Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Parken Fjellhamar

Nye, innflytningsklare boliger | Kun 6 leiligheter igjen! | Mulighet forkjøp av garasjeplass | Dobbeltboligforsikring *)

Kart med kartnålØvre Grønliveien 2-4-6, 1472 Fjellhamar

Prisantydning fra

6 950 000 kr

Prisantydning til

15 750 000 kr

Totalpris fra

6 974 288 kr

Totalpris til

15 786 378 kr

Planlegging

Gjennomført

Salgsstart

Gjennomført

Byggestart

Gjennomført

Overtakelse

Gjennomført

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2 - 3
Internt bruksareal
87 - 167 m² (BRA-i)
Bruksareal
92 - 174 m²
Eksternt bruksareal
5 - 7 m² (BRA-e)
Balkong/Terrasse
6 - 32 m² (TBA)
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Heis
Vaktmester-/vektertjeneste
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Turterreng
Sentralt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
4A-H04084162 m²315 786 378 kr
4B-H01011130 m²39 731 366 kr
4C-H01011130 m²39 731 366 kr
4D-H01011130 m²39 831 366 kr
6C-H01011107 m²38 627 864 kr
Leil. 6A-H...186 m²26 974 288 kr

Visning

Alle våre visninger har påmelding. På denne måten sikrer vi at megler har god oversikt og tid til å imøtekomme alle interessenter på best mulig måte. Meld deg på ved å trykke "visningspåmelding" i våre boligannonser. Ta gjerne kontakt med megler i forkant av visningen om du har spørsmål.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Boligprosjektet Parken Fjellhamar er lokalisert sentralt på Fjellhamar og består av 55 selveierleiligheter samt 6 townhouses. Prosjektet tilbyr både mindre og større hjem, alle i solid vedlikeholdsvennlig utførelse med smarte planløsninger og god innvending standard. Unik beliggenhet i hjertet av Fjellhamar med den nye, grønne friparken som nærmeste nabo. Fjellhamar togstasjon og Fjellhamar torg med mange servicetilbud inklusiv stor og moderne matvarebutikk ligger i umiddelbar nærhet.

Beboerne i parken Fjellhamar har fellesfasiliteter som treningsrom, egen vaskeplass for bil og direkte adkomst til sykkelbod i garasjeanlegget.

Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme og generell himlingshøyde er ca. 260 cm.

Prosjektet består av to bygg med felles underetasje og garasjekjeller. I underetasjen er det også et næringslokale.

Vi har nå kun 6 leiligheter ledig for salg, og for disse gjelder følgende:
- Salg etter Avhendingsloven. Selger plikter imidlertid å stille garanti etter Buofl. §12 inntil 6 måneder etter ferdigstillelse.
- Dobbelboligforsikring (kontakt megler for detaljer).
- mulighet for kjøp av garasjeplass.

Alle boligene inneholder:
- Lekkert HTH-kjøkken med integrerte hvitevarer.
- 1-stavs eikeparkett.
- Vannbåren gulv-varme i alle rom (unntatt soverom).
- Ekstra takhøyde (generell himlings-høyde 260cm).

I tillegg kan nevnes:
- Representativt hoved-inngangsparti og fellesarealer.

Se www.parkenfjellhamar.no for Salgsdokumenter, Boligvelger og Prisliste.

Visning etter avtale med megler!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen er ferdigstilt og overtas etter nærmere avtale.

Tilgjengelige/usolgte boliger er klare for omgående overtagelse/innflytting. Budgiver oppfordres til å opplyse om ønsket overtagelse i budskjema.

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod i garasjeanlegg til hver bolig i tillegg til felles sykkelparkering. Bodene er organisert som tilleggsdel til Kjøpers boligseksjon.

Det er parkeringsplasser og noen boder i garasjekjeller for salg. Selger har allokert en rett til kjøp av garasjeplass(er) og ekstra bod primært basert på leilighetsstørrelse. Hvilke leiligheter som har allokert rett til kjøp av garasjeplasser og bod, samt pris per plass fremgår av prislisten. Retten til kjøp av garasjeplass gjelder kun ved kjøp av leiligheten. Parkeringsplassene er organisert som næringsseksjoner.

Parkeringsplassene tilfredsstiller?SINTEF byggforsk 312.130 retningslinjer fra mars 2015. Kjøper oppfordres til å besiktige bod og p-plass.

Selger beholder eiendomsretten til å fritt kunne disponere over usolgte parkeringsplasser og boder, herunder gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra Selger.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser.

Organisasjonsform

Tomten består av ett boligsameie med totalt 60 boligseksjoner. Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligene har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Lovanvendelse

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

GARANTI
Eiendommen ble ferdigstilt 5.12.2023, og selges som ledd i næringsvirksomhet. Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter overtakelse. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Aksepteres bud etter 6 mnd. etter ferdigstillelse vil det ikke stilles garanti.

Tomt

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. er ferdigstilt.

Husene er beliggende med et hyggelig felles uteareal med adkomst både fra vest og øst.

Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesareal for seksjonseierne.

På eiendommen er det etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, er også i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer har tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Ansvarlig megler

Jan Græsvik

Beliggenhet

kart
Logo

DNB Eiendom AS

Fra hjem til hjem
Bilde av megler Thomas Eriksen

Thomas Eriksen

Prosjektmegler / Markedsansvarlig

Bilde av megler Jan Græsvik

Jan Græsvik

Prosjektmegler

Annonseinformasjon

FINN-kode296061865
Sist endret14. mars 2024 14:24
Referanse912215006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.