Hyttetomt med båtplass og fin utsikt mot Trevatna, Søndre Land

Brattvollveien 36, 2864 Fall

Prisantydning
575 000 kr
Omkostninger
15 740 kr
Totalpris
590 740 kr
Kommunale avg.
3 337 kr per år
Tomteareal
652 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bilvei frem
  • Båtplass

Visning

Visning etter avtale med megler.

Eiendom

Brattvollveien (36), 2864 Fall.
Adressen er ikke gitt enda, men nabohytta har 34

Matrikkel

Gnr. 64 bnr. 197 i Søndre land kommune

Eierform

Selveier

Tomt

Eiet tomt 652 m²

Prisantydning

575 000

Totalpris inkl. omkostninger

575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-))

15 740,- (Omkostninger totalt)

590 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier

Hugo Nyholt

Parkering

Parkering på egen grunn.

Beliggenhet

Tomta er beliggende idyllisk og solrikt til med flott utsikt over Trevatna.
På friområdene vil det bli tilrettelagt for bading og soling. På friområdene er det tillatt f.eks. å opparbeide gressplen, sette opp felles benker og bord for å forbedre tilgjengeligheten.
Her er det fine friluftsområder med fiskemuligheter, skiløyper, sandvolleyballbane og klatrepark mm.

Tomta har egen båtplass!

Avstander:
40 minutter til Gjøvik
2 timer til Oslo
1,5 timer til Gardermoen
15 minutter til Hov sentrum
13 minutter til Fall sentrum - 7,3 km

Det er 12 min. med bil til Joker Fall som også har Post i butikk (7,4 km) og til Rema 1000 Hov er det 15 min. med bil.

Bebyggelse

Den omkringliggende bebyggelsen er hytter.

Tomt

Eiet tomt, 652 m²

Offentlig kommunikasjon

Det er 5 min. med bil til bussholdeplass ved Lortvika (linje 480). 2,5 km
og 25 min. med bil til Eina stasjon (linje R30, R30x). 16,5 km
Til Oslo Gardermoen er det 1 t 30 min.

Kommunale avgifter

Kr. 3 337 pr. år
Tilsyn med VA anlegg, kr. 482,-
Årsavgift slamtømming, kr. 730,-. Tillegg pr. kbm over 4 kbm, kr. 182,- pr kbm.
Renovasjon fritid, kr. 1.327,-
Feiing og branntilsyn, kr. 798,-
Alle priser er inkl. mva.

Tomten har veg, vann, kloakk og strøm til tomtegrensen. Kjøper forplikter seg til å dele de driftsutgifter som påløper vann- og kloakkanlegget, samt betale de årlige avgifter til kommunal renovasjon.

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Søndre Land kommune.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk

Det er privat Vann- og Avløpsanlegg

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Bratvold-Larseng-Gjervika hyttefelt v/Trevatn - Søndre Land kommune datert 24.3.2006.
Her framkommer hvilke stiluttrykk, bebyggelsens karakter, fargebruk osv kommunen har bestemt for området. Her står det også at alle inngrep i vegetasjonen skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Det legges vekt på byggeskikk og estetikk.

Odel og konsesjon

Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse

Overtagelse: Omgående.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-))

15 740,- (Omkostninger totalt)

590 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Innhenting av grunnbok (Kr.172)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Markedspakke 1 (Kr.14 900)
Fast provisjon (Kr.25 000)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.4 000)
Oppgjør (Kr.5 500)
Totalt kr. (Kr.50 329)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

15-21-0011

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).
En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling

Elite Eiendomsmegling AS
EIE Ullensaker
Org. nr:979409575
Trondheimsvegen 72
2040 Kløfta
Tlf: 63 98 00 64, Fax: 63 98 13 70

Ansvarlig megler

Bjørn Carlberg

Saksbehandlere

Bjørn Carlberg
EIE Ullensaker

Mob: 40 40 76 01 / E-post: bc@eie.no

Marianne Mellby Carlberg
EIE Ullensaker
Medhjelper
Mob: 40 40 76 02 / E-post: mmc@eie.no

Omkostninger

575 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-))

15 740,- (Omkostninger totalt)

590 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3447
Gårdsnr: 64
Bruksnr: 197

Brattvollveien 36, 2864 Fall

Annonseinformasjon

FINN-kode 218395200
Sist endret 15. mai 2021 02:30
Referanse 15210011

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.