Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde

Sandødegården II Borettslag | 11 attraktive leiligheter i Gran Sentrum | 4 SOLGT | Garasjekjeller | Romslige balkonger

Sandødegården II, 2750 Gran

Pris fra 2 050 000 kr Pris til 3 250 000 kr
Fellesgjeld
2 050 000 – 3 250 000 kr
Omkostninger
14 190 kr
Totalpris
4 114 190 – 6 514 190 kr
Areal
71 - 104 m²
Soverom
2 - 3
Boligtype
Leilighet
Eieform
Andel

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
3 - 79 m² 82 m² 4 114 190 kr
3 1. 101 m² 106 m² 6 114 190 kr
2 1. 79 m² 83 m² 4 514 190 kr
2 1. 73 m² 80 m² 4 214 190 kr
2 2. 71 m² 75 m² 4 114 190 kr
2 2. 73 m² 77 m² 4 264 190 kr
3 3. 104 m² 108 m² 6 514 190 kr

Visning

Etter avtale med saksbehandler Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga. smitterisiko.

Sandødegården II, 2750 Gran

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om prosjektet

Vi har gleden av å presentere Sandødegården II. Et boligprosjekt med god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard.
Leilighetsblokken får 2 innganger, 2 heiser og garasjeplasser. Selve leilighetene får store vindusflater, fra to til tre soverom, romslige balkonger og biloppstillingsplass i garasjekjeller med heis. Garasjekjelleren ligger i Sandødegården I og det vil bli overbygget passasje mellom byggene.

Beliggenhet

SANDØDEGÅRDEN II:
Boligene blir plassert på en høyde nord øst for Gran sentrum, med kort gangavstand til handelssentrum, helsetjenester, tog, buss, barnehager og skoler. Gran Idrettspark, Gran Ungdomsskole og Hadeland Videregående skole i nærområdet.
Avstand til Oslo og Gardermoen er hhv. ca. 60 og 45 km.

GRAN KOMMUNE:
Gran Kommune ligger i søndre del av Oppland Fylke og er den største av Hadelandskommunene. De fleste innbyggerne bor syd i kommunen der avstanden til Oslo er mellom 60 til 70 km.
Pr. 31. desember 2019 var det ca. 13 630 innbyggere i kommunen, som regner med befolkningsvekst i årene som kommer.

NÆRINGSLIV:
Gran Kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbrukskommune. I tillegg er mange sysselsatt innenfor servicenæringen og innen industri, bygg og anlegg.
De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, transport og energi.

Kommunen har god dekning av barnehager, flere barne- og ungdomsskoler samt en videregående skole og folkehøyskole.

KULTUR:
Kommunen har et stort og variert kulturtilbud og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er etablert ny idrettspark med nærhet til skoleanlegg.
Håndball, fotball, ski og hestesport har spesielt stor oppslutning, og det er stor interesse for aktiviteter innen musikk. Kommunen har også bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper.
Store naturområder innbyr til gode opplevelser både på sommer- og vinterstid.

Garderobe-fasiliteter

Garderobeskap med slagdører i hvit utførelse med hyller og stang i soverom, 1m skap pr sengeplass. Type kombiskap. Ingen øvrig garderobeløsning er medtatt. Eventuelle tilvalg av skyvedørsgarderober er illustrert som mulige løsninger.

Generell orientering

Sandødegården er delt inn i to salgs- og byggetrinn. Byggetrinn 1 er ferdig bygget og alle leilighetene er solgt.
Dette prospektet omhandler byggetrinn 2.
Leilighetene har fra to til tre soverom.
Leilighetene har praktiske og gode planløsninger med alt på en flate. Det er i planleggingen lagt vekt på effektive løsninger, god innvendig standard og tidsriktig arkitektur.
Dersom man ønsker større stue/kjøkken areal kan man i noen av leilighetene velge mellom 2 eller 3 soverom.

Leilighetene blir levert nøkkelferdige, alle får adkomst både via trapper og heis.
Alle leilighetene får romslige balkonger og/eller terrasser og innvendig parkeringsplass og bod i underetasjen. Bodene er på ca. 6 kvm.
I tillegg vil det også bli opparbeidet felles utvendig parkering/gjesteparkering.

Garasje/parkering

Det medfølger 1 stk. parkeringsplass pr. leilighet i garasjeanlegget i blokk 1.

Utvendige vil det bli opparbeidet parkeringsplasser ihht. reguleringsplanen.

Alle leilighetene vil få en egen bod, lokalisert på plan i underetasjen i bygget som nå skal oppføres.
Selger tildeler garasjeplass og bod på et senere tidspunkt.
Parkeringskjelleren har en generell takhøyde på 2,3 meter. Ved bæreakser er takhøyden ca 2,1 meter.
Felleskostnader for drift av garasjesameiet er medtatt i budsjettet for borettslaget.

Konstruksjon

Etasjeskiller utføres i betong.
Dekkene bæres av søyler og dragere i stål- og/eller betong, samt bærende betongvegger.

Balkonger/terrasser/uteplasser

Balkonger får tremmer på gulv, med membrantekking under. Plattinger på mark utføres med terrassebord. Rekkverk i stål eller aluminium med glass. Takterrasser i øverste plan får en konstruert brystning som vist på fasadetegning og snitt, med rekkverk tilsvarende øvrige etasjer montert på brystning til forskriftsmessig høyde.

Organisasjonsform

Borettslag

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnadene for første driftsår: Se prislisten i prospekt.

Felleskostnader skal dekke borettslagets ordinære driftsutgifter, og avhenger av ytelsen borettslaget rekvirerer. Felleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av heiser, kommunale avgifter, eiendomsskatt og TV/internett og andre driftskostnader. Kostnader til drift og vedlikehold av borettslagets fellesarealer påhviler andelseierne i fellesskap. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte boliger.

Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader:
- Innboforsikring for den enkelte andelseier

Det legges opp til at borettslaget inngår felles avtale om levering av TV og internettjenester med Viken Fiber
eller tilsvarende leverandør. En slik avtale har normalt en bindingstid på 3-5 år og inngås av utbygger før borettslaget er satt i drift. Det vil bli inngått avtale om en fiberaksess, som gir tilgang fiber og TV-pakke i din lelilighet. Avtalen er bindende for alle andelseiere. Med Ringbo som forretningsfører gis det pt. en rabatt på 50,- pr. måned pr. leilighet.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert på erfaringstall.

Tomt

Tomten ligger sentralt på en høyde over Gran sentrum, med meget gode solforhold. Tomten er sør vestvendt skrånende. Tomtens naturgitte form og helning ned mot den nye miljøgata beholdes. Bygget blir plassert med lengderetningen øst vest.

Grøntarealer opparbeides med matjord og tilsås. Det opparbeides skråninger/støttemurer for å oppta høydeforskjeller. Komplett molokkanlegg for avfallshåndtering, plasseres som vist på situasjonsplan. Gangbaner og veier gruses.
Kjøper aksepterer at styre skal representere alle andelseierne ved gjennomgang av fellesarealene.

Oppvarming

Entre, kjøkken og stue varmes opp med vannbåren gulvvarme via fjernvarmenettet. Som beskrevet under EL-varme leveres badegulv fortrinnsvis med elektriske varmekabler/fjernvarme (i denne omgang legges det til grunn elektriske varmekabler). Individuell måleravlesning for vann pr leilighet. Fordelingsskap for varme og tappevann plasseres i bod, bad, eventuelt i teknisk nisje.

Fellesarealer varmes opp av radiatorer.

Energimerking

Det vil bli utstedt energiattest på alle leiligheter.

Vedtekter

Interessenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med utkast til vedtekter og og trivselsregler.

Adgang til utleie

Det er ingen utleieforhold knyttet til eiendommen per i dag. Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag, jfr. Lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Diverse

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder
kravene i teknisk forskrift.
- Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille gjeldende standard, normal utførelse,
jfr. Norsk Standard NS 3420.

Det gjøres oppmerksom på at dette er en ny bolig som er bygget etter nåtidens forskrifter. Boligen har ikke vært bebodd tidligere og det kan forekomme krymp, svin og riss i materialene, samt gulning av maling den første tiden uten at selger er ansvarlig for dette.

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er således ikke bindende med hensyn til detaljer, fargevalg og elementer sin er vist i skissene. Tegningen er nedfotografert og kan ikke brukes til nøyaktige målinger. Det tas også forbehold om vindusutforming.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige (eksempelvis offentlige pålegg), og som ikke endrer den generelle standard og bruksverdi.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte boliger.

Salgsoppgaven med vedlegg har til formål å regulere avtaleforholdet mellom entreprenør som selger og forbruker som kjøper, om rett til ny eiendom, når det arbeidet entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for inngåelse av avtalen. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) se lovens 1b). I samsvar med loven brukes betegnelsen entreprenøren om selgeren og forbrukeren om kjøperen. Denne loven gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jfr. lovens 3.

Selger stiller nødvendige garantier både i byggeperioden og i 2 år etter innflytting ihht. Bustadoppføringslova.

Til de som ikke er forbruker selges eiendommen på følgende betingelser:

Eiendommen overtas "som den er". Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at Eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil.

For så vidt gjelder tekniske rapporter vedlagt som bilag og prospekt vedlagt som bilag er Selger ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i disse dokumentene, dog fravikes avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell manglende eller uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom relevant informasjon skulle vise seg å mangle i rapportene eller rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen. m.v.

Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre Selger har opptrådt svikaktig.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom Kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtagelsen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Byggeperioden er estimert til ca 12-14 måneder.
Dersom selgers forbehold bortfaller er byggestart planlagt Q3 2021.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil kunne foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen.

Kjøkken

Kjøkken leveres som vist på plantegning, av anerkjent leverandør, HTH IA Athena, eller tilsvarende, i slitesterk hvit matt lakk. Skapdører og skuffer med demping, håndtak i rustfritt stål. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer i form av koketopp, kombiskap med kjøl og frys, komfyr og oppvaskmaskin. Benkeplate, laminat med rette kanter. Overskap i henhold til leverandørens standardhøyde, uten foringer til tak. Under overskap leveres belysning i form av LED-list.

Bad

Baderoms innredning fra anerkjent leverandør, HTH KP Mono, eller tilsvarende, i slitesterk matt lakk, i 80cm bredde på hovedbad, med skuffer. Speil montert på vegg, med belysning. Det er avsatt plass til vaskemaskin som vist på tegning. Alle servanter leveres som enkle. I leiligheter med sekundærbad/toalettrom leveres en mindre innredning med 50-60 cm bredde.

Andre oppholdsrom

Balkonger/terrasser
Balkonger får tremmer på gulv, med membrantekking under. Plattinger på mark utføres med terrassebord. Rekkverk i stål eller aluminium med glass. Takterrasser i øverste plan får en konstruert brystning som vist på fasadetegning og snitt, med rekkverk tilsvarende øvrige etasjer montert på brytning til forskriftsmessig høyde.

Fasade

Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Enkelte steder kan yttervegger bestå av betong med utlekting og kledning av bygningsmessige/branntekniske hensyn. Det vil bli utført varmetapsberegning for bygningene i henhold til myndighetskrav, jamfør energikrav i gjeldende teknisk forskrift, og isolering av vegger, gulv og tak i henhold til dette. Fasader utføres i sementbaserte fasadeplater type Cembrit eller tilsvarende. Fasadetegninger er å betrakte som et utkast. Innvendig kles veggene med gipsplater som sparkles og males i farge NCS-0502-Y (hvit), evt betongoverflater sparkles og males i samme farge.

Yttertak

Hovedtaket utføres som kompakt konstruksjon med isolasjonstykkelser og kvalitet iht gjeldende forskrifter. Taket tekkes med 2 lag asfaltmembran.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg i leilighet utføres ved hjelp av ventilasjonsaggregat montert over himling eller på vegg i bod, eller i teknisk nisje. Ventilasjonsaggregat leveres med roterende varmegjenvinner med integrert automatikk i aggregatet. Ventilasjonsaggregatet trekker luft fra kjøkken hette over komfyr og gjennom egen bypass funksjon i aggregatet slik at man reduserer problematikken med spredning av lukt. Friskluft til ventilasjonsaggregat tas inn via ventil i yttervegg eller via kombihatt over tak. Avkastluft føres opp over tak eller ut gjennom yttervegg. Det tilføres friskluft/ tilluft i oppholdsrom (stue) og i soverom. Avtrekk skjer fra baderom/WC, bod og kjøkken. Lokale nedforinger må påregnes. Kjøling/aircondition er ikke inkludert.

Fellesarealene ventileres iht gjeldende forskrifter.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3446
Gårdsnr: 263
Bruksnr: 143

Kommunenr: 3446
Gårdsnr: 263
Bruksnr: 137
Seksjonsnr: 17

Visning

Etter avtale med saksbehandler Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga. smitterisiko.

Sandødegården II, 2750 Gran

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 212517284
Sist endret 24. jul. 2021 03:55
Referanse 1211170236

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.