Bildegalleri

Benestadsløyfen 1-3

Ny prosjektert enebolig i kjede | 1 igjen, og denne er bygd | To plan, carport med takterrasse over | Åpen stue-/ kjøkke

Kart med kartnålBenestadsløyfen 1-3, 4638 Kristiansand S

Prisantydning

6 650 000 kr

Totalpris

6 691 170 kr

 • Planlegging

  Ferdig

 • Salgsstart

  Pågår

 • Byggestart

  Etter avtale

 • Overtakelse

  Etter avtale

Nøkkelinfo

Boligtype
Tomannsbolig
Soverom
4
Primærrom
132 m²
Bruksareal
140 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enhet i prosjektet

EnhetP-romSoveromTotalpris
1132 m²46 691 170 kr

Visning

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Visningspåmelding

Beskrivelse

2 prosjekterte eneboliger i kjede, hvorav 1 er solgt.

Boligene går over to plan, begge har garasje og en solrik takterrasse på toppen av garasjen. Boligene har flere soverom, og to ulike uttrykk. Se plantegning for illustrasjon. Begge boligene tilbyr to gode bad, og en flott åpen stue-/ kjøkkenløsning.

Boligene er en del av et større utbyggingsprosjekt for området.

Beliggenhet

Nydelig kjedet enebolig beliggende i nytt boligområde på Drangsvann. Benytt kart til å adkomst.

Generell orientering

Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i salgsoppgaven med vedlegg før kjøp. Kontakt megler for å motta all nødvendig informasjon, og for videre å avtale visning.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting etter avtale. Boligen er bygd. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning eksempelvis via e-post. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Det tas forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet.

Diverse

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Ved kjøp av bolig gjennom BOH er 2 timer arbeid vedrørende endringer inkludert, samt 2 møter á 1 time. Utover dette har BOH rett til å fakturere forespørsler på endringer, tilvalg, befaringer på plassen etter medgått tid. Timepris til BOH er 1025,- inkl mva. Dette gjelder ikke for forespørsler på tilvalg som blir akseptert av kjøper.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan med planid: 1055. Detaljreguleringsplan for delfelt BB1 og BB5, med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.02.2020.

Velforening/beboerne må bekoste vedlikehold av kabler, master og armaturer på lysmaster langs veiene i området. Dette gjelder f_SGT1, f_SKV9 og f_SKV10 iht. gjeldende reguleringsplan for
området.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode305694504
Sist endret07. juni 2024 07:56
ReferanseSORM10.235011

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.