Isfjorden - Tomannsbolig under oppføring med god beliggenhet og flott utsikt

Rønningsvegen 37, 6320 Isfjorden

Pris 4 990 000 kr
Omkostninger
8 040 kr
Totalpris
4 998 040 kr
Areal
127 m²
Soverom
4
Boligtype
Tomannsbolig
Eieform
Eier (Selveier)

Ferdigstillelse

Beregnet ferdigstillelse er 2.kvartal 2022. Ved forsinkelse fra selgers side kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel III til anvendelse (kjøpers rettigheter til å kunne kreve dagbot). Kjøper er innforstått med at ferdigstillelse av felles-/utearealer kan skje etter innflytting pga. klimatiske forhold.

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
4 - 127 m² 134 m² 4 998 040 kr
4 - 127 m² 134 m² 4 998 040 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Rønningsvegen 37, 6320 Isfjorden

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Kort om eiendommen

Moderne vertikaldelt tomannsbolig med leiligheter over 2 plan med 4 soverom og romslig stue- og kjøkkenløsning.
Huset skal bygges på skrå tomt med parkering i carport og enkel trappefri adkomst til hovedetasjen.

Innhold

Se plantegning for hver enkelt bolig.

Standard

Generelt
Alle boliger oppføres i henhold til de til enhver tid gjeldende byggeforskrifter.
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen, plantegninger og illustrasjoner i tegningsmaterialet. I så tilfelle er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Produsenten forbeholder seg retten til forandringer av detaljer og beskrivelser når det kan benyttes likeverdig eller bedre varer, materialer og utstyr.

Yttervegg
Bygningen oppføres med bærekonstruksjoner i tre på Vartdal grunnmurssystem og betongmurer. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger utvendig kledd med beiset kledning leveres med råtegrunning og 2 strøk beis. Disse skal etterbehandles med toppstrøk i løpet av 5 år.

Tak
Papptekking på alle tak.

Veranda og terrasse
Det leveres balkong/terrasse med glass/trerekkverk som vist på tegninger.
Tett dekke over carport.

Vinduer
Vindu leveres fabrikkbehandlet sort utvendig og innvendig.

Ytterdører
Hoveddør leveres med dørblad og karm i hvitmalt utførelse. Balkongdør leveres i sort utførelse.

Takrenner og beslag
Leveres i stål, pulverlakkert.

Gulv
Laminat Grand Avenue på stue, kjøkken, soverom og gang. Flis gulv i bad, bad/vask og entre.

Vegger
Sparklet gipsplate med maling på vegger i hovedetasje. Walls 2 paint i underetasje. Baderomsplater på vegger på bad og bad/vask. Vegger i bod/sport leveres uisolert og med egnet kledning.

Himlinger
Sparklet og malt gipsplate i himling i entre, gang, kjøkken og stue. Til øvrige rom leveres 60x120 cm hvite takplater. Ubehandlet gipsplate i sportsbod.

Listverk
Leveres fabrikkbehandlet i hvit utførelse med synlig spikerhoder/hull. Foringer på vindu og dører leveres hvitmalt.

Innerdører
Dører leveres i hvit utførelse og med pakning i karm. Glatt listverk rundt dørene.

Kjøkkeninnredning
Det leveres kjøkkeninnredning etter egen tegning. Egen kjøkkentegning for den enkelte bolig vil bli utarbeidet og overlevert på tilvalgs møte med hver enkelt boligkjøper. Standardleveranse i henhold til plantegninger.

Hvitevarer:
Det leveres hvitevarer for integrering i kjøkkeninnredning, og følgende varer leveres: Stekeovn, kokketopp med induksjon, kjøkkenventilator, oppvaskmaskin og kjøleskap. Kjøkkenventilator har avtrekk i vegg eller over tak. Alternativ leveranse er ventilator med kullfilter.

Garderobeskap
Som standard leveres hengslet garderobeskap med glatte dører. Det leveres skap på soverom iht. plantegning. Skap som er illustrert på plantegninger ut over soverom, leveres ikke. Andre garderobeskapsløsninger kan leveres som tilvalg.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med inntil 80%varmegjenvinning. Kjøkkenvifte leveres med eget avtrekk. (Evt. kullfilter)

Rørleggerarbeid
Røropplegg leveres som "rør i rør"-system.
Innredning iht. plantegning. Ettgreps servantbatteri.
Vegghengt klosett i hvit porselen med dempet hardplastsete.
Dusjvegger 90 x 90 cm, og dusjbatteri og dusjsett.
Det er avsatt plass, og levert opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.
Varmtvannsbereder.
Utvendig kran i 1. etg.

Elektrikerarbeid
Det leveres skjult anlegg fra og med sikringsskap. Det leveres elektriske punkter i henhold til NEK400:2014.
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker normalt behov. Det leveres belysning i tak i bod og vaskerom.
Det vil bli montert 2 stk stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel på bad. (2x16 amp)
På bad leveres downlights og belysning i speil og stikk. På øvrige rom leveres stikkontakt i tak (en kontakt pr. rom) med av-/på bryter.
Utelampe ved inngangsdør og på balkong, med astrour. På balkong leveres ett stikk. Lys i garasje/carport med bryter og 16A kurs for stikk.
Det monters lampe i tak i soverom, gang og boder. Det leveres lys under overskap på kjøkken.
Som tilvalg kan det velges ekstra punkt.

Oppvarming
Det leveres varmekabler i gulv på bad og på gulv i entre. Varmeovner på kjøkken, stue og soverom. Til stue leveres stålpipe og vedovn.

Trapp
Trapp leveres med hvitmalte vanger og rekkverk. Trinn leveres i eikefargede furutrinn.

Sikkerhet mot brann
Det leveres 1 stk. brannvarslingsanlegg, 1 stk. pulverapparat per boenhet og komfyrvakt. Røykvarslere leveres i henhold til gjeldende forskrifter.

Carport/parkering
Det er egen carport til hver leilighet.

Boder
I tillegg til bod eller skapplass i leiligheten får hver leilighet sportsbod.

Utomhus arbeider
Fellesarealer vil bli planert og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger, veier og parkeringsplass vil ha fast dekke.

Multimedia/bredbånd
I hver leilighet leveres et felles nettverk for multimedia i svakstrømskap. Multimedia uttak plasseres i stuen og medierom. Kjøper bestiller selv abonnement fra leverandør. Som tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i vegger til rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for telefon, TV og bredbånd.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, med unntak av el-punkter, sikringsskap, rør i rør skap og plassering av ventilasjonsaggregat. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringer eller lignende. Tekniske anlegg vil være synlig på lyd- og brannvegger og montert på vegg i tekniske rom/boder. Det må derfor påregnes at mye veggarealer opptas av tekniske installasjoner i disse rommene.

Tilvalgsmuligheter
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger mot pristillegg. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Bygningsinformasjon / byggemåte

Se selgers leveranse-/byggbeskrivelse.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde i Isfjorden med utsikt til sjø og natur. Det er gangavstand til barnehager, barneskole og butikker. Kort vei til flotte turområder. Ca 8 km til kommunesenter på Åndalsnes med ungdoms- og videregående skoler.

Åndalsnes regnes som ''Norges tindehovedstad'' og er et senter for fjellsport i Norge. Byen er omkranset av Trolltindan, Vengetindan og Romsdalshornet. Det er derfor kort vei til fantastiske og populære turområder og turløyper både på sommer- og vinterstid.

Adkomst

Når du kjører Riksveg 64 fra Fra Åfarnes eller Åndalsnes: Ta av mot Isfjorden opp FV 176. Kjør "rett frem" i krysset opp Rønningsvegen. Følg Rønningsvegen til du finner eiendommen på venstre side av vegen.

Parkeringsforhold

Det vil bli etablert egen carport til hver bolig.

Regulering

Eiendommen omfattes av Kommunedelplan Isfjorden 2017-2027.
Eiendommen omfattes også av reguleringsplan med bestemmelser Isfjorden Vest, av 23.04.1976. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse.
Kopi av reguleringsplan ligger vedlagt, og vil også være vedlegg til kontrakt.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Eiendommen som grenser til prosjektet er ubebygd, og kjøper må påregne byggeaktivitet i området i forbindelse med ev. utbygging av naboeiendommen.

Vei, vann og kloakk

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp er offentlig via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Ferdigattest

Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan det likevel utstede midlertidig brukstillatelse når kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt eller forelegg.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av retten til tilbakehold ved overtakelse.

Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp av oppgjøret bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse av ferdigattest.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1539
Gårdsnr: 43
Bruksnr: 378

Annonseinformasjon

FINN-kode 215532095
Sist endret 19. mai 2021 03:50
Referanse 13200326

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.