DRØBAK | Nye leiligheter på "Trekanttomta" med fine terrasser og spennende planløsninger | Allerede 17 solgt

Ullerudåsen 2, 1447 Drøbak

Pris fra 3 400 000 kr Pris til 13 000 000 kr
Omkostninger
25 395 – 91 841 kr
Totalpris
3 427 132 – 13 091 841 kr
Areal
39 - 153 m²
Soverom
1 - 4
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Balkong/terrasse
  • Kabel-TV
  • Bredbåndstilknytning
  • Utsikt
  • Sentralt

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
2 1. 74 m² 77 m² 6 996 431 kr
2 1. 60 m² 60 m² 5 336 777 kr
2 1. 68 m² 70 m² 5 892 232 kr
3 2. 105 m² 108 m² 9 063 609 kr
3 2. 106 m² 109 m² 9 614 226 kr
2 1. 72 m² 75 m² 6 720 093 kr
1 1. 39 m² 40 m² 3 575 395 kr
2 1. 72 m² 75 m² 6 930 093 kr
4 2. 153 m² 159 m² 13 091 841 kr
2 1. 75 m² 78 m² 6 596 470 kr
2 1. 75 m² 78 m² 6 621 470 kr
2 2. 103 m² 104 m² 8 811 534 kr
3 1. 101 m² 105 m² 9 861 638 kr
3 1. 78 m² 83 m² 7 199 321 kr
1 1. 50 m² 62 m² 4 737 865 kr
2 1. 57 m² 62 m² 5 337 865 kr
1 1. 40 m² 40 m² 3 525 398 kr
1 1. 43 m² 43 m² 3 427 132 kr
1 1. 40 m² 40 m² 3 475 395 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Ullerudåsen 2, 1447 Drøbak

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om Prosjektet

Ullerud Panorama er et boligprosjekt hvor arkitektene har fått slippe seg løs, og skape elegante boliger med en atmosfære litt utenom det vanlige.
Moderne leiligheter på 2 til 6 rom, og med størrelser fra ca. 39 til 158 kvm BRA. Velg selv hva som passer best. Flere av leilighetene går over to plan med ekstra takhøyde og flott terrasse, og i tillegg egen loftsterrasse.

Alle enhetene er godt tilpasset tomten, som ligger høyt og fritt og er vestvendt. Dette betyr sen kveldsol og utsikt over Drøbak og Drøbaksundet. Tenk deg lyset over Oslofjorden idet solen går ned en sen sommerkveld.

Det blir parkering i underjordisk parkeringsanlegg for de aller fleste leilighetene, med unntak av de minste 2-romsene som får parkering på bakkeplan. I parkeringsanlegget får alle enhetene er praktisk sportsbod. På bakkeplan blir det opparbeidet felles grøntområder rundt et gatetun, hvor det blir begrenset adgang til inn og utkjøring. Dette blir et skjermet nabolag hvor byggene harmonerer med terrenget og det veletablerte villaområdet rundt.

Hjemmeside til prosjektet : www.ullerudpanorama.no

Nå praktiseres det "førstemann til mølla" prinsippet. Det vil si at dersom du legger inn bud på en av de ledige leilighetene vil du få godkjent bud uten budrunde. Bud med forbehold eller som ikke har finansieringsbevis kan bli forkastet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal år 2022 til 1. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.10.21.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod og en parkeringsplass i felles underjordisk garasjeanlegg til hver bolig. For enkelte av leilighetene medfølger det parkeringsplass utendørs. Hvilke leiligheter som får plass i garasjeanlegg og hvilke leiligheter som får plass ute fremgår av prislisten.

Garasjeanlegget planlegges organisert som en nærings- seksjon. De som kjøper en garasjeplass blir eier av én ideell andel av seksjonen. Eierne av de ideelle andelene utgjør et tingsrettslig sameie - Ullerud Panorama Parkeringssameie.
Selger forbeholder seg likevel retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder, samt utendørs parkeringsplasser vil bli.

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 36 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. I tillegg vil garasjeanlegget organiseres som et eget tingsrettslig sameie - Ullerud Panorama Parkeringssameie. Hver parkeringsplass vil utgjøre en ideell andel i næringsseksjonen.

Utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Beliggenhet

Prosjektet Ullerud Panorama ligger flott til på et høydedrag med nydelig utsikt over Oslofjorden, Vestfjorden og Oscarsborg. På folkemunne er tomten kaldt Trekanttomta . Eiendommen ligger i et særdeles populært og attraktivt boområde kun ca. 2 km fra Drøbak sentrum.

Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsområder og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er kort vei til fotballbane, lekeplass, båthavn, hesteridning og treningssentret. Drøbak
golfbane med sine 18-hull ligger på Belsjø og holder åpent fra mai til oktober (varierer etter værforhold). I nærheten av golfbanen finnes det også tennisanlegg på Heer både innendørs og utendørs. Området er et fint utgangspunkt for turer innover i marka, sommer som vinter.

Fra Oslo følger du skilting mot Drøbak sentrum. Når du kjører langs med golfbanen som du har på høyre side tar du første til venstre i rundkjøringen på Ullerud opp Ullerudbakken. Når du er kommet til toppen av Ullerudbakken vil prosjektet Ullerud Panorama ligge på venstre side av veien. Se for øvrig kart på annonsen eller i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Ansvarlig megler

Kate Sandø

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 45,- per kvm BRA per måned for første driftsår. Denne kostnaden er eks. kabel-tv og felleskostnader for garasje som kommer i tillegg. Inkludert i felleskostnadene har man lagt til grunn at bl.a. kommunale avgifter, forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, oppvarming, styrehonorarer, øvrige forvaltningshonorarer og generell vedlikehold/reparasjon er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Kostnader til Kabel-TV er stipulert til kr 450,- per måned for første driftsår. Selger tar forbehold om bindingstid på fem år fra overlevering av leiligheten. Driftskostnader til garasjeanlegget er stipulert til kr 125,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer p-plass. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert BORI som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3022
Gårdsnr: 69
Bruksnr: 389

Annonseinformasjon

FINN-kode 214384677
Sist endret 9. jun. 2021 03:54
Referanse 615205023

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.