Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde
Inaktiv

Utleir Park | Flotte og innflyttingsklare leiligheter med gode sol- og utsiktforhold | P-kjeller og heis

Margrethe Thomsets vei 21, 7036 Trondheim

Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Heis
  • parking

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Margrethe Thomsets vei 21, 7036 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

1 890 000,- - 6 590 000,- / Fellesutgifter: 1 339,- til 3 131 pr. mnd
Drift, vedlikehold, a-konto fjernvarme og varmtvann, tv/internett, husforsikring, felles strøm og evt velforeningskontigent.

Totalpris inkludert omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
Beregnede omkostninger ved kjøp:
* Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi. (iht. prisliste)
* Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr. 525,-
* Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr. 525,-
* Pantattest p.t. kr. 172,-

NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Arealer

Arealoppmåling er foretatt av takstmann etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling. De forskjellige rom i boligen er beskrevet etter dagens bruk av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken av rommet kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Benevnelsen av de enkelte rom fastsettes etter skjønn fra takstmannen.
Primærrom: 39 kvm - 101 kvm, Bruksareal: 39 kvm - 101 kvm

Byggeår

2018

Tomt

10582 kvm

Adresse

Margrethe Thomsets vei 21
7036 TRONDHEIM

Betegnelse

Gnr. 86 bnr. 6 i Trondheim kommune

Type eiendom

Leilighet

Tomt

Fellestomt

Priser

Fra kr. 1 890 000,- til kr. 6 590 000,-

Meglers vurdering

Prosjektet Utleir Park består av 34 selveiede leiligheter som ble ferdigstilt til påsken 2019. Dette er siste byggetrinn med blokk i feltet på Utleir.

Du kan bli en av dem, enten du er alene eller har familie. Leilighetene spenner seg nemlig fra 39 til 101 kvadratmeter.
Uansett om du går for startleilighet eller toppleilighet, er du garantert en leilighet med god standard og praktisk planløsning.
Her vil du ha kort vei til Estenstadmarka, flott utsikt og meget gode solforhold på ettermiddag/kveld.
Leilighetene selges til faste priser uten budrunde. Det er heller ingen prisindeks økning eller forskuddsbetaling fram mot overtagelse, det er bare å glede seg!

Ledige leiligheter: 9 av 34 leiligheter.
Leilighet 201 - 3.901.500,-
Leilighet 203 - 3.701.500,-
Leilighet 303 - 3.901.500,-
Leilighet 308 - 3.761.500,-
Leilighet 309 - 3.761.000,-
Leilighet 402 - 4.261.500,-
Leilighet 404 - 4.261.500,-
Leilighet 407 - 3.961.500,-
Leilighet 503 - 4.401.500,-


www.utleirpark.no

Prosjektbeskrivelse

Leilighetsprosjektet på Utleir Park, består av 34 selveierleiligheter i varierende størrelser, fordelt på 5 boligetasjer.
Trinnfri adkomst til de fleste leiligheter med Heis og branntrapp.

Felles parkering i parkeringskjeller. Det er 34 p-plasser i kjeller. 32 av leilighetene har egne p-plasser. De 2 siste p-plassene ligger ute for kjøp som ekstra parkering etter at alle leiligheter er solgt.

Tomten opparbeides i henhold til regulert plan. Felles uterom for bolig opparbeides i henhold til utomhusplan.

Vei, vann og kloakk

Offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.

Overtakelse

Etter avtale med selger

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold med tanke på igangsetting av prosjektet:

-Tilstrekkelig salg (70 % av salgsverdien målt i kroner)
-Igangsettingstillatelse gitt fra Plan og bygningsetaten, Trondheim kommune

Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 01.10.2017. Selger kan selv velge å igangsette bygging på et lavere forhåndssalg.

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:

-Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
-Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser
-Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiet første driftsåret. Det vil være mulig for sameiet etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.
-Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.
-Selger forbeholder seg retten til å bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.
-Det tas forbehold om at salgsoppgave del 1 med oversikt over leilighetstyper ikke viser den enkelte leilighet. Den enkelte leilighet er vist i etasjeplaner for det enkelte huset. Der det er avvik mellom leilighetstype og etasjeplaner er det etasjeplaner som gjelder.

Tinglyste heftelser/rettigheter

15.04.2009 260674 BEGRENSING I RÅDERETT
Rettighetshaver: 1601 / 86 / 1 / /
Arealet som benevnt som F2 kan ikke benyttes til andre formål enn LNF-område
Korrigert fra urådighet til begrensing i råderett etter tingl. §18. 06.11.2014 NJH

15.04.2009 260674 BEGRENSING I RÅDERETT
Rettighetshaver: TOMSET UTBYGGING AS
ORG.NR: 990011672
Arealet som benevnt som F2 kan ikke benyttes til andre formål enn LNF-område
Korrigert fra urådighet til begrensing i råderett etter tingl. §18. 06.11.2014 NJH
02.04.2014 270898 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

02.04.2014 270898 BEST. OM ADKOMSTRETT

Formuesverdi

Formuesverdi primær kr ,- for inntektsåret 2017.
Formuesverdi sekundær kr ,-.

Vesentlige oppl. om sameiets økonomi


Årsregnskapet for 20XX viser:
- Årets resultat kr XX,-
- Egenkapital per 31.12.20XX kr XX,-
- Total disponible midler per 31.12.20XX kr XX,-

Oppdragsansvarlig

Thor Ivar Sjaastad Eiendomsmegler 47 46 20 92 thor.ivar.sjaastad@hem.no
Heimdal Eiendomsmegling AS 976232909 Vestre Rosten 69 7437 Heimdal

Økonomisk rådgivning

Heimdal Eiendomsmegling AS kan gjennom Melhusbanken tilby økonomisk rådgivning.

Nyttig informasjon

Megler prøver så langt som mulig å holde interessenter orientert om bud på eiendommen. Budvarsel krever skriftlig samtykke fra mottaker. Vi kan imidlertid ikke gi noen garanti for at alle interessenter blir kontaktet ved budgivning. Vi oppfordrer til å legge inn bud på eiendommen i god tid før budfristen. Dersom du mot formodning ikke mottar informasjon om bud på eiendommen, oppfordrer vi til å selv ta direkte kontakt med megleren. Prospektet er gjennomlest og godkjent av selger.

Avhendingsloven §3-9

Denne eiendommen selges "som den er" ved kjøpers besiktigelse jfr. avhendingslovens § 3-9. Dette innebærer at avhendingslovens bestemmelser om kjøpers reklamasjonsrett på feil og mangler fravikes til ugunst for kjøper. Dette forbeholdet begrenser kjøpers reklamasjonsrett til å omfatte vesentlige mangler. Vesentlighetskravet ved feil og mangler gjelder imidlertid ikke dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder bare dersom det ville ha virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer innen rimelig tid overfor selger/boligselgerforsikringsselskapet. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.soderbergpartners.no og ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon

Tinglysing av skjøte

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier når handelen er sluttet. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, skal det tas forbehold om dette i budskjema.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Du som kjøper oppfordres til nøye å gjennomgå eiendommen og salgsprospektet før budgivning. Du kan ikke gjøre mangel gjeldende for forhold du kjente eller burde kjenne til da avtalen om kjøp av eiendommen ble inngått. Før du legger inn bud på eiendommen anbefaler vi at du undersøker eiendommen grundig, gjerne i samråd med en autorisert takstmann eller annen sakkyndig. Heimdal Eiendomsmegling AS anbefaler ikke å legge inn bud på en eiendom usett, dvs. at du inngir bud på en eiendom uten å ha besiktiget eiendommen. Dersom du likevel ønsker å gjøre dette vil dine muligheter for å reklamere mangler overfor selger kunne bli redusert. Når du har overtatt eiendommen plikter du som kjøper å foreta en grundig undersøkelse av eiendommen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Bud kan også gis via e-post eller sms til megler. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, motbud og aksept. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Unntak fra dette kan gjelde dersom selger er å anse som næringsdrivende.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt i salgsoppgaven.
Vi gjør oppmerksom på at interessenter ikke automatisk blir informert om bud.

Hvitvasking av penger

I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Tilbehør

Integrerte hvitevarer som er i kjøkken medfølger med mindre annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. Øvrige hvitevarer samt løse småapparater medfølger likevel ikke. Vi viser til liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg utarbeidet av NEF, EFF og ES. Listen ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Hvis det medfølger hvite- og brunevarer i handelen, medfølger disse i den stand de er ved overleveringen av boligen og uten noen form for garantier.

Felleskostnader inkluderer

Drift, vedlikehold, a-konto fjernvarme og varmtvann, tv/internett, husforsikring, felles strøm og evt velforeningskontigent.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5001
Gårdsnr: 86
Bruksnr: 6

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Margrethe Thomsets vei 21, 7036 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 96702552
Sist endret 25. jan. 2021 21:00
Referanse 1179003

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.