Bildegalleri

Brevik Terrasse BRL

VISNING 19.06 FRA KL 16:00-17:00 Brevik Terrasse - 4 LEDIGE - 2 eller 3 soverom - store terrasser - garasje

Kart med kartnålBrevik Terrasse, 3950 Brevik

Prisantydning fra

2 400 000 kr

Prisantydning til

4 975 000 kr

Totalpris fra

4 711 240 kr

Totalpris til

9 956 240 kr

 • Planlegging

  -

 • Salgsstart

  -

 • Byggestart

  -

 • Overtakelse

  -

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2 - 3
Primærrom
86 - 144 m²
Bruksareal
88 - 150 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Garasje/P-plass
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Turterreng
Utsikt
Sentralt
Lademulighet

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil

Visning

onsdag, 19. juni
16:00 – 17:00
Velkommen til åpen visning i Brevik Terrasse. Meld deg gjerne på slik at vi vet hvem som kommer.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Arealer og fordeling per etasje (NY)

Totalt BRA '83 kvm til 151 m²består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 80 kvm - 144 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 3 kvm - 7 kvm

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023."

Matrikkel

Andelsnummer i Brevik Terrasse Borettslag. Orgnr: 832461482

Andel fellesgjeld

Kr 2 250 000,-

Beliggenhet

Tomta til Brevik Terrasse er den gamle skoletomta på Furulund og ligger sentralt og solfylt til rett ved skole, idrettsanlegg, turløyper og alle tilbudene i Brevik sentrum. Brevik Terrasse ligger luftig til i en skråning, noe som sikrer at mange av boligene får utsikt til fjorden. I utformingen av prosjektet har det vært fokus på å skape romslige uteplasser og balkonger, slik at du kan nyte både solen og utsikten på best mulig måte. Fra leilighetene er det ca 500 meter ned til Brevik sentrum via Trompetbakken eller Heksa.

Adkomst

Når man kjører sydover på Breviksvegen tar man til venstre etter Norcem. Ta første vei opp til høyre og følg Eidangervegen til du kommer til toppen av Furulund. Brevik Terrasse blir liggende rett etter fotballbanene og flerbrukshallen på høyre side.

Tomt

Fellestomt m²
Skrånende tomt som opparbeides med plen og tilkomstveger.

Innhold

Leilighetene inneholder gang, bad, kjøkken, stue, bod og 2 eller 3 soverom.

Eierform

Borettslag

Boligtype

Leilighet

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :fra 83 til 150,5 m²
Primærrom (P-ROM) : fra 77,9 til 144,2 m²
P-rom fordeling : P-rom inneholder gang, bad/vaskerom, toalett, stue, kjøkken og soverom.

AREAL BOLIGER
Boligenes areal oppgis i prisliste med bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg oppgis areal med primærrom(P-ROM) som tilsvarer BRA- arealet med fradrag av Boder. På tegninger oppgis enkeltroms areal, som er rommets nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for oppgitte arealer, uten at kjøper kan kreve prisavslag.

Antall oppholdsrom

3 eller 4 avhengig av leiligheten.

Antall soverom

Leilighetene leveres med 2 eller 3 soverom. Man kan fjerne/legge til soverom der hvor det er mulig. Gjøres via tillegg- og endringsarbeidene.

Standard

Boligen bygges etter byggeforskrift TEK17, med veiledning. Det benyttes preaksepterte ytelser så langt dette er mulig. Byggetekniske detaljer prosjekteres individuelt. Dette er en generell byggebeskrivelse for alle byggene, egne beskrivelser pr leilighet foreligger.

Overflater

Gulv: Flis, parkett og laminat
Vegger: Flis og gips (sparklet og malt)
Himling: Gipset (sparklet og malt)

TV/Internett

Selger inngår på vegne av borettslaget en avtale om leveranse av grunnpakke TV og internett. Den enkelte kan enkelt oppgradere pakken ved å
kontakte leverandøren som er oppgitt i boligmappen. Det må påregnes bindingstid ved etablering av nytt kundeforhold.

Kjøkken

Kjøkkenet leveres fra Systemkjøkken AS etter egne tegninger. Inklusiv hvitevarer kjøl/fryseskap, platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og ventilator

Bad/Vaskerom/WC

Bad leveres med: 100 cm servantinnredning med speil. Vegghengt med Monolith Sisterne. Dusjvegger med garnityr. Rettsluk monteres imot vegg.
Gjestetoalett hvor det leveres er med følgende: 40 cm servantinnredning med speil. Vegghengt med Monolith Sisterne.

Byggemåte

Grunn:
Såler, plater og fundamenter utføres i betong. Plater isoleres i henhold til gjeldene energiberegning. Tilbakefylte vegger tettes imot vanninntrenging fra utsiden

Vegger:
Yttervegger utføres i kombinert trekonstruksjon. Bærevegger for innvendig utføres i tre/betong. Innvendig delevegger bygges i tre/rigel. Vegger leveres i overfalteutførelse tre eller betong i forhold til hvor veggene er prosjektert. Alle vegger er sparklet, malt i fargen s0502y hvis ikke annet fremkommer
av rombeskrivelse.

Dekker:
Dekker leveres i lettbetong dekker med nedsenket himling. Innvendige tak leveres malt i fargen s0502y hvis annet ikke er beskrevet. Utbygger har eetten til å nedsenk av dekker etter endt prosjektering. Omhandler rom som ikke er for varig opphold i henhold til TEK17 § 12-7. Dette for fremføring av tekniske installasjoner

Oppvarming

Oppvarming av leiligheten ivaretas via varmepumpe i ventilasjonssystemet, men det må i perioder påregnes tilleggsoppvarming via strøm.

Garasje/Parkering

Hver andelseier har bruksrett til en bestemt sportsbod, samt en parkeringsplass i frittstående garasjeanlegg. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Leilighet 6 leveres uten garasje.

Diverse

FORBEHOLD OM REALISERING
Selger tar følgende forbehold:
1. Forbehold om ramme- og igangsettingstillatelse.
2. Forbehold om salg av 50% i Trinn 1.
3. Forbehold om uforutsette hendelser som f.eks. uforutsett endring av tekniske forutsetninger for prosjektet, store bevegelser i den totale markedssituasjonen, alvorlige endringer av entreprenørenes økonomiske stilling, eller at selger anser gjennomføringen av prosjektet som økonomisk forsvarlig før byggestart besluttes.

Forholdene skal være avklart av selger innen 12 måneder. Dersom ikke ovennevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.

SELGERS ØVRIGE FORBEHOLD OG FORUTSETNINGER
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Det tas forbehold om nødvendige tekniske endringer som følger av den detaljprosjektering som skjer i byggefasen. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, fargevalg, mindre, endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/ eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Selger kan gjøre nødvendige endringer i plantegninger for fremføringer av
sjakter, innkassinger mm, som kan endre boligens areal. Mindre arealkorreksjoner gir ikke grunnlag for prisendring. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er av illustrativ karakter kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Inntegnede møbler og beplanting følger ikke med. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at det forringer standarden på det endelige produkt. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

TILVALG/ENDRINGER
Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid, vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg. Entreprenøren har administrasjonspåslag på tilvalg på 15%. Selger innkaller til tilvalgsmøte, opplyser om beslutningsfrister, og gir kjøper anledning til å gjøre egne valg for sin bolig. Man kan velge mellom forskjellige
fliser, parkett, malingsfarger og kjøkken og baderomsinnredning, benkeplate, garderobeskap, EL-punkter, belysning. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper, og må bestilles skriftlig innen gitte frister. Tilvalg/endringer faktureres samlet fra utbygger og forfaller ved overtagelse, alternativt ved fremleggelse av forskuddsgaranti jfr. Bustadsoppføringslova §47.

GARANTIER
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova (Buofl.). Selger plikter å stille garanti iht. Buofl. § 12 for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten. Garantien utgjør 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Garantien skal senest stilles når forbehold om realisering og byggestart løftes skriftlig til kjøper.

BETALINGSBETINGELSER OG OPPGJØR
Kr 300.000 av innskuddet skal innbetales til meglers klientkonto, som depositum ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette er såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Dersom selger ønsker å konvertere depositum til forskudd må det stilles garanti etter bufol §47 Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Restbeløp på innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse. Renter for depositumet tilfaller kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til
enhver tid innbetalte beløp. Råderett over og renter for depositumet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta
dekningssalg.

BYGGETID/OVERTAGELSE
Antatt ferdigstillelse vil være 16 måneder etter byggestart, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke er lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Energimerke

Selger plikter å utarbeide energiattest ved ferdigstillelse. Boligene er planlagt å oppfylle Energikarakter C man kan dog ende opp med lavere energikarakter uten at dette anses som en mangel.

Beliggenhet

kart
Logo

BEST EIENDOMSMEGLER AS

Når du er opptatt av kvalitet
Bilde av megler Bjørn Johnson

Bjørn Johnson

Daglig leder/Eiendomsmegler / Prosjektmegler MNEF

BOS UTBYGGING AS

Utbygger

Annonseinformasjon

FINN-kode296876439
Sist endret10. juni 2024 00:29
Referanse41219016

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.