Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Langesund

Smietangen

Nye boliger med sjøen som nærmeste nabo! Opplev de ledige boligene tirsdag 23. april fra 16.30 til 17.30!

Kart med kartnålCudrios gate 30A, 3970 Langesund

Prisantydning fra

1 600 000 kr

Prisantydning til

6 850 000 kr

Totalpris fra

3 206 750 kr

Totalpris til

13 706 570 kr

Kort om prosjektet

Smietangen er en ny bydel i Langesund. I juli 2023 ferdigstilte vi det andre byggetrinnet med 39 boliger fordelt på syv bygg. Innflyttingen har startet!

Planlegging

Byggestart er vedtatt.

Salgsstart

Salget av boligene er i gang

Byggestart

Byggingen har startet

Overtakelse

Fra juli 2023

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 4
Primærrom
54 - 145 m²
Bruksareal
54 - 150 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Sentralt
Garasje/P-plass
Balkong/terrasse
Utsikt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
52162 m²24 206 569 kr
54262 m²24 206 570 kr
652145 m²413 706 570 kr
67161 m²23 996 570 kr
72192 m²28 006 750 kr
76171 m²24 956 750 kr
77154 m²13 206 750 kr
78280 m²27 406 750 kr
79271 m²24 806 750 kr
80254 m²13 406 750 kr
82371 m²25 206 750 kr
83354 m²14 056 750 kr

Visning

tirsdag, 23. april
16:30 – 17:30

Beskrivelse

Det begynner å bli noen år siden de første beboerne flyttet inn i sine nye hjem på Smietangen i vakre Langesund. Nå har de funnet seg godt til rette, samtidig som det andre byggetrinnet har kommet på plass. Syv nye sjøhus sto ferdig denne sommeren. Dette blir de siste byggene mot sundet og over parkeringsanlegget. Dette er følgende sjøhus: Amazonas, Bahia, Cabo Frio, Ceara, Cementine, Galicia og Vigør.

De nye sjøhusene

I Galicia og Vigør blir det totalt 13 nye boliger med en helt spesiell nærhet til sjøen. Galicia byr på 9 nye leiligheter, mens Vigør får 4. Dette betyr at enda flere kan realisere drømmen om en ny bolig på unike Smietangen. Det er allerede vedtatt byggestart for Galicia og Vigør. Dette betyr at kjøperne kan flytte inn i sine nye hjem i løpet av 2023.

Arkitekten om Galicia

Bygget på vest-siden av p-lokket, Galicia, består av ni boenheter fordelt på tre etasjer. Det er tre boligtyper i hver etasje. I størrelse er disse 54,0 - 72,9 og 85,9 kvadratmeter BRA. I forhold til bygget så er det lagt vekt på å videreføre materialbruk, åpninger i fasaden og fargepalett som er typiske for Langesund. Fasaden har en malt trekledning med varierende bordbredder. Også dette bygget er satt sammen av to bygningsvolum med spisse saltak. Bygningsvolumene har ulike farger (blått og hvit). Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis, som knytter bygget sammen med p-kjelleren. Det er også direkte tilgang fra trappehuset til ute- og lekeområdet oppe på p-lokket. Leilighetene i den nordre delen av bygget har balkonger mot nord plassert strategisk i forhold til byggene rundt slik at de både får gode kveldssolforhold og sjøgløtt ut mot Kongshavn i vest og sundet i øst. Den søndre leiligheten har en generøs balkong mot sør, som i likhet med de nordre leilighetene, er plassert slik at de vil få sjøgløtt mot både Kongshavn og sundet.

Arkitekten om Vigør

Bygget på sør-enden av p-lokket, Vigør, består av fire boenheter fordelt på to etasjer. Det er to boligtyper. En på 67,9 og en på 95,8 kvadratmeter BRA. I forhold til bygget er det lagt vekt på å videreføre materialbruk, åpninger i fasaden og fargepalett som er typiske for Langesund. Fasaden har en malt trekledning med varierende bordbredder. Bygget er satt sammen av to bygningsvolum med spisse saltak. Bygningsvolumene har ulike farger (svart og hvit) og er forskjøvet i forhold til hverandre. De to leilighetene i første etasje har egne separate innganger ut på P-lokket. De to leilighetene i andre etasje har adkomst via en trapp og svalgang. Adkomst til bygget skjer via lokk over parkeringsanlegg. Lokket over parkeringsanlegget er tilgjengelig via trapp i nord eller heis fra parkeringsanlegget. Leilighetene i den østre delen har en generøs balkong mot sør med utsikt mot sundet. Leilighetene i den vestre delen har balkong både mot sør og nord, som sikrer gode solforhold gjennom dagen og kvelden.

Nøkkelinformasjon


SALG AV
Fire boliger i sjøhuset Vigør og ni i sjøhuset Galicia.

ADKOMST
Fra E18 følges skilter mot Langesund. Når man kommer ned til Langesund sentrum tas første vei til venstre forbi Wrightegaarden. Følg veien rett frem til den ender på Smietangen.

LOVVERK
Salget reguleres av Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

UTBYGGER/HJEMMELSHAVER/SELGER:
Smietangen Utbygging, org.nr. 916 915 608

SALG VED
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn
Org.nr.: 947 173 219
Oppdragsnummer: 5011/21

ANSVARLIG MEGLER
Hanne Eriksen Davik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 90 54 56 09


EIENDOMMEN OG GRUNNAREAL
Gnr. 106 bnr. 2, Bamble – Smietangen, Langesund.
Utbyggingen gjennomføres i flere byggetrinn. Endelig eiendomsbetegnelse og tomtestørrelse vil framkomme når sammenføying/fradeling er tinglyst. Adressene fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

Det er planlagt til sammen 18 bygg med 123 leiligheter på eiendommen Smietangen.
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere borettslag. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte borettslagene i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført. Selger tar forbehold om at tomten kan bli oppdelt i flere parseller.GARASJEPLASS/BODER
Det bygges garasjeanlegg midt på Smietangen med inn- og utkjøring fra syd-enden samt ekstra utkjøring fra vest. Det er mulighet for ladestasjon for EL-bil. Opplegg for ladestasjon gjøres som et tilvalg i tilvalgsprosessen. Garasjeplass og 1 sportsbod er inkludert i leilighetens totalpris. Bodene vil ligge langs med garasjeanlegget samt rundt på området.

BYGGESTART / FREMDRIFT
Byggearbeidene har startet opp med forventet ferdigstillelse 2. kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligene klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi kjøper skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

ORGANISASJONSFORM - BORETTSLAG
I et borettslag eier du leiligheten din ved at du er andelseier i borettslaget. Leiligheten kan du
omsette i det åpne marked, men med forkjøpsrett for medlemmer av PBBL. Borettslaget finansieres
ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se egen prisliste for mer informasjon. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. Utbygger eier og betaler den månedlige innbetalingen for boliger som eventuelt ikke er solgt ved ferdigstillelse. Dette gjør at borettslaget selv ikke løper noen risiko ved usolgte boliger.

FORKJØPSRETT
Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til boligene frem til onsdag 9. juni 2022 klokken 12.00. Forkjøpsretten meldes til prosjektets hjemmeside, smietangen.no, eller pbbl.no. Om ønskelig kan skjema for registrering av forkjøpsretten fås hos PBBL. Registreringen er ikke bindende. Alle som har meldt inn forkjøpsretten vil bli kontakt i ansiennitetsrekkefølge for eventuelt å inngå bindende kjøpsavtale.

KJØP AV BOLIG
Ved kjøp av bolig i Borettslag må du samtidig melde deg inn i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag dersom du ikke allerede er medlem.

Oppgjøret mellom partene foretas av PBBL. Ved kontraktsinngåelse/mottagelse av §12-garanti innbetaler kjøper et forskudd til PBBL sin sperrede klientkonto som utgjør kr 300.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på PBBL sin konto som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Utbygger plikter å stille garantier i h.h.t. Bustadoppføringslovas §12 i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd.


Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen:
Tinglysing av andelsskjøte Kr 430,-
Tinglysing av evt. pantobligasjon Kr 430,-
Event. tinglysning av borett Kr 430,-
Grunnboksutskrift Kr 280,-
Andelskapital Kr 5 000,-

Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen.

TOTALPRIS / KJØPESUM
Denne består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hver av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert ovenfor.

Innskuddet og omkostningene er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd og som betales ved overtagelse.

Fellesgjelden utgjør 50 % av boligens totalpris og er et lån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen. Du er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar med renter samt senere avdrag (fra år 2043) gjennom innbetaling av månedlige kostnader på din andel av lånet. Lånet løper i 40 år med 20 års avdragsfrihet.

MÅNEDLIGE KOSTNADER
Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte et månedlig beløp. Dette beløpet består av kapitalkostnader og driftskostnader.

Kapitalkostnader er renter og avdrag (fra år 2043) på leilighetens andel av borettslagets fellesgjeld. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen. Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente. I denne perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men som gjeninnføres etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning.
Driftskostnader utgjør kommunale avgifter, bygningsforsikring, fellesstrøm, forretningsførsel, grunnpakke kabel-TV og internett, renhold av fellesarealer, vedlikehold, snømåking samt generell drift av borettslaget.
Det vil bli etablert system for energiforbruk for den enkelte leilighet. Dette forbruket samt innboforsikring dekkes av den enkelte beboer og kommer i tillegg til felleskostnadene.
Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. leilighet.

IN-ORDNING (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld)
Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og ikke ha andel fellesgjeld. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. En nedbetaling av fellesgjelden kan ikke reverseres. Ordningen kan først komme på plass en stund etter overtagelse.

SIKRINGSFOND
Dette borettslaget vil bli tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet gjør det tryggere å bo i borettslag. Det innebærer bl.a. at man er med i en ordning hvor andelseier etter nærmere regler reduserer risikoen for å bli ansvarlig for tap knyttet til naboens felleskostnader.

TILVALG/ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger/megler utarbeider en brosjyre som angir aktuelle muligheter for endringer. Disse valgene medfører ikke noe pristillegg. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt.

GARANTIER
I h.h.t. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3 % av kjøpesummen frem til overtagelse. Garantien stilles først fra tidspunktet forbehold om at selger får igangsettingstillatelse er bortfalt. Beløpet økes til 5 % av kjøpesummen og står 5 år etter overtagelse, jfr. Bufl. § 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det er søkt om rammetillatelse. Det prosjekteres og bygges i henhold til Byggeforskrift 2017, TEK17. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på bolig senest ved kjøpers overtagelse. Det er
også selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest.

UTOMHUSPLAN
Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid og fremdrift tillater. Det vil således kunne være arbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet.

KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig. Skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet må signeres i forbindelse med kjøp av bolig.

VEDTEKTER
Fås ved henvendelse til megler. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid
gjeldene vedtekter og trivselsregler for borettslaget.

ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt energiattest for hver enkelt bolig.

HVITVASKING
Eiendomsmeglere er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsregelverket.

BORETT
Etter overtagelse av bolig har selger anledning til å tinglyse borett. Boretten gir kjøper full råderett over boligen og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Selger har 2 års frist, regnet fra første bolig i borettslaget
ble overtatt, til å overføre andelen til kjøper.

REGULERINGSFORHOLD
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

HEFTELSER
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføring av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.
Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.

LIGNINGSVERDI
Denne fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Se www.skatteetaten.no for beregning av ligningsverdi.

SKATTEFRADRAG
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget etter gjeldende regler. Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene. Se www.skatteetaten.no

UTLEIE
Boligene kan leies ut når lovens vilkår for å overlate bruken av boligen til andre er oppfylt, jfr.
Borettslagsloven, kapittel 5.

AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Jfr. Bustadoppføringslova kap. VI.

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke utbygger at inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført overtagelse av boligen.

AREALDEFINISJONER
Areal angis med bruksareal (BRA) og primærrom (P-ROM). Bruksareal er boligens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg inklusiv bod og sjakter. I tillegg til boligens oppgitte bruksareal kommer terrasse og bod utenfor bolig. Primærrom er bruksareal fratrukket innvendig bod. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om tekniske endringer. Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det gjøres oppmerksom
på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet. Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektrisk føringer, vann- og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal.
Mindre arealkorreksjoner betinger ikke prisendring. Selger forbeholder seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter og endre antall enheter i borettslaget.

Det tas forbehold om utbyggers beslutning om igangsetting og offentlige tillatelser (f.eks. ramme- og igangsettingstillatelse) i samsvar med søknader, uforutsette hendelser som f.eks. endring av tekniske forutsetninger for prosjektet, store bevegelser i den totale markedssituasjonen, alvorlige endringer av entreprenørenes økonomiske stilling, før byggestart besluttes. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet ansvar overfor hverandre. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forutgående varsel på usolgte boliger.

Bli med på visning fra egen sofa!

Du kan oppleve boligene i "Galicia" og "Vigør" på en unik måte! Ved hjelp av visualiseringsverktøyet QiSpace kan du gå rundt i alle rommene i disse to sjøhusene og dessuten se på utsikten fra balkongene! Besøk smietangen.no og bruk boligvelgeren for visning fra egen sofa!

Beliggenhet

kart
Logo

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

Annonseinformasjon

FINN-kode260272434
Sist endret15. apr. 2024 06:42
ReferanseSmietangen III

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.