Bilde mangler

Eneboligfelt Sjådammen - Lindvikskollen - Kragerø

Lindvikskollen, 3770 Kragerø

Prisantydning
183 760 kr
Omkostninger
4 067 kr
Totalpris
187 827 kr
Tomteareal
723 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Bilvei frem
  • Bredbåndstilknytning
  • Offentlig vann/kloakk
  • Turterreng

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Ved Kalstad krysset der Rema 1000 butikk er situert tar man av Kalstadveien/Fv253 og kjører mot sørvest på Dalaneveien mot Haugstranda. 

Hold venstre for å holde deg på Dalaneveien til krysset etter venstre sving. I krysset tar man av til høyre mot Dalaneveien.

Følg veien i ca. 200-250 m til tomteområdet.

Beliggenhet

 Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Sjådammen/Lindvikskollen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligfeltet Sjådammen ligger i tilknytning til boligområdet Sjåen. Det er lagt ut eneboligtomter for salg hvorav noen er solgt og noen få har utgått. Tomtene varierer i størrelse fra 492m² - 988m². Pris er fra kr.180.150,- til kr. 192.301,- pr. tomt.  Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Feltet er ferdig opparbeidet med kommunal infrastruktur, med veier, ledningsnett og strøm til bredbånd til tomtegrensene. Det er lekearealer i umiddelbar nærhet samt rikelig med natur og friluftsområder. I nærheten av disse tomtene finnes det et flott idrettsanlegg, samt Kragerø Læringssenter og Kragerø Videregående Skole.  I tillegg kan det nevnes at det er to matvare butikker, en veterinær, et plantemarked og et verksted i nærområdet.

For oversiktskart, prisliste og mer informasjon klikk på vedlagte link:
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/areal-bygg-bolig-eiendom-og-miljo/tomteforvaltning/kommunale-boligtomter/sjadammen-boligfelt-lindvikskollen/
Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 

 

Beskaffenhet

Forutsetninger:

Forutsetninger for kjøp av tomt i Sjådammen boligområde, bygger på "Regler for tildeling av kommunale byggetomter". Det forutsettes at den tildelete tomten blir bebygd innen ett år. Det er boplikt.

Videresalg er ikke tillatt. Kragerø Kommune forbeholder seg retten til å tinglyse forkjøpsrett av tomten, frem til det foreligger ferdigattest på oppført bolig. Ubebygde eller uferdige tomter skal tilbakeføres kommunen uten merkostnader.

Presisering:

Kragerø Kommune, enhet for eiendom ønsker å presisere at ved salg av boligtomter, påhviler det kjøper, å selv gjøre seg kjent med tomtens størrelse, utstrekning anvendelse. Videre må kjøper orientere seg om reguleringsforhold, bestemmelser, grad av utnyttelse også videre. Det er kjøpers ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra byggingsmyndigheten. Det er ikke lovlig å sette i gang tiltak eller arbeider før eiendom er overdratt kjøper ved tinglysning av skjøte.

Kostnader:

For husbyggere i feltet vil det i tillegg til kjøp av tomt og oppføring av bolig, komme kostnader med tilkoblingsavgift og byggegebyr. Dette faktureres av henholdsvis Enhet for eiendom og tekniske tjenester v/teknisk avdeling og enhet for bygg- og areal.

Regulering

Boliformål - Boplikt

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 815
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 599

Lindvikskollen, 3770 Kragerø

Kragerø kommune, Kommunalområde Samfunn

Heidi Howatson

Avdelingsingeniør

Mobil
992 05 723

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 155394578
Sist endret 11. mar. 2021 14:25
Referanse xEiendom PaulaHx

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.