Fister - Bolig- / fritidstomt med nydelig sjøutsikt og kort vei til skole og barnehage. Ingen boplikt.

Klokkarjordet tomt, 4139 Fister

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
30 220 kr
Totalpris
620 220 kr
Kommunale avg.
352 kr per år
Tomteareal
979 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beliggenhet

Tomten ligger flott til på toppen av attraktivt etablert boligfelt. Det er en spennende og kupert tomt med flott utsikt til sjøen.

Hjelmeland kommune har flere mindre bygder, og kommunesenteret finner man på Hjelmeland. Her er butikker, bank, hotell, idrettanlegg med mer.

Både Spinneriet og Hotellet arrangerer kulturaktiviteter som utstillinger, konsertkvelder med mer, det gjør også flere lokale lag og foreninger. Hjelmeland revylag er en dyktig gjeng som hvert år leverer populære revykvelder. Hjelmeland storband består av dyktige musikanter som leverer gode konserter og en kan spille med om en har ferdighetene til det. Ellers kan nevnes både kor og forskjellige idrettsaktiviteter.

Den årlige Frukt og Lakse-festivalen er viden kjent og blir godt besøkt.

Bebyggelse

Eiendommen kan bebygges inntil 25% bebygd areal.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomtetype

Boligtomt

Tomteareal

979 m2

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.
Adkomstvei blir på eksisterende privat vei på naboeiendom og det vil bli tinglyst veirett på denne. Det er i dag asfaltert parkeringsplass på tomten. Ny eier står fritt til å opparbeide tomten uavhengig av eksisterende parkeringsplass.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 352 pr. år
Kommunaler avgifter omfatter eiendomsskatt. Det vil påløpe vann, avløp og renovasjonsavgifter ved bygging av bolig. Tilknytnigsgebyrer vil påløpe i hht. vedlagt prisliste fra kommunen.

Konsesjon


For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring i strid med plan.

Odel


Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål og kan bebygges inntil 25 % bebygd areal. Deler av tomten ligger innenfor tidligere areal for høgspentledning men denne er nå flyttet og lagt ned som jordkabel.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 76 Bnr. 61 i Hjelmeland kommune

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Omkostninger

590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

30 220,- (Omkostninger totalt)

620 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1133
Gårdsnr: 76
Bruksnr: 61

Klokkarjordet tomt, 4139 Fister

Annonseinformasjon

FINN-kode 173977422
Sist endret 8. feb. 2021 02:19
Referanse 4150141

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.