Bildegalleri

Heimdal 60+

5 solgt! Heimdal 60 + er 14 prosjekterte leiligheter fordelt over 3 etasjer sentralt i Rauland - God planløsning

Kart med kartnålTotakvegen 6, 3864 Rauland

Prisantydning fra

1 700 000 kr

Prisantydning til

2 375 000 kr

Totalpris fra

3 410 960 kr

Totalpris til

4 760 960 kr

 • Planlegging

  Oktober 2023

 • Salgsstart

  Torsdag 26.okt.2023

 • Byggestart

  Når 60% solgt

 • Overtakelse

  2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 3
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Hage
Peis/ildsted
Sentralt

Visning

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om prosjektet.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Prosjektet Heimdal 60 + består av 14 leiligheter. Ideen bak prosjektet er å legge til rette for sentrumsnære boligen på Rauland med livsløpsstandard for personer fra 60 år og oppover. Bygget vil strekke seg over tre etasjer, det vil bli 6 leiligheter i 1. og 2. etasje og 2 i 3 etasje. Det er inkludert carport til alle leilighetene samt felles bygg til søppelhåndtering.
Med mulighet til å velge hva man har behov for, er leilighetene med noe ulik planløsning og størrelse. Alle leilighetene har enkel adkomst via heis og svalegang til inngangsdør.
Alle leilighetene blir utført med lyse, pene overflater og er tilrettelagt for deg som ønsker en enkel hverdag med kort vei til butikker og resten av bygdas fasiliteter.
I tillegg har leilighetene en hyggelig veranda med adkomst fra stue.

Leilighetene vil ha en størrelse på 60 m2 - 88 m2 BRA og inneholder gang, stue, kjøkken, bad og 1-3 soverom. I tillegg er det en carport til hver leilighet og et felles bygg til søppelhåndtering.

Eiendommen vil få et fint og frodig uteområde med asfaltert gårds- og parkeringsplass.

Beliggenhet

Den sentrale beliggenheten gjør at man har kort gåavstand til butikker, skole, legekontor og det meste av bygdas fasiliteter.

Fjellbygda Rauland ligger på kanten av Hardangervidda, ca. 700-1000 meter over havet, og er en velkjent ski- og vintersportsdestinasjon som kan skilte med storslått natur og et rikt kulturliv. For mer informasjon om bygda se http://www.visitrauland.com.

Prisinformasjon

Totalpris på leilighetene vi være fra 3 400 000,- til 4 850 000,-

Se kalkyle vedlagt prospekt for informasjon pr enhet.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte eiendom.

Andelskapital kr 10 000,-
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 480,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 480,-
Gebyr for pantattest kr. 172,-

Kjøper må i tillegg selv betale innmeldingsgebyr til boligbyggelaget med kr 350,- og årsavgift med kr 200,-.
Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som er ansvarlig for ev. mellomværende.

Ferdigstillelse

Eiendommen er forventet ferdigstilt 15 måneder fra igangsettelse, basert på tidspunkt for bortfall av forbehold. Eiendommen skal dog være ferdigstilt senest 15 måneder etter at selgers forbehold er frafalt.

Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.

Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.

Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.

Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.

Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Beskrivelse av tomt

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Oppvarming

Hver leilighet skal ha ventilasjon og oppvarmingsløsning gjennom avtrekksvarmepumpe NIBE F370-470 eller tilsvarende. Aggregat plasseres i leilighets bod. Det er en alt-i-ett avtrekksvarmepumpe som gir oppvarming, ventilasjon, varmegjenvinning og varmtvann effektivt, enkelt og økonomisk. Med sin innebygde varmtvannstank, el-varmer, sirkulasjonspumpe, vifter og styresystem gir varmepumpen en pålitelig og økonomisk varmekilde.

I tillegg har alle leilighetene i stua peis type «Curve 100» med eget stålpipeløp.
Bad og vindfang i hver leilighet skal ha varmekabler i gulv for oppvarming

Generell orientering

Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne og som organiseres og driftes av andelseierne i fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med tilhørende borett til en leilighet og borettslagets fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie.
Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre og behandler regnskap og budsjett, og tar beslutninger om større vedlikeholdsarbeiderog påkostninger. Hver andel har en stemme i generalforsamlingen.

Entreprenør er KTS Bygg AS.
Telegata 2, 3674 Notodden
Org nr: 913 226 305

Garasje/parkering

Det er en carportplass til hver leilighet.

Organisasjonsform

Selger har engasjert Notodden boligbyggelag som forretningsfører.
Boligene selges som andeler, og vil bli organisert som et borettslag. Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 14 andeler. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget.
Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse.
Kjøperne blir innkalt til stiftelsesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget. På stiftelsesmøte (som kan gjennomføres av selger) vedtas vedtekter og husordensregler.
Lokalleie i forbindelse med stiftelsesmøte/ekstraordinær generalforsamling og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden.
Forslag til driftsbudsjett for første driftsår vil også bli presentert.

Stipulerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.
Budsjetterte felleskostnader vil inkludere blant annet renter på fellesgjeld, kommunale avgifter, strøm og forsikring fellesareal.

Leilighet 1: 13 122,-
Leilighet 2: 11 258,-
Leilighet 3: 11 258,-
Leilighet 4: 9 447,-
Leilighet 5: 11 258,-
Leilighet 6: 11 258,-
Leilighet 7: 13 109,-
Leilighet 8: 11 258,-
Leilighet 9: 11 258,-
Leilighet 10: 11 258,-
Leilighet 11: 11 258,-
Leilighet 12: 11 258,-
Leilighet 13: 9 447,-
Leilighet 14: 9 447,-

Lånebetingelser fellesgjeld

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Borettslaget vil etablere en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette innebærer at andelseiere kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld. Dette får innvirkning på de månedlige felleskostnadene som vil bli redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 1 gang i året, med minimum kr 60 000,- per innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det er inngått en Husleiegarantiforsikring. Det
presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før alle boliger i borettslaget er solgt og innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Det vil kunne påløpe et gebyr etter nærmere avtale for hver innbetaling etter IN-ordningen.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.
Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.

Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen/illustrasjonen.

Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. BRA er areal på innsiden av boligens omsluttede vegger. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan således ikke summere rommenes arealer og få BRA arealet.

Tilvalg og endringer

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Ta kontakt med megler for tilvalg.

Betalingsbetingelser

10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode323868267
Sist endret18. juni 2024 11:45
Referanse1308235004

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.