foranledning til Dafro As sin totalentreprise på utbedring og oppgradering.

Det er foretatt en tilstandsvurdering av alle de 27 leilighetene i borettslaget. Alle rapporter er lagt ved i den komplette salgsoppgave. Før et kjøp av leilighet må interessent gjøre seg kjent med den respektive rapport til ønsket leilighet. Oppsummering for hver enkelt leilighet under.

H0101:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 2
Bygningsdeler med TG2:
Vinduer og dører, oppsummering: Ett vindu kan ikke åpnes, tiltak må påregnes
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0102:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0103:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0104:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0105:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0106:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0107:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0108:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0109:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0110:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0111:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 2
Bygningsdeler med TG2:
Vinduer og dører, oppsummering: Ett vindu har feil på mekanisme, tiltak må påregnes.
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0112:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0201:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0202:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0203:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0204:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0205:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0206:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.
Bygningsdeler med TG-IU:
Våtrom, oppsummering av ventilasjon: Avtrekket var ikke i drift på befaringsdagen, kontroll anbefales når anlegget er i drift.
- Kommentar megler. Dette er avglemt korrigert av takstmann. Avtrekk fungerer som tiltenkt.

H0207:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0208:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0209:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0210:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 2
Bygningsdeler med TG2:
Vinduer og dører, oppsummering: Ett vindu har feil på mekanisme, tiltak må påregnes.
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0211:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0212:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0213:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 2
Bygningsdeler med TG2:
Vinduer og dører, oppsummering: Ett vindu har feil på mekanisme, tiltak må påregnes.
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0214:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 1
Bygningsdeler med TG2:
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

H0215:
TG0: 9, TG1: 2, TG2: 2
Bygningsdeler med TG2:
Vinduer og dører, oppsummering: Ett kan ikke åpnes pga for trang åpning.
Kjøkken, oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.

Oppsummering fra byggets rapport:
Bygningsdeler med TG2:
Drenering
Oppsummering: Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av fuktømfintlige varer bør unngås og god utlufting ivaretas.

Vinduer og dører
Oppsummering: Enkelte vindu har feil på mekanisme, tiltak må påregnes.

Yttervegger
Oppsummering: Det registreres stedvis råteskader i trekledning og i enkelte søyler. Utbedring av ovennevnte forhold er pågående.

Taktekking
Oppsummering: Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Det er ikke etablert noen form for undertak/ sekundærtetting av konstrukjsonen. Dette kan føre til kondensering og jevnlig tilsyn som et forebyggende tiltak anbefales. Ved en oppgradering anbefales det etablert diffusjonsåpent undertak.

Ildsted/Skorstein
Oppsummering: Stige til taket er ikke forskriftsmessig oppsatt. Pipa er derfor ikke kontrollert utvendig over tak. På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes.

Kjøkken: Samlet vurdering hybelkjøkken.
Oppsummering av avtrekk: Det er ikke etablert forsert avtrekk (mekanisk avtrekk) over stekesonen. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet

Våtrom: Felles vaskerom
Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Ingen synlig membran. Rommet er ikke spesielt utsatt for fuktskader da overflatene er av mur, men fritt vann på overflatene bør begrenses.
Oppsummering av ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

Bygningsdeler med TG-IU:
Våtrom: Felles vaskerom
Oppsummering av fukt: Alle vegger tilstøtende mot våtrommet er i mur/ betong og det er derfor ikke mulig å foreta hulltaking.

Arealoppmåling:
Arealoppmåling er foretatt av takstmann etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling. De forskjellige rom i boligen er beskrevet etter dagens bruk av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken av rommet kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Benevnelsen av de enkelte rom fastsettes etter skjønn fra takstmannen.

Utenlandsk kjøper:
Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har D-nummer til erstatning for norsk personnummer. D-nummer kan utstedes i flere tilfeller, blant annet ved etablering av bankforhold. Skal søknad om D-nummer sendes til Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing, plikter budgiver å ta forbehold om som lyder følgende i sitt bud: "Forbehold om tillatelse fra selger til å sende søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysning av skjøte. Dette medfører forsinket oppgjør til selger". I disse tilfellene oppbevarer kartverket skjøtet inntil kjøper har fått D-nummer av skatteetaten. Skjøtet vil bli tinglyst så snart Kartverket har mottatt kjøpers D-nummer fra Skatteetaten. Kjøper plikter å fremlegge nødvendige dokumenter for søknad om d-nummer før overtagelse.

Søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte medfører at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket. Kontakt megler for informasjon før budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglerforetaket er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven). Dette medfører at megler har en plikt til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både selger og kjøper. Både selger og kjøper, herunder de selger og/eller kjøper opptrer på vegne av, må fremlegge gyldig legitimasjon som følge av meglers kundekontroll. Der selger eller kjøper er en juridisk person omfatter kundekontrollen blant annet verifisering av identitet til reelle rettighetshavere, hvor egenerklæring for selskapsstruktur, firmaattester og gyldig legitimasjon må fremlegges og kontrolleres.

Dersom kontrolltiltak ikke lar seg gjennomføre kan ikke eiendomsmegler medvirke til gjennomføring av transaksjonen, og handelen kan dermed stanses. Dersom kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kontrolltiltak vil kjøper være ansvarlig for eventuelle forsinkelser av oppgjør til selger, og videre kostnader/tap ved dekningssalg. Kontrolltiltak for selger gjennomføres ved oppdragsinngåelse, men i de tilfeller forhold ved selgersiden utløser krav til ny kundekontroll i løpet av oppdragsgjennomføringen, kan selger ved å ikke bidra til gjennomføring av kundetiltak misligholde sine forpliktelser ovenfor kjøper.

Eiendomsmeglerforetaket har også ytterlige prosedyrer og kontrollpunkter knyttet til hvitvaskingsregelverket, herunder blant annet kontroll av midlenes opprinnelse ved bruk av egenkapital. Partene plikter å opplyse om de forhold meglerforetaket etterspør i forbindelse med kontrolltiltak.

Eiendomsmeglerforetaket har plikt til å innrapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim dersom det avdekkes mistanke om at midler har tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, og/eller har tilknytning til terrorfinansiering. Partene varsles ikke dersom transaksjonen rapporteres til Økokrim.

Ansvarlig megler

Petter Bang Møllersen

Beliggenhet

kart
Logo

Heimdal Eiendomsmegling avd. Rosten

Annonseinformasjon

FINN-kode326036011
Sist endret25. mars 2024 16:24
Referanse1-23-9096

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.