Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Inaktiv

Ny firemannsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet!

Ny firemannsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet! Mulighet for Husbankfinansiering!

Kart med kartnålFjordvegen 22 F,G,H,I, 6230 Sykkylven

Prisantydning fra

3 700 000 kr

Prisantydning til

3 900 000 kr

Totalpris fra

3 716 790 kr

Totalpris til

3 921 790 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

-

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Primærrom
68 m²
Bruksareal
71 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
1168 m²23 716 790 kr
2168 m²23 819 290 kr
3268 m²23 921 790 kr
4268 m²23 921 790 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale tomtevisning!
Visningspåmelding

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Fjordkrona!

Fjordkrona ligger ytterst på Aursneset med panoramautsikt fra Sykkylvsfjorden i sør til Storfjorden i nord. Fra terrassene kan man nyte den flotte utsikten og svært gode solforhold fra tidlig på dag til sent på kveld.

Firemannsboligen som oppføres ligger i øvre del i prosjektet. Leilighetene vil ha høy standard og leveres nøkkelferdig. Leilighetene vil inneholder åpen stue-/kjøkkenløsning med utgang til balkong, bad, teknisk rom og to soverom. Fra stue/kjøkken har leilighetene utgang til vestvendt, overbygget terrasse. Utearealene blir opparbeidet med asfaltert adkomst og biloppstillingsplasser.

Husbanken har innvilget Husbankfinansiering for prosjektet, dette betyr gunstige lånevilkår for deg som kunde.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon om prosjektet!

Forventet fremdrift

Byggearbeidene igangsettes straks to av boligene er solgt. Estimert byggetid er satt til cirka 10 måneder, etter kjøpekontrakt på to enheter er signert.

Beliggenhet

Prosjektet har en unik beliggenhet på Aursneset med fantastisk utsikt mot både Sykkylvsfjorden og Storfjorden. Fra boligene er det svært gode solforhold fra tidlig på dag til sent på kveld. I underkant av 5 minutters kjøring til sentrum med de fleste servicetilbud/fasiliteter og flere fritidstilbud. Et mangfold av turmuligheter finnes like utenfor inngangsdøren.

En kort spasertur tar deg til fergekaien via den nye gangveien som går fra boligfeltet. Er du på jakt etter mer spektakulære turmål finnes dette også like utenfor inngangsdøren.

Boligfeltet vil inneholde ny lekeplass, samtidig som den flotte lekeplassen med zipline, lekestativer og fotballbane finnes like bortenfor.

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal vei via privat vei.

Areal

Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 71 kvm

Bruksareal: 71 m².
Primærareal: 68 m².

Følgende rom vil inngå i primærrom: Stue, kjøkken, bad, gang og soverom.
Følgende rom vil inngå i sekundærrom: Bod/teknisk rom.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 15.06.2023. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på 1059 kvm som eies av sameiet.

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og asfalterte biloppstillingsplasser. Såing av plen/grøntareal og annen beplantning er kjøpers ansvar. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Det vil bli opparbeidet en biloppstillingsplass eksklusiv per boenhet på tomten. I tillegg opparbeides fire felles biloppstillingsplasser.

Internett / TV

Det vil bli tilrettelagt for fiber. Det må påregnes tilknytningsgebyr til fiberleverandør.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet sameie for firemannsboligen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Adgang til utleie

Boligene kan etter ferdigstillelse leies ut i sin helhet.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil få adkomst fra offentlig vei, via privat vei. Eiendommen skal tilknyttes kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier vil være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er ihht. detaljreguleringsplan for Fjordkrona på Aursneset regulert til boliger. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Betalingsbetingelser er som følger:
Avdrag 1)
Betaling av andel tomt + omkostninger, 10 dager etter signering av kjøpekontrakt:
Seksjon 1: kr. 625 000,-
Seksjon 2: kr. 725 000,-
Seksjon 3: kr. 825 000,-
Seksjon 4: kr. 825 000,-
Avdrag 2)
Når ringmur og fundament er støpt: kr. 530 000,-.
Avdrag 3)
Ved tett bygg: kr. 1 045 000,-.
Avdrag 4)
Når boligen er klar for maler: kr. 1 110 000,-
Avdrag 5)
Ved overtakelse: kr. 390 000,-.

Avdragene forfaller til betaling når arbeidene for hvert avdrag er utført eller ved tilsvarende verdiskaping. Faktura for hvert avdrag sendes ut 10 dager før ferdigstillelse, med forfall 10 dager. Tilvalg/tilleggsbestillinger forfaller til betaling ved levering av hvert enkelt tilvalg.

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Felleskostnadene fastsettes av sameiet og vil normalt inneholde bygningsforsikring, brøyting og evt. avsetning til fremtidig vedlikehold.

Oppgjør

1) Oppgjør foretas mellom kjøper og selger ihht. betalingsbetingelser beskrevet i punkt foran. Megler fakturerer kjøper for beløpet.
2) Eventuelle tilvalg-/endringsbestillinger faktureres direkte fra selger til kjøper.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven §12.

Oppgjør ovenfor selger gjennomføres når skjøtet er tinglyst og etter verdiskaping tilført eiendommen ihht. avdragsplan.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 200.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Leilighetene har oppvarming via vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, gang og bad. Oppvarming skjer via elkjel som i etterkant kan erstattes med varmepumpe for en mer effektiv oppvarming. Boligene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og ihht. leveringsbeskrivelse.

Innhold

Leilighetene går over ett plan og inneholder følgende:
Gang, bod/teknisk rom, to soverom, bad og stue/kjøkken.

- Utvendig sportsbod på 5 kvm.

Standard

Boligene leveres nøkkelferdig, klar til innflytting.

Kjøkken
Boligene leveres med kjøkkeninnredning til en verdi på kr. 100 000,- inkl. montering fra en av utbyggers leverandører. Endelige kjøkkentegninger utarbeides av kjøper direkte med kjøkkenleverandør og eventuelle tilvalg/endringer avtales direkte med leverandør.

Stue
Stuen har store vindusflater som går til gulv noe som gjør at utsikten kan nytes fra sofakroken. Fra stue er det utgang til terrasse med panoramautsikt ut Storfjorden og svært gode solforhold. Fra stue er det åpen løsning mot kjøkkenet.

Bad
Badet leveres med grå, keramiske fliser på gulv og veggoverflater med betonggrå baderomsplater. Det leveres 1 stk. hvit baderomsinnredning 120 cm med tilhørende speil, vegghengt toalett og dusjvegger i klart glass. Badet har varme i gulv.

Soverom
Boligene har to soverom, begge med gode muligheter for både seng- og garderobeløsninger. Garderobeskap kan leveres mot tillegg i pris.

Materialvalg
Yttervegger av tre er isolert som standard enebolig trevegg. Utside av yttervegger er en kombinasjon av liggende og stående bordkledning. Bordkledning leveres som grunnet + mellomstrøk. Det må påregnes ett strøk beis som utføres av kunde. Innside av yttervegger er kledd med 13 mm gipsplater. Utvendig bod har gulv av plasstøpt betong (1.etg) og vannfast spon (2.etg). Vegger i utvendig bod leveres som kombinasjon av betong/tre og kles på en side.

Innervegger isoleres og kles med 13 mm gipsplater. Etasjeskille leveres som lydskillegulv av bjelkelag med mineralullisolasjon og plattformgulv av fuktbestandige sponplater, trinnlydplater og påstøp. Skillevegger mellom boligene utføres som doble lydskillevegger av tre som kles med to lag13 mm gipsplater på hver side.

Leilighetenes himlinger leveres som gipshimling som sparkles og males hvit. Himling på terrasse kles med trekledning tilsvarende kledning på vegg.

Terrasse/balkong blir levert med glassrekkverk ihht. fasadetegning og trykkimpregnerte terrassebord 28x120 cm på gulv. Inngangsparti leveres som støpt dekke i 1.etasje og med trykkimpregnerte terrassebord i 2.etasje.

Vinduer og balkongdører leveres som aluminiumskledde trevinduer i mørk farge.

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Prosjektet har en unik beliggenhet på Aursneset med fantastisk utsikt mot både Sykkylvsfjorden og Storfjorden. Fra boligene er det svært gode solforhold fra tidlig på dag til sent på kveld. I underkant av 5 minutters kjøring til sentrum med de fleste servicetilbud/fasiliteter og flere fritidstilbud. Et mangfold av turmuligheter finnes like utenfor inngangsdøren.

En kort spasertur tar deg til fergekaien via den nye gangveien som går fra boligfeltet. Er du på jakt etter mer spektakulære turmål finnes dette også like utenfor inngangsdøren.

Boligfeltet vil inneholde ny lekeplass, samtidig som den flotte lekeplassen med zipline, lekestativer og fotballbane finnes like bortenfor.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er ihht. detaljreguleringsplan for Fjordkrona på Aursneset regulert til boliger. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Fjordvegen 22 F,G,H,I, 6230, Sykkylven, Gnr. 1 bnr. 152 i Sykkylven kommune
Ideell andel av sameiet: 1/4

Eier

Hjemmelkompaniet AS v. Knut Henning Aursnes

Oppdragsnummer

21-23-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Beliggenhet

kart
Logo

Partners Eiendomsmegling Storfjord

Verdien av lokalkunnskap

Annonseinformasjon

FINN-kode322805814
Sist endret08. feb. 2024 08:46
Referanse21239002

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.