Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Brekkeby Hage Trinn 1

Kun 1 leilighet igjen i trinn 1! Brekkeby Hage - Innflyttningsklare leiligheter med store balkonger og garasje.

Kart med kartnålFrognervegen 2 - Brekkeby Hage Trinn 1, 3717 Skien

Prisantydning

1 900 000 kr

Totalpris

3 806 832 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

-

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Primærrom
65 m²
Bruksareal
70 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Enhet i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
H0302365 m²23 806 832 kr

Visning

søndag, 21. april
13:00 – 14:00
Alle våre visninger har påmelding. Det er enkelt å melde seg på, med eventuelt følge, og du kan like enkelt melde deg av. For å skape trygghet, gjør vi omfattende tilrettelegging for å minimere smittefare på alle våre visninger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til visning, men vi minner om at vi ikke håndhilser og vi holder minimum 1 meter avstand. Kontakt gjerne megler i forkant av visningen dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Prosjektets beskrivelse

Brekkeby Hage

Oppdragsansvarlig

PM Telemark AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Brekkeby AS

Betegnelse

Orgnr. 930145815 i Skien kommune

Byggeår

2022

En spesiell beliggenhet - Et nytt liv i byen!

Et nytt boligfelt nær hjertet av Skien. Brekkeby Hage har en helt spesiell beliggenhet på byens ærverdige skoleeiendom, midt mellom etablerte villaområder og sentrumsnære fasiliteter.

Nabolaget til Brekkeby Hage er villaområder og sjarmerende sentrumsgater. Byens mange tilbud ligger kun et steinkast unna. Med moderne bolig i vårt prosjekt får du et utgangspunkt for en ny, annerledes og enklere hverdag.

Leilighetene har stor variasjon i både størrelse og utforming med størrelse fra 70 til 150 kvadratmeter BRA. Alle leilighetene har private balkonger eller hager. Flere av boligene er gjennomgående med balkong på to sider.

Stadig flere ønsker å bo nære sentrum. Bo der det skjer, i en leilighet med komfort og gode planløsninger, og med kort avstand til byliv, spisesteder, aktiviteter og kultur. I Brekkeby Hage vil du bo sentralt, samtidig som du kan trekke deg tilbake fra byens summende liv.

Brekkeby Hage kan by på mange fasiliteter. Parkeringskjeller under bakken med heis opp til leilighetene, mulighet for ladestasjoner for elbil, tilrettelegging for sykkel og flere trivelige fellesarealer med grønne rammer bidrar til å gjøre Brekkeby Hage enda mer attraktiv som ditt nye hjem.

Leilighetskompleksene er utsmykket med flotte fellesarealer og uteområder, som er preget av mye grønt og frodig vegetasjon. Flere av leilighetene har også naturlige privatiserte hageområder. Den arkitektoniske utformingen av de nye byggene er preget av respekt for Latinskolen.

Det er oppført 50 nye leiligheter i Brekkeby Hage. I tillegg vil den gamle og ærverdige Latinskolen settes i stand og forvandlet til nye, unike hjem.

Beskrivelse av bebyggelsen

Brekkeby Hage kan by på svært innbydende fellesarealer og hyggelige møteplasser.
Alle boligene i har minst én uteplass. Alle balkongene blir over 15 m2.

Byggemåte

Se leveranse- og rombeskrivelse i prospektet.

Arealer og fordeling per etasje

Leilighetene er fra 70 - 150 kvm Bra. P-rom er mellom 65,4 - 150 kvm.

Standard

- Gulv består av 3-stavs eikeparkett «Living vanilla matt».
- Bad inneholder med 60x60 lun grå fliser på gulv, 30x60 på vegger, og 10x10 lun grå fliser på gulv i dusjsone.
- Innvendige vegger består av sparklet og malte gipsplater og betong.
- Oppholdsrom er malt i Klassisk Hvit.
- Kjøkkeninnredning fra HTH.
- Integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, kjøleskap/frys, stekeovn og induksjonstopp.
- Hovedbad inneholder: nedfelt vask, hel benkeplate og skapinnredning under vask, skapinnredning på vegg med speilflater, hvitt veggmontert toalett og innfeldbare dusjvegger i herdet glass, varmekabler i gulv m/ termostat. Det er spotter i tak.
- Alle vinduer og balkongdører består av alutre utførelse. Vinduer har soldempende glass i sør- og vestfasade.
- Fasader er pusset med StoVentec.
- Balkong har tremmegulv, utelampe og elektrisk stikk.
- Balkonger mot vest har glassrekkverk. Balkonger mot nord og sør har spilerekkverk.
- Varmt forbruksvann via sentral vannforsyning med forbruksmåler i hver leilighet.

Utstyr

I felleskostnadene er grunnpakke TV og internett inkludert. Hver beboer kan enkelt oppgradere pakken ved å kontakte leverandøren som er oppgitt i boligmappen.

Oppvarming

Oppvarmingskilde er radiatorer.
Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. Ventilasjonsaggregatet er plassert i bod.

Parkering og bod

Hver andelseier har bruksrett til en sportsbod og en parkeringsplass i parkeringskjeller.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen.
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

1937/902756-1/101 Elektriske kraftlinjer 11.01.1937. Skien kommunale kraftverks kraftledning. Gjelder denne registerenheten med flere.

Servitutten har ingen betydning for bruk av andelsboligen. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløp. Direkte adkomst til kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for Frognervegen 2, 4 og 6 - nybygg (3 bygg med til sammen 50 boenheter) + parkeringskjeller datert 21.03.2023.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Området ligger innenfor reguleringsplan for Rektor Ørns gate / Schweigaards gate med tilliggende arealer. Nordre bydel. Formålet er; kjørevei. I tillegg ligger området innenfor reguleringsplan for Brekkeby vgs. Formål: Byggeområder, offentlige trafikkområder, friområder, spesialområder, fellesområder.
Det er diverse rekkefølgekrav innenfor regulering som må ivaretas før ferdigtillatelse/midlertidig brukstillatelse kan gis. Det er planer for å utvikle hele eiendommen.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp. Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld som følger:
Renter på felleslån (pt. i prislisten 3,8 %)
Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift for tilkobling
Strøm til fellesarealer
Vaktmester: Drift av utearealer sommer og vinter, og fellesarealer.
Bygningsforsikring
Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk forvaltning
Revisjon
Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy, mm)
Vedlikehold og drift av bygget og tekniske installasjoner
Eiendomsskatter
Kommunale avgifter
Avsetning til fremtidig vedlikehold

Felleskostnadene for den enkelte boligen er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Strømforbruk i den enkelte bolig og bod er ikke del av felleskostnad. Kjøperne inngår egne avtaler med kraftselskap og netteier, og kostnaden belastes den enkelte etter forbruk.

Andel fellesgjeld / formue

Fordeling mellom innskudd og fellesgjeld er 50/50.

Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Se prisliste for komplett oversikt over priser og felleskostnader.

Oppgjør

5 % skal innbetales til meglers klientkonto, som forskudd ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Restbeløp på innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse. Renter for forskudd tilfaller kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Råderett over og renter for forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag som forfaller til betaling påvirke felleskostnadene med fra ca kr 6 456, - til kr. 9 939,- per måned for denne boligen.

Annen nyttig informasjon

Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

IN-ordning - Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige felleskostnader. Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av boligene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Konsesjon / Odel

Det foreligger ikke konsesjon eller odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er avklart. Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL). Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap i PBBL.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If. Produktet inneholder boligkjøperforsikring, hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring i vedlagte materiell.

Boligselgerforsikring

Selger er profesjonell part, og har ikke mulighet til å tegne boligselgerforsikring.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Lovgivning

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg pr. enhet

Megler vederlag er kr 40.000,- + mva. I tillegg kr 3 500,- + mva. i oppgjørsgebyr.
Megler har rett på dekket utlegg dersom prosjektet ikke blir realisert.

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Telemark

Kun det beste på dine vegne

Thomas André Hansen

Eiendomsmegler MNEF

Ingrid Apesland Reisjø

Eiendomsmegler MNEF

Brekkeby AS

Utbygger

Annonseinformasjon

FINN-kode296522635
Sist endret14. apr. 2024 00:11
Referanse103209000

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.