Bildegalleri

Kulås terrasse 6

Innflyttingsklart 1. kvartal 2025! 10 moderne og energieffektive leiligheter i hjerte av Sarpsborg - parkeringskjeller

Kart med kartnålKulås terrasse 6, 1724 Sarpsborg

Prisantydning fra

3 475 000 kr

Prisantydning til

6 425 000 kr

Totalpris fra

6 961 132 kr

Totalpris til

12 861 132 kr

 • Planlegging

  2023

 • Salgsstart

  2023

 • Byggestart

  2023

 • Overtakelse

  1. kvartal 2025

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2 - 4
Primærrom
121 m²
Bruksareal
91 - 174 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Garasje/P-plass
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Turterreng
Utsikt
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

DNB Eiendom Halden har glede av å presentere 10 nye og moderne leiligheter i hjerte av Sarpsborg med lave energikostnader, heis fra parkeringskjeller og egen balkong med flott utsikt. Her får du det beste fra to sider; Nærheten til sentrum med alle dens fasiliteter, samtidig som du har grønt friområdet i Kulåsparken rett på utsiden døra.

Leilighetene er moderne og stilrene med elegante linjer, høykvalitets materialer og store vindusflater som gir god lysinnslipp og utsikt. Du kan her velge mellom flere størrelser og utforminger slik at du finner den perfekte leiligheten for dine behov og ønsker. En leilighet i Kulås Terrasse 6 er for deg som setter pris på en enklere hverdagog mer fritid. Her slipper du å tenke på vedlikehold. Parker bilen i parkeringskjelleren og ta heisen opp til ditt leilighetsplan.

Velkommen til Kulås Terrasse 6!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Det er en forutsetning om 60% av totalverdien i forhåndssalg før det besluttes igangsetting. Det er videre en forutsetning at byggetillatelse, nødvendige godkjenninger og nødvendige godkjenninger i selgers styre foreligger. Fra igangsetting er det beregnet byggetid på ca. 18 måneder. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse. Herunder ikke grunnlag for dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsettelse varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en drift iht. bustadoppføringslova.

Seler kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.
Selger skal skriftlig varsle om dette minimum 2 måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett på tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Garasje/Parkering

Stor parkeringskjeller. Her kommer det merkede biloppstillingsplass til hver leilighet. Det medfølger 1. stk plass i parkeringskjeller. For leilighet 10 medfølger 2. stk parkeringsplasser. Det vil også avsattes område for felles sykkelparkering. Herfra tar du heisen enkelt og direkte opp til din leilighetsetasje.

Det er mulighet for å kjøpe ytterligere parkeringsplass for kr 350 000,- Kontakt megler for mer informasjon (begrenset antall P-plasser).

Generell orientering

Beskrivelsen i salgsoppgave og markedsføring er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste betanddeler og funksjoner. ARK-tegninger er å anse som foreløpig, og det må påregnes optimalisering/mindre tilpasninger ved detaljprosjektering. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør-og vindusform, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, etc. Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endring som er hensiktsmessige og nødvendige, eksmpelvis offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.
Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leiligheter avvike noe fra de generelle plaer, som følge av bl.a. konstruktive utforminger av bygget. Prosjektet utføres i henhld til TEK 2017.

Organisasjonsform

Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor borettslag vil bli hjemmelshaver til eiendommen.

FORKJØPSRETT
Medlemmer i HABO og Boligbyggelag som er tilknyttet fellesordningen har forkjøpsrett ved salg. Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett må melde seg skriftlig til HABO innen 11.05.23 kl. 12.00 ved førstegangskjøp. Deretter gjelder ordinære forkjøpsrettsregler for Halden Boligbyggelag.

Borettslag: Kulås Terrasse 6 borettslag (ikke stiftet).
Forretningsfører: Halden Boligbyggelag.

Foreløpig vedtekter og budsjett ligger vedlagt til prospektet. Dette er foreløpig og vil fastsettes av styret i borettslaget.

Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen avhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Når alle andeler er solgt og overdratt til nye eiere vil borettslaget søke om opptak til sikringsordning.

Borettslaget er tilknyttet Halden boligbyggelag med forretningsføreravtale med en varighet på 10 år (uoppsigelig).

Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 10 andeler (antallet andeler/boliger kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen).

Oppvarming

Prosjektet er tilkoblet fjernvarme og det leveres vannbårent varmeanlegg via gulvvarme i alle rom med termostater.

Utleie

Andelseier kan uten å søke godkjenning leie ut boligen i opptil 30 døgn i året.

Dersom andelseier har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan boligen leies ut i inntil tre år med styrets samtykke. Se brl. §5-5.

Boligen kan også leies ut med styrets samtykke i en del spesielle tilfeller. Dette gjelder blant annet utleie til ektefelle, slektninger i rett opp- og nedadgående linje og fosterbarn. Det samme gjelder dersom andelseier av ulike årsaker har midlertidig fravær fra boligen. Godkjenning av slik utleie kan heller ikke nektes uten at det foreligger en saklig grunn. Se brl. §5-6.

Beliggenhet

Å bo i Kulås Terrasse 6 gir deg det beste fra to sider: Nærheten til både byens alle fasiliteter og flotte Kulåsparken.

Rett bak Kulås Terrasse 6 ligger Kulåsstien en hyggelig gangvei som fører deg inn i selve Kulåsparken en grønn lunge midt i byen. På få minutter er du i sentrumskjernen med kjøpesenter, restauranter, butikker, kino, treningssentre og alt det Sarpsborg sentrum byr på.

Kulåsparken er en oase midt i byen, og Kulås Terrasse 6 ligger bokstavelig talt i parken. Østfolds største bypark har - i tillegg til koselige stier, store trær og busker og salamanderdam, en stor lekeplass for barn, boccabane, trimapparater, musikkpaviljong og et oppgradert amfiteater der det arrangeres konserter.

Lånebetingelser fellesgjeld

I tillegg til i innskudd overtar kjøper andel fellesgjeld (se vedlagt prisliste til prospekt)..

Totalsummen består av 50% innskudd og 50% andel fellesgjeld. Utbygger/selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte enheter. Det vil bli etablert IN-Ording (Individuell nedbetaling av fellesgjeld). Det betyr at den enkelte kjøper gis mulighet til å innfri eller redusere sin andel av fellesgjelden som vil redusere kjøpers månedlige fellesutgifter.

Følgende er lagt til grunn for fellesgjelden.
DNB Bank AS
Annuitetslån. Flytende rente.
Nedbetalingstid: 40 år (avdragsfrihet i 10 år)
Estimert rentesats: 4,3% pa.

Månedlige felleskostnader er stipulert for første driftsår (se prisliste). Det er lagt til grunn at felleskostnader vil inkludere betjening av renter på andel fellesgjeld, Tv og internett, forsikring og vedlikehold av bygningene, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forretningsførsel, revisjon m.m. Overnevnte kostnader er kun stipulerte. Avvik kan forekomme og tilleggskostnader kan tilkomme. Månedlige felleskostnader på andel fellesgjeld vil avhengig av den til enhver tid gjeldende rente og nedbetalingsplan. Avvik vil forekomme og tilleggskosntader kan tilkomme.

Etter 10 års avdragsfri periode vil det tilkomme avdrag i felleskostnader. Se prisliste vedlagt prospekt for estimerte avdrag er basert på dagens rente (4,3%) og lånemodell. Avvik vil forekomme.

Rentekostnader på fellesgjeld kan andelseier trekke fra på sin selvangivelse. Andel utgifter dividert på 12 multiplisert med 22% vil gi sum fradrag hver måned.

Borettslaget har IN lån. Et IN-lån følger renteøkning og rentenedgang. Rentekostnaden på fellesgjelden som er en del av de totale felleskostnader pr. måned vil påvirkes ved renteendringer og dermed også størrelsen på den totale felleskostnaden pr. måned.

Vedlagt budsjett til salgsoppgaven er foreløpig og vil fastsettes på generalforsamling etter overtagelse. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i budsjett før bud inngis.

Sikringsordning fellesgjeld

Når alle andeler er solgt og overdratt til nye eiere vil borettslaget søke om opptak til sikringsordning.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Dersom leilighetene selges etter ferdigstillelse reguleres kjøpet av avhendingslova. Dersom leiligheten selges innen 6 måneder fra ferdigstillelse har kjøper krav på garantier iht. avhl. §2-11.

Tomt

Tomten vil være felles eiet for borettslaget og vil totalt utgjøre ca. 1 068 kvm.

Tomten blir opparbeidet med asfaltert innkjøring, hellelagte gangpartier, grøntarealer opparbeidet med buskefelt. i trå dmed utomhusplan.

Diverse

Gulv
Parkett: Leilighetene leveres med 14 mm 1-stavs eikeparkett (hvitlassert) i alle tørre rom.
Flis: I bad og vaskerom leveres det keramiske grå fliser i format 60x60cm på bad og 30cm*30cm med sokkelflis på vaskerom med unntak av nedsenket dusjsone der det leveres mosaikkflis i format 5x5cm.
Trapperom/fellesganger: Sklisikre fliser 30*60.

Innvendig vegger
Malt gips: I tørre rom og vaskerom leveres det gips sparklet og malt iht. NS 3420 T:2019 utførelsesklasse K3. Farge. S0502-Y Brukket hvit.
Flis: I bad leveres det keramiske fliser i format 60x60cm. Farge: Lys grå.
Trapperom i betong: Trapperom leveres sparklet og malt. Utførelsesklasse K2.

Himlinger
Gipshimling: Gipshimling i gang, entré, stue, kjøkken, soverom, vaskerom og bad leveres sparklet og malt NS 3420 T:2019 utførelsesklasse K3. Farge hvit. Det leveres våtromsmaling der dette er påkrevd.
Systemhimling: Sportsbod, garasje.
Betonghimling: Betonghimling i vaktmesterbod levers sparklet og malt farge hvit. Utførelsesklasse K2.

Nedforet himling
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak nedforet himling. Detaljprosjektering vil avdekke om det kan bli behov for noen innkassinger av rørføringer.

RENOVASJON
Tilknyttes eksisterende anlegg i Kulås Terrasse 10-12, ref. renovasjonteknisk plan.

LÅS OG BESLAG
Det leveres FG godkjente sylinder samt vridere av rustfritt stål til leiligheter og fellesareal. Låser skal leveres på system med 3 nøkler til hver leilighet og til felles inngangsdører og fellesarealer. Balkongdører i 1. etasje leveres med låssylinder.

SYKKELSTATIV
Wave Sykkelstativ i galvanisert stål. 10 sykkelplasser i garasje. 6 Sykkelplasser ved postkasser utenfor garasje. 4 Sykkelplasser ved inngang i 2. etg.

NUMMER/SKILTING
Komplett skilting utvendig av bolignummer, ref. fasadetegning. Nummer/dørsskilt til hver inngangsdør monteres på fasade. Alle leiligheter skiltes ifg. GAB-regler. Komplett skilting med nummer på alle oppstillingsplasser, boder og postkasser. Det leveres skilt på dører til fellesrom, trapperom angivelse av etasje, tavlerom og ved inngangsdørene til leilighetene. Skilt med beboeroversikt med ringetavle. Skilt plasseres på låsesiden av dørblad.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode301794733
Sist endret05. apr. 2024 08:45
Referanse290235007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.