SOLGT

Flott og stor tomt til salgs på Skarpøya i Åsenfjorden

Sandvikvegen 380, 7632 Åsenfjord

Prisantydning
1 000 000 kr
Omkostninger
26 370 kr
Totalpris
1 026 370 kr
Tomteareal
1 891 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Overtakelse

Etter avtale

Kort om eiendommen

Eiendommen er en naturtomt og tomten ligger høyt over andre hytter og har utsikt mot sjø. I dag er det mye trær som må fjernes før bygging.

Beliggenhet

Tomta ligger på Skarpøya og har utsikt over fjorden

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Kommunale dokumenter

Diverse

Her kan du bygge deg drømmehytta. Til opplysning er det kommuneplanens arealdel L2008018 som gjelder og har ikrafttredelse fra 13.4.2011.
1.5.4 Hyttebebyggelse
Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Hver hyttetomt eller feste kan bebygges med kun en hytteenhet.
Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.
Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 m2, der en parkeringsplass på 15 m2
inngår i maksimalt bebygd areal.
Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg til hytte også oppført uthus og anneks.
Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.
Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke være mer enn 4,0 meter.
Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje eller anneks kan være maksimalt
bebygd areal (BYA) = 30 m2.
Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.
Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og nærliggende bebyggelse.
Maksimalt bebygd areal kan gjennom reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle landskaps-, miljø-, kultur- og friluftsverdier.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Beskrivelse av tomt

Tomten er naturtomt og består av fjell, trær og lyng

Bebyggelse

I området er det stort sett hyttebebyggelse.

Adkomst

Fra Trondheim kjører du E6 forbi Stjørdal og ut til Åsen. Ved Vuddudalen tar du til venstre av fra E6 og som kommer inn på en veg som heter Vollavegen og du følger denne til Voll. Der tar du skarpt til venstre og følger Solhaugvegen (6846) til du kommer til Skjesol og du skal ta avkjøring til venstre. Da skal du følge Skjesolvegen (6848) rett fram til du møter skilt med Skjesol og du er da kommet inn i Sandvikvegen. Følg denne til du kommer ned til sjøen og følg vegen til du kommer til siste kryss hvor du holder til venstre. Følg da denne og hold hele tiden til venstre og du kommer til en campingvogn som står på tomta.

Ansvarlig megler

Ole Kristian Vaagan

Regulering

Tomten ligger i et fritidsområde med landbruk rundt. Reguleringsplanen heter L1998004 - Skarpøya og har ikrafttredelse fra 28.5.1998. Forøvrig gjelder kommuneplanens arealdel L2008018 og har ikrafttredelse fra 13.4.2011.

Omkostninger

Kjøper betaler omkostninger som er dok.avg (2,5% av kjøpesum) kr 25 000,- + tgl gebyr skjøte kr 585,- + tgl gebyr pantedokument kr 585,- + grunnboksutskrift kr 200,-

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5037
Gårdsnr: 246
Bruksnr: 49

Sandvikvegen 380, 7632 Åsenfjord

Annonseinformasjon

FINN-kode 218294887
Sist endret 24. mai 2021 13:09
Referanse MED1.212

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.