Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Inaktiv

Margretes vei

To nye klassiske og lekre boliger tegnet av Gedde Dahl arkitekter. Tidløs eleganse og moderne design.

Kart med kartnålMargretes vei, 1397 Nesøya

Prisantydning fra

6 950 000 kr

Prisantydning til

16 950 000 kr

Totalpris fra

6 995 189 kr

Totalpris til

17 096 339 kr

Planlegging

-

Salgsstart

I salg

Byggestart

Estimert 4. kvartal 2023.

Overtakelse

Estimert 4. kvartal 2024.

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
2 - 4
Bruksareal
68 - 227 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/terrasse
Peis/ildsted
Garasje/P-plass
Turterreng
Lademulighet

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeBRASoveromTotalpris
1278 m²28 001 539 kr
22213 m²417 087 339 kr
32227 m²417 096 339 kr
4268 m²26 995 189 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Nordic Corporate Eiendom har gleden av å presentere Margretes vei på Nesøya. Prosjektet omfatter to nye klassiske og lekre boliger tegnet av Gedde Dahl arkitekter. Tidløs eleganse og moderne design. Boligene har en tradisjonell arkitektur som henter inspirasjon fra klassiske designelementer. Dette gir boligen en varm og inviterende atmosfære som umiddelbart føles som hjemme. Fasaden har et tidløst preg som vil glede øyet i mange år fremover.

Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet, innholdsrike planløsninger, moderne arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger.De største boligene får dobbel garasje og de to minste får biloppstillingsplass.

Boligene leveres nøkkelferdig. Se beskrivelse i salgsoppgaven.

HØYDEPUNKTER:
- Lekre klassiske boliger over 2 plan
- God standard med hensyn til materialvalg, innredning og utstyr
- Store vindusflater som gir rikelig med lys inn i boligen
- Luftige oppholdsrom med gode møbleringsmuligheter
- To delikate baderom og et separat gjestetoalett i hver enhet på de to største boligene.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- Enstavs eikeparkett
- Tidsriktig fargevalg
- Stor tomt og flotte uteplasser
- Lav dokumentavgift
- Attraktiv og ettertraktet beliggenhet

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Margretes vei 15 og 17 og Storengveien 12 A og B.
Gnr 40, Bnr. 424 i Asker kommune.

Selger er Vølund Eiendom AS, org.nr. 979714998. Hjemmelshaver: Stein Olaf Michelsen.

Eiendommene vil bli seksjonert iht. eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. Endelig adresse og seksjonsnummer fastsettes av kommunen innen overtakelse. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til sameiets felles tomt/arealer. Utomhusplan viser tilhørende uteareal som vil bli seksjonert som tilleggsdeler til boligen. Det er ikke tillatt å erverve mer enn to seksjoner i sameiet.

Forventet fremdrift

Forventet overtagelse 4. kvartal 2024 under forutsetning av at bygging igangsettes i løpet av 4. kvartal 2023.

Beliggenhet

Boligene ligger i en rolig villavei i et flott område. Området rundt består hovedsaklig av romslige villatomter og annen småhusbebyggelse. Kort vei til nye Nesøya barneskole, nærbutikken Kiwi , flere barnehager og bussforbindelse. Nesøya Idrettslag holder til i det nye, flotte idrettsanlegget i Ridder Flemmingsvei. Nesøya IL har fotballgruppe, håndballgruppe, tennisgruppe, friidrettsgruppe, ishockeygruppe og seilgruppe.

Nærhet til sjøen, badestrender og småbåthavner. Nesøya byr på mangfoldig natur og fine turmuligheter til Nesøytjern Naturreservat og Brønnøya. Ved Billingstad/Slependen ligger både Meny, Rema, Coop ekstra, Elixia Treningssenter og andre butikk- og servicetilbud, og det er kun 8-10 min med bil til Sandvika hvor man har de aller fleste servicetilbud inkl. kino- og kulturhus.

Adkomst

Direkte adkomst fra Margretes vei.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt 4 boliger, som bygges ut etappevis. Det er 2 boliger i første salgstrinn. Prosjektet vil bli organisert som ett boligsameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Margretes vei 15
Bruksareal: 78 m²

Margretes vei 17
Bruksareal: 213 m²

Storengveien 12 A
Bruksareal: 227 m²

Storengveien 12 B
Bruksareal: 68 m²

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på 2301 kvm som eies av sameiet.
Tomten leveres planert med stedlige masser og et lag med harpet matjord. Det blir rullet på Ferdigplen. Dette vil bli komplettert og utbedret til våren. Plattinger på terreng leveres med trykkimpregnert trevirke.

Vei og gangareal iht. Utomhusplan leveres med singel. Noe avvik kan forekomme dersom tilpasninger på tomten er nødvendig.
Overvann fra takrenner føres ned på terreng. Det leveres ikke beplantning.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Utomhusplan viser tilhørende uteareal som vil bli seksjonert som tilleggsdeler til boligen.

Parkering

Det medfølger 2 garasjeplasser til Margretes vei 15 og Storengveien 12 A. Margretes vei 17 og Storengveien 12 B vil få biloppstillingsplass som tilleggsareal til den enkelte seksjon

Ventilasjon

Husene vil få balansert ventilasjon.

Tilvalg

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg. Mulige tilvalg og priskonsekvens av dette vil bli presentert av entreprenør i en tilvalgsprosess. Dette omfatter blant annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad og kjøkkenarmaturer og endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør/underleverandør mot garantier ihht Bustadoppføringslova. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalginformasjon fra entreprenør må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade og vindusform, samt plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er interessent/kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/ endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere informasjon.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet et sameie, og ved kjøp av bolig medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen, driftes og vedlikeholdes i fellesskap av sameierne.
Vann og avløp faktureres etter boligareal.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Id 2020100, Navn Kommuneplan for Asker 2023 - 2034
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE VEI - STORENGVEIEN, GNR. 40 BNR. 104 M.FL. PLAN DATERT 01.09.00 SIST REVIDERT 01.12.04

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader er ikke estimert, men bestemmes med sameiet. Kommunale avgifter kan bes fakturert angjeldende andel direkte til hver sameier. Fellesutgifter skal dekke sameiets driftsutgifter, og vil blant annet avhenge av ytelsene sameiet rekvirerer. Fellesutgiftene fordeles i henhold til sameiets vedtekter, som i utgangspunktet angir fordeling etter sameierbrøken. Sameiet skal beslutte hvor mange ytelser som skal rekvireres.

Endelige felleskostnad vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte bolig, innboforsikring, kommunale avgifter osv.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger, må hjemmel til seksjonen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Kjøpere plikter å gjøre seg kjent med prospektet og beskrivelse som følger av salgsoppgaven før endelig avtale inngås.

Frihåndstegninger, plantegninger og illustrasjoner i prospektet og annonser er av illustrativ og kunstnerisk karakter og angir nødvendigvis ikke korrekt gjengivelse av boligene og elementer i huset, terrenget, utomhusarealene, fasader mm. Generelt leveres boligen iht. teknisk forskrift TEK 17.

Prosjektet er pr. i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om rett til å gjøre endringer i forhold til arkitekttegninger, situasjonskart, beskrivelse som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Ventilasjonsføringer ol kan gi redusert takhøyde på enkelte steder. Sjaktstørrelser, vindusstørrelser, samt vindu- og dørplassering og type kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bærekonstruksjoner og den arkitektoniske utformingen av bygget, eller som følge av tekniske krav.

Tekniske anlegg og fremføringer blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen ut det fra som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter kan bli noe endret i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er klare. Føringer vil kunne ta areal av boligene. Endringer som følge av tekniske løsninger eller offentlige pålegg må påregnes. I tilfelle behov for tekniske anlegg for boliger og tomt som pumpeanlegg el., vil det være kjøpers ansvar å overta anleggets drift inklusive fremtidige kostnader. På tegningene er det vist et forslag til plassering av innredning, garderober, kjøkken, hvitevarer med mer som ikke er del av leveransen. Bygningsmaterialer påvirkes av fuktighet og uttørking. Det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelse i materialene uten at dette medfører rett til reklamasjon. Listverk vil ha synlige dykkerthoder. Listverk og trapper er behandlet på fabrikk og kjøper må påregne flekkmaling/sparkling og/eller toppstrøk.

Entreprenør tar forbehold om å endre produkter med produkter av tilsvarende kvalitet/utførelse hvis han måtte finne det formålstjenlig. Det bemerkes at termostater på varmekabler angir effekt, og ikke temperatur på gulvet. Boligene vil bli levert byggrengjort. Det vil si at boligen ryddes for avfall, gulv støvsuges og skap støvtørkes. Øvrig vask av overflater og vinduer må utføres av kjøper. Selger tar forbehold om at innsekter/smådyr som maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvaret for dette. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer. Det leveres ikke beplantning.

Når det gjelder utvendige tørrmurer, brolagte og singlete arealer etc, må man forvente at de kan sette seg noe over tid. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli plassert fellesinstallasjoner som kummer, stakeluker, koblingsbokser etc. på den enkeltes del av eiendommen uten at det kan gjøres krav som følge av dette.

Det kan forekomme mindre avvik mellom seksjoneringsgrenser og faktisk anlagte skiller mellom seksjonene (kantstein, gjerder, hekker og lignende). Videre kan det forekomme avvik mellom byggesakens situasjonskart/utomhusplan og faktisk opparbeidet tomt.

Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer og slike avvik vil ikke være reklamasjonsgrunn. Summen av de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger og innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i denne sammenheng. Selger har videre rett til, uten at kjøperen kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som ikke forringer prosjektets eller boligenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad.

Selger tar forbehold om at alle nødvendige offentlige godkjennelser for prosjektet blir gitt. Kjøpekontrakten som ligger vedlagt salgsoppgaven er den som ligger til grunn for handelen. Dersom kjøper ønsker endring i kjøpekontrakten må det dette medtas i innlevert budskjema som et forbehold. Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid, kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning, forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen.

Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jf.buofl. §§ 17 og 29.

Ved besøk på byggeplassen før overtagelse skal kjøper alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen er beheftet med stor grad av risiko og er forbudt.

Avbestilling

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindene avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet. Skjer avbestillingen før igangsetting, settes avbestillingsgebyret til 10% av kjøpesummen. Ved avbestilling etter at bygging er igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.

Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

Nordic Corporate Eiendom har gleden av å presentere Margretes vei. Prosjektet omfatter nye lekre boliger på Nesøya. Her skal det bygges to tomannsboliger med tilsammen fire boenheter. Boligene er tegnet av Arkitekt Lorentz Gedde Dahl som er kjent for sin visjonære tilnærming til arkitektur og tradisjonelle stil. Hans visjon for denne boligen går utover det vanlige, og resultatet er en enestående kombinasjon av moderne funksjonalitet og tidløs eleganse. Hver detalj er nøye gjennomtenkt for å gi deg et hjem som ikke bare er vakkert, men også praktisk og behagelig.

Boligen har en tradisjonell arkitektur som henter inspirasjon fra klassiske designelementer. Dette gir boligen en varm og inviterende atmosfære som umiddelbart føles som hjemme. Fasaden har et tidløst preg som vil glede øyet i mange år fremover.

Inne i boligen vil du oppdage romslige planløsninger som gir god plass til hele familien. De åpne oppholdsrommene gir en følelse av luksus og gir deg muligheten til å skape ditt eget personlige miljø. Kjøkkenet kan utformes helt etter deres egen stil med god plass som gir deg muligheten til å utfolde deg som kulinarisk mester.

Med boligene til Lorentz Gedde Dahl får du ikke bare et hus, men et hjem som er skapt med tanke på familielivet. Boligen har en stor privat hage der barna kan leke og utforske, og du kan slappe av i ro og fred. Beliggenheten på Nesøya gir deg også tilgang til en rekke familievennlige fasiliteter og utendørsaktiviteter.

Dette er en sjelden muligheten til å eie en bolig som skiller seg ut fra mengden. Lorentz Gedde Dahl har skapt arkitektur som ikke bare er en visjon, men en virkelighet med tidløs eleganse og moderne komfort.

Beliggenhet

Boligene ligger på Nesøya i et område som består av eneboliger og fritidseiendommer. Nær sjøen og offentlig kommunikasjon. Gangavstand til nærbutikk, skole og barnehage. Kjøreavstand til kjøpesentra og til Sandvika og Asker sentrum som begge har et bredt forretnings- og servicetilbud.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Margretes vei, 1397, Nesøya, Gnr. 40 bnr. 424 i Asker kommune

Eier

Vølund Eiendom AS v. Eldar Vartdal

Oppdragsnummer

169-23-9007

Meglers vederlag


Provisjon 1,0% + mva
Tilrettelegging 14900 + mva
Oppgjør 6500,- + mva pr.enhet
Pluss utlegg og annonsering

Ansvarlig megler: Inger Margrethe P. Fausa

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Beliggenhet

kart
Logo

Tinholt eiendomsmegling

Du vil kjenne forskjellen

Annonseinformasjon

FINN-kode321724418
Sist endret08. feb. 2024 08:46
Referanse169239007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.