HELLE - KRAGERØ Sentralt beliggende boligtomt med noe sjøgløtt

Fossingveien, 3790 Helle

Prisantydning
350 000 kr
Omkostninger
21 592 kr
Totalpris
371 592 kr
Tomteareal
700 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beliggenhet

Tomten ligger sentralt på Helle i Kragerø, med kort avstand til dagligvarebutikk, skole og barnehage.

Tomt

Eiet tomt på 700 m² ihht matrikkelbrev. Tomten er noe skrånende. For det meste beliggende på fjell.

Adkomst

Kjør fra Helle sentrum ned Fossingveien. Ta til høyre midt i bakken. Tomten ligger ut til venstre.

Parkering

Mulighet for parkering på egen grunn

Vei/vann/avløp

Eiendommen må tilknyttes offentlig vei, vann og avløp, se vedtak om fradeling vedlagt salgsoppgaven. Tilkobling (vann og avløp) i vei ned til tomten.

Offentlige forhold/Regulering

Tomten er godkjent til boligformål og ligger under reguleringsplan for Helle sentrum. Se reguleringsplan med bestemmelser i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven § 3-9. Bestemmelsen her innebærer at avhendingslovens regler omnår eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle:
-Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

-Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide.

-Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

-Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

-Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Det anbefales derfor en grundig gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med en bygningskyndig person.

Omkostninger

350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-))

21 592,- (Omkostninger totalt)

371 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3814
Gårdsnr: 70
Bruksnr: 721

Fossingveien, 3790 Helle

Annonseinformasjon

FINN-kode 183336019
Sist endret 2. jul. 2020 02:32
Referanse 38200006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.