BJORØY BRYGGE - DIN NYE LEILIGHET I SJØKANTEN! PROSJEKTET ER NÅ UTSOLGT!

Nilsvika, 5177 Bjørøyhamn

Logo
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)
Energimerking
B - oransje

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse for Trinn I er stipulert til 4. kvartal 2015.

Visning

Kontakt megler for en privat tomtevisning!

Nilsvika, 5177 Bjørøyhamn

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Framdrift

Vi har nå gleden av å presentere Bjorøy Brygge - din nye leilighet ved sjøen!

Det er faste priser og salget skjer etter prinsippet første mann til mølla!

Meld din iteresse nå!
For å motta prospekt og prisliste send epost til : see@privatmegleren.no

Ta gjerne kontakt med prosjektmeglere ved spørsmål:

Svein Erik Ellingsen: 911 53 222 / see@privatmegleren.no
Remy Brekke : 98 68 67 87 / remy.brekke@privatmegleren.no

Kort om prosjektet

Prosjektet Bjorøy Brygge vil bestå av 5 bygg med totalt 35 leiligheter i Trinn I og Trinn II. Vi har nå for salg 26 leiligheter i Trinn I som innbefatter bygg A, B , C og D.

Byggene er planlagt med 2 til 4 boligetasjer hvor den øverste leiligheten i hver etasje vil ha sin egen loftetasje. Leilighetene vil variere i størrelse og er fra 55 m2 til 114 m2.

Bjorøy Brygge er et meget attraktivt og maritimt prosjekt i sjøkanten på Bjorøy. Boligene er plassert slik at man vil få meget gode sol og lysforhold.
Leilighetene vil få et moderne uttrykk med arealeffektive og gjennomtenkte løsninger. Både det innvendige og i utenomhusarealer er det lagt stor vekt på utførelse og kvaliteter.

Det er planer om å legge ut marina like nedenfor boligene. Her vil beboerne få forkjøpsrett til å kjøpe båtplass.

På Bjorøy Brygge kan du finne din drømmeleilighet ved sjøen!

Beliggenhet

Prosjektet Bjorøy Brygge ligger nydelig til i sjøkanten på høyre side når man kommer ut av Bjorøytunellen. Fra boligene vil det bli en fantastisk utsikt ut mot sjø og skipstrafikk. Det vil bli gode solforhold fra de fleste leiligheter.
Restauranten Cornelius ligger like i nærheten og kan besøkes fra sjøsiden med båt.
Fra eiendommen er det kort avstand med båt til flotte naturperler, Bryggen i Bergen og skjærgården på Sotra.
Kjøretid til Bergen sentrum tar ikke mer enn ca. 15 min utenom rushtid.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

I området finner man mange fritidsaktiviteter både på sjø og land. Det er flotte badeviker og friluftsområde like i nærheten hvor man har lett adkomst via turstier.
Skulle man ønske andre aktiviteter så er det ikke langt til Vestkanten med sitt allsidige tilbud både for de som vil bade, stå på skøyter eller bowle.

Bygninger

Bjorøy Brygge Trinn I består av et bygg med totalt 26 leiligheter og garasjeanlegg.
Det er prosjektert to byggetrinn med totalt 35 enheter i prosjektet.

Byggemåte

Arbeidene utføres etter gjeldende Plan og bygningslov ( PBL), byggeforskrifter (TEK 10), NS 3421 normal og for øvrig etter det som er alminnelig praksis og god håndverksmessig utførelse i bygningsbransjen.

For ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises til Leveransebeskrivelse og romskjema datert 07.05.14

Areal:

Primærrom: 55 kvm - 110 kvm, Bruksareal: 59 kvm - 114 kvm

BRA fra 59 - 114 m2 jf. vedlagte tegninger.
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m2
(omsluttede vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med
tykkelse inntil 0,5 m2.

P-rom fra 55 m2 - 110 m2 jf. vedlagte tegninger.
Er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.
Primærrom består av: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom oppgang/entre.
Sekundære rom: innvendig bod.
For informasjon om areal pr. rom og pr. etasje se vedlagte tegninger og prisliste.

Da prosjektet ikke er oppført, har ikke megler hatt mulighet til å beregne areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealmålinger.
For mer informasjon om areal pr. leilighet vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse. Det
opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se leveransebeskrivelse datert 07.05.2014

Standard

Leilighetene vil få praktiske og gjennomtenkte planløsninger og leveres nøkkelferdige. Utbygger har lagt vekt på gode kvaliteter i dette flotte prosjektet.

Innvendige overflater på gulv vil bestå av 3 stavs eikeparkett på gulv i gang, stue, soverom og kjøkken.

Badet vil bli helfliset og innredning kommer med type Foss bad, hvit perle eller tilsvarende. Dusjvegger leveres ikke, men kan bestilles fra entreprenør.

Kjøkkenet vil bli levert fra Sigdal. Her har man valget mellom fire typer kjøkken av type Bello, Capi Silk, Capi Raw eller Hvit Glatt Uno. Det vil være takhøye skap opp mot himling.

Det vil bli levert vannboren varme i gulv på entre/gang, bad, kjøkken og hovedstue.

De som kjøper i prospektet på et tidlig stadium vil ha mulighet til selv å påvirke kvaliteter. Selger vil ved oppstart opplyse frist for endringer. Tilvalg og endringer vil bli avtalt og fakturert direkte av entreprenør.
Se vedlagte leveransebeskrivelse sist revidert 07.05.14 for mer informasjon.

Ventilasjon

Det vil bli installert balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning til alle leiligheter. Ventilasjonsaggregatene plasseres i vaskerom/bod til hver leilighet.

Møblering

Boligene leveres umøblert og uten hvitevarer.

Oppvarming

Det vil bli levert vannboren gulvvarme i entre/gang, bad, kjøkken og hovedstue. Denne blir forsynt av luft til vann varmepumpe. Anlegget vil bli plassert i fellesanlegg med energimåler til hver leilighet som beregner bruken til hver enhet.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke leveres varmekilder i alle boligrom.

Parkering / Garasje

Det er en fast parkeringsplass til hver leilighet.
Parkeringsanlegget vil beliggende under bygg A-D. Overflateparkering for framtidig felt B2.
Organisering og tildeling av P- plasser gjøres av selger

Adkomst

For å komme til Bjorøy Brygge kan man enten kjøre via Håkonsvern eller via Alvøen.
Tar man av Rv 555 mot Alvøen så følger du veien videre forbi Alvøen og mot Håkonshella.
Like før Håkonshella tar man avkjørselen til venstre inn i Bjorøy Tunellen.
Når man kommer ut av tunellen tar man første avkjørsel til høyre. Det vil bli skiltet med PRIVATmegleren ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten vil bli sprengt ut og planert iht. situasjonsplan. Jordskråninger og plener vil bli sådd. Sikringsgjerder monteres etter gjeldende forskrifter, hovedsakelig flettverksgjerde.
Annen beplantning blir i henhold til utomhusplan.

Retningsgivende for tomt og hage vil fremkomme av situasjonsplan og leveransebeskrivelse datert 07.05.2014.

Tinglyste rettigheter og servitutter

"Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter.
"Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring.
"Det vil bli tinglyst registrering av grunn for opprettelse av bruksnumrene.
"Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring
"14.06.2012 471841 - Registrering av grunn.
"Det vil bli tinglyst bruksrett til vei for sameiet og sameierne.

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp

Servitutter / Rettigheter

||Relevante rettigheter og forpliktelser for innehaveren iflg. Lov, forskrift, vedtekter, avtaler.||

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil få vannforsyning og avløp fra kommunalt ledningsnett, og privat ledninger fram til eiendommen.
Alle tilknyttingsavgifter er inkludert i kjøpesum.

Vei ned mot eiendommene vil være privat og eies av Bjorøy Brygge Invest AS. Hver leilighet vil få evigvarende bruksrett for denne veien. Bruksretten vil bli tinglyst.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger p.t. rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse for grunn og betong for prosjektet. Det vil fortløpende bli søkt om rammetillatelse og igangsettingstillatelse for hele prosjektet.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr per

Reguleringsforhold

Det regulerte området er synt med grenselinjer på plan av 20.12.2007. Planområdet skal brukes til: Blokkbebyggelse, offentlig trafikkområde/annen grunn, friluftsområde på land - sjø, privat småbåtanlegg, verneområde for landskap og vegitasjon, felles avkjøring/parkeringsplass , lekeareal, felles grøntanlegg, felles areal.

Beskrivelse av sameiet

Sameiet vil totalt bestå totalt av 35 eierseksjoner. Det er utarbeidet standard vedtekter for sameiet som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Sameiets eiere må etter overtagelse selv sette sitt preg på vedtekter. Videre kan sameiet utarbeide husordensregler. Dog må slike være innenfor eierseksjonslovens grenser.

Da sameiet ikke er stiftet og boligene kun er prosjektert foreligger ikke regnskap eller budsjett pr. dags dato.

Kjøperne vil etter at de fleste leiligheter og fellesarealet er overtatt bli informert fra Sartor Maskin AS om overtagelse av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene.

Da sameiet totalt har 35 seksjoner vil sameiet være regnskapspliktig og sameiet skal registreres i foretaksregisteret.

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om
eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

Faste, løpende kostnader

Kr. ,- pr. .
Fellesutgifter som inkluderer:

Strøm, ca kr.
Kommunale avgifter
Forsikring i kr (polisenummer )
Andre utgifter
Årlig festeavgift kr.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:
7-14 dager etter kontraktsunderskrift: 10 % av kjøpesum
Før overtagelse: 90 % av kjøpesum

Innbetalingen forutsetter at selger har stilt lovpålagte garantier etter bustadoppføringsloven. Herunder skal selger før innbetalingen av de 10 % har stilt § 12 garanti. Sikkerhetsstillelse etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd vil i utgangspunktet gis ved delinnbetaling til megler. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse.

Når det gjelder oppgjøret av resterende kjøpesum er det en forutsetning at selger har stilt § 12 garanti. Beløpet vil stå på meglers klientkonto inntil overtagelse og overskjøting har funnet sted.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom uten omhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Eventuelle endringsarbeider faktureres direkte fra selger/underleverandør til kjøper. Forfall kan ikke være tidligere enn overtagelse og overskjøting.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Diverse

Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Selger vil holde bygget forsikret frem til overtagelse og frem til sameiet er etablert og klar til å overta forsikring på bygningsmasse.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tekniske beskrivelse og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Selger har ingen garanti - og/eller reklemasjonsansvar for tilleggsleveranser som kjøper på eget initiativ har bestilt direkte hos andre enn entreprenør tilknyttet utbyggingen. Heller ikke for skader eller mangelfulle forhold som følge av slike leveranser.

Selger tar forbehold om at produkter som er spesifisert med merkenavn eller lignende ikke kan framskaffes/leveres innen rimelig tid, eller av andre årsaker ikke vil være hensiktsmessige, kan bli erstattet av tilsvarende likeverdige produkter.

Utbygger forholder seg retten til å prisjustere usolgte boliger.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforhold.

Finansieringsbekreftelse fra kjøpers bank skal foreligge ved inngåelse av handelen.

Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres.

Overtagelse

Ferdigstillelse for prosjektet er stipulert til 4. kvartal 2015. Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring da dette er et prosjekt.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan de kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare "app." og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1246
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 661

Visning

Kontakt megler for en privat tomtevisning!

Nilsvika, 5177 Bjørøyhamn

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 48659494
Sist endret 15. jun. 2021 03:55
Referanse 74149008

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.