Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Nordtoppen Borettslag

Naturlig sentralt I 2,3 & 4-roms leiligheter med carport I 12 solgte I BYGGESTART ER VEDTATT!

Kart med kartnålNordtoppen Borettslag, 9512 Alta

Prisantydning fra

1 935 000 kr

Prisantydning til

2 060 000 kr

Totalpris fra

3 886 199 kr

Totalpris til

4 136 199 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

-

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2 - 3
Primærrom
61 - 75 m²
Bruksareal
64 - 78 m²
Eieform
Andel
Energimerking
B - Lysegrønn

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/terrasse
Garasje/P-plass
Turterreng
Bredbåndstilknytning

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
A1161 m²23 886 199 kr
A3161 m²23 986 199 kr
A4261 m²24 046 199 kr
A6261 m²24 076 199 kr
B6261 m²24 046 199 kr
C1175 m²34 136 199 kr
C3166 m²23 886 199 kr
C4166 m²23 886 199 kr
C8266 m²23 996 199 kr
C9266 m²24 046 199 kr

Visning

Vi oppfordrer til å benytte visningspåmelding, dette sikrer god oppfølging fra megler. Ta gjerne kontakt med megler i forkant av visning dersom du har spørsmål. Husk å lese salgsoppgaven før visningen. Velkommen!
Visningspåmelding

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Se leilighetsvelger www.nordtoppen.no
FORHÅNDSSALGET ER OPPNÅDD - NÅ BLIR DET BYGGING!
I attraktive omgivelser i det nye boligfeltet på Gakorimyra skal det nå bygges til sammen 56 nye, flotte leiligheter. Nå kommer første byggetrinn med 22 leiligheter. Kanskje en av dem er ditt nye hjem?

Fristen for forkjøpsrett for medlemmer i Bonord har nå gått ut. Nå kan alle kjøpe leilighet i prosjektet!

Første byggetrinn består 22 leiligheter fordelt på 3 blokker i to etasjer. Borettslaget opparbeides med flotte fellesarealer som lekeplass, et aktivitetsbygg grøntarealer og parkering. Blokkene skal etableres i rolige og naturlige omgivelser, med lysløype og det populære Gakorivannet rett utenfor døra. Samtidig er det gangavstand til skole, barnehager, matbutikk og aktivitetsområder som ballbinge og kunstgressbane. Det er også kort vei til nærmeste kollektivforbindelse.

Selger og utbygger er Polarlys Utbygging AS, et datterselskap av Bonord (tidligere Polarlys Boligbyggelag AL). Borettslaget blir tilknyttet Bonord ved etablering av boligselskapet . Dette innebærer at borettslaget blant annet er tilknyttet borettslagenes sikringsfond, samt at forretningsførsel av boligselskapet ivaretas fra første dag.

Prosjektet leveres nøkkelferdig, utført av Geir Svendsen Entreprenør AS.

Leilighetene blir innredet etter dagens standard i moderne utførelse. For de som ønsker å sette ytterligere særpreg på sin leilighet, vil det være mulig å foreta endringer og tilvalg på bl.a. overflater, belysning, innredning m.m.

Hvorfor kjøpe ny leilighet i Gakorimyra Sør?
Moderne og innflyttingsklare leiligheter oppført etter de nyeste kravene i regelverket
Garantier iht. Bustadsoppføringslova som ivaretar kjøpernes rettigheter
Praktiske bygg og leiligheter med lave driftskostnader
Tidsriktige materialer med lang levetid
Arkitektoniske kvaliteter med unike bygg som vil utmerke seg i landskapet

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Nordtoppen Borettslag er et boligprosjekt som består av totalt 56 leiligheter, fordelt på 8 lavblokker i to etasjer. 6 av blokkene etableres med 6 leiligheter, og 2 blokker med 10 leiligheter. Lavblokkene oppføres med 2-, 3- og 4 roms leiligheter, det vil si at leilighetene har fra 1-3 soverom.

Første byggetrinn består av 3 lavblokker hvorav 2 med 6 leiligheter og én med 10. Totalt 22 leiligheter. Prosjektet leveres med carporter, felles aktivitetsbygg, lekeplass, moloker, interveier samt forlengelse av kommunal vei for innkjøring til området. Videre skal det opparbeides parkeringsplasser og utearealer. Alle leiligheter vil få egen terrasse/balkong.

Forventet fremdrift

Forventet overtagelse er stipulert til 2025, forutsatt at selgers forbehold bortfaller i rett tid. Oversittelse av antatt overtagelsestidspunkt gir ikke nødvendigvis rett til døgnmulkt.

Beliggenhet

Prosjektet Nordtoppen borettslag har en attraktiv beliggenhet i Gakori. Gakori er et etablert boligområde med variert bebyggelse som består av eneboliger, lavblokker, rekkehus og tomannsboliger. Det er flere borettslag i området. Gakorimyra Sør ligger sør for et veletablert boligfeltet i Svaneveien, og øst for et nyere boligfelt i Rådyrveien og Bjørnestien.

Prosjektet etableres som en forlengelse av det nye eneboligfeltet i Rådyrveien og Bjørnestien, med direkte adkomst til lysløype, turstier og Gakorivannet -som er en populær badeplass. Nærmeste skole er Gakori barneskole for 1.-7.trinn, og nærmeste barnehage er Oterfaret barnehage. Det vil bli opparbeidet en egen, bilfri adkomstvei fra det nye borettslaget til skolen.

Adkomst

Adkomst blir fra Gakorimyra, som er en offentlig vei.

Areal

Primærrom: 36 kvm - 75,10 kvm, Bruksareal: 38,40 kvm - 78,20 kvm
Leilighetene har et bruksareal (BRA) som varierer fra 38,4 til 78,2 m². Se plantegninger i salgsoppgaven for areal til de forskjellige leilighetene i prosjektet.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan derfor avvike noe. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen ligger på eiet tomt på ca. 13.485 kvm som overtas av borettslaget. Tomten kan bli delt dersom det opprettes flere borettslag i de ulike byggetrinnene. Tomten opparbeides i henhold til vedlagt utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene.

Det skal opparbeides uteoppholds- og lekeområder, parkeringsarealer, internveier m.m. Utvendige parkeringsplasser opparbeides med asfalt. Lekeplass oppføres iht. Alta kommunes norm for lekeplasser, herunder småbarnslekeplass. Tomten disponeres av andelseierne iht. borettslagets vedtekter og eventuelle husordensregler.

Parkering

Alle leiligheter får en parkeringsplass i egen, merket, carport. I tillegg blir det opparbeidet 20 parkeringsplasser for gjester og 4 utendørs handicapparkeringer. Parkeringsplasser opparbeides med asfaltdekke, kanter og belysning.

Boder

Leilighetene leveres med innvendige boder slik det fremkommer av plantegninger. Utvendige boder etableres i eget rom med adkomst fra felles inngang i første etasje for 10-mannsboligene. For 6-mannsboligene
vil uteboder etableres i tilknytning til carport. Se plan-tegninger for utforming.

Internett / TV

Alle leiligheter vil bli utstyrt med infrastruktur for TV og internett. Det monteres 1 dobbelt stikk i teleskap for hver leilighet. Det vil bli datauttak for internett og Wi-Fi i stue.

Ventilasjon

Hver leilighet skal ha eget balansert luftbehandlingsanlegg. Luftbehandlingsaggregat plasseres i bod og ventilasjonskanaler føres ut i leiligheten fortrinnsvis i nedsenket himling. Det kan være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale innkassinger på vegg.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli foretas i en egen tilvalgsprosess, normalt fra ca. 6 måneder etter byggestart. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift og at endringene godkjennes av utbygger.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Tilvalg innbetales til meglers klientkonto sammen med sluttoppgjør og omkostninger innen overtagelse.

Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

Utenomhusarealer

Nordtoppen Borettslag har en plan tomt som vil bli levert med ferdig opparbeidede utearealer. Dette inkluderer bl.a. asfalterte og grusede trafikkarealer, parkeringsplasser og gangarealer. Det vil bli tilsådd plener og laget egen lekeplass for borettslaget. Borettslaget vil også få to felles takterrasser med pergola. Takterrassene blir plassert i 10-mannsboligene. Overtakelse av utvendige arealer kan bli avholdt etter overtakelse av leilighetene, og styres av årstiden. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Evt. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid.

Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Byggene blir opprettet som et borettslag. Et borettslag er et boligselskap hvor man eier sin andel av selskapet som gir en bruksrett til en del av eiendommen. Ved kjøp av leiligheter medfølger det en rett og plikt til å være
medlem av Bonord. se www.https://www.bonord.no/

Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for borettslaget. Vedtektene er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om burettslag (burettslagslova). Iht. lov om borettslag har borettslaget lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte andel inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller borettslaget skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Reglene om utleie i borettslag følger av borettslagsloven. Ev. utleie må søkes styret i borettslaget. Kontakt Polarlys Boligbyggelag for spørsmål om dette.

Pengeheftelser

Borettslaget er sikret i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Borettslaget er derfor sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra kommende årsskifte.

Vei/Vann/Avløp

Det vil bli opparbeidet adkomst fra veien Gakorimyra, som skal forlenges i forbindelse med prosjektet. Veien er kommunal. Påkopling av vann og avløp fra private rør til offentlig nett.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal (sats pr. 2023). Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplanen «Detaljregulering for Gakorimyra Sør - B7», plan-id 20170003. Arealformål er regulert til boligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges meglerforetaket når avtale om kjøp inngås, jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Estimerte felleskostnader

5 214 pr. mnd. Felleskostnader inkluderer: Renter og avdrag på borettslagets lån i Sparebank 1 Nord-Norge, utvendig vedlikehold, strøm i fellesarealer, bygningsforsikring, kommunale avgifter, snøbrøyting/sandstrøing, styrehonorar, forretningsførsel og revisjon..
Fra kr. 5.214 til kr. 9.591,- pr. mnd. avhengig av leilighet. Se komplett prisliste for felleskostnad fordelt på de forskjellige leiligheter i prosjektet.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.

Rentekostnader er stipulert utifra en nominell, flytende, rente på 3,5%. Borettslagets fellesgjeld vil bli finansiert i privat bank. Rentekostanden kan endres ved endring i pengemarkedsrenten. Grunnlag for renteberegningen er renteoversikt på www.husbanken.no. Fastrentetilbudene (nom.) for juni 2023 - 3 års fastrente i Husbanken (månedlig betaling). Rentesatsen for 3 års fastrentebinding var 3,532% pr. 12.05.2023.

Budsjetterte felleskostnader vil inkludere blant annet:
Renter og avdrag på borettslagets felles lån
Forsikring av bygninger (ikke innbo og løsøre)
Premie til boligsamvirkes sikringsordning mot husleietap
Kommunale avgifter
Utvendig drift og vedlikehold
Strøm til fellesanlegg
Forretningsførerhonorar til Polarlys Boligbyggelag
Godtgjørelse til styret i borettslaget

Faste løpende kostnader for den enkelte andelseier kommer i tillegg. Dette kommer i tillegg felleskostnader og varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Dette omfatter blant annet:
Strøm
Abbonement for TV og internett
Innboforsikring

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med kostnader for tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter
Bustadoppføringslova §12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto, ikke direkte til selger. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustad-oppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på vederlag for tilvalg. Betaling av tilvalg bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når tilleggsarbeid er utført.

Dersom en endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling på et tidligere tidspunkt, gjør megler-foretaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Før kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til leiligheten være overført til kjøper, jf. Bustadsoppføringslova.

Salgsbetingelser

Andelsleilighetene selges mellom utbygger og kjøper iht. Bustadoppføringslova. Hver andelseier kan bare eie én andel, og bare fysiske personer kan være andelseiere med unntak av juridiske personer som f.eks. stat, fylkeskommune, kommune m.fl. jf. Lov om burettslag, kap. 4. Dersom en andelsleilighet selges når den er ferdigstilt ved budaksept, reguleres handelen av Avhendingslova. I slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Leverandøravtaler

Selger har på vegne av borettlslaget anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler

Kjøpsbetingelser

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt. Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. bustadoppføringslova. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Forsinkelser

Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.
- Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
- Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
- Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/ entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
- Dagmulkt.
- Heve avtalen.
- Kreve erstatning.
- Tilbakeholde deler av kjøpesum.

Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Finansiering

Kjøper må forelegg finansieringsbekreftelse samtidig som søknad på leilighet for forkjøpsrett eller kjøpsavtale gjøres. Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at borettslagsloven ikke gir anledning til at mer enn en andel eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper innbetaler fullt oppgjør senest 2 dager før overtagelse.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Nordtoppen Borettslag, 9512, Alta, Gnr. 26 bnr. 653 i Alta kommune

Eier

Polarlys utbygging v. Oddmund Nålelv Eriksen

Oppdragsnummer

89-23-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Beliggenhet

kart
Logo

Advanti & Partners

Eiendomsmegleren du anbefaler videre
Bilde av megler Lars Erik Bjørn

Lars Erik Bjørn

Eiendomsmegler MNEF

Bilde av megler Daniel André Adamsen

Daniel André Adamsen

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Polarlys utbygging

Utbygger

Annonseinformasjon

FINN-kode307072089
Sist endret25. feb. 2024 01:14
Referanse89239000

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.