Flott og idyllisk tomt i Askvik uten boplikt. Mulighet for kjøp av båtplass!

Askvikbakken 44, 4130 Hjelmeland

Prisantydning
700 000 kr
Tomteareal
868 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Turterreng
  • Utsikt

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beliggenhet

Bygg din drømmebolig!

Her har du ingen byggeklausel og du står derfor fritt til å bygge den boligen du selv kunne ønske innenfor reguleringsbestemmelsene.

Utnyttingsgraden i området er 25% Bebygd areal. Utnyttelsesgraden beregnes ut i fra området regulert til bolig. Maks mønehøyde er 8 m og du har mulighet til å bygge flere boenheter. Her kan du for eksempel bygge leilighet i kjeller. Her kan du også bygge stor garasje med en grunnflate som ikke overstiger 50 kvm.

Tomten har en flott beliggenhet i midten av Askvikbakken. Her har du gode solforhold og en flott utsikt over fjorden. Askvik ligger idyllisk til med spredt boligbebyggelse mellom de mange frukttrærne og engene. Fra Askvik er det få minutter med bil inn til Hjelmeland Sentrum. Her finner du både skoler, barnehage, butikker og offentlige tjenestetilbud.

Hjelmeland kommune har et rikt og variert kulturliv som passer til de fleste, og de har samtidig varierte arbeidsplasser i et næringsliv som går godt. Kommunen er derfor i stadig vekst med både mennesker som ønsker å bosette seg i kommunen, og med dem som bare ønsker bolig til fritidsbolig. Her har du nemlig ingen boplikt.

Fastlandsforbindelsen til Stavanger og Nord-Jæren er nå åpnet og reisetiden til Stavanger gjennom Ryfast er betydelig raskere. Fra Askvik til Stavanger er reisetiden kun ca 1 time.

Mulighet for kjøp av båtplass i felles bryggeanlegg nede i Askvik.

Bebyggelse

Området består av spredt boligbebyggelse, landbruk og næring.

Adkomst

Følg riksvei 13 mot Hjelmeland eller fra Hjelmeland til du møter skiltet som fører deg inn til Randøy. Ta av mot Randøy. Deretter følger du Hundsnesvegen i ca. 1,2 km. Ta deretter av til venstre opp Askvikbakken. Askvikbakken følger du rett frem hele tiden og du vil kjøre inn til tomten etter ca. 400 meter.

Tomtetype

Boligtomt

Tomteareal

868,3 kvm
Vei inngår i tomtearealet.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann. Privat vei og avløp.
Nytt boligfelt er planlagt ved Marine Harvest. Her blir det lagt offentlig avløp. I følge utbygger og selger er det mulig å koble seg på her på sikt.

Offentlige/kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr 524,-
Når det blir bygget bolig vil det påløpe kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, kommunale avgifter, renovasjon etc.

Konsesjon

Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 5 år.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Tomten ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 65 Bnr. 88 i Hjelmeland kommune

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Finansiering

Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
oBoliglån
oLivs- /gjeldsforsikring
oForsikring
oSparing
Telefon: 51 75 44 00
E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

Omkostninger

700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring Help (valgfritt))
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))

29 650,- (Omkostninger totalt)

729 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1133
Gårdsnr: 65
Bruksnr: 88

Askvikbakken 44, 4130 Hjelmeland

Annonseinformasjon

FINN-kode 167636097
Sist endret 11. mai 2021 02:22
Referanse 4150008

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.