Skudeløken bygg A: Den nye bydelen på Førde sentrum si solside! Allereie 7 av 13 selde!

Skudeløken bygg A, 6800 Førde

Pris fra 2 890 000 kr Pris til 5 650 000 kr
Omkostninger
3 592 – 5 562 kr
Totalpris
2 893 592 – 5 655 562 kr
Areal
47 - 101 m²
Soverom
1 - 2
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
2 2. 74 m² 84 m² 4 104 492 kr
1 2. 47 m² 61 m² 2 893 612 kr
1 2. 47 m² 60 m² 2 893 592 kr
2 2. 101 m² 113 m² 5 655 562 kr
2 2. 96 m² 107 m² 5 455 342 kr
2 2. 74 m² 86 m² 4 104 562 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Skudeløken bygg A, 6800 Førde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om prosjektet

Skudeløken er Førde sitt nye storprosjekt og ligg med fantastisk beliggenheit like ved båthamna i Førde, nærmare bestemt på indre øyrane. Det skal totalt førast opp fem bygg i første byggetrinn.
Bygg A er det første som blir bygd på Skudeløken.
Dei som sikrar seg ei leilegheit her får balkongar og opphaldsrom med utsikt mot vest. Innglassa balkongar kan fungere som ei forlenging av stova, sommar som vinter. Leilegheitene ligg fritt til, med god avstand til næraste bygg i vest. Fjorden og småbåthamna ligg berre eit steinkast unna.

Alle leilegheitene i dette bygget har også balkong mot aust. Her kan du nyte morgonkaffien med utsikt til det flotte tunet med leikeplass, og til torget i enden av kvartalet.

Bygg A har 13 leilegheiter. Her er fleire 2-roms leilegheiter på rundt 50 kvadrat og nokre større leilegheiter med tre og fire rom, i tillegg har bygget eit par store leilegheiter over to plan. Toppleilegheitene har flotte takterassar i både aust og vest.

Leilegheitshotellet ligg plassert lengst sør i same bygg, og det er lagt inn luft mellom hotelldelen og bustaddelen frå andre etasje og opp. I første etasje er det areal for næring.

Gå til www.skudeløken.no. Der finn du alt du treng å vite om leilegheitene og prosjektet!

Staden

Meanderkvartalet er det første byggetrinnet på Skudeløken. Namnet kjem frå Løken, som for lenge sidan var ein av Jølstra sine meandersvingar.

På Skudeløken har vi henta elva og naturen inn på tunet. Vi har laga plass til tre med store røter. Regnvatnet blir leia bort på overflata, med renner og vassbed. Vi har også fått på plass det urbane, med brusteinstorg framfor eit serveringslokale som vil bli eit sosialt møtepunkt. Her kan du bu både grønt og sentrumsnært.

Gode møtepunkt og fellesareal er viktig. Like viktig er det å ha plass for seg sjølv. Vi har derfor jobba hardt for å skape gode private uterom til alle leilegheitene, og for at sola og lyset skal sleppe mest mogleg til.

På indre Øyrane skal det vekse fram ein ny bydel dei neste åra. Vi har stor tru på at området vil bli eitt av dei mest populære bustadområda i Førde. Her har du alt! Området er solrikt, sentrumsnært og omgitt av fine turvegar. Båthamna og fjorden ligg like ved.

Skudeløken blir ein stor del av den nye bydelen og vi vil ta ansvar for å skape ein plass der det er godt å leve. Arkitektur, standard og utemiljø skal derfor ha god kvalitet. Vi er også med på å ta vår del av rekninga for å bygge ein folkepark med leikeplass midt på indre Øyrane. Parken skal vere eit samanhengande aktivitetsområde som skal fungere som leike-, møte- og opphaldsplass for alle aldergrupper. Ballspel, idrett, og eigenorganisert leik for både større og mindre born er stikkord i planarbeidet. Heile parken vert knytt saman med stiar og trakk.

Vi bygger også flotte tun og leikeplassar i kvart av dei tre kvartala våre. Vi er med på å bygge turveg langs Løken, og på å betale for tiltak som skal betre naturmiljøet i området.

Vi trur byar fungerer best om det finst ei god blanding av menneske som blir buande over tid. Derfor har vi lagt vekt på gode planløysingar, og leilegheiter som kan passe for alle liv og alle livsfasar. På Skudeløken skal du kunne bu heile livet, enten du bur åleine, har små barn, eller vil nyte livet utan ansvar for ein stor einebustad.

Tilkomst

Lett tilkomst frå kommunal veg til sameiget sine interne vegar.

Innhald

1.byggjetrinn består av fem bustadblokker. Fire av dei ligg med hovudfasade mot vest, og den siste mot sør. Her vil du finne alt frå 2- til 6- roms leilegheiter som passar deg; uansett kva livssituasjon du er i. På Skudeløken skal det vere lettvint å bu. Difor har vi hatt fokus på at uansett kor du buset deg i blokkene, så skal du ha heis i umiddelbar nærleik.

Standard

Leveranse utførast ihh. til gjeldande forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldande for dette prosjektet.

I Skudeløken vert det lagt vekt på god standard og fine, tidsriktige overflater.
Men vi har òg tatt høgde for at alle har forskjellig smak og stil. Vi har difor utforma tre forskjellige fargekonsept som ein kan velgje mellom (eller blande, om ein vil). Desse finn ein oversikt over i salsoppgåva.
Under kjem ei oversikt over standard-materialval i leilegheitene. Sjå leveransebeskrivelsen i salsoppgåva for meir informasjon.

Golv:
Alle leilegheitene leverast med eit flott 1-stavs laminatgolv av typen Alloc eller tilsvarande, med unntak av på våtrom.
I våtrom leverast det fliser på 30x30 cm med nedsenka dusjhjørne med 5x5 cm flis

Veggar:
Alle vegg vil ha gipsplater/betong med slette, målte flater med unntak av bad/vaskerom som får baderomspanel av typen Fibo eller tilsvarande, og flislagt dusjhjørne med 30x60 cm flis. I leilegheitene som har eige vaskerom leverast det gipsflater med slette, målte flater som er våtromsbehandla.

Himling:
I alle himlingane er det lagt opp til gips med slette målte flater. På bad/vaskerom og vaskerom er desse våtromsbehandla.
Taklister har enkel skugge.

Kjøkken:
Kjøkkenet vert levert frå Farsund Bygg av typen Drømmekjøkkenet (dette namnet vert endra til Ballingslöv ila året 2021). Standardmodellen i leveransen er Bistro som har slette frontar. Desse kan bli levert i ulike fargar, etter ynskje (sjå dei forskjellege konsepta vedlagt i salsoppgåva). Standardleveransen er målt MDF.
Under overskåp vert det levert dekkplate med innfelt lys (ledskinne). Skuffene har sideveggar av glas.
Standard benkeplate er av laminat. Kjøpar kan velje fritt i eit utval av Farsund bygg sin katalog. Benkeplata blir levert med nedfelt toppmontert stålkum og eittgreps blandebatteri.
Det blir levert følgjande integrerte kvitevarer frå Siemens: Vaskemaskin, komfyrtopp 60 cm, omn, kjøleskåp/frysar samt avtrekkeshette frå Røros med integrert komfyrvakt. Sjå spesifikasjon på modellar av ovannemde i leveransebeskrivelsen i salsoppgåva.
Detaljerte kjøkkenteikningar får ein ved å kontakte meklar. Det blir tatt atterhald om eventuelle endringar etter detaljprosjektering av leilegheitene.
Kjøkken får fem innfelte LED-spottar i himlinga.

Baderom:
Bad blir levert med servantskap på minimum 60 cm og spegel. Opptil 120 cm servantskap der plassen tillet det. Merke og modell blir avgjort i anbodsprosess med røyrleggar, men vil vere frå kjende leverandørar som til dømes Svedbergs eller Foss.
Dusjarmatur vert montert på vegg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel vert som vist på salsteikningar. Alt sanitærutstyr, som servantbatteri, kjøkkenkran, dusjgarnityr, dusjhovud blir levert i god kvalitet. Merke blir avgjort i anbodsprosess med røyrleggar, døme kan vere leverandørar som FM Mattsson eller Hansgrohe.

Garderobe:
Salsteikningane viser kvar det er mogleg å plassere garderobe.

Garderobe blir som standard levert med kombiskap (100 cm per sengeplass). Skyvedører og andre garderobeløysingar kan bli levert av Farsund Bygg som tilval.

Tv- og internett:
Det blir lagt fiber for TV- og internett fram til eit sentralt plassert svakstraumskap i kvar leilegheit.
Eitt punkt for TV- og internettsignal blir levert i stova. Andre tilkoplingstpunkt for TV og internett er tilgjengeleg som tilval.
Utbyggar vil inngå avtale om kollektivt abonnement på fiber og TV, der kvar leilegheit får friheit til å velje noko

Oppvarming

Alle leilegheitene vil få lun og behageleg vassboren golvvarme i stove, kjøkken, gang og våtrom. Det er mogeleg å få vassboren varme i soverom som tilval.
Varmtvatn og oppvarming vert levert med fjernvarme frå BKK Varme (tidelegare Førdefjorden Energi).
Det vert montert målarar for kvar leilegheit for energimåling av varmtvatn og oppvarming.

Det vert levert balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og med eige aggregat for alle leilegheitene.

Energimerking


Leilegheitene vil i all hovedsak liggje på energiklasse grønn C. Det blir noko variasjon frå bygg til bygg og kvar leilegheita ligg i bygget.

Det blir bygd etter TEK17 med fjernvarme. Energimerking av blokkene blir levert ved sluttdokumentasjon.

Parkering/bod

Parkeringsanlegget vil vere eit samanhengande anlegg med innkøyring under bygg B.
Alle leilegheitene har mogelegheit til å kjøpe parkeringsplassar, og her vil ein ha mogelegheit til å kunne velgje seg parkeringsplass i kort avstand frå leilegheita ein vel å kjøpe. Sjå eiga prisliste i salsoppgåve.

Det føl med sportsbod på 5 kvm på leilegheiter over 50 kvm og 2,5 kvm på leilegheiter under 50 kvm. Desse ligg i garasjeanlegget.

Om du ikkje vil - eller har moglegheit til å kjøpe deg ein fast parkeringsplass på same tidspunktet som kjøp av leilegheit, kan du leige denne plassen i inntil fem år (pris for leige er ikkje endeleg avgjort p.t.) Du vil då ha fortrinnsrett til å kjøpe denne plassen for tilsvarande pris som den låg ute for, på det tidspunktet du starta leigeperioden.

I første byggetrinn blir det 116 parkeringsplassar som er til sals eller leige for bebuarar, gjestar, næringsliv og kundar. Det blir jobba med å lage digitale løysingar for å handtere betaling for gjeste- og kundeparkering. Ni parkeringsplassar blir HC-plassar.

Alle parkeringsplassane blir laga slik at det er mogleg å etablere ladekontakt for lading av elbil.
Garasjeanlegget blir stengt med port i tidsrom styrt av sameiget sine vedtekter. Alle bebuarar vil få tilgang til å opne porten manuelt eller med fjernstyring (telefon, kode, brikke).

Alle heisar og trappeoppgangar går ned til kjellaretasjen.
Sykkelparkering blir å finne både i kjellar, ved inngang i første etasje og på uteområdet. Rommet for sykkelparkering ved inngang kan også brukast til parkering av barnevogn.

Minst 60% av leilegheitene i A og B bygg må vere selde før ein kan gå i gang med å bygge parkeringskjellaren.

Bygning

Konstruksjon
Bygningane blir utført med beresystem i betong og stål, parkeringskjellar i betong.
Balkongar blir utført med dekke av betong og beresystem med søyler og bjelkar av stål.
Fasadeveggane blir i hovudsak utført med isolert bindingsverk. Enkelte fasadeveggar i første etasje blir utført i betong som er isolert inn- og/eller utvendig. Fasadekledning er ei blanding av treverk, fasadeplater og ev. andre vedlikehaldsvenlege materiale.
Innvendige veggar er av gips og/eller betong. Det vil normalt oppstå små riss ved materialovergangar mellom tak og vegg eller vegg og vegg på grunn av akklimatisering av material. Sprekker på over 0,2 mm blir utbetra på eittårssynfaring.

Dører/vindauge/beslag
Alle ytterdører har FG-godkjent lås og kikehol. Innvendige dører er slette og kvite. Dørene blir levert med flate tersklar.
Vindauge og balkongdører blir leverte malte trekarmar innvendig og aluminiumsbeslag utvendig. Innglasa balkongar blir leverte med aluminiumsprofil, eller tilsvarande. Fargar etter arkitektens instruksjon.
Alle karmar, foringar og omrammingar vert levert fabrikkmåla og med synleg innfesting.
Vindauge blir leverte med energiglas med U-verdi maksimalt 1,0 W/m2K. Frå 2. etasje og ned har vindauga FG-godkjent lås.
Det blir levert vindauge med støydempingsløysing for å sikre tilfredsstillande innandørs støyverdiar i rom opphaldsrom der dette er relevant.

Balkongar og terrassar blir levert med golv av impregnert treverk.
Markterrassar er utan rekkverk, men får plantefelt for hekk eller tilsvarande framfor seg.
Balkongar og terrassar har trinnfri tilkomst, sett bort frå takterrasse over underliggande leilegheiter. Der blir det eitt trinn opp. Alle leilegheiter har minst éin balkong eller terrasse med trinnfri tilkomst.
Balkongar og takterrassar blir levert med rekkverk i vedlikehaldsvenleg materiale. På enkelte balkongar vil det bli etablert skilje/skjerming, til dømes med spileveggar.
Balkongar mot vest på bygg A og B blir heilt eller delvis innglasa, med opningsfelt.
Alle balkongar og terrassar vil ha utelampe og 15 A straumuttak.
Dei fleste balkongar og terrassar vil vere heilt eller delvis overbygde, enten av balkongen ovanfor eller med takutstikk. Dette er likevel utandørskontruksjonar der ein må rekne med at det kjem vatn på overflatene i regnvêr.

Tomt

Eigedomen skal delast frå gbnr. 21/44. Det skal totalt delast frå fire gbnr. frå denne eigedomen.

Tre av dei blir separate bustadsameige, og éin vert underliggande anleggseigedom som i all hovudsak vil bestå av biloppstillingsplassar, heisrom, boder, tekniske rom og køyrebaner. Denne anleggseigedomen blir eit felles garasjeanlegg for alle dei tre sameiga, som bygga skal etablerast oppå.

Herifrå er det første byggetrinn, Meanderkvartalet med tomt, som blir omtala:
Gjeldande eigedom sitt grunnareal etter frådeling blir om lag 7784 m2. Det gjerast oppmerksom på at oppgitt tomteareal er omtrentleg, og at tomta både kan bli større og mindre enn oppgitt etter frådeling.

Det er laga landskapsplan som syner korleis utearealet er tenkt disponert.

Alle tomtene skal opparbeidast etter dei krav som framgår av reguleringsbestemmelsane. Tomta disponerast av seksjonseigarane ihh. til seksjonsbegjæring/sameigevedtekter.

Skudeløken ligg med kort gangavstand til Førde barne- og ungdomsskule, samt Hafstad vidaregåande skule. Den nye storskulen i Førde ligg like over vegen for Skudeløken.
Nærliggjande barnehagar, med kort gå/trilleavstand, er Solsida avd. Toene (avd. Haugum ligg også i gangavstand), og Prestebakken bhg.

Veg, vatn, kloakk

Det blir kommunal veg mellom Skudeløken og den nye vidaregåande skulen. Vegane inn til Skudeløken er sameiget sine private vegar og skal driftast av sameiget.
Det er kommunalt leidningsnett for vatn og kloakk, med private stikkleidningar inn til sameige.

Eigarform tomt og areal

Meanderkvartalet blir levert med leikeplass, grøntareal og torg på området mellom bygningane, jamfør landskapsplan. Mellom Meanderkvartalet og Løken vert det etablert turveg.
Planen er ikkje bindande for selgar når det gjeld disponering, utforming og materialbruk. Endringar og tilpassingar kan bli gjort i detaljprosjekteringa.
Næringsseksjonen har rett til å bruke del av fellesarealet som naturleg ligg i høve seksjonen, som ledd i si verksomheit. Dei har rett til å setje opp avskjerming, gjerder, eller liknande, og bord/stolar eller anna naudsynt møblering. Det skal likevel ikkje vere til hinder for fri ferdsel.

Vassvegar i terrenget er ein del av systemet for handtering av overflatevatn i området. Kor mykje vatn som er i vassvegane vil variere med nedbør.
Sjå plan for landskap på www.skudeloken.no, i prospekt, eller hos meklar.

Eigarform bustad

Prosjektet blir bygd som eitt felles eigarseksjonssameige med fellesareal.

Første byggetrinn består av 72 bustadseksjonar og 5 næringsseksjonar som er fordelt på fem bygningar. Ein av næringsseksjonane er eit leilegheitshotell, og ein er avsatt til matservering/bakeri el.

Bustadsameiget skal vere uavhengig av næringsseksjonane, som skal eigast av eigne eigedomsselskap.

Bygg A: 13 bustadseksjonar, 3 næringsseksjonar og leilegheitshotellet.
Bygg B: 18 bustadseksjonar og ein næringsseksjon.
Bygg C: 9 bustadseksjonar.
Bygg D: 11 bustadseksjonar.
Bygg E: 21 bustadseksjonar.

Det blir likevel teke atterhald om evt. omprosjekteringar som kan medføre endring i antal bueiningar som vil inngå i sameiget.

Garasjeanlegget i underetasjen blir ein eigen anleggseigedom, som blir seksjonert i næringsseksjonar.

Areal opplysningar

Viser til prisliste og planteikningar når det gjeld arealopplysingar for kvar leilegheit.

Areal oppgitt i prospektet er gitt i bruksareal (BRA) som er leilegheita sine mål innvendig, medrekna innvendige boder og veggar, men er ikkje medrekna yttervegg.

I tillegg blir det oppgitt P-rom, som er leilegheita sitt BRA-areal fråtrekt innvendige boder og veggane til desse.
Då prosjektet ikkje er oppført, er oppgjevne areal basert på arkitekten sine arealutrekningar. Avvik kan førekomme. Sjå vedlagde planteikningar for fleire opplysingar om areal i leilegheitene.

Sameige

Leilegheitene blir selde som sjølveigarleilegheiter, organisert som eigarseksjonssameige og følger lov om eigarseksjonar.

Lova kan ein få ved å ta kontakt med meklar eller ved å gå inn på www.lovdata.no.

Sameiget vil bli leia av eit styre som blir valt av eigarane. Utbyggar vil velje eit styre ved etablering av sameiget. Dette styret skal ivareta alle saker som er av felles interesse for sameigarane. Seljar vil på vegne av sameiget engasjere ein forretningsførar til å stå for drifta av sameiget innanfor dei rammene som sameiget vedtek. Ved kjøp av bustad i dette prosjektet blir kjøpar deleigar i sameiget.

Førebelse aktørar som er tiltenkt å tre inn i desse rollene er:
Forretningsførar: Adcom Fjord-Data AS.
Revisor: PWC
Styreformann: Frode Grimelid

Ifølge lov om eigarseksjonar, § 23, tredje ledd, kan ingen erverve meir enn 2 bustadseksjonar (bortsett frå fritidseksjonar) i eitt sameige.

Kjøpar er ansvarleg for at kjøpet ikkje er i strid med eigarseksjonslova § 23. Dersom det har funne stad eit erverv som er i strid med reglane i eigarseksjonslova kan Kartverket nekte overskøyting.

Dersom overskøyting blir nekta, er kjøpar likevel forplikta til å gjennomføre handelen med seljar og oppgjer til seljar vil finne stad trass i manglande overskøyting. In-blanco skøyte blir ikkje akseptert.

Seksjonseigarar har plikt til å vedlikehalde brukseininga si samt fellesareal, jf. eigarseksjonslova §§ 32 og 33.

Sameiget har legalpant for inntil 2G for dekking av ubetalte felleskostnader.

Seksjonering

Eigarseksjonane vil tilhøyre eit eigarseksjonssameige. Seksjonsnummer blir bestemt i samband med seksjonering.

Kjøpar får skøyte på sin seksjon som inneheld eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til eigen bustad.

Kvar seksjon vil få ein sameigebrøk tilsvarande sitt areal i forhold til samla areal.

Seljar tek atterhald om at seksjoneringa blir godkjent av Sunnfjord kommune.

Vedtekter

Det er utarbeidd vedtekter for sameiget, desse ligg som vedlegg på www.skudeloken.no.

Vedtektene er utarbeidd i samband med sal av bustader i prosjektet Skudeløken. Vedtektene er å sjå på som førebelse og det blir teke atterhald om endringar i samband med innsending av endeleg seksjonsbegjæring, endringar i prosjektet, med meir.

Utbyggar har rett til å gjere alle slike endringar. Det er ein føresetnad at kjøpar aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen.

Vedtektene blir gjeldande fram til sameigemøte evt. vedtek endring. For å endre vedtekter er det krav om 2/3 fleirtal.
Iflg. vedtektene skal overdraging og utleige av seksjon meldast styret for godkjenning. Godkjenning kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn til det.

Forretningsførar

Førebels aktør er Adcom Fjord-Data AS.

Sameiget skal velge forretningsførar og står fritt til å endre denne etter at sameiget er etablert.

Utkast til budsjett for Meanderkvartalet Sameige er å finne som vedlegg på www.skudeloken.no. Interessentar blir oppmoda om å gjere seg kjend med dette. Det blir gjort merksam på at budsjettet kan endrast av seljar før, eller eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stifting av sameiget.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameige blir ikkje sett på som eigedomsmekling og omfattast difor ikkje av den sikkerheitsstilling eller ansvarsforsikring som gjeld i eigedomsmeklingslova.

Kjøpar sitt ansvar for andre sameigarar sitt misleghald

Den einskilde seksjonseigar heftar for felles ansvar og plikter etter sameigebrøken. Sameiget har legalpant for inntil 2G for dekking av ubetalte felleskostnader, jf. eigarseksjonslova §§ 30 og 31.

Felleskostnader

Kjøpar er kjend med ansvar for å ta sin del av månadlege felleskostnadar.

Desse felleskostnadane er ikkje fastsett pr. tidspunkt då bygga er prosjekterte og ikkje ferdigstilte. Dei endelege felleskostnadene blir fastsett av sameigarane i fellesskap etter overtakinga.

Kjøparane må delta i felleskostnadane utifrå sameigebrøken. Felleskostnadane er budsjettert til å skulle dekke m.a.:
Felles straum, byggforsikring, fiber og TV, renovasjon, drift og vedlikehald, snørydding, grasklipping, reinhald av fellesareal, vaktmeistertenester, administrasjon, og eit A-kontobeløp for varmtvatn/oppvarming.

Fellesutgiftene er basert på budsjett og estimert til ca. kr. 34,- pr. BRA, pluss 509 kroner/mnd for fiber og TV. Sjå vedlagde prisliste for sum pr. seksjon.

For dei som kjøper garasjeplass blir det eigne felleskostnader som følgjer denne plassen. Desse er stipulert til kr. 150 per p-plass, per månad.

Kommunale avgifter og eigedomsskatt - sett bort frå renovasjon - blir fakturert direkte frå Sunnfjord kommune og inngår ikkje i fellesutgiftene.

Sameiget er ikkje tilknytt sikringsordning for tap av felleskostnader. Sameigarane heftar for felleskostnader etter sameigebrøken sin. Derfor heftar ein ikkje for andre sameigarar sine ubetalte fellesutgifter, men for å sikre likviditet kan ein måtte legge ut for naudsynte kostnader som sameiget dreg på seg for å oppretthalde forsvarleg drift.

Slike utlegg vil i så fall være sikra ved 1. prioritetspant i seksjonen som tilhøyrer den som ikkje har betalt sin del av fellesutgiftene.

For å sikre god likviditet i sameiget skal alle kjøparar per overtaking betale inn 116 kr/pr kvm i oppstartskapital. Dette for å sikre at sameiget er likvid frå første dag kjøpar flyttar inn. I tillegg betalast det kr. 2000,- i stiftelsesgebyr. Evt. overskytande av stiftelsesgebyret blir overført til sameiget sin driftskonto.

Faste kostnader

Eige forbruk på straum og innbuforsikring. Utgifter til varmtvatn og oppvarming med vassboren varme. Eit A-kontobeløp er betalt inn gjennom felleskostndane og blir avrekna mot energimålar og faktisk forbruk i etterkant.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter, sett bort frå renovasjonsavgift, inngår ikkje som del av fellesutgiftene. Kommunale avgifter for vatn og avlaup blir fakturert kvar enkelt seksjon.

Vatn og avlaup er sett saman av abonnements- + forbruksgebyr.
Årleg abonnementsgebyr for 2021
Vatn pr år kr: 1 610,-
Kloakk pr år kr: 1 963,-

Forbruksgebyret blir rekna ut slik: BRA x 1,2 = m3. m3 blir så multiplisert med m3 pris som følgjer under:
Vatn kr. 11,19 pr. m3
Avlaup kr. 20,58 pr. m3.

Eigedomsskatt

Nyoppførte bustader er friteke frå eigedomsskatt fram til 01.01 året etter overtaking.

Formueverdi

Formueverdien er førebels ikkje fastsett. Denne vert fastsett av Skatteetaten etter overtaking, og vil normalt vere 25-30% av første gangs kjøpesum.

Ferdigstilling

Parkeringskjellaren, som ligg under alle bygga, må ferdigstillast først. Estimert byggetid er ca. 5 mnd., og oppstart er forventa sommaren 2021, med vilkår om 60 % sal av leilegheiter i bygg A og B.

Når parkeringskjellaren er ferdig, skal bygg A og B førast opp. Rekkefølga på C, D og E blir bestemt ut frå når dei når 60 % sal, etter at A og B er ført opp og tilnærma utselt.

Ferdigstilling/overlevering av leilegheitene er berekna 18-20 mnd. etter varsel om byggestart for det aktuelle bygget.
Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstilling kan avvike frå dette, og dersom overtaking skjer seinare enn dette tidspunktet vil det ikkje gje kjøpar rett på dagmulkt eller krav om misleghald.

Kjøpar pliktar uansett å ta over 4 veker etter at seljar har varsla om dato for at bustadane er ferdigstilt, sjølv om dette er tidlegare enn stipulert ferdigstilling. Ved overtaking skal det ligge føre ferdigattest. I særskilte tilfelle kan seljar krevje overtaking mot mellombels bruksløyve. Dette kan vere aktuelt dersom det ikkje let seg gjere å ferdigstille utomhusareal grunna tele i bakken, at kommunen krev at alle bygg er ferdigstilt før ferdigattest blir gjeve og liknande.
Kjøpar pliktar i så tilfelle å overta på mellombels bruksløyve. I slike tilfelle har kjøpar krav på å halde attende ein forholdsmessig del av vederlaget til sikkerheit for at ferdigattest blir gjeve. Alternativt kan seljar stille §47 garanti som sikkerheit for dette høvet.
Seljar tek atterhald om å kunne stille slik garanti. Overtaking mot mellombels bruksløyve medfører at ein har teke over eigedomen og ikkje har krav på dagmulkt etter overtaking.

Ved overtaking vil kjøpar få tildelt FDV-dokumentasjon som syner kva material, produkt og fargeval som er nytta, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersonar/firma som er ansvarleg for dei forskjellige arbeid og vedlikehald.

Ferdigattest / mellombels bruksløyve

Eigedomane skal overleverast mot ferdigattest. Dersom eigedomen blir overteken mot mellombels bruksløyve, pliktar seljar å framskaffe ferdigattest innan rimeleg tid og seinast før mellombels bruksløyve er gått ut på tid. Ved slik overtaking pliktar eigedomsmeklar å gjere kjøpar merksam på at det bør etablerast tilstrekkeleg sikkerheit for kjøpar sitt krav. Eigedomsmeklar skal deretter bistå partane med å etablere tilfredsstillande sikkerheit som ivaretar interessene til kjøpar.

Betalingsplan

10 % av kjøpesummen ved oppstart bygg over garasje.
30 % av kjøpesummen ved tett bygg.
60 %, i tillegg til omkostningar og eventuelle avtalte tilval/tilleggstingingar ved overtaking (sluttinnbetaling).

Endringsarbeid

Ved tilval og endringsarbeid vil kjøpar bli kalla inn til endringsmøte av utbyggar/entreprenør, der kjøpar og entreprenør går gjennom leveranseskildringa.

For endring av standard/leveranse blir det skrive ein endringsavtale direkte mellom entreprenør og kjøpar, og det vil då tilkome ein administrasjonskostnad på 10% av endringa. Oppgjer for evt. endringsarbeid skal skje gjennom meklar.

Avbestillingskostnader
Ved avbestilling gjeld bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Kjøpar kan i samsvar med bustadoppføringslova (bufl) kapittel IV, avbestille bustaden/leilegheita inntil overtaking har funne stad. Ved avbestilling fram til oppstart betong i den bygningen ein har kjøpt bueining i betaler kjøpar etter bustadoppføringslova §54 eit avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen, i staden for erstatning etter §§ 52 eller 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeid skal betalast i si heilheit.

Dersom kjøpar avbestiller etter oppstart betong vert seljar sitt krav på vederlag og erstatning fastsett etter reglane i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Vidaresal er ikkje å sjå på som avbestilling.

Lovverk

Bustadane vert selde i samsvar med lov om bustadoppføring av 13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringslova). I tillegg gjeld lov om eigarseksjonar av 16. juni 2017 nr. 65 (eigarseksjonslova) for sameiga og drifta av dette.

Kvitvasking

Etter lov om kvitvasking og terrorfinansiering pliktar meklar å gjennomføre kundekontroll ved å stadfeste identiteten til kunden, eventuelt reelle rettigheitshavarar, på bakgrunn av gyldig legitimasjon. Dersom slike kundetiltak ikkje let seg gjennomføre kan meklar ikkje etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. På same måte pliktar meklar å gjennomføre kundekontroll på kjøpar.

Meklarføretaket har plikt til å melde ifrå til Økokrim om eigedomstransaksjonar som framstår som mistenkjelege. Slik melding vert sendt utan at partane vert varsla. Meklar kan også i enkelte tilfelle ha plikt til å stoppe gjennomføringa av handelen.

Garantiar

Entreprenøren skal stille garanti for oppfylling av avtalen. Denne skal stillast straks etter avtaleinngåinga, jamfør bustadoppføringslova §12. Unntatt fra dette er dersom kjøper er å sjå på som profesjonell part/ næringsdrivande; då blir det ikkje stilt garanti.

Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggearbeidet tek til. Utbyggar har teke atterhald om slike høve i avtalen.

Kjøpar har rett til å halde attende alt vederlag fram til det er dokumentert at garantien ligg føre. Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtaking. Garantien skal tilsvare minst 3% av kjøpesummen fram til overtaking, og minst 5% etter overtaking.

Endringsarbeid/tilleggsbestillingar/tilval vil ikkje påvirke storleiken på seljar sin garanti/sikkerheit.

Ved avtale om forskotsbetaling skal seljar i tillegg stille forskotsgaranti etter bustadoppføringslova §47. Det innbetalte beløpet tilhøyrer kjøpar, og kan ikkje frigjevast til seljar inntil det anten er stilt forskotsgaranti etter §47 eller kjøpar har fått tinglyst heimel til eigedomen.

Ved overtaking mot mellombels bruksløyve eller forseinka heimelsovergang som følgje av seksjonering av eigedomen, tek seljar atterhald om å kunne stille §47 garanti som sikkerheit for slike forhold. Mot slik sikkerheit kan seljar disponere heile kjøpesummen etter overtaking av eigedomen.

Finansiering

Meklar kan formidle kontakt med Sparebanken Sogn og Fjordane for rask avklaring av finansiering ved kjøp i prosjektet. Meklar mottek ikkje godtgjerdsle for dette.

Servituttar/rettar

Bustaden vert seld med tinglyste rettar og plikter. I tillegg kan seljar tinglyse bestemmelsar vedrørande sameige, naboforhold eller forhold pålagt av myndigheitene, herunder hefte som gjeld veg, vatn og avlaup samt legging og vedlikehold av ledninger til straum, kommunikasjon og liknande. Det må påreknast at enkelte erklæringar som er naudsynt for utbygginga, naboforhold m.m. kan bli tinglyst som pengehefte og at kjøpar sin bank kan få prioritet etter dette.

Regulering

Regulert for bustad, næring og tenesteyting. Sjå vedlagde reguleringsplan i salsoppgåva.

Odel / konsesjon

Det er ikkje odel eller konsesjon.

Utleige

Korttidsutleige av heile bustadseksjonen i meir enn 90 døgn er ikkje tillate. Med korttidsutleige meiner ein utleige i inntil 30 døgn samanhengande. Grensa på 90 døgn kan fråvikast i vedtektene og kan i så fall settast til mellom 60 og 120 døgn med to tredjedels fleirtalsvedtak på eit årsmøte

Atterhald

Det er tatt atterhald om:
- At utbyggingsavtalen blir godkjent.
- At minst 60% av leilegheitene i A og B bygg må vere selde før ein kan gå i gang med å bygge parkeringskjellaren. Når parkeringskjellaren er ferdig, skal bygg A og B førast opp. Rekkefølga på C, D og E blir bestemt ut frå når dei når 60 % sal, etter at bygg A og B er ført opp og tilnærma utselt.
- Mogelege avvik mellom byggspesifikasjon og planteikningar. I slike tilfelle er det alltid byggspesifikasjon som er retningsgjevande.
- At det for seljar blir innvilga tilfredsstillande byggelånsfinansiering, og herunder opning av byggelån.
- Avvik mellom salsoppgåve/nettstad og leveransesskildring. Det er den endelege leveranseskildringa i kontrakten som gjeld.
- At leilegheitene blir overlevert i byggereingjort stand. Kjøpar må rekne med utvask før innflytting.
- Myndigheitene si sakshandsamingstid og eventuell justering av framdrift for overtaking/innflytting, overføring av heimel, med vidare, som følge av dette.
- Retten til å akseptere eller forkaste eitkvart bod/kjøpetilbod på fritt grunnlag. Eventuelle bod må gjevast inn på meklar sitt standard bodskjema som vil bli nytta ved alle sal. Sjå bodskjema på www.skudeloken.no.
- Rett til endringar av alle opplysningar gitt i salsoppgåva, dersom det er hensiktsmessig eller naudsynt, føresett at det ikkje reduserer den generelle standarden monaleg. Kjøpar aksepterer utan prisjustering at seljar har rett til å gjere slike endringar. Døme på slike endringar kan vere innkassing av søyler/tekniske anlegg, samt mindre endring av bustaden sitt areal eller liknande.
- At det blir gjeve ramme- og igangsettingsløyve for gjennomføringa av prosjektet.
- At seljar står fritt til å endre leilegheitsnummer i prosjekteringsprosessen. Seljar tek og atterhald om eventuell endring av tal eigarseksjonar i bygningane.
- At sal av kontraktsposisjon berre er tillate etter godkjenning frå seljar. Seljar kan utan nærare grunngjeving nekte ei slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglysast direkte til tredjemann, men seljar vil i høve til oppgjer og vilkår i kontrakten elles berre halde seg til kjøpar.
- Feil eller endringar i prislista. Utbyggar kan utan varsel justere prisar og vilkår i den vedlagde prislista på uselde einingar.
- At eventuelle bod må gjevast inn på meklar sitt standard bodskjema, som vil bli nytta ved alle sal. Sjå bodskjema.
- Retten til å gjere kredittvurdering av kjøpar. Eigedomsmeklar er underlagt lov om kvitvasking. Dette medfører at meklar har plikt til å melde frå til Økokrim om evt. mistenkelege transaksjonar. Alle kjøparar må leggje fram gyldig legitimasjon for legitimasjonskontroll til eigedomsmeklar eller gjennom sin bank, eventuelt ved bruk av BankID.
- Mogelege trykkfeil i leveranseskildring og salsoppgåve/nettstad. Vi gjer også merksam på at bilete og teikningar/3D i salsoppgåva er illustrasjonar, og at avvik kan førekomme.
- At det normalt vil oppstå svinnriss, sprekkar i tapet, maling og så vidare ved skøyter og samanføyingar, dels på grunn av variasjon i inneklima. Det blir påpeika spesielt at sprekkar i materialovergangar og mellom tak og vegg og i hjørner ikkje kan bli forlanga utbetra, så lenge desse ikkje inneber avvik frå god handverksmessig standard.
- At kjøpar er kjend med at utomhusarbeid, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og overtakingsforretning for desse halde etter at forbrukaren har teke over bustaden.
- At kjøpar må akseptere eit mindre vesentleg avvik i areal for bustaden. Dette gjeld også plassering av bygget, høgde, samt at det kan bli gjort endringar som følge av pålegg i samband med byggeløyvet, optimalisering av sjakter, kanalar og fellesanlegg og liknande. Kjøpar kan ikkje krevje prisavslag/erstatning dersom det skulle kome avvik i høve det framfornemde, så sant dette ikkje forringar bustaden sin verdi.
- At dersom kjøpar unnlater å møte til synfaring og overtaking utan gyldig grunn, kan seljar halde denne aleine. Kjøpar har ikkje rett til å nekte overtaking ved å ikkje møte opp på overtakingsforretning.
- At kjøpar er kjend med at det vil føregå byggeaktivitet over lenger tid. Dette kan i periodar medføre noko støy og endringar.

Eigedom

Skudeløken bygning A
6800 Førde

Bodgjeving

Bod gjevast skriftleg til meklar via bodskjema. Det er krav om legitimasjonskontroll ved bodgjeving. Meklar kan bistå hjelp til dette via BankID. Bodskjemaet finn du enkelt på prosjektet si nettside: www.skudeløken.no, eller ved å ta kontakt med ansvarleg meklar i prosjektet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4647
Gårdsnr: 21
Bruksnr: 44

Camilla Kaland Olset

Eigedomsmeklar MNEF

Telefon
57 82 96 00
Mobil
970 13 478

Kjartan Aarnes

Fagansvarleg / Eigedomsmeklar MNEF

Telefon
57 82 96 00
Mobil
481 67 065

Skudeløken AS

Utbygger

Firma
Skudeløken AS

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Skudeløken bygg A, 6800 Førde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 219018003
Sist endret 27. mai 2021 02:41
Referanse 2219029

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.