Utløpt

Sørvendt hyttetomt - Nydelig utsikt og fantastiske solforhold - Mulighet for vann, strøm og avløp - Nausttomt

Hyttetomt Kvarv, 8100 Misvær

Prisantydning
325 000 kr
Omkostninger
9 290 kr
Totalpris
334 290 kr
Tomteareal
994 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kort om eiendommen

Kvarv - Sørvendt hyttetomt med flott beliggenhet. Kvarv ligger idyllisk til langs veien mot Nupen/Skjerstad når man kjører fra Misvær. Fra Bodø er det ca. 75 kvm og i overkant av en times tid kjøretur. Tomten ligger sørvendt til med svært gode lys- og soforhold. Dette er et av de mest solrike områdene i hele Misvær. Infrastruktur ble ferdigstilt januar 2013. Innlagt helårs vann/avløp og strøm til tomtegrensen, påkobles for kjøpers regning. Nausttomt medfølger!

Her ligger man i skjul for nordavinden da Klettkov-fjellet holder unna og skape lune forhold i hyttefeltet. Samtlige tomter i hyttefeltet har svært flott utsikt mot sør og naturlig nok, flotte solforhold.

Området rundt Misvær har mange muligheter for aktiviteter sommer som vinter. På vinteren finner man Vestvatn alpinanlegg ca. 11 km unna og Beiarfjellet ca. 15 km unna. På sommeren har man muligheter for fiske i havet eller fjellturer i fantastisk terreng rett utenfor døra.

Beskaffenhet

Oppgitt tomteareal med henvisning til matrikkelrapport fra Bodø kommune datert 01.04.2020. Tomten er en ubebygd råtomt. Strøm, vann og avløpsledning er lagt til tomtegrensen og kan påkobles for kjøpers regning.

Nausttomt har jfr. vedlagt matrikkelbrev fra Bodø kommune datert 02.04.20 et usikkert areal på ca. 2631 m2 hvor denne eiendommen har 1/17-del. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom har beliggenhet på Kvarv ved Misvær. Område bestående i hovedsak av fritidseiendommer - nyere og eldre bebyggelse. Adkomst til eiendommen via kommunal vei fra Misvær sentrum og over privat område til tomtene. Parkering på felles parkeringsplass ved sjøen. Svært fine lys og solforhold og flott utsikt.

Adkomst

Fra Misvær sentrum kjører man utover mot Nupen/Skjerstad (gammelveien) forbi campingplassen og videre utover ca. 7 km. Total avstand fra Bodø til hyttefeltet er ca. 75 km. Man finner feltet på høyre side hvor parkeringsplass er etablert på venstre side mot havet.

Parkeringsforhold

Parkering på felles parkeringsplass etablert på høyre side av veien når man kommer fra Misvær.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse med gjeldende reguleringsplan "Kvarv Hyttefelt". Utdrag fra reguleringsplan:

- I felt FB1-FB14 kan det innenfor angitt byggegrense oppføres fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. BYA (tillatt bebygd areal) settes til 90 kvm. BYA inkluderer alle former for målbart areal som hytte, uthus, anneks og mer.
- Terasser tillates med disse skal bygges slik at de ikke virker dominerende. Størrelsen på terassen får ikke utgjøre mer enn 15 % av hyttas bebygde grunnflate og skal bygges som en forlengelse av hytten (lengderetningen).
- Hyttas møneretning skal følge terrenget og ingen gavlfasade skal eksponeres mot sjøen.
- Høye eksponerte grunnmurer med pusset betong tillates ikke. På den enkelte tomt skal hytten plasseres slik at behovet for terrengmessige inngrep reduseres mest mulig. Ved innsending av byggesøknad skal tiltakshaver fremlegge profiler som viser eksisterende terrenglinje og ferdig terreng med planlagt byggverk innplassert.
- Ved forflytting av masser og planering av tomt skal det for hver tomt der dette planlegges fremlegges en skisse/plan som viser omfanget av dette i størrelse og høyde ved snitt med terrengprofil der hytta skal plasseres inn. Dette skal vedlegges i byggesøknaden.
- Tillatt gesimshøyde settes til maks 3 meter og mønehøyden til 4,5 meter.
- I felt N1-N2 kan det bygges 17 naust i en etasje med maksimal bebygd grunnflate pr. naust på 25 kvm. Naustene skal bygges i grupper på inntil 4 naust i N1 og inntil 3 naust i N2 og hvert naust kan ha en bredde på 3,5 m og en lengde på 7 meter. Mønehøyden settes til 3,6 meter.
- Naustene skal gis en enhetlig og enkel utformning. Naustene tillates ikke innredet og/eller benyttet som oppholdsrom.
- Hytter og naust tillates ikke malt i farger som fremstår som skarpe og kontrastfylte. Det tillattes heller ikke benyttet takbelegg eller veggkledning som har reflekterende flater utover vinduer i veggene.

Dette er kun et kort sammendrag av reguleringsplan. Reguleringsplanen følger vedlagt i prospektet.

Eiendommen er ubebygd, det må derfor undertegnes egenerklæring om konsesjonsfrihet av kjøper og kommunen.

Diverse

Dersom handelen ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på et rimelig vederlag, kr 20.000,- for utført arbeid, i tillegg kommer vederlag grunnpakke og markedspakke dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper. Kostnader til eksterne utlegg kommer i tillegg til meglers vederlag og må dekkes av oppdragsgiver. Alle priser eks. 25% mva.

Faste løpende utgifter

Vei, vann og avløp
Helårsvann via pumpestasjon samt septikktanker for feltet med utslippstillatelse som det er mulig å koble seg på for kjøpers regning. Strøm, vann og avløpsledning ligger lagt til tomtegrensen. Totalt 1,5 parkeringsplasser per tomt, totalt 21 parkeringsplasser for feltet. Kvarv sameie, som er eid av tomteeierene, drifter privat vannanlegg, septik og andre felles aktiviteter.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Det er ikke hentet formuesverdi for eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Overtakelse

Etter avtale.

Omkostninger

kr 325 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 585,- (Tinglysing skjøte)
kr 585,- (Tinglysing pantedokument)
kr 8 120,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 9 290,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 334 290,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 11 500,- (Help Boligkjøperforsikring)
--------------------------------------------------------
kr 345 790,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1804
Gårdsnr: 231
Bruksnr: 36

Kommunenr: 1804
Gårdsnr: 231
Bruksnr: 26

Hyttetomt Kvarv, 8100 Misvær

Thomas Kvålsvoll

Eiendomsmegler

Mobil
906 56 880

Runar Nilsen

Eiendomsmegler/Avdelingsleder Stormen

Mobil
969 92 222

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 180953370
Sist endret 26. nov. 2020 08:11
Referanse 23200036

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.