Nye Huken - Nye attraktive rekkehus m/garasjeanlegg - Solrike takterrasser - Lillomarka som nærmeste nabo! Kun 3 enheter igjen!

Hukenveien 27 og 29, 0963 Oslo

Pris fra 9 700 000 kr Pris til 10 200 000 kr
Omkostninger
33 812 kr
Totalpris
9 733 812 – 10 233 812 kr
Areal
155 m²
Soverom
3
Boligtype
Rekkehus
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Takterrasse
  • Garasje/P-plass
  • Hage
  • Peis/ildsted
  • Balkong/terrasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Sentralt

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
3 - 155 m² 172 m² 9 933 812 kr
3 - 155 m² 172 m² 9 733 812 kr
3 - 155 m² 172 m² 10 233 812 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Hukenveien 27 og 29, 0963 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om Prosjektet

Prosjektet Nye Huken vil bestå av totalt 8 rekkehus tilknyttet underjordisk garasjeanlegg.

Arkitekttegnede rekkehus med høy standard. 5 av rekkehusene oppføres på adressen Hukenveien 27 og 3 på Hukenveien 29. Boligene er fordelt over 3 etasjer med åpen stue/ kjøkkenløsning, 3 soverom (mulighet for 4 og 5), hage og takterrasse. Det medfølger garasjeplass og bod i p-kjeller. Enhetene i Hukenveien 29 får også mulighet for praktikantdel.

Rekkehusene får en flott beliggenhet øverst i Groruddalen med Lillomarka og gamle Huken pukkverk som nærmeste nabo. Etter mange års storsatsning fra Oslo kommune er det planlagt endringer for det gamle steinbruddet. Her vil det mot godkjenning fra miljødepartementet bli et utendørs familie- og aktivitetsidyll med blant annet akebakker, lekearealer, sandvolleyball, treningsapparater, klatrevegger, terrengsykkelanlegg og mye mer.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt senest 30.09.22. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Garasje/Parkering

Det etableres felles P-kjeller med 10 parkeringsplasser under eiendommen. Det medfølger èn parkeringsplass med garasjeportåpner samt en bod i kjeller i boligprisen. De to resterende P-plassene er til salgs. Ved inngangen til p-kjeller vil det etableres 4 parkeringsplasser til bruk av sameiet.

Innvendig garasjeplass og sportbod i garasjekjeller planlegges organisert som tilleggsdel til seksjonene. Selger tar forbehold om annen organisering dersom dette er hensiktsmessig.

Organisasjonsform

Tomten blir seksjonert og sameiet er planlagt å bestå av totalt 8 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har tilknytning til hverandre .
Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Selger planlegger at utearealene i tilknytning til hver bolig organiseres som fellesareal med vedtektsfestet eksklusiv bruksrett. Det tas forbehold om annen hensiktsmessig organisering.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne:
Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Oppvarming

Oppvarming av rekkehuset baseres på elektriske kilder, gulvvarme på bad og entre.
Det vil bli montert stålpipe med mulighter for montering av peisovn i stue. (Tilvalg)
Egen varmtvannsbereder i hvert hus for oppvarming av vann.

Utleie

Ingen begrensninger på langtidsutleie. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Beliggenhet

Huken pukkverk er historie og det arbeides med et stort områdeløft. Med beliggenhet helt tett på Lillomarka får du en unik mulighet for turer, bading og flotte skiløyper rett utenfor boligen. Det er flere idrettsanlegg i nær omkrets. Kort vei til barnehager, skoler, T-bane og buss. Gangavstand til flere matbutikker. Nærmeste kjøpesenter er Grorud Senter og Stovner Senter.

Idylliske Vesletjern ligger også i nærområdet med fine rekreasjonsfasiliteter, badeplasser, sittebenker, ildsteder og natursti. Fra tjernet går det videre turløype inn til Alnsjøen og Breisjøen. Det er flere tur- og løypealternativer fra nærliggende områder som vil ta deg innover i Lillomarka, hvor du også finner det populære badevannet Steinbruvannet som ligger kun et par minutters gange fra Nye Huken. Godt innen rekkevidde ligger også Nordtvet bad og Sats Kalbakken.

Området har et godt utvalg av shoppingmuligheter ved blant annet Grorud Senter hvor du kan få kjøpt interiør, klær, mat og vin. I nærheten av leiligheten finnes også en Rema 1000 og Kiwi butikk for dagligvarehandelen. Ellers har Oslo sentrum et meget godt shoppingtilbud med god offentlig kommunikasjon til og fra Ammerud.

Bussholdeplassen ligger i umiddelbar nærhet, her går bussen direkte til Grorud T-bane den ene retningen og Ammerud T-bane den andre. Til Grorud tar det kun 4 min med buss, videre tar t-banen 22 min til Oslo S.
Med bil tar det i undekant av 20 min til Oslo sentrum og 35 min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Tomt

Seksjonene har eksklusiv bruksrett til utendørs areal i tilknytning til egen bruksenhet, slik dette er inntegnet på vedlagte kart. Vedtektsfestet bruksrett har en varighet på 30 år og kan deretter forlenges med vedtak på årsmøtet med minst 2/3-flertall.

Parkeringsplasser og boder i parkeringskjeller planlegges seksjonert som tilleggsdeler til seksjonene. Selger tar forbehold om annen organisering dersom dette er hensikstsmessig.

Det blir etablert felles postkassestativ ved innkjøring. Utvendige trapper og gangstier leveres i enten betong, belegningsstein eller grus i kombinasjon.
Trapper fra P-kjeller leveres som prefabrikkerte trapper i betong.
Vegger i trapperom fra p-kjeller til bakkeplan og i P-kjeller leveres i betong.

Diverse

Gulv i tørre rom leveres med 14 mm 1-stavs parkett i eik natur eller tilsvarende. Fotlister er parkettlist av eik.
Bad leveres med keramiske fliser på gulv og vegger i en lys farge.(fargevalg mulig innenfor vårt utvalgte sorttiment)
Vegger i tørre rom leveres med malte gipsplater. Vegger leveres standard med moderne lyse farger.
Det leveres lyse fliser mellom benkeskap og overskap på kjøkken.
Himlinger i oppholdsrom vil i hovedsak bli utført som nedforet malt gipshimling.
Der det er nødvendig av hensyn til føringer av rør, ventilasjon etc. blir det levert nedforet himling / kasser.
Nedforet himling, innkassinger og himlingsskjørt utføres som glatt gipshimling som strimles, sparkles og males. Generell takhøyde i stuedel vil være minst 2,4 meter (høyere i nr 27) og 2,3 til 2,4 meter i gang og de rom som er nødvendig for ventilasjonsfremføringer etc. Loftsetg på nr 27 vil ha skråhimlinger.
I sekundære rom som bod og entre må det påregnes lavere takhøyde (minimum 2,3 meter). Tilsvarende vil også gjelde i bad hvor himling vil være senket i forhold til øvrige rom.

Ansvarlig megler

Cathrine Hurlen Kjekshus

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert pr. august 2020 og er opplyst i prislisten. I budsjettet er det lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, snømåking, forretningsførsel, grunnabonnement for TV/internett, styrehonorar og avsetning til vedlikehold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, Felleskostnadene fordeles etter eierbrøk, basert på boligenes areal. Kabel TV/ internett fordeles med lik andel på hver bolig. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 94
Bruksnr: 220

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Hukenveien 27 og 29, 0963 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 201362697
Sist endret 9. jun. 2021 03:55
Referanse 316205002

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.