Stor tomt med fantastisk utsikt og mulighet for båtplass.

Buhammarvegen, 4130 Hjelmeland

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
30 692 kr
Totalpris
820 692 kr
Tomteareal
2 194 m² (eiet)

Visning

I DNB Eiendom ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredningen av koronaviruset holdes visningene åpne kun for de som har forhåndsavtale. Trykk på visningspåmelding eller kontakt megler for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppen eller faller innenfor Helsedirektoratets krav om karantene, gi megler beskjed før vi avtaler visning.

Kort fortalt

Flott og stor tomt beliggende i flott område med en blanding av fritidsboliger og eneboliger. Tomten ligger bare 200 meter fra sjøen med nyedlig utsikt. Tomten er regulering til boligformål men det er ingen boplikt i Hjelmeland. Ingen byggeklausul. Mulighet for kjøp av båtplass!

Beliggenhet

Tomten har en flott beliggenhet med kort vei til sjøen. Her er det gode solforhold fra tidlig morgen til sent på kveld. I området rundt er det mye å finne på hele året, enten du liker å gå på tur i skog og mark, fiske, eller bade. Ryfylke byr på tusenvis av flotte turområder fra Forsand i sør til Suldal i Nord.

Buhammar ligger ca. 10 minutter kjøretur fra Hjelmeland sentrum. Skulle det friste med ferske grønnsaker, frukt og bær, er det mulighet for å få kjøpt dette hos de lokale bøndene i området.
På vinterstid er det kun en 20 minutters kjøretur til Bjødnabu. Her er fine turområder og oppkjørt lysløype. Alternativt er det kort vei til Gullingen området i Suldal hvor det er milevis med gode oppkjørte løyper hvorav lange traseer med lysløper samt skitrekk.

Tomten

Tomteareal: 2194
Tomtetype: Eiet tomt
Det gjøres oppmerksom på at mindre avvik på tomtestørrelse kan forekomme.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Diverse

Mulighet for kjøp av båtplass som ligger et par hundre meter fra tomten.

Ikke byggeklausul.
Entrepenørarbeidet skal utføres av Ullestad og Jansen transport AS.

Eiendom

Buhammarvegen, 4130 Hjelmeland
Gnr. 72 bnr. 40 i Hjelmeland kommune

Eierform

Selveier

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Konsesjon

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Ja

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter.

Oppdrag

372-21-0049

Kontaktperson:
Tone Vasstveit
Eiendomsmeglerfullmektig
Epost: tone@dnb-eiendom.no
Mobil: 90 99 57 62

Avdeling: DNB Eiendom Ryfylke
Adresse: Wallemsvegen 22
4100 Jørpeland
Tlf: 41 21 60 00

A Megler AS
918563326

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Reguleringsmessige forhold

Tomten ligger i et område regulert til boligformål, og er regulert til dette formålet.

Eneboligene i området kan ha ulik utforming men de skal i størst mulig grad harmonere med kvarandre når det kommer til form og farge.
Maks mønehøyde = 9 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Boligene skal ha saltak eller pulttak, med takvinkel inntil 40 grader. Saltak kan høydeforskyvast.
Maks BYA = 268 kvm, inkl. 18 kvm til parkering.

Anbefaler kjøper å se plankart og reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven.

Saksopplysninger

Salgsoppgavedato:

Tinglyste bestemmelser

Legalpant for kommune.

Vedlegg

Reguleringsbestemmelser

Vei, vann og avløp

Kommunalt vann.
Privat spillvannsanlegg, felles med hyttefeltet like ved.

Visning

Etter avtale med megler.

Salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

- Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud.
Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingslovens § 3-10 kjøpslovens §20).

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter forbundet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og saksomkostninger, dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen innen 5 år fra overtagelsen. Forsikringen må bestilles senest ved kontraktsignering. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Formidling

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.

Budgivning

Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet.

Meglers vederlag

Når handel er kommet i stand, har megler krav på følgende vederlag:
Tilrettelegging : 10 000,-
Avtalt fast pris : 35 000,-
Inklusiv mva

ANSVARLIG MEGLER ER: Eiendomsmegler Dag Soppeland

Utlegg

Selger dekker følgende utlegg til megler:

Omkostninger

790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
9 600,- (Boligkjøperforsikring If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
30 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
820 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1133
Gårdsnr: 72
Bruksnr: 40

Buhammarvegen, 4130 Hjelmeland

Tone Vasstveit

Eiendomsmeglerfullmektig

Telefon
412 16 000
Mobil
909 95 762

Visning

I DNB Eiendom ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredningen av koronaviruset holdes visningene åpne kun for de som har forhåndsavtale. Trykk på visningspåmelding eller kontakt megler for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppen eller faller innenfor Helsedirektoratets krav om karantene, gi megler beskjed før vi avtaler visning.

Annonseinformasjon

FINN-kode 213152960
Sist endret 16. apr. 2021 03:38
Referanse 372210049

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.