Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Veum Hageby - Tunet

Energieffektive familieboliger - 4/5 Soverom - Mulighet for gunstig finansiering med "Grønt Boliglån"

Kart med kartnålVeum Hageby, 1615 Fredrikstad

Prisantydning fra

5 290 000 kr

Prisantydning til

7 000 000 kr

Totalpris fra

5 311 054 kr

Totalpris til

7 023 189 kr

Planlegging

2022

Salgsstart

September 2022

Byggestart

2023

Overtakelse

2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Tomannsbolig
Soverom
4 - 5
Primærrom
111 - 127 m²
Bruksareal
115 - 130 m²
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Takterrasse
Garasje/P-plass
Hage
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Turterreng
Utsikt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
13127 m²56 773 189 kr
73127 m²57 023 189 kr
83127 m²56 923 189 kr
93127 m²56 823 189 kr
103127 m²56 923 189 kr
113127 m²56 823 189 kr
123127 m²56 873 189 kr
153111 m²45 311 054 kr
183111 m²45 411 054 kr
193111 m²45 411 054 kr
203111 m²45 411 054 kr
223111 m²46 171 054 kr
233111 m²45 511 054 kr
243111 m²45 511 054 kr
253111 m²46 071 054 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Det skal bygges totalt 37 familieboliger bestående av rekkehus og vertikaldelt halvpart av tomannsboliger. Boligen går over tre plan og har en innholdsrik planløsning med mulighet for inntil fire soverom. Eiendommene vil ligge fint til på feltet med vestvendte uteplasser, carport og takterrasse!

Eiendommen blir utformet med store vindusflater med gode lysforhold, en gjennomtenkt planløsning og private hager og skjermede uteplasser. De vil i i tillegg bli etablert takterrasse med meget gode solforhold. Det er lagt vekt på å ha store grøntarealer mellom eiendommen og et godt utemiljø. Som nærmeste nabo finner man Fredrikstadmarka, med tur- og lysløype, samt helårs skianlegg. Barnehager i umiddelbar nærhet, samt trygg skolevei i sykkelavstand. Eiendommene kvalifiserer også for "grønt boliglån", som har ekstra gunstige betingelser sammenliknet med vanlig boliglån.

Her får du en energieffektiv familiebolig som gir betydelig lavere kostnader til oppvarming. Alle boligene er utstyrt med avtrekksvarmepumper som kan redusere energikostnadene med opptil 50 prosent sammenlignet med tradisjonelle løsninger som balansert ventilasjon og elektrisk oppvarming.

Her får du en helt annen forutsigbarhet på strømregningen, og i tillegg bor du i en topp moderne bolig som er bygget i henhold til siste tekniske forskrift.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles senest 01.09.2025. Dette vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Garasje/Parkering

Det medfølger en carportplass i fellesanlegg til rekkehusene og carport i tilknytning til tomannsboligene.

Lagmannsretten har fastslått at det i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks anvisninger kan konkluderes med at parkeringsplasser må være 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift. I visse tilfeller hele 3 meter. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av carportanlegget vil bli. Dette er planlagt søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.
Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser i carportanlegget.

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere boligselskap. Sameiet Veum Hageby Tunet er planlagt å bestå av totalt 37 boligseksjoner (antall boligselskap og seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Oppvarming

Oppvarming med vannbåren varme levert fra egen avtrekksvarmepumpe i 1.etasje.
Elektriske varmekabler på bad i 2.etg og panelovner leveres på soverommene og loftstuen.

Utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Beliggenhet

Boligområdet "Tunet" ligger på den sørlige delen av Veum Hageby og har adkomst fra Hestehagen. Eiendommene grenser til flere etablert og barnevennlig boligområder, både på Hestehagen, Veum og Ambjørnrød. Det er kort vei til barnehage, skoler, offentlig kommunikasjon og servicetilbud. Det finnes flere gang- og sykkelstier, som gjør at du raskt gjennom skogen kommer deg både til Stjernhallen, Bjørndalsdammene, sentrum, m.m. Pendler du retning Oslo er det kort vei til både Råde for togforbindelse og Evenrødveien med påkjøring til E6 på Solli.

Området vil bli helt flatt og bilfritt, som gir trygge omgivelser for ferdsel og lek. En egen, stor lekeplass med apparater blir en garantert favoritt for de minste innbyggerne i Hagebyen, i tillegg får de store mengder med tumleplass i parkanlegget. Å komme seg til barnehage og skole blir også lekende lett, den nærmeste barnehagen ligger 3 minutters gange unna og barneskole er knappe 20 minutter unna til fots på trygg skolevei.

Videre ligger fantastiske Fredrikstadmarka bare noen skritt unna, med skiløyper, tur- og sykkelstier, bærplukking og badevann. For den ihuga skientusiasten blir Veum Hageby et sted hvor skigåing kan nytes 365 dager i året Fredrikstad skiklubb har laget en flott helårs skiarena rett i nærheten. Det er i tillegg kort vei til bl.a. fotballanlegg, samt god bussforbindelse til Fredrikstad sentrum.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Tomt

Fellesarealer, boder, fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette er planlagt søkt organisert som tilleggsdel til Kjøpers boligseksjon.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Ansvarlig megler

John Arne Spernes

Beliggenhet

kart
Logo

DNB Eiendom AS

Fra hjem til hjem
Bilde av megler Lene Marie K Bjerkeli

Lene Marie K Bjerkeli

Eiendomsmegler

Bilde av megler John Arne Spernes

John Arne Spernes

Daglig leder / Eiendomsmegler

Annonseinformasjon

FINN-kode269425078
Sist endret08. feb. 2024 08:16
Referanse203225046

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.