Småbrukstomter / Fritidstomter med mulighet for kjøp av båtplass på Randøy. KUN 1 TOMT IGJEN!

Øye, Randøy, 4130 Hjelmeland

Prisantydning
1 300 000 kr
Tomteareal
5 555 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beliggenhet

Randøy er en idyllisk plass i Ryfylke omgitt av fjell og fjord. Øye Tomteutvikling har 10 store, nydelige tomter til salgs, nå kun 3 igjen. Tomtene er i størrelsesorden 5 til 6 mål. Alle består for det meste av dyrket mark/eng og det går en åpen bekk gjennom noen av tomtene. Det er flott utsikt til fjorden og det tar få minutter å gå ned til sjøen. Nærbutikken på Randøy ligger på Ølesund kai, kun noen få minutters gange fra tomtene. Kommunesenteret er kun en 10 minutters biltur unna.

På tomtene er det god plass til å bygge hus, garasje og driftsbygning hvis det er ønskelig. Her kan en drive et eget lite hobbybruk, eller kun nyte å eie flere mål eiendom der en selv kan bestemme hva innholdet skal bli for å gi bokvalitet.

Området ligger i nordlig retning, i lett kupert, svakt hellende terreng. Her kan du nyte solrike dager hele året, kun avhengig av værforhold.

Her kan en gi barna trygge, gode oppvekstvilkår med naturen som viktig bidragsyter til bolyst. Alle tomtene er regulert til bolig, men det er ingen boplikt i Hjelmeland kommune. Det foreligger ingen byggeklausul. Tomtene selges med opparbeidet veg, vann, strøm, avløp og trekkerør for fiber (fiberutbygging har startet i Hjelmeland kommune) fram til tomtegrense. Det er gatelys i boligfeltet

Dersom man ønsker kan man kjøpe båtplass og sjøbod like nedenfor feltet, i en helt ny og flott molo. Båtplassene er 3 meter brede senter/senter uteligger. Båtlengde maks 21 fot, med unntak av båtplass nr 9 (Havnereglement pkt 18) - som kan være lenger og blir noe dyrere. Sjøboden har innvendige mål: Lengde 2,75 m, bredde 1,5 m, skråtak der maks høyde er 3 m. Pris for båtplass og sjøbod er kr 295 000,-

Hjelmeland kommune er rik på spennende natur, med fjell, skog og daler. Med kort avstand til mange flotte turområder vil alle ha mulighet til et variert friluftsliv. Kommunen er kjent for rikt fiskeliv både i sjø, vann og elver. Vinterstid kan man ta dagsturer til kjente vintersportsteder som Sauda, Røldal og Gullingen.

Jostein Soland i Næringsforeningen i Stavanger-regionen har uttalt at Regionen Ryfylke kan bli Nordens mest attraktive bo- og arbeidsområde.

Dermed ønsker vi deg velkommen til et attraktivt Ryfylke i vekst.

Tomt nr._Areal kvm._______Pris_______Gnr./Bnr.
3 SOLGT
4 SOLGT
5 SOLGT
6 SOLGT
7 SOLGT
8 SOLGT
9 SOLGT
10 SOLGT
11 SOLGT
12____ 5555 m2________kr 1 300 000_____1/133

Adkomst

Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Hjelmeland / Randøy. Ta til høyre etter Randøy-brua, og etter få minutter vil en få tomtene på høyre side ned mot sjøen. Området er merket med "Til salgs" skilt.

Ryfast-tunnellen er gir ferjefri forbindelse med Stavanger og reisetiden er ca 1 times tid.

Byggemåte og standard

Hobbybrukstomt. Ingen byggeklausul til byggefirma. Ingen boplikt.

Tomt/tomteareal

Selveiertomter

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er ikke satt, men vil påløpe når en bygger på tomten. Prisliste for kommunale avgifter kan en se på Hjelmeland kommunes hjemmesider. Kommunen har innført eiendomsskatt.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift. Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vei/vann/avløp

Vann og avløp er tilknyttet kommunalt
anlegg. Vegen vil bli overtatt
av kommunen når alle tomtene er
solgt og vegen er asfaltert. Det er
gatelys i boligfeltet.

Tilknytningsavgifter til kommunen tilkommer når en skal bygge på tomten.

Reguleringsmessige forhold

Tomtene er regulert til hobbytomter, hvor deler av tomten er satt av til boligformål.

Konsesjon/odel

For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. kr 1.300.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 32 500-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr. 206,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi for tomt nr 12. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Ved kjøp av tomt nr 4 eller 6 vil dokumentavgiften bli beregnet ut i fra kjøpesummen for den enkelte tomt. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1133
Gårdsnr: 1
Bruksnr: 125

Øye, Randøy, 4130 Hjelmeland

Annonseinformasjon

FINN-kode 131774493
Sist endret 11. jan. 2021 02:17
Referanse 4149047

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.