Inaktiv

Nesøya - Flott usjenert tomt innerst i nyetablert blindvei

Østre vei 27, 1397 Nesøya

Prisantydning
5 950 000 kr
Omkostninger
164 420 kr
Totalpris
6 114 420 kr
Tomteareal
1 258 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bilvei frem

Visning

Tomten besiktiges på egen hånd eller etter avtale med megler

Beliggenhet

Flott usjenert beliggende tomt innerst i nyetablert blindvei. Eiendommen ligger i fredelige og barnevennlige omgivelser med nærhet til sjøen og mange fine badeplasser på øya. Gaten er nyetablert og en del av eiendommene i gaten er bebygget og innflyttet. Trygg og kort gangavstand til skole og barnehage.

Denne tomten er en av tre tomter i nr 27, 25 og 23. Tomtene kan alternativt selges samlet.

Østre vei 27 kr 5 950 000,-
Østre vei 25 kr 6 250 000,-
Østre vei 23 kr 6 550 000,-

Nesøyaskogen med fine tur- og rekreasjonsmuligheter ligger i umiddelbar nærhet. Fine turmuligheter på sjarmerende Brønnøya som er et yndet turområde hele året. Nesøya barneskole ligger i underkant av 1 km fra boligen, en nyere og topp moderne skole med en stor flerbrukshall. Nesøya idrettslag (NIL) har i tillegg et flott idrettsanlegg lenger ut på øya, hvor det tilbys diverse aktiviteter med bl.a. 2 kunstgressbaner, løpebaner, basketballbane, skateboardrampe og Tuftepark. Her er også tennisanlegg med 6 tennisbaner hvorav 3 innendørs i boblehall.

Det er busstopp like i nærheten med ekspressbuss til Oslo, gode bussforbindelser til Sandvika som er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon.

Det finnes en Kiwi butikk på Nesøya, kun ca. 5-10 minutters gange fra eiendommen. Videre er det få minutter med bil til Slependen eller Holmensenteret med bredt utvalg av forretninger, treningssenter og spisesteder m.m.

På Slependen finner man blant annet Coop (tidligere Smart Club) og IKEA. Sandvika eller Asker ligger omlag 5-10 minutter unna med bil, her finner man alt av fasiliteter. Videre tar det ca. 20 minutter med bil til Oslo.

Planlagt bebyggelse

Arkitekt Øyvind Lunde har tegnet et Funkis hus med sekundærleilighet. Søknadsprosessen er påstartet og sendt kommunen. Det er opp til ny eier om man ønsker å gå videre i prosessen. 

Arkitektens ord:
Bygget som er tegnet har tatt utgangspunkt i områdets reguleringsbestemmelser. Det er tenkt et prosjekt med enebolig og integrert sekundærleilighet. Den omsøkte bebyggelsen er utformet i det moderne formspråk og uttrykker nåtidens oppfattelse av estetikk. Løsningen gir store terrasser og gode lysforhold.
Det er tilrettelagt for mastersuite i hovedetasjen om man ønsker det. Det er også egen juniorsuite i underetasjen.
Sekundærenheten er prosjektert ut i fra et bruksareal på 80 kvm. Nåtidens svar på generasjonsbolig eller en god utleieenhet, som også kan selges separat.

Adkomst

Fra Østre Vei.

Beskrivelse av tomt/hage

Flott eiendom innerst i blindvei. Eiendommen er skrånende mot sør. Det er lagt VA til eiendommen.

 

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1983/32476-1/100 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
23.12.1983
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 3025-40/483
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/8789-2/100 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
14.03.1988
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 3025-40/483
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/1187414-1/200 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK TINGLYST
08.10.2019 21:00
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:ASKER KOMMUNE
Org.nr: 920125298
Bestemmelse om felles private vann- og avløpsledninger
OVERFØRT FRA: 3025-40/483

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløp med private stikkledninger på tomten. Eiendommen har en andel i en privat pumpestasjon sammen med 3 naboeiendommer. Pumpestasjonen er plassert ved snuhammeren.

Verdi ved skattefastsetting

Ikke fastsatt.
Per 2019 setter skatteetaten formuesverdi på din bolig til 25 prosent av antatt markedsverdi. Dette gjelder dog kun for primærboligen din, den du har fast bostedsadresse på.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål og hensynssone for Bevaring av landskap og vegetasjon. " REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE VEI - STORENGVEIEN, GNR. 40 BNR. 104 M.FL. PLAN DATERT 01.09.00 SIST REVIDERT 01.12.04"
Reg.plan § 3.1: Områdene kan bebygges med frittliggende boliger med en hovedbruksenhet, samt èn integrert sekundærleilighet på maks. 80 m2 bruksareal, BRA.
Byggegrensen er vist med stiplet linje, hensynssone er skravert, i reguleringskart.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter er enda ikke fastsatt. I Asker kommune inneholder de kommunale avgiftene; vann, avløp, renovasjon og feiegebyr.

Følgende satser for kommunale avgifter er gjeldende i Asker kommune for 2019:
- Gebyr for vann og avløp betales etter eget forbruk. Prisene er fra 1/1-17 kr.19,04 pr.m3 for vann og kr. 21,61 pr.m3 for avløp. I tillegg er målerleien kr. 281,00 pr. år.
- Feiegebyr: ca kr. 600,- pr. år.
- Renovasjon: ca. kr. 3 600,- pr år.
Se detaljert prisliste: www.asker.kommune.no/Bolig-ogeiendom/Avfall-og-gjenvinning/Renovasjonsgebyr

I tillegg må kostnader til forsikring, strøm, evt. tv/internett/alarm påregnes.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.
 

Vedlegg til salgsoppgaven

Planrapport.
Reguleringsplaner og bestemmelser.
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel.
Ledningskart og grunnkart.
Matrikkelrapport.
Nabolagsprofil.
Servitutter.
Informasjon og eventuelle vedtekter fra velforening eller liknende.
Viktig informasjon til kjøper og selger.

Omkostninger

5 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
148 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 950 000,-))
--------------------------------------------------------
164 419,50 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 114 419,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3025
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 1940

Østre vei 27, 1397 Nesøya

Visning

Tomten besiktiges på egen hånd eller etter avtale med megler

Annonseinformasjon

FINN-kode 173648111
Sist endret 12. jun. 2020 10:52
Referanse 18200064

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.