Bildegalleri

Sentrumstunet Romedal

Sentrumstunet - Nye 3-roms leiligheter sentralt på Romedal!

Kart med kartnålTallholen 2B, 2334 Romedal

Prisantydning fra

4 590 000 kr

Prisantydning til

4 790 000 kr

Totalpris fra

4 605 342 kr

Totalpris til

4 805 612 kr

 • Planlegging

  -

 • Salgsstart

  -

 • Byggestart

  Estimert Q2 2023

 • Overtakelse

  Estimert Q1 2025

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Primærrom
75 - 81 m²
Bruksareal
78 - 84 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Sentrumstunet er ett nytt kapittel i Romedal.
Når du svinger inn fra Åsvangvegen kjører du bilen inn i parkeringsanlegget før du tar heisen opp til ditt leilighetsplan. Du ofrer ikke en tanke på snømåking, strøing eller neste års gressklipping. Vedlikehold og oppussing ligger år unna. Trenger du noe på butikken er det en liten rusletur unna. Innbydende leiligheter med gode planløsninger og gode kvaliteter som vannbåren gulvvarme, skyvedørsgarderobe, komplett kjøkken med integrerte hvitevarer, flislagt bad og 1 stavs laminat.

Sentrumstunet Hus A vil bestå av 9 eierleiligheter fordelt over 4. etasjer. Første etasje vil bestå av garasjeanlegg hvor hver leilighet vil ha medfølgende én parkeringsplass.

Sentrumstunet Hus B er ferdigstilt hvor kjøperne allerede har flyttet inn. Det er noen få ledige leiligheter i hus B klare for overtagelse.

Leilighetstype 02 er innholdsrik 3-roms endeleilighet med entre, bod, bad, 2 soverom og stue/oppholdsrom. I entreen er det avsatt plass til klesanordning, og videre inngang til en innvendig stor bod/tekninsk bod og flislagt bad. Du kan velge om du ønsker opplegg for vaskemaskin og tørketrommel enten på bad eller i boden. Hovedsoverom har god plass til skap, soverom 2 er fint rom til gjesteværelse eller kontor. Stue med åpen kjøkkenløsning hvor det er god plass til oppbevaring. Utgang til terrasse som strekkes seg rundt leiligheten og måler 80 kvm! Balkongene i etasjene over er 15 kvm store.

Leilighetstype 03 er en stor 3-roms leilighet med entre, bod, bad, 2 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning. Du kommer inn i entreen som har tilkomst til flislagt bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, en god innvendig bod, hovedsoverom med fin plass til skap og utgang til luftebalkong. Stue/oppholdsom har en praktisk kjøkkenløsning som rommer mye oppbevaring i tillegg til å skjerme noe mot stuen. Utgang til terrasse/balkong.

Her kan du flytte inn i en helt ny bolig hvor ingen har bodd før deg.

Det er mange fordeler med å kjøpe nybygg:
- Faste priser
- Lave omkostninger
- Lave vedlikeholdsbehov
- God standard
- 5 års garanti
- Energieffektive

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene ferdigstilles senest 28.2.2025. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Garasje/Parkering

Det medfølger én innendørs parkeringsplass i felles garasjeanlegg til hver leilighet. Til leilighet A203 og A303 medfølger det to innendørs parkeringsplasser og boder. I tillegg opparbeides det til sammen 9 utvendige gjesteparkeringsplasser, herav 2 HC- plasser. Det inngår også en felles sykkelparkering for prosjektet.

Garasjeanlegget er etablert som en egen næringsseksjon i hver av leilighetsbyggene og en ideell andel av seksjonen overføres til kjøper samtidig med leiligheten.

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.
Gjesteparkeringsplasser kan bli tidsbegrenset og avgiftsbelagt.

Organisasjonsform

Det er etablert ett sameie med totalt 20 boligseksjoner. Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017 nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i alle rom i leilighetene. Varmepumpe - Luft til Vann varmepumpe.

Utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Den enkelte leilighet har ingen egen utleieenhet.

Beliggenhet

Sentrumstunet Romedal blir liggende midt i hjertet av Romedal sentrum på gamle "Gunders tomten". Tomten er flat og solrik og herfra har du gangavstand til alle fasilitetene Romedal sentrum har å by på. Noen få meter fra leilighetene ligger en ny Kiwi dagligvarebutikk, frisør, blomsterforretning, legesenter, SPA m.m. Rett ved ligger også Romedalsparken som er en tur og aktivitetspark med bl.a sykkelbane, klatreområde gapahuk m/ bålplass og en opplyst tursti for korte spaserturer. Området ellers kan by på meget gode turområder og det er flere kilometer med merkede turstier hvor Kristian Lien stien mellom Romedal og Klevfoss er den mest kjente. I sentrum finner du også barnehage og ungdomsskole, samt Solvin barneskole ca. 1,5 km unna. Avstand til Stange sentrum hvor man finner restauranter, klesbutikker, togstasjon m.m er ca. 5,5 km. Hamar sentrum ligger ca 12 km unna - her finner man alle fasiliteter.

Når man kommer E6, sving av ved skilt mot Stange. Følg så skilting mot Kongsvinger og følg veien i ca. 200 meter , ta så venstre inn på Dalsvegen og skilt mot Romedal. Følg veien i ca. 600 meter og ta så til høyre inn på Solvinvegen. Følg denne veien til du kommer til Romedal sentrum. Ta så til høyre, følg denne veien i ca. 100 meter og ta så til venstre inn på Åsvangvegen, etter ca. 200 meter får du Tallholen 2A - 2B på venstre side.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Tomt

Prosjektet oppføres på eiendommen gnr 316 bnr 46 i Stange kommune. Eiendommen er seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger/kommunen til å være på 3 402 m².

Prosjektet består av 20 selveierleiligheter fordelt over 2 salgstrinn. Byggetrinn I (hus B) består av 11 boliger, mens byggetrinn II (hus A) vil bestå av 9 boliger.

Adresse for prosjektet er Tallholen 2A og 2B, 2334 ROMEDAL.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, ganger, heis, rømningsveier, tekniske rom i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utenomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som vil gå over eiendommen vil også kunne være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Ansvarlig megler

Stine Enger Strand

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode298798334
Sist endret01. juli 2024 11:54
Referanse523235007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.