Bildegalleri

Inaktiv

Lønnerhagen boligsameie

Lønnerhagen - Kun 1 leilighet igjen | Innflytningsklar| Sentralt på Halmstad | Carport og utvendig bod.

Kart med kartnålLønnerhagen, 1580 Rygge

Prisantydning

3 950 000 kr

Totalpris

3 969 622 kr

 • Planlegging

  Antatt ferdigstillelse 3. kvartal 2023.

 • Salgsstart

  09.03.22

 • Byggestart

  -

 • Overtakelse

  Estimert 3.kvartal 2023.

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Antall etasjer
4
Primærrom
71 m²
Bruksareal
74 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Gjesteparkering
Garasje/P-plass
Hage
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Aircondition
Turterreng

Utvalgte enheter

Bilde av utvalgt enhet

A-202

A-202

Totalpris

3 969 622 kr

P-rom

71 m²

2. etasje2 soverom

Enhet i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil
EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
A-202271 m²23 969 622 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Kort om eiendommen

På en flat vestvendt tomt sentralt plassert i Halmstad er det 10 leiligheter med moderne utforming og god standard. Leilighetene er fordelt på 2 bygg over 2 etasjer og består av 8 stykk 3-roms og 2 stykk 4-romsleiligheter. Leilighetene er selveier og er organisert som et sameie.

Alle leilighetene har uteplasser eller romslige balkonger sant egen carport og sportsbod.

Fellesarealene er pent opparbeidet med adkomstveier og grøntarealer.

Leilighetene stod ferdigstilt i 2023.

Standard

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen:
Prosjektnavn: Lønnerhagen
Gnr. 110, Bnr. 7
Adresse vil bli tildelt før innflytting.
Utbygger: Husk utleie AS

Forventet fremdrift:
Innflytning august 2023.

Bebyggelsen:
Prosjektet består av 10 leiligheter. Prosjektet Lønnerhagen boligsameie vil bli organisert som ett boligsameie.
Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon. Tomten er sameiets fellesareal.

Areal:
Bruksareal: 74 kvm - 80 kvm

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Det tas forbehold om avvik i de oppgitte mål og de faktiske mål. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Internett / TV:
Det leveres ett sentralt tilknytningspunkt for TV / DATA til leiligheten og ett ferdig kablet TV uttak i stue. Det vil være mulig til å velge flere uttak som tilvalg. Utbygger besørger avtale med signalleverandør som tiltransporteres sameiet. Det legges opp til 3 års binding til signalleverandør.

Ventilasjon:
Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette innebærer at man ikke får kaldluft direkte inn, men temperert luft som gir et behagelig inneklima. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod/teknisk rom eller i gang.

Tilvalg:
Fristen for tilvalg er utgått. Små endringer kan avtales med entreprenør.

Utenomhusarealer:
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører:
Det vil bli opprettet et sameie på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Utbygger vil engasjere forretningsfører for å forestå sameiets drift- og regnskap. Forretningsfører vil bli engasjert for 3 driftsår. Forretningsfører kan erstattes ved valg av ny forretningsfører på sameiets årsmøte etter endte 3 år.

Adgang til utleie:
Utleie er tillatt. Ved utleie må sameiet informeres.

Forsikring:
Eiendommen vil bli fullverdig forsikret frem til overtagelse. Etter overtagelse vil sameiet ha felles forsikring på bygningsmassen.
Innboforsikring tegnes av den enkelte sameier.

Pengeheftelser:
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp:
Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Formuesverdi:
Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold:
Tomten er regulert til boligformål.

Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering:
Så snart selgers eventuelle forbehold er frafalt og garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12 er stilt, betaler kjøper kr. 100 000,-.. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, og ikke knyttet til pant i boligen. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg innbetales til overtakelse. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetalingene skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

Estimerte felleskostnader:
Kr. 1500,- pr. mnd.
Felleskostnader dekker bl.a. vaktmester/renhold, honorar til styret i sameiet, forretningsførsel, bygningsforsikring, fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, betales forholdsmessig av den enkelte eier. Ovennevnte kostnader er stipulert av og vil iht. budsjett beløpe seg til ca. kr. 1 500,- pr. mnd pr. leilighet. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse.

Følgende kostnader er ikke inkludert i fellesutgiftene og betales av den enkelte seksjonseier: Kommunale avgifter som eiendomsskatt, vann- og kloakkavgift.
Innboforsikring, strømforbruk i egen seksjon og kabel-tv/bredbånd.

Oppgjør:
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler kr. 100 000,- ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12. Alle renter opptjent på beløp innbetalt av kjøper til meglers klientkonto frem til overtagelsen tilfaller kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti i medhold av buofl § 47. Renter opptjent etter overtagelse tilfaller selger. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest èn uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger/entreprenør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova.

Salgsbetingelser:
Ved salg til forbruker selges leilighetene ihht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Vedtektene for eierseksjonssameiet er foreløpige. Utbygger kan gjøre endringer i disse for å tilpasse dem prosjektet og enhver endring i prosjektet.

Ved avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran tegninger, illustrasjoner og annet salgsmateriell. Omfanget av leveransen er begrenset til leveransebeskrivelsen. Spesifikke formuleringer gjelder foran generelle. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for utbygger, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan f.eks. omfatte bærende konstruksjoner, innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal, tilpassinger av utearealer, høydejusteringer, støttemurer eller lignende.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplan ikke er endelig og at det kan forekomme endringer i omfang og plassering. Utomhus arealene vil bli opparbeidet i takt med byggetrinnene i prosjektet så fremt årstidene tillater det.

Mindre arealavvik mellom tegninger og ferdig bygg kan forekomme. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse og vil ikke gi kjøper rett til prisavslag eller erstatning.

Avbestilling:
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr tilsvarende utbyggers utgifter. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova:
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Spesielle forhold i byggeperioden
Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.
Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper:
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.
Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Forsinkelser:
Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger, jf. buofl. § 10.
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.
Forhold som gjelder er:
- Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
- Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
- Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet,
eller at selger/ entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.
Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
- Dagmulkt.
- Heve avtalen.
- Kreve erstatning.
- Tilbakeholde deler av kjøpesum.
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Finansiering:
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler:
Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser:
Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider:
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel:
Lønnerhagen boligsameie, 1580, Rygge, Gnr. 110 bnr. 7 i Moss kommune

Eier:
Husk utleie AS

Oppdragsnummer:
92-21-9036

Behandling av personopplysninger:
Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdrage

Bygningsinformasjon / byggemåte

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Bygningene leveres med 25cm mineralull i vegger og 40cm i himling. Vinduer ihht. TEK-17.

Byggene reises på støpt plate på mark.

Yttervegger: Alle yttervegger leveres ferdig grunnet og et mellomstrøk med stående dobbel-falset kledning. Alle vinduer er hvitmalte inne og ute.

Tak: Byggene utføres med pult-tak, tekket med papp, nødvendige luftehatter, beslag og takrenner leveres i lakkert eller plastbelagt stål/aluminium.

Trapper: Alle utvendige trapper og terrasser/ verandaer blir satt opp i impregnert treverk. Trappetrinn leveres som galvaniserte gittertrinn.

GULV, TAK OG VEGGER:
Gulv: Entré, stue, kjøkken, soverom, og bod leveres med 3-stavs parkett.
Vegger: Vegger med malt gips.
Himling: I rom med full takhøyde leveres himling i malt gips med mulighet for tilvalg av spotbelysning. Der himling fores ned i leiligheten på grunn av tekniske anlegg, leveres malt gips. Rørføringer og kanalføringer vil i all hovedsak bli skjult over himlinger, men innkassinger kan forekomme. Himlinger males med standard hvit takfarge, NCS S 0500N.

KJØKKEN:
Det leveres standard kjøkken med leveranse i henhold til kjøkkentegning fra Sigdal. Hvite glatte kjøkkenfronter med stålhåndtak, grå laminert benkeplate. Ventilatorskap og lyslist under overskap. Oppvaskbenk av beslag i rustfritt stål med ettgreps blandebatteri med svingbar tut, samt avsatt plass til opplegg for oppvaskmaskin. Antall skap og plassering av tekniske installasjoner vil være i henhold til kjøkkentegning for den enkelte leilighet. Integrerte hvitevarer, stekeovn, induksjonplatetopp, oppvaskmaskin og kompi kjøl/frys. Avtrekksvifte leveres over platetopp. Se vedlagt kjøkkentegning i prospekt.

BAD:
Det leveres toalett montert på gulv. Det leveres dusjkabinett og servant med underskap. Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Det leveres fliser i gråtoner på gulv og vegg. Varmekabler i gulv.

GARDEROBE:
Det er avsatt plass til garderobeskap ihht. kontraktstegning. Skap og garderober kan leveres som tilvalg.

DØRER, VINDUER OG LISTVERK:
Dører: Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse fra fabrikk med FG-godkjent lås.

Vinduer: Alle vinduer er hvitmalte inne og ute.

Listverk: Det leveres listverk som er hvitmalt fra fabrikk. Listverk blir levert med synlige merker fra stifter/ spikerhoder. Gulvlister der hvor det leveres parkett blir i utførelsen eik. Taket blir listefritt.

OPPVARMING:
Leilighetene leveres med panelovner i stue/kjøkken og soverom. På baderom er det varmekabler.

Varmepumpe - luft til luft.

Gulvvarme i øvrige rom er tilvalg.

ELEKTRISK:
Det leveres fortrinnsvis skjult elektrisk anlegg, men noe åpent anlegg må påregnes. Punkter leveres ihht. bransjestandard og installeres ihht. forskrifter. Alle kontaktpunkter er jordet. El.anlegget er 400 Volt, men alle uttak i leiligheten blir som normalt 230 Volt. Antall elektriske punkter ihht. romskjema. Elektriske punkters plassering fremkommer av tegning som vil foreligge etter at detaljprosjektering er utført. I forbindelse med tilvalg vil det være mulig å bestille flere elektropunkt.

BALKONGER, TAKTERRASSER OG UTEPLASSER
Impregnert treverk.

POSTKASSER
Postkasser blir levert der hvor utbygger finner det hensiktmessig.

SKILTING
Det leveres skilting av bygg, til innganger og boder.

Beliggenhet

Lønnerhagen ligger sentralt plassert på Halmstad i Moss (gamle Rygge) kommune. Den sentrale og samtidig landlige beliggenheten gjør Lønnerhagen til et attraktivt sted å bo for alle aldre.

Nærmiljøet byr blant annet på skole, barnehager, dagligvarebutikker, bowlinghall, Sprett aktivitetspark, treningssenter og et utvalg forretninger. I tillegg er det kort vei til de varierte kulturtilbudene i Mosseområdet. Friluftsmulighetene i området er mange og varierte. Både idrettshall, svømmehall, Tuftepark og kunstgressbane er innen gangavstand. Fem minutter unna finner du Vaskeberget og Vansjø med tur- og sykkelstier, padling og badeplasser. For den golfinteresserte er det kort vei til Evje golfbane.

Lønnerhagen ligger sentralt plassert med gangavstand til både tog og buss, og kort vei til E6. For pendlere er det fint å vite at fra Lønnerhagen kommer du til Moss på 10 minutter og til Oslo på 50 minutter. Fergeforbindelsen mellom Moss og Horten gir også rask adgang til Vestfoldsiden.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til Lønnerhagen.

Parkeringsforhold

Hver seksjon får egen carport med tilhørende sportsbod.

I carporten leveres det opplegg for elbil-lader. Ferdigmontert el-billader kan leveres som tilvalg.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.

Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).

Diverse

Lønnerhagen vil ha solceller montert på taket på carporten.
Sameiet i fellesskap kan velge mellom to løsninger for bruk av egenprodusert strøm.

Løsning 1:
Anlegget tilknyttes måler for fellesanlegg og produksjonen blir virtuelt fordelt på alle boligene
som er med på løsningen. Ikke alle i sameiet trenger å være med, men her kan dere selv lage en ordning
for å kjøpe seg inn og ut.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastsetter-forskriftsendringer-for-deling-av-egenprodus
ert-fornybar-strom-pa-samme-eiendom/id2975877/

Eksempel:
Et sameie med 10 boliger har et solcelleanlegg som produserer 20.000 kWh pr år.
På slutten av hver måned fordeles denne produksjonen likt på boligene, så hver husstand
får redusert sin andel kWh på strømregning inkludert nettleie. Totalpris for en 1 kWh med
nettleie og skatt er ca. 2 kr i gjennomsnitt. Med denne summen til grunn vil det da bli 4000 kr
reduksjon i strømutgifter pr leilighet pr år.

Løsning 2:
Anlegget tilknyttes måler for fellesanlegg og reduserer fellesutgiftene.

Det er estimert av solcelleanlegget på Lønnerhagen vil gi produksjon på ca. 20 000 kWh per år.


Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Tilvalg utover dette avtales med utbygger.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bl.a. være mulighet for tilvalg av solceller på egen carport. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Det kan ikke påregnes at endringer kan foretas om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Utbygger kan avvise eller begrense ønskede tilvalg dersom disse endrer konstruktive- og/eller tekniske forhold eller på annen måte er til hinder for en rasjonell og sammenhengende fremdrift.

Hver seksjonseier vil bli kalt inn til tilvalgsmøte direkte fra entrepenør.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Regulering

Tomten er regulert til boligformål.

Vei, vann og kloakk

Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse anbefaler eiendomsmegler at kjøper bør vurdere å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille eiendommen.

Beskaffenhet

Eiet tomt på 2100 kvm som eies av sameiet.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne ihht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter

Generelle forhold

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode300709110
Sist endret11. juni 2024 13:42
ReferansePFS-3-23-0112

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.