Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Osebakken Park

Sentrumsnært, vestvendt og solfylt! Opplev de ledige leilighetene på privatvisning!

Kart med kartnålSkiensgate 62, 3912 Porsgrunn

Prisantydning fra

1 920 000 kr

Prisantydning til

5 040 000 kr

Totalpris fra

3 846 239 kr

Totalpris til

10 086 240 kr

Kort om prosjektet

Det nye boligprosjektet nær Porsgrunn sentrum. Vestvendt beliggenhet, romslige balkonger, terrasser og hager. 46 boliger er ferdigstilt. Innflyttingen har startet. Besøk hjemmesiden osebakkenpark.no for å oppleve de ledige boligene på en unik måte!

Planlegging

Prosjektet er klart for salgsstart!

Salgsstart

Juni 2021

Byggestart

Fjerde kvartal 2021

Overtakelse

2023

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
1 - 3
Primærrom
59 - 115 m²
Bruksareal
60 - 121 m²
Eieform
Andel

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Takterrasse
Hage
Sentralt
Heis
Gjesteparkering
Strandlinje
Garasje/P-plass
Balkong/terrasse
Utsikt

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeP-romSoveromTotalpris
10289 m²25 666 240 kr
28-81 m²26 106 240 kr
29190 m²24 946 240 kr
331115 m²38 936 240 kr
34290 m²25 716 240 kr
382115 m²39 566 240 kr
39390 m²26 236 240 kr
40259 m²13 846 239 kr
41382 m²25 676 240 kr
433115 m²310 086 240 kr
44490 m²26 966 240 kr
45459 m²14 156 240 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Beskrivelse

Det første byggetrinnet av Osebakken Park er nå ferdigstilt: 46 nye boliger fordelt på tre bygg.

Store boligprosjekter tar tid. Først etter 13 år med planlegging kunne endelig Peab Eiendomsutvikling og PBBL lansere det første salgstrinnet av Osebakken Park i april 2021. Det besto av to bygg med til sammen 26 boliger. En god respons i markedet gjorde at vi la ytterlige ett bygg ut for salg på høsten i 2021, samtidig som det ble gitt grønt lys for byggestart. I dag, to år senere, har det velkjente næringsområdet, tidligere kjent som Pappen, blitt forvandlet til 46 nye hjem. Prosjektet har en unik beliggenhet. Det ligger vestvendt og solrikt til rett ved Porsgrunnselva. Siden tomta skråner ned mot vannet, så har de fleste boligene utsikt til elva.

Utenom det vanlige

Osebakken Park har blitt et flott sted å bo. I samarbeid med arkitekter ved PV Arkitekter og landskapsarkitekter ved Feste er det lagt ned mye arbeid i å skape nye hjem med et bomiljø utenom det vanlige. Prosjekter har fått en promenade langs elva, egen strand, brygge, stier, hyggelige møteplasser og store, grønne lunger. Bilen setter du i parkeringskjelleren under byggene, hvor det er mulighet for ladestasjon for elbil. Hele prosjektet tilrettelegges for sykkelbruk – og alle vet at det er bare minutter med sykkel ned til sentrum!

Verdt å vite

SALG
46 andelsleiligheter i tre bygg. I garasjekjeller vil det være 1 sportsbod og 1 parkeringsplass tilknyttet hver enkelt leilighet. Det tas forbehold om endelig antall leiligheter.

SALG AV BOLIGENE ER UNDERLAGT
Bustadoppføringslova som kan fås ved henvendelse til megler. (Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43)

UTBYGGER OG SELGER
Majorbygg AS, org.nr. 912 077 020

EIENDOMMEN
Leilighetsbyggene skal føres opp på en andel av gnr. 374 bnr. 173, i Porsgrunn kommune. Adresse: Vidarsgate 2, 3912 Porsgrunn. Endelig eiendomsbetegnelse og tomtestørrelse vil fremkomme når sammenføying/ fradeling er tinglyst. Adressene fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

FORKJØPSRETT
Medlemmer av PBBL har hatt forkjøpsrett til prosjektet. Forkjøpsretten er avklart. Nå er det fritt salg av boligene.


EIENDOMSMEGLERE
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag, Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn, org.nr. 947 173 219
v/ ansvarlig megler Hanne Eriksen Davik, Eiendomsmegler MNEF tlf. 905 45 609.
Sørmegleren Telemark, avdeling Porsgrunn, Storgt. 126c, 3915 Porsgrunn, org.nr. 918067116
v/ Atle Rex Lundgren, Eiendomsmegler MNEF tlf. 950 21 905.
Oppdragsnummer: 1/ 21
Meglers vederlag er avtalt til kr 47.000,- + mva. pr. bolig.

TOMT OG GRUNNAREAL
Det er planlagt til sammen 11 bygg med ca. 150 leiligheter på eiendommen gnr. 374 bnr. 173. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere borettslag. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte borettslagene i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført. Selger tar forbehold om at tomten kan bli oppdelt i flere parseller.

BORETTSLAG
I et borettslag eier du leiligheten din ved at du er andelseier i borettslaget. Leiligheten kan du omsette i det åpne marked, men med forkjøpsrett for medlemmer av PBBL. Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se egen prisliste for mer informasjon. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap samt velger styre. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. Utbygger eier og betaler den månedlige innbetalingen for boliger som eventuelt ikke er solgt ved ferdigstillelse. Dette gjør at borettslaget selv ikke løper noen risiko ved usolgte boliger.

TOTALPRIS / KJØPESUM
Denne består av 50 % innskudd og 50% andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hver av disse elementene. Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd og som betales ved overtagelse. Fellesgjelden er et lån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen. Kjøper er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar med renter samt senere avdrag (fra år 2043) gjennom innbetaling av månedlige kostnader på sin andel av lånet. Lånet løper i 40 år med 20 års avdragsfrihet. Se avsnitt om IN-ordning.

MÅNEDLIGE FELLESKOSTNADER
Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte et månedlig beløp. Dette beløpet består av kapitalkostnader og driftskostnader. Kapitalkostnader er renter samt avdrag (fra år 2043) på leilighetens andel av borettslagets fellesgjeld. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen. Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente. Driftskostnader utgjør kommunale avgifter, bygningsforsikring, fellesstrøm, forretningsførsel, grunnpakke kabelTV og internett, renhold av fellesarealer, vedlikehold, snømåking samt generell drift av borettslaget. Det vil bli etablert system for energiforbruk for den enkelte leilighet. Dette forbruket og innboforsikring dekkes av den enkelte beboer og kommer i tillegg til felleskostnadene. Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi. Se prislisten som viser stipulert felleskostnad per måned per leilighet.

IN-ORDNING (INDIVIDUELL NEDBETALING AV ANDEL FELLESGJELD)
Kjøper kan, om ønskelig, betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og ikke ha andel fellesgjeld. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. En nedbetaling av fellesgjelden kan ikke reverseres.

FULLTEGNINGSFORSIKRET/SIKRINGSFOND
Prosjektet er fulltegningsforsikret i NBBL og vil derfor bli tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond allerede ved overtagelse. Dette innebærer at kjøper etter nærmere regler er med i en ordning hvor man er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens og eventuelle usolgte boligers felleskostnader.

VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene kan endres av andelseierne på en generalforsamling med 2/3 dels flertall. Disse fås ved henvendelse til megler

PARKERING/BODER:
Megler i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette disse. Det vil bli satt av plass til gjesteparkering.

MEDLEMSKAP I PBBL
Ved kjøp av bolig i Osebakken Park I I Borettslag må man være medlem i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag.

BETALINGSBETINGELSER
Oppgjør mellom partene foretas av PBBL. Ved kontraktsinngåelse/ mottagelse av § 12 garanti innbetaler kjøper et forskudd til PBBL sin sperrede klientkonto. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på PBBL sin konto som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansierings bevis før kontraktsinngåelse. Utbygger plikter å stille garantier ihht. Bustadoppføringslovas § 12 i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd.
Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Tinglysing av andelsskjøte: kr 480,-
Tinglysing av evt. pantedokument: kr 480,- Evt. tinglysning av borett: kr 480,- Grunnboksutskrift: kr 280,- Andelskapital: kr 5 000,- Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen.
Medlemskap i PBBL koster kr 500,- pr. person for innmelding, og kr 200,- i årskontingent. Innmelding gjøres enkelt på www.pbbl.no under medlemskap.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Vi gjør oppmerksom på at endrings- og tilvalgsfristene utløper kort tid etter at byggestart er besluttet. Selger utarbeider en brosjyre som angir aktuelle muligheter for tilvalg og endringer. Ønsker du å benytte deg av ett eller flere valg i denne brosjyren tilkommer det et engangsadministrasjonsgebyr på kr. 6250,-. I brosjyren kan du velge mellom forskjellige kjøkkenfronter, benkeplater, håndtak, fliser på bad, parkett m.m. uten ytterligere kostnader. Det vil også gis en oversikt over tilvalg du kan gjøre mot ett tillegg i prisen. Dette kan f.eks. være ekstra spotter og stikk. For endringer eller tilleggsarbeider som ikke utgjør en del av prosjektets standardiserte tilvalg (brosjyren), vil selger gi skriftlig tilbud som klargjør de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvensene. Selger kan i slike tilfeller si nei til endringer og tilvalg som ikke står i forhold til prosjektets standard leveranse. Myndighetskrav kan begrense muligheten for endringer på planløsningen. Endringer som kan gå ut over prosjektets totale fremdrift kan ikke imøtekommes. Tilvalget vil kunne bli håndtert av et eget selskap/ kundekonsulent valgt av entreprenør. Vi deler prosessen for spesialtilpasning av boligen inn i to kategorier Endringer og
tilvalg . Hvis man ønsker endringer i leiligheten, regnes det som en relativt omfattende prosess som kan kreve at både myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og entreprenør må bearbeide og godkjenne endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til det som er innstøpt i betong, omlegging av rør, elektriske punkter, forandring av planløsning osv. Fjerning av lettvegger og å snu slagretning på dører er altså å betrakte som en endring. Selger tar seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mm. For utarbeidelse av endringstilbud, vil det tilkomme en kalkulasjonskostnad til entreprenør på kr 10.000,-. Kostnaden blir belastet uavhengig av om endringen bestilles eller ikke. Kostnaden for selve endringen kommer i tillegg. For dekning av renteutgifter og administrasjon knyttet til disse leveransene, beregner selger et påslag på 15 % av tilleggsytelsen inkl. mva. Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre kontraktssummen med mer enn 15 % jfr. Buofl. §9. Badene blir levert som prefabrikkerte våtromskabiner eller plassbygde bad. Tilvalgsmulighetene på bad er noe begrenset, men man vil få mulighetene til å velge mellom alternative gulv- og veggfliser, armaturer og sanitærutstyr. I tillegg får man anledning til å velge andre fronter på baderomsinnredningen. Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir anledning til å sette inn badekar. Alle tilleggsbestillinger/ endringer skal betales sammen med sluttoppgjøret direkte til Meglers klientkonto.

GARANTIER
Bustadoppføringslova regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. I h.h.t. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3 % av kjøpesummen frem til overtagelse. Garantien stilles først fra tidspunktet forbehold om at selger får igangsettingstillatelse er bortfalt. Beløpet økes til 5 % av kjøpesummen og står i 5 år etter overtagelse. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen ligger i regulert område, og tilhører reguleringsplan for Osebakken Park, datert 01.01.2015. Området er hovedsakelig vist med formål boligbebyggelse. Det er ireguleringsplan satt krav til utarbeidelse av plan og tiltak for håndtering av overvann, fallforhold og flomveier i utomhusarealer. Dette besørges av utbygger. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

HEFTELSER
Det skal ved hjemmelsoverføringen hvile følgende heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på eiendommen: * Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld. * Pantedokument for andelseiernesborettsinnskudd.

TINGLYSTE FORPLIKTELSE OG RETTIGHETER:
1992/4214-1/101 26.03.1992 ERKLÆRING/

AVTALE
Overført fra: KNR: 3806 GNR: 374 BNR: 173 F vedr. nedlegging av planovergang nr. 1907,km.188,192 Bratsbergbanen. 1997/1463-1/101 03.02.1997 ERKLÆRING/ AVTALE Overført fra: KNR: 3806 GNR: 374 BNR: 173 F Bestemmelse om kloakkledning Byggeforbud på nærmere angitt avstand/ område
med flere bestemmelser. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 2007/567446-1/200 13.07.2007 JORDSKIFTE Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2019/1004472-1/200 29.08.2019 21:00 PANTEDOKUMENT Beløp: NOK 50 000 000 Panthaver: SPAREBANKEN SØR
ORG.NR: 937 894 538 . Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføring av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/ erstatning for dette. Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.

FERDIGATTEST OG MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det er søkt rammetillatelse. Det prosjekteres og bygges i hht. Byggeforskrift 2017, TEK17. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på bolig senest ved kjøpers overtagelse. Det er også selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest.

FORMUESVERDI
Denne fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. For beregning av formuesverdi, gå inn på www.skatteetaten.no

SKATTEFRADRAG
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget etter gjeldende regler. Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.

ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt energiattest for hver enkelt bolig.

HVITVASKING
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at meglere har plikt til å melde fra til Økokrim ved eventuelle mistenkelige transaksjoner.

AVBESTILLING
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper.

SALG AV KONTRAKTPOSISJON
Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke utbygger at inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført overtagelse av boligene.

UTLEIE
Boligene kan leies ut når lovens vilkår for å overlate bruken av boligen til andre er oppfylt, jfr. Borettslagsloven, kapittel 5.

BORETT
I forbindelse med overtagelse av bolig har selger anledning til å tinglyse borett. Boretten gir kjøper full råderett over boligen og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Selger har 2 års frist, regnet fra første bolig i borettslaget ble overtatt, til å overføre andelen til kjøper.

FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: 1. Det tas forbehold om at selger får
rammetillatelse. 2. Det tas forbehold om at selger får igangsettingstillatelse. 3. Det tas forbehold om salg av til sammen 15 boliger i bygg A, B og C innen 01.07.2021.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er
ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.

AREALDEFINISJONER
Areal angis med bruksareal (BRA) og primærrom (PROM). Bruksareal er boligens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg.I tillegg til boligens oppgitte bruksareal kommer terrasse og bod i kjeller. Primærrom er bruksareal fratrukket innvendig bod. På tegningen er det også angitt et romareal som
er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om tekniske endringer. Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet. Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektrisk føringer, vann og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal.
Mindre arealkorreksjoner betinger ikke prisendring. Selger forbeholder seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter og endre antall enheter i borettslaget. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg, utbyggers beslutning om igangsetting og offentlige tillatelser i samsvar med søknader før byggestart besluttes. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet ansvar overfor hverandre. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forutgående varsel på usolgte boliger.

Beliggenhet

kart
Logo

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

Annonseinformasjon

FINN-kode220760631
Sist endret15. apr. 2024 09:47
ReferanseOsebakken Park II

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.