Bildegalleri

Sentrumsgården Stange

SENTRUMSGÅRDEN - En toppleilighet og en hjørneleilighet midt i sentrum! Balkong og parkering! Ekstra god takhøyde, 2 sov

Kart med kartnålSkolegata 12, 2335 Stange

Prisantydning fra

3 790 000 kr

Prisantydning til

3 800 000 kr

Totalpris fra

3 888 092 kr

Totalpris til

3 899 342 kr

 • Planlegging

  -

 • Salgsstart

  Gjennomført

 • Byggestart

  Ferdig bygget

 • Overtakelse

  Innflyttingsklar

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Primærrom
55 - 67 m²
Bruksareal
57 - 69 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

Nedoverpil
EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
L310367 m²23 899 342 kr
L407455 m²23 888 092 kr

Visning

Velkommen til visning! Meld deg på ved å trykke "visningspåmelding" i våre boligannonser. Visning med megler til stede vil ikke bli avholdt uten påmeldinger. Ta gjerne kontakt med megler i forkant av visningen om du har spørsmål.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Velkommen til Sentrumsgården - Helt nye eierleiligheter midt i Stange sentrum!

Ta kontakt med megler for visning!

Vi har for salg følgende leiligheter:
Lnr 310:
Hjørneleilighet i 3. etasje beliggende på hjørnet mot barneskolen og mot Skolegata.
Inneholder: Vindfang, gang, bod/teknisk rom, bad, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Moderne leilighet med god planløsning, eikeparkett, lysmalte gipsflater, gulvvarme i stue/oppholdsrom og bad. Balkongen er romslig med god mulighet for møblering.
Felleskostnader per måned: kr 3 681,-

Lnr 407:
Beliggende i toppetasjen med stor uteplass mot villabebyggelsen og skolen.
Inneholder: gang, bad, 2 soverom hvorav ett av rommene har adkomst til bod/teknisk rom. Stue med åpen, tilbaketrukket kjøkkenløsning. Utgang til balkong fra stue og i fra hovedsoverom. Leiligheten er gjennomgående med ekstra god takhøyde. Vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken og bad.
Felleskostnader per måned: kr 3 461,-

Sentrumsgården er et boligsameie som inneholder 38 moderne og lyse eierleiligheter fordelt over 3 leilighetsplan. Her finnes en leilighet som vil passe ditt behov - om du ønsker en lettstelt 2-roms eller en større 4-roms leilighet. I Sentrumsgården bor man lettvint og praktisk til - med gangavstand til matbutikk, kaféer, togstasjonen og de øvrige fasilitetene Stange sentrum byr på. Storgata har den siste tiden blitt oppgradert og fremstår som en innbydende og hyggelig handelsgate. Fra Sentrumsgården tar du deg raskt til jernbanestasjonen og bussholdeplassen i løpet av få minutters gange - så her kan man fint la bilen stå.

Bygget har en meget fin fasade hvor eksisterende fasade er bevart, og den nye bygningskroppen er utført i harmonerende farger- og materialer. Den historiske Sentrumsgården vil fortsatt bestå, men i ny "drakt" som sammen med den nye miljøgaten vil berike og forskjønne sentrum.

Alle leilighetene er lyse og moderne med god takhøyde, og alle vil ha privat uteplass eller franskbalkong. Toppleilighetene i trinn 1 har takterrasse. Enkelte leiligheter har tilgang til biloppstillingsplass i oppvarmet garasjeanlegg og enkelte leiligheter har medfølgende parkering utendørs under tak - se prisliste for oversikt over medfølgende p-plass. Det er noen parkeringsplasser ledig for salg.

Adkomst til leilighetene er via felles heis- og trapperom med inngang fra Skolegata. Boligene i trinn 1, 2. etasje har adkomst adkomst via innvendig gang- og fellesareal, og leilighetene i 3 og 4. etasje har adkomst via svalgang. I trinn 2 har leilighetene adkomst via svalgang. I 3. etasje er det opparbeides et flott, grønt felles uterom for alle beboerne som innbyr til avslapning - og kanskje en kaffe med naboen? Det er også et grønt fellesareal i 2. etasje.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er ferdigstilt og innflyttingsklare.

Boligene leveres i byggerengjort stand. Det vil si at den ikke er finvasket og kjøper må selv beregne og vaske før innflytting.

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass enten som utendørs parkeringsplass eller i felles garasjeanlegg til noen av leilighetene, se vedlagte prisliste for oversikt. Garasjeanlegget, utendørs p-plasser og sykkelparkering som vist på tegninger inngår som del av byggetrinn 1, men ferdigstilles i sin helhet med overbygg over parkeringsplassene først når byggetrinn 2 er ferdig.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser, sportsboder, kjellerarealer for øvrig og utvendige parkeringsplasser for øvrig vil bli. Noen av parkeringsplassene følger med som tilleggsdel til boligen, og ellers er parkeringsplassene organisert som næringsseksjon.

Det er mulighet for å kjøpe noen få ekstra p-plasser. Disse selges til fast pris jfr prislisten. Konferer med megler om det er ledige plasser.

Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt kunne disponere over eventuelle usolgte garasjeplasser, parkeringsplasser og evt boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseier.
Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, kjøper må selv besørge tilkobling/etablering av ladepunkt. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk av anlegget til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt/avklart på salgstidspunkt.

Generell orientering

Tomtearealet til eiendommen er av kommunen oppgitt til å være 2.034,8 m² ved salgsstart. Hver seksjonseier vil bli sameier i sameiet med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Organisasjonsform

Sameiet består av totalt 38 boligseksjoner og 12 næringsseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Oppvarming

Leilighetene i 2. etasje i trinn I vil bli oppvarmet via elektriske panelovner, samt elektriske varmekabler på baderom.
Leilighetene i 3 og 4. etasje samt 2. etasje i trinn II vil bli oppvarmet via vannbårne gulvvarme i stue og kjøkken, samt elektriske panelovner på soverom og elektriske varmekabler på baderom.

Utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Beliggenhet

Sentrumsgården har en sentral beliggenhet - midt i Stange sentrum! Her bor du med umiddelbar nærhet til de fasilitetene som sentrum har å tilby. Stange har et oversiktlig og hyggelig sentrum med blant annet flere koselige spisesteder. Med gangavstand til jernbanestasjonen og bussholdeplassen er det enkelt å komme seg frem - uten å måtte benytte bilen. Storgate i Stange sentrum er under oppgradering, og opparbeides til å bli en hyggelig handelsgate hvor det tilrettelegges for gående og syklende.

Se kart for adkomst.

Lovanvendelse

Boligene er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 26.06.20.23.
Selger har/har ikke stilt sikkerhet for sluttføring av arbeider på fellesanlegg omtalt i midlertidig brukstillatelse, herunder arbeider på utomhus og fellesanlegg. Beløpet stor kr 45.000,- er avsatt på klientkonto hos DNB Eiendom AS iht. avtale mellom tidligere kjøpere i prosjektet og selger.


Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, evt. tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Ansvarlig megler

Stine Enger Strand

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode294310608
Sist endret06. juni 2024 11:14
Referanse523195008

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.