Utløpt

4 Boligtomter med attraktiv beliggenhet i Dale - Flott utsikt og gode solforhold - 3 SOLGT!

Vassverksbakken, 6963 Dale i Sunnfjord

Prisantydning
705 000 kr
Totalpris
705 000 kr
Tomteareal
1 041 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adresse

Vassverksbakken
6963 Dale i Sunnfjord

Beliggenhet, adkomst

Tomtene ligger i et barnevennlig og attraktivt boligområde i Dale sentrum. Fra eiendommene er det gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehage, idrettsanlegg, butikker og andre servicetilbud i sentrum. Tomtene ligger i skrånet terreng og har flott utsikt mot sentrum og område rundt. Gode solforhold med sol hele året, og godt med kveldssol i sommerhalvåret.

Adkomst: Fra sentrum kjør Fv. 57 mot Rysjedalsvika, Etter ca. 800m ta til venstre mot Dalsåsen. Ta så tredje avkjøring til venstre, tomtene ligger på høyre side / oppsiden av veien.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 041 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gnr / bnr: 63 / 273 - Vassverksbakken 8: Areal 1041m2. SOLGT!
Gnr / bnr: 63 / 274 - Vassverksbakken 10: Areal 1043 m2. SOLGT!
Gnr / bnr: 63 / 275 - Vassverksbakken 12: Areal 1260 m2. SOLGT!
Gnr / bnr: 63 / 276 - Vassverksbakken 14: Areal 1417 m2. Pris kr 705 000,-

Tilliggende fasiliteter

Det ligger fremført vann, avløp og tilkoblingspunkt for strøm til tomtegrensen.
Det er lagt frem trekkerør for fibertilkobling til tomtene.

Tilkoblingsavgift vann: kr 10 000,- eksl. mva.
Tilkoblingsavgift avløp: kr 10 000,- eksl. mva.

Vei, vann og avløp

Tomtene grenser til kommunal vei.
Det ligger kommunalt vann- og avløpsnett til tomtegrensen.

Veien som går langs sørvest-enden av tomtene vil bli asfaltert når tomtene er ferdig opparbeidet.

Reguleringsplan

Tomtene ligger i område regulert til boligformål.

Det er anledning til å oppføre enebolig og tomannsbolig på tomtene.

Tillat bebygd areal er BYA: 35%.
Maks tillat mønehøyde er 9,0 meter.
Det skal opparbeides minimum 2 stk. biloppstillingsplasser pr. boenhet.

Prisantydning

705 000,-

Omkostninger
Dokumentavgift: Kr 17 625,- (forutsatt salgspris kr 705 000,-)
Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt) Kr 11 100,-
Tinglysningsgebyr skjøte: Kr 525,-
Tinglysningsgebyr pantedokument: Kr 525,-
Panteattest: Kr 202,-

Totale omkostninger: Kr 29 977,-

Totalpris inkl. omkostninger: Kr 734 977,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Andre opplysninger

VISNING - Det vil ikke bli satt opp fellesvisning av tomtene. Interessenter kan fritt besiktige tomtene.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Budskjema kan lastes ned via finn-annonsen, eller ta kontakt med megler.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordadvokat.no.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Omkostninger

705 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
705 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1429
Gårdsnr: 63
Bruksnr: 273

Vassverksbakken, 6963 Dale i Sunnfjord

Christoffer Sæle Merkesvik

Navn

Telefon
57 72 01 00
Mobil
415 89 170
Fax
57 72 01 01

Stian Midttun

Eiendomsmeglerfullmektig

Telefon
57 72 01 00
Mobil
948 32 983

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 135628994
Sist endret 25. sep. 2019 11:22
Referanse 1189000

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.