Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Kjellemojordet - Kjellemo 3 BRL

Bo lettstelt i ny bolig på Bjørnstad. Velkommen til Kjellemo 3 brl, beliggende sentralt på Tollnes.

Kart med kartnålKjellemojordet 12c, 3740 Skien

Prisantydning fra

1 672 000 kr

Prisantydning til

2 120 000 kr

Totalpris fra

4 194 865 kr

Totalpris til

5 314 865 kr

Planlegging

2022

Salgsstart

2023

Byggestart

2023

Overtakelse

2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
3 - 4
Primærrom
90 m²
Bruksareal
106 - 137 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeBRASoveromTotalpris
Bolig B32106 m²34 394 865 kr
Bolig B4-106 m²34 394 865 kr
Bolig B5-106 m²34 194 865 kr
Bolig B6-106 m²34 394 865 kr
Bolig C2-137 m²45 214 865 kr
Bolig C5-137 m²45 214 865 kr
Bolig C6-137 m²45 314 865 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL BJØRNSTAD - ET GODT STED Å BO!

På Kjellemo har Peab bygget over 100 boliger med stor suksess. Dette er et godt sted å bo med masse lys og lite gjennomgangstrafikk. Kjellemo tilhører Skien kommune, beliggende sentralt mellom Skien og Porsgrunn- kort veg til begge sentrum. Her er det sol fra morgen til kveld belligende i ett etablert og familievennlig område. Nærhet til butikker, skoler, barnehager, kollektivtransport, friarealer og en liten kjøretur til marka og flotte turløyper.

Se boligvelger: https://peabbolig.no/boligsok/telemark/kjellemo-3-brl/

BOLIGENE
Dette byggetrinnet vil består av tomannsboliger (utsolgt) og eneboliger i 1 1/2 etasje (Bjørnstad tradisjonell) og eneboliger i 2 fulle etasjer (Bjørnstad moderne). Her kan du velge det som passer for Deres behov.

Eneboligene Bjørnstad tradisjonell er boliger i 1 1/2 etasje på ca 106 kvm i BRA. Det er en veldig populær boligtype for de som ønsker seg en ny og lettstelt bolig. Er man ikke klar for leilighet, er denne ett godt alternativ. Innholder bl.a. Stor stue i 1 etasje, eget kjøkken, 1 bad (men mulighet for å bestille 2 bad.) 2 soverrom evt 3 eller stor loftstue. Ovnspeis er inkludert i 1. etg., og det er lagt klart rør i gulv i den minste boden i 2. etg. for at man enkelt skal kunne bygge om boden til bad. Universell utforming i førsteetasjen. Egen carport og sportsbod.

De største eneboligene er av typen vi har kalt Bjørnstad moderne. Denne typen har 2 fulle etasjer og er på ca 137 kvm i BRA. Det er bla. 2 bad, separat vaskerom, mulighet for 4 soverom evt alt 2 stuer. I disse boligene er hovedstue og kjøkken i 2. etasje med utgang til veranda. Det er store vindusflater med gjennomgående lys og ovnspeis. Egen carport og sportsbod.

Organisering/ finansiering: Alle boligene på feltet vil bli organisert som et frittstående borettslag. Det vil bli tilrettelagt for IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) i prosjektet. Dette sikrer frihet til å velge finansiering tilpasset dine ønsker. Avtale om forretningsførsel er planlagt inngått med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL), som sikrer beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift. Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne).

Beliggenhet

Fra Skien sentrum følger du Porsgrunnsvegen mot Porsgrunn og Tollnes. Ta til høyre inn ved Rørleggerbutikken (Rørleggern) og videre inn på Kjellemovegen. Ta så inn til Kjellemojordet. Fra Porsgrunn kjører du Porsgrunnsvegen mot Skien og Tollnes. Ta til venstre inn ved Rørleggern, og inn på Kjellemovegen. Ta så inn på Kjellemojordet.

Generell orientering

Boligene skal bygges av Peabs eneboligavdeling som er en del av Nordbohus kjeden.

Foruten om kjent god kvalitet så medfølger:
Kjøkken med integrete hvitevarer.
Balansert ventilasjon.
Lys Eikeparkett.
Solrike terrasser.
Carport med bod.

Tilvalgsmuligheter:
Boligene i Kjellemo 3 Brl byr på en ramme som åpner for gode muligheter til å dyrke personlig stil. Det er valgt materialer som er i tiden og som harmonerer med byggets spennende utforming. Rommene er preget av arealeffektive utformingsløsninger. Vi er i tillegg behjelpelige med å finne andre løsninger dersom det er ønskelig. Som kjøper gis du anledning til å gjøre individuelle tilvalg til originalleveransen mot pristillegg.

Det vil bli avholdt individuelle møter for gjennomgang av din boligleveranse.Det gjelder f. eks. følgende deler av leveransen:

* Kjøkkeninnredning
* Bad- og baderomsinnredning
* El-leveransen, inkludert belysning
* Garderober

Vi presiserer at garderober ikke er en del av standard leveranse. Tilvalg gjennomgås med prosjektleder hos Nordbohus etter vedtatt byggestart. Se egen teknisk bekrivelse for standard.

Diverse

Organisering:
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie ên andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

Felleskostnader:
Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester Borettslaget ønsker utført. Det er også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og produktene som borettslaget har. Borettslaget vil også kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at cirka 50 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på leiligheten/ boligen (arealbrøk ift. vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter), og cirka 50 prosent av kostnadene fordeles likt.

Driftskostnader dekker blant annet:
o Kommunale avgifter
o Snøbrøyting av felles vei
o Forretningsførerhonorar
o Revisjon
o Forsikring av bygninger

TV/ bredbånd med fiberaksess er stipulert til 449,- pr. mnd. og er inkludert i budsjettet. Det er foreløpig ikke inngått avtale med TV/ bredbåndsleverandør. Kjøper bekoster selv TV/ bredbåndstjenester. Det kan være bindingstid på inntil 5 år på slik avtale. Avtalen løper automatisk videre inntil den sies opp.

Strøm til el-bil: Hver enkelt bruker av sin el-billader faktureres for sitt eget strømforbruk for el-billadningen. Utgifter til innboforsikring og strøm og oppvarming i hver leilighet kommer i tillegg til felleskostnadene. Disse utgiftene betales av hver enkelt beboer.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører.

Fellesgjeld:
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 40 % innskudd og 60 % fellesgjeld. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 40 års løpetid hvor de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Nominell rente, se gjeldende prisliste. Det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.

Finanisering:
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

Individuell nedbetaling (IN ordning):
Individuell nedbetaling (IN ordning) av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjeld raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og fremtidig prisutvikling på boligen. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres pt. 2 ganger i året etter innflytting, med minimum kr 100 000 pr. innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr ved hver innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det inngås en sikringsordning.

Sikringsfondet:
Sikrer deg mot annen manns fellesgjeld. Kjellemo 3 Brl vil søke å bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond, kan du sove bedre om natten. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget. Premien for sikring

er pt. 0,6% av felleskostnadene. Premien er hensynstatt i felleskostnadene for borettslaget. Sikringsfondets varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen.

Tomt

Felles eiet tomt av Borettslaget.

Regulering

Eiendommene er en del av kommuneplan, og er regulert til Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (25.5.2023) 9342,14m2, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (25.5.2023) 14080,87m2, Friområde - Nåværende Kommuneplan (25.5.2023) 4738,73m2, Gul sone iht. T-1442 Kommuneplan (25.5.2023) 14080,87m2, Ras- og skredfare Kommuneplan (25.5.2023) 6123,57m2 og Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for trafikk - Tollnesområdet (3.5.2007). Videre ligger området i regulert område med reguleringsformal: 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Andre tekniske infrastrukturtraseer (Annen tekn. infrastr) 721,09m2, 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013), Boligbebyggelse 7463,34m2, 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Friområde 4738,64m2 og 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Kjøreveg 1156 kvm.

Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler. Reguleringsbestemmelsene vil være vedlegg til kjøpekontrakten. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Skien kommune som kan bli tinglyst på eiendommen. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ansvarlig megler

Jørgen Eilev Thorkildsen

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode320513899
Sist endret10. apr. 2024 12:02
ReferanseSORM82.235005

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.