Bildegalleri

Inaktiv

Øvergjerdet 3

SVERRESBORG: Splitter nye familieboliger med 4 soverom. Solrik hage.

Kart med kartnålØvergjerdet 3, 7020 Trondheim

Prisantydning fra

7 690 000 kr

Prisantydning til

7 990 000 kr

Totalpris fra

7 773 900 kr

Totalpris til

8 074 070 kr

 • Planlegging

  Under bygging

 • Salgsstart

  Høst 2023

 • Byggestart

  Våren 2024

 • Overtakelse

  Sommer 2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
4
Primærrom
106 m²
Bruksareal
106 - 118 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Gjesteparkering
Hage
Peis/ildsted
Balkong/terrasse
Bredbåndstilknytning
Turterreng
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

3 prosjekterte familieboliger over 2 plan med sentral og attraktiv beliggenhet på Sverresborg / Byåsen.

Av kvaliteter nevnes:

Romslig stue med store vindusflater.
Solrik og sørvendt hage.
Praktisk og moderne kjøkken fra Drømmekjøkkenet.
4 soverom
Delikate flislagte bad med varmekabler.
Romslig entré med varmekabler.
Parkett i begge etasjer.
Vedovn i stuen.
Malte gipsvegger med listefritt i himlingen
Parkeringsplass.
Kardia-enhet med Smarthusstyring gir full kontroll over husets energibalanse. Styr lys, temperatur, og ventilasjon via SmarthusApp. Lås opp døren til f.eks. servicepersonell når du selv ikke er hjemme o.l.
Umiddelbar nærhet til fantastiske Bymarka
Barne- og ungdomsskole 3-500 meter unna.
Noen hundre meter fra Byåsen Butikksenter og Sverresborg senter med vinmonopol, apotek og Meny-butikk.
7-8 min til sentrum med bil og gode bussforbindelser.
Under 10 min med sykkel til St. Olavs hospital.

Innhold

Se leveransebeskrivelse i salgsoppgave

Standard

Se leveransebeskrivelse i salgsoppgave

Bygningsinformasjon / byggemåte

Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

. Tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
. Utført arbeids skal tilfredsstille avtale toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jf. Norsk Standard NS-3420-1:2017.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Varmekabler i entrè og bad.
Varmepumpe.
Se vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema.

Beliggenhet

Sentral og populær beliggenhet på Sverresborg.

BUSS
ant. minutter gange og avstand

TRIKK (hvis aktuelt)
ant. minutter gange og avstand

Se nærmere beskrivelse i nabolagsprofil på nettannonse og i salgsoppgave.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkeringsforhold

P-plasser og boder er planlagt organisert som tilleggsareal til seksjonen og den følger til enhver tid seksjonen, og kan ikke selges separat.

EL-BIL LADNING:
For kjøpere med behov for el-bil lader kan dette bestilles via tilvalg innen visse frister. Kostnad dekkes av kjøper.

Kjøpsbetingelser

Totalprisen på boligen består av kjøpesum og oppgitte omkostninger for hver bolig.

Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.

FINANSIERINGSKONTROLL
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Kjøper plikter å fremlegge tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpekontrakt.

Denne må være betinget av at det blir stilt betryggende sikkerhet for selgers forpliktelser i henhold til Bustadoppføringslova av 13. juni 1997, § 46, 2. ledd. Det kreves at finansieringsbevis er bindende og irreversibelt og gjelder frem til ferdigstillelse av boligen.

Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Meglerhuset Nylander AS.

Hvis kjøpesummen helt eller delvis skal betales med egenkapital, må gjeldene beløp sperres på kjøpers konto og bekreftelse på dette må sendes megler.

Diverse

Eiendommen vil bli seksjonert i henhold til eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.
Endelig adresse og seksjonsnummer fastsettes av kommunen.

Seksjonseier i eierseksjonssameiet vil bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av eierseksjonssameiets fellesarealer.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for eierseksjonssameiet. Vedtektene regulerer forholdet mellom seksjonseierne, herunder ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader. Utkast til vedtekter følger vedlagt prospektet.

Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter. Selger tar forbehold om endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til overtakelse, jfr. forbehold tatt innledningsvis i utkastene til vedtekter.

Bygget(ene) vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven av 2017. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon.

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre/sølvkre kan forekomme i leiligheten, og tar ikke ansvar for dette.
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste
FORMUESVERDI
Skattemessig formuesverdi blir fastsatt av Skatteetaten etter ferdigstillelse av boligen.

Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.
EIENDOMSSKATT
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdien minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

Det varierer fra kommune til kommune om eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter eller ikke.

Regulering

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Det er tilknyttet r0521 - Cecilienborg - Sverresdal - Valset Gård - Øvergjerdet m. fl. på Byåsen
(12.12.1952). Det tas forhold til endelige offentlige planer/planer for nærområdet:

Reguleringsplan/bestemmelser følger vedlagt prospektet.

Det er gitt ramme- og igangsettingstillatelse for prosjektet datert 03.07.2023.

Vei, vann og kloakk

OFFENTLIG:
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er tilknyttet dette.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier.

Utgifter til brøyting og vedlikehold dekkes av andelseierne / sameierne i felleskap.

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Beskaffenhet

Tomten eies i fellesskap av sameiet. Eiendommen disponeres av beboerne iht. tinglyst seksjonering samt vedtekter.
Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan og leveransebeskrivelse

Ved prosjektets ferdigstillelse vil det kunne forekomme avvik fra oppgitt areal.
FRADELING/SAMMENFØYNING
Eiendommen/pasell xxx tilhørende xxxx vil blir fradelt/sammenføyd gnr. XX, bnr. XX i Trondheim kommune. Eiendommen vil bli seksjonert og boligene vil få eget matrikkelnummer.

Den enkelte tomt til hver av boligene vil søkes fradelt fra hovedeiendommen gnr. XX, bnr. XX og boligene vil få egne gårds- og bruksummmer (matrikler).

Tomtene blir selveiet grunn. Det tas forbehold om tomtestørrelse for den enkelte bolig. Endelig størrelse vil bli fastsatt ved fradeling/oppmåling utført av kommunen.

Generelle forhold

FORSINKELSE
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.

Beliggenhet

kart
Logo

Nylander &Partners, Nybygg

Verdien av lokalkunnskap

Annonseinformasjon

FINN-kode319359864
Sist endret07. juni 2024 12:27
ReferansePFS-3230049

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.