Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde

Nytt felt, øverst i Musdalsæter hyttegrend. Fantastiske utsiktstomter med solrik og idyllisk beliggenhet. Kun 4 ledige!

Musdalsæter - Høgsvea tomteområde, 2636 Øyer

Prisantydning
1 100 000 kr
Tomteareal
1 200 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bilvei frem
  • Bredbåndstilknytning

Visning

Alle våre visninger har påmelding. Det er enkelt å melde seg på, med eventuelt følge, og du kan like enkelt melde deg av. For å skape trygghet, gjør vi omfattende tilrettelegging for å minimere smittefare på alle våre visninger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til visning, men vi minner om at vi ikke håndhilser og vi holder minimum 1 meter avstand. Kontakt gjerne megler i forkant av visningen dersom du har spørsmål.

Betegnelse

Gnr. 130/1
Gnr 131/1
Gnr 135/3
Gnr 130/3
Gnr 132/1
Gnr 141/1
Gnr 140/1
Gnr 140/12
Gnr 136/1 i Øyer kommune.

Tomtene fradeles disse grunneiendommene, som er en del av Musdalsæter Hyttegrend AS.

Beliggenhet

Musdalsæter Hyttegrend er et perfekt utgangspunkt for rekreasjon sommer som vinter. De aller fleste tomter har vidstrakt utsikt mot Hafjell, Gausdal og Synnfjellet. Hyttegrenda er perfekt for deg som ønsker å tilbringe fritiden i et usjenert og romslig hyttefelt. Tomtene ligger 800 - 870 moh meter over havet i svært snøsikre omgivelser.

Besøk vår landingsside www.musdalseter.no - her er det oversikt over ledige tomter.
Her vil du finne all relevant informasjon, nedlastbart prospekt, målsatte tomtekart, bilder, video mm.
Siden vil også oppdateres forløpende med solgte tomter.

Ved inngangen til Peer Gynts rike og nær høyfjellet utvikles nye høystandard hyttetomter øverst i Musdalsæter Hyttegrend. Et helt unikt område for de som vil bo på fjellet i naturskjønne, snøsikre, og rolige omgivelser. Her får du ett av Norges flotteste turterreng rett utenfor hyttedøra, sommer som vinter. Løypene som forbinder hyttegrenda med Skeikampen i nord og snor seg på kryss og tvers i feltet.

Alle tomtene er staket ut med senterpinner, og er godt merket med tomtenummer.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Musdalsæter Hyttegrend gir deg tilgang til et snøsikkert skiområde. Her finner du med milevis av skiløyper med tilgang til Skeikampen og Kvitfjell. Følg med på Skisporet.no, eller les mer om løypene på Trettenski.no.

Det er ca 9 km til Tretten sentrum og 18 kilometer til Øyer sentrum med dagligvare som er oppe hver dag, vinmonopol, golfbane,sportsbutikk, hoteller, "Lilleputthammer" og lekeland m.m. Det er kort kjøreavstand til Hunderfossen Familiepark med attraktive severdigheter og aktiviteter for hele familien både sommer og vinter. Hafjell byr på både alpinbakke med 44 kilometer med skikjøring, med 32 løyper i forskjellige vanskelighetsgrader og flere heiser, samt et godt løypenett for langrennsentusiaster.

Til Skeikampen er det ca 14 km. Skeikampen er et friluftseldorado sommer som vinter og ligger kun en kort kjøretur unna eiendommen. Skeikampen har et flott, moderne alpinanlegg med 11 heiser og 20 nedfarter bl.a 8 seter stolheis rett til toppen, samt gode off-pist muligheter. Det er lagt ned mye ressurser i et topp moderne parkanlegg for twintip og snowboard. Ønsker man variasjon er det under 30 minutters kjøring til bunnstasjonen på både Kvitfjell og Hafjell.

Tomtene - se mer informasjon på hjemmeside. www.musdalseter.no

I Musdalsæter Hyttegrend er det solgt ca 200 tomter siden salgsstart og nå kommer siste felt ut for salg.
Er tiden inne for å bygge hyttedrømmen på Musdalsæter Hyttegrend? Ett sjeldent idyllisk og rolig område med flott solgang og fenomenal utsikt.

Sørvestvendte, skrånende naturtomter hvor det er søkt om utnyttelse inntill 240 BYA / 20 % inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2. Se forslag til reguleringsplan for ulike kombinasjoner av bygninger som kan oppføres. Tomtenes størrelse varierer fra ca 950 kvm - ca 2000 kvm - romslige tomter, høyt og fritt.

Området er siste del av et stort areal som ble satt av i kommunplanens arealdel for flere år siden. Reguleringskart med bestemmelser er oversendt til Øyer Kommune og skal etter planen behandles iløpet av våren 2021. Det tas sikte på at tomtene vil være byggeklare sommer 2022, men det er ingen garanti.

Priser fra kr 1 100 000 - 1 950 000,-
Følgende er inkludert i tomteprisen;
(Anleggsbidrag strøm, vann, avløp, veg og kabel-tv/bredbånd, samt målebrev).

PS: Selger står fritt til enhver tid å justere tomteprisene.

Det hviler ingen byggeplikt på tomtene og du står helt fritt til å bygge hytte selv eller velge en hytteleverandør.

Tomtene er ikke matrikulert/fradelt og vil ikke ha eget gnr/bnr før reguleringsplan er godkjent og midlertidig oppmålingsforretning er utført og tinglyst. Forventet høst 2021. Fra det tidspunkt vil det bli varslet om overtagelse iløpet av høsten 2021. Med forbehold om kommunal godkjenning.

Det ligger et ekstra forbehold om godkjenning av tomt 15, 16, 17, 27, 28 og 29. På disse tomtene må kjøper påregne grensejustering og endring av tomtearealet.

Parkering / Garasje

Parkering skal skje på egen tomt. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser som kan vinterbrøytes for hver boenhet.

Adkomst

For å komme til Musdalsæter Hyttegrend følger du E6 til Tretten evt følger veg gjennom Gausdal.
Tretten ligger ca. 30 km nord for Lillehammer.

Fra Tretten følger du riksvei 254 over Lågen mot Gausdal. Etter ca. 6 km tar du til høyre der det er skiltet mot Musdalsæter. Etter en snau kilometer ligger Musdalsæterveien på venstre side. Følg denne i ca. 3 km, hold til høyre ved de første sætrene og følg veien fram til Musdalsæter Hyttegrend.

OSLO - MUSDALSÆTER
Total avstand: 215 km
Forventet reisetid: 2 t 30 min
Følg E6 forbi Eidsvoll, Hamar og Lillehammer.

TRONDHEIM - MUSDALSÆTER
Total avstand: 327 km
Forventet reisetid: 4 t 30 min
Følg E6 forbi Oppdal, over Dovrefjell og videre sørover gjennom Gudbrandsdalen til Tretten.

BERGEN - MUSDALSÆTER
Total avstand: 475 km
Forventet reisetid: 5 t 50min

Følg E16 forbi Voss, Lærdalsøyri og Fagernes. Ca. 15 km syd for Fagernes tar du av på riksvei 33 mot Dokka og ved Dokka tar du av til venstre på riksvei 33 mot Lillehammer. Etter ca. 40 km kommer du inn på E6 og følger denne ca. 30 km forbi Lillehammer til Tretten.

Servitutter / rettigheter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved fradeling og kan ikke slettes. Noen veier inne på hyttefeltet vil bli liggende i ytterkanten av noen hyttetomter, se foreløpig kart. Det vil bli etablert erklæringer som sikrer vei, skjæringer og hjørner på de interne veier som går over tomter, senest i forbindelse med overskjøting.

Tomte- og hytteeiere plikter å være medlem av hytteeierforening som er etablert for området, og plikter å overholde og respektere hytteeierforeningens vedtekter slik disse til enhver tid vil være. Bestemmelse om dette skal inntas i skjøtet og tinglyses. Plikt for eier av tomten til å betale et årlig løypebidrag. Det årlige løypebidraget skal dekke oppkjøring av blant annet langrennsløyper. Kjøper aksepterer at beløpet vil bli justert i samsvar med bestemmelsene i den tinglyste erklæringen. Bestemmelse om dette kan inntas i skjøtet og tinglyses.

Tomter fradeles hovedbølene. Servitutter og erklæringer tinglyst på hovedeiendom følger automatisk over når tomter fradeles. Pengeheftelser slettes og øvrige erklæringer/avtaler vil ligge på eiendommens grunnboksblad (dog har de ingen betydning for tomtene)

Det søkes om midlertidig oppmålingsforretningen når planen er godkjent hos kommunen og arbeidet med infrastruktur forventes å være i prosess fra sommer 2021 og ferdigstilles vår/sommer 2022, med byggeklare tomter fra sommer 2022. Endelig oppmåling skjer til våren/sommeren 2022, forutsatt at kommunal behandling går som planlagt.

Vei / Vann / Avløp

Det er privat veg i tomtefeltet.

Tomtene leveres med vann og avløp frem til tomtegrense. Engangsgebyr for tilknytning til V/A-nett forfaller ved tilknytning. I tillegg til det offentlige nettet vil deler av V/A-nettet mellom hyttetomtene kunne være i privat sameie mellom hyttene. Stikkledninger fra tomtegrense frem til bebyggelse er private, og fremtidig vedlikehold av disse bekostes av eier.

Alle bygg som knyttes til vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler som leies av Øyer kommune. I henhold til avgiftssatser i Øyer kommune, se nedenfor. Det leveres kabel for TV og bredbånd frem til tomtegrensen. Tilkobling av den enkelte hytte forestås ved direkte kontakt mellom kjøper og eier av kabelen. Tilkoblingsavgifter og priser på abonnementer er ikke fastsatt enda.

Reguleringsforhold

Grad av utnytting er innen kommunal planlegging og regulering et mål på hvor mye det kan tillates bygd på et område. Arealet som skal reguleres er den oransje markeringen som heter BF2 i Kommuneplanens arealdel 2018-2028, ikraftredelsesdato 27/09/2018. Pkt 2.2.1 omhandler felles bestemmelser for fritidsbebyggelse og videre 2.2.2.1 Nye byggeområder avsatt fritidsbebyggelse med høy standard, BF2 Musdalsæter hyttegrend, utvidelse:
Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus, anneks eller garasje. Det tillates kun en boenhet.
- Samlet kan byggene ha en maksimal prosent bebygd areal av tomta (% BYA) på 20 %, men med et maksimalt bebygd areal (BYA) på 240 m2, inkludert utvendig parkeringsareal på 40 m2.
- Bygningsmassen kan makismalt utgjøre 200 m2 BYA.
- Anneks kan ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 30 m2.
- Uthus/garasje kan ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 40 m2. Anneks og uthus/garasje skal være fysisk atskilt.
- Terrasse i tre eller stein uten takoverbygg, kan i tillegg oppføres med størrelse på inntil 30 % av hyttas bebygde areal (BYA), men ikke større enn 30 m2.

Fra tidligere planer i området er det disse bestemmelsene som gjelder: http://www.musdalseter.no/reguleringsbestemmelser.html

Bebyggelsen skal i størst mulig grad underordne seg terrenget og naturpreget i området.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte forslag til reguleringskart og bestemmelser utarbeidet av Areal + skal igjennom en kommunal behandling våren 2021. Planen forventes godkjent sommer 2021. Det er alltid usikkerhet knyttet til en plan som ikke er kommunalt behandlet og godkjent, men kommuneplanens arealdel er uansett veiledende.
Det ligger et ekstra forbehold om godkjenning av tomt 15, 16, 17, 27, 28 og 29. På disse tomtene må kjøper påregne grensejustering og endring av tomtearealet.

Faste, løpende kostnader

Kjøper forplikter seg til å betale faste løpende utgifter for eiendommen, slik som veg/brøyteavgift, renovasjonsavgift og lignende. Ingen av tomtene som selges har kommunale avgifter per i dag. Avgifter som kommer når hytte er satt opp er renovasjon, vann - og avløpsgebyr + mva for 2021, og eiendomsskatt.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD - GEBYRER OG AVGIFTER.
Veg:
1. Musdalsætervegen (fra bommen til hyttefeltet), betales pr. tur eller årlig avgift
Se: www.musdalsetervegen.no
Musdalsætervegen har aksellastrestriksjoner i teleperioden fra ca. 10.04 til 01.06.

2.Veiavgift til vedlikehold og brøyting som gjelder alle veiene i hyttefeltet til innkjøring tomt kr. 1.625,-
Det er ½ veiavgift for tomteeiere før bygging, gjelder fra overtagelse av tomten.

3. Brøyting av stikkvei / parkering i tomta er kr 1.750,- til kr 2.200,- (Priser 2020)

Vann og Avløp (kommunalt):
Tilkoblingsavgift V/A: hytte inntil 120m2 kr. 25.000, over 120m2 kr. 37.500.
Satsene for vann-/avløpsgebyr består av et fastgebyr og et gebyr per m3.
Fast gebyr vann: kr 2.450,- + per m3 vann kr 18,80.
Fast gebyr avløp: kr 1.937, -.+ per m3 avløp kr 19,70.

Priser er per 1. januar 2020. Se for øvrig gebyrregulativet på Øyer Kommunes hjemmesider: oyer.kommune.no

Eiendomsskatt: Øyer kommune har eiendomsskatt på 3,5 promille. Beregning av eiendomsskatt er forklart i rammer og retningslinjer som ligger ute på kommunens hjemmeside. De kommunale avgiftssatsen er gjenstand for regulering.

Renovasjon:
Det er kildesortering med miljøstasjon i Musdalsætervegen (GLØR, glor.no).
Avgift kr 2.570, - per år.

Løypekjøring: kr. 1.250,- per år, gjelder fra overtagelse av tomten.

Bredbånd / Kabel-tv:
Anleggsbidrag kr. 10.000,- Betales i året hvor tomten overdras.
Abonnement bestilles hos Eidsiva bredbånd AS, Pb 224 2601 Lillehammer tlf: 95981638
Fremføring av fiber utføres kun på barmark/ikke frost.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Siden full infrastruktur ikke vil være opparbeidet på tidspunkt for overtagelse vil det holdes tilbake kr 600 000,- per tomt i oppgjøret til selger inntill infrastruktur er ferdigstilt.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Forutsetning for overtagelse av tomt er at gnr/bnr er opprettet (matrikkulert og tinglyst). Dette forventes sommer/høst 2021.

Budgiving

Tomtene selges til fastpris og det vil si at det er "førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider.
Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg

- Utdrag fra kommunedelplan, gjeldende Høgsvea BF2.
- Kart, kommunedelplan.
- Forslag til reguleringsbestemmelser.
- Forslag til reguleringskart.
- Forslag til reguleringskart, med koter og høyder.
- Budskjema.

Meglers vederlag og utlegg

Utlegg inkl mva
Innhenting av opplysninger fra kommune kr 3 300,-.
Pantattester / grunnbok fra Kartverket, oppslag og utskriftt kr 808,-

Melgerprovisjon per solgte tomt kr 34 900,-
Tilretteleggingshonorar kr 14 900 (tot. for alle tomtene)
Markedspakke/ avtalt avis-annonsering kr 9900,-
Oppgjørskostnad/garantiforsikringspremie/factoringomk. kr 3 990
I tillegg kommer tillegg/utlegg som nevnt i rammeavtale.
Beløp eks mva.

Omkostninger

Prisene varierer fra kr. 1 100 000,- til kr. 1 950 000,-

I tillegg til kjøpesum kommer:
Dokumentavgift, 2,5% av kjøpesummen
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysningsgebyr per pantedokument kr 585,-
Attestgebyr kr 199,-

Tomtekjøper har mulighet til å tegne HELP kjøperforsikring.
kr 11 500,-.

Totale omkostninger ved kjøp av eiet tomt til eksempelvis kr 1 100 00,- vil utgjøre kr 28 869,- Totallpris ved kjøp kr 1 128 869,-

Se forøvrig kostnader knyttet til påkobling etc under pkt om kostnader.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3440
Gårdsnr: 130
Bruksnr: 1

Musdalsæter - Høgsvea tomteområde, 2636 Øyer

Visning

Alle våre visninger har påmelding. Det er enkelt å melde seg på, med eventuelt følge, og du kan like enkelt melde deg av. For å skape trygghet, gjør vi omfattende tilrettelegging for å minimere smittefare på alle våre visninger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til visning, men vi minner om at vi ikke håndhilser og vi holder minimum 1 meter avstand. Kontakt gjerne megler i forkant av visningen dersom du har spørsmål.

Annonseinformasjon

FINN-kode 207130949
Sist endret 27. apr. 2021 02:11
Referanse 55219000

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.