Utviklingseiendom med brygge og lang strandlinje. Tidligere småbruk.

LINDTVEDTVEIEN 2, 3770 Kragerø

Prisantydning
4 200 000 kr
Tomteareal
16 453 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Bilvei frem
  • Båtplass
  • Ingen gjenboere
  • Utsikt
  • Fiskemulighet
  • Strandlinje

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Egen vei helt frem. Parkering på egen tomt.
Når man kommer til Kragerø nordfra, kjør rett frem i rundkjøringen ved Rema, kjør over sletta og første vei til venstre etter å ha passert under gangbroa. Første hus på høyre hånd.

Beliggenhet

SENTRALT VED SJØEN I KRAGEREØ.
STORE UTVIKLINGSMULIGHETER.

Unik beliggenhet i Indre Kilen ved Kalstad, kun 2,4 km til Kragerø sentrum langs nyanlagte sykkesltier/ny riksvei, nær butikker, skoler mm på Kalstad.

Nå regulert som LNF-område, men selvsagt tillatt å gjenoppføre ala eksisterende bygningsmasse (fotavtrykk) uten å gå veien om regulering og kan da tilbakeføres til hva den var og utgjøre en unik og idyllisk beliggende bolig for den fritidsorienterte storfamilie. Store dyrkingsmuligheter for hjemmebruk, delingsbruk med venner o.l.

Merk at bildene er noen år gamle. Bygningsmassen er derfor i betydelig dårligere forfatning i dag og må påregnes rives enten for gjenoppføring eller prosjektutvikling.

Beskaffenhet

Idyllisk og sentralt beliggende småbruk/utviklingseiendom med ca 150+ meter strandlinje og eldre bryggeanlegg i Indre Kalstadkilen.

Kun 2,4 km fra Kragerø sentrum med sykkelsti forbi eiendommen og helt inn til sentrum i idylliske omgivelser. Kort vei til skoler, butikker og ulike servicetilbud på Kalstad.

Gnr 13, Bnr 12 og 13. Tomteareal på 16 mål er som oppgitt i matrikkel etter grensejustering, men ikke oppmålt. All bygningsmasse er i dårlig forfatning og må påregnes revet for gjenoppføring eller nybygging. Stor steinbrygge også i dårlig forfatning, men kan repareres, og kan bli et flott felles rekreasjonsområde med plass til mange båtplasser. Stor strand med nå nedgrodd frukthage i bakkant.

Eksisterende bolighus er på 200+ m2 over 3 etasjer, hvorav underetasjen har vært en hybelleilighet med egen inngang. Første etg har overbygd inngangsparti med liten veranda, gang med luke til kjeller, bad med wc og dusjkabinett, grovkjøkken/vaskerom med utgangsdør, kjøkken med peis/grue, stor stue/spisestue med ildsted og 1 soverom. 2 etg har 3 soverom og loftstue.

Litt usikker på fremgangsmåten i detalj hvis man skal gjenoppbygge, med rivings- og byggemelding med tegninger, ansvarshavende osv (kontakt Kragerø kommune). Men sikker på at man ikke trenger å regulere hvis man holder seg til eksisterende 'fotavtrykk', som det heter. I tillegg til huset er det et stort uthus på 3 etasjer med ca 60m2 grunnflate som kan rives og hjemle bygging av en stor garasje for eksempel, evt også med leilighet på toppen. I tillegg er det en liten sjøbod, utedo og skjul ved stranden, samt en stor steinbrygge med plass til mange båter, uteområder mm. Liten bod (gammel utedo) i forkant av huset.

Eiendommen eier hele strandlinjen som du ser på det første bildet, inkl bryggen i front og de to uthusene du ser i andre enden til høyre i bildet. Har ikke målt eksakt men antar at det er ca 150 meter med strandlinje.

Hele området mellom stranden og huset var tidligere en stor bringebæråker, som jeg tror var dette småbrukets levebrød en gang i tiden. Har et stort potensiale for å utvikle en unik parkmessig eiendom om man så ønsker.

Var en grensetvist med naboen angående et lite hjørne av stranda, også omtalt mer nedenfor. Dette ble løst ved forlik inngått i Telemark jordskifterett og gav oss eksklusiv bruksrett til angjeldende område som vist i vedlegg selv om selve eiendomsgrensen ble justert noe.

Eiendommen kan etter formålsendring og reguleringsprosess også utvikles til et større leilighetskompleks med fellesarealer og bryggeplasser ved sjøen. I dialog med saksbehandler i kommunen ifm. vurdering av reguleringssamarbeid med naboeiendommen ble det mottatt positive signaler om å kunne utvikle eiendommen til leilighetsbygg som erstatning for dagens bolig. Det er realistisk å tenke seg en utnyttelse på flere leiligheter ved bygging i to etasjer, se vedlagte mulighetsstudie med 8 leiligheter. Ved omregulering vil eiendommen representere et betydelig investerings- og gevinstpotensiale.

Ny reguleringsplan for naboeiendommen på Lindtvedt er under sluttbehandling i kommunen, og utbygger her (Sverre Irgens) er pålagt rekkefølgekrav om å oppgradere veien på og forbi huset i Lindtvedtveien 2 før utbygging, samt opparbeide en ny avkjørsel til riksveien. Dette fordrer betydelige inngrep på Lindtvedteien 2, og utbygger Irgens må først inngå samarbeidsavtale med evt ny eier av Lindtvedtveien 2.

Gammel grensetvist ved sjøen med nevnte Irgens er avgjort ved forlik i jordskiftesak, og Lindtvedtveien 2 har tinglyst alltidvarende eksklusiv bruksrettighet til et lite hjørne av stranden som ble overskjøtet til Irgens, se eget skravert område i et av vedleggene. "Bruksretten innebærer en total og eksklusiv disposisjonsrett over definert areal" for Lindtvedtveien 2.

Offentlig vann lagt inn. Har tidligere vært dialog med kommunen angående å etablere en pumpestasjon for kloakk på området, og eiendommen vil da kunne bli tilknyttet offentlig anlegg. Status på dette er jeg nå usikker på gitt utviklingen på naboeiendommen som jeg tror etablerer pumpestasjon som jeg antar Lindtvedtveoen 2 også kan koble seg til.

Eiendommen markedsføres privat, men kontrakt og oppgjør vil bli foretatt via eiendomsmegler eller advokat. Kjøpsomkostninger tilkommer prisantydning.

Eiendommen kan besiktiges uten nærmere avtale, men bygningsmassen må ikke gås inn i da den er farlig og sikret mot adkomst. Eier kan møte på eiendommen etter nærmere avtale på telefon 918 45 922.

Merk at bildene er noen år gamle og at bygningsmassen er i enda dårligere forfatning nå!

Regulering

LNF med eksisterende boligbebyggelse, uthus, bryggeanlegg mm

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 13
Bruksnr: 12

LINDTVEDTVEIEN 2, 3770 Kragerø

Annonseinformasjon

FINN-kode 211713365
Sist endret 23. mai 2021 15:15

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.