Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde

8 prosjekterte leiligheter med praktisk planløsning - gangavstand til Stavern og Kyststien - Heis

Grevleløkka 15 og 17, 3294 Stavern

Boligtype
Leilighet
Eieform
Andel

Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje/P-plass

Visning

Ta gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av prosjektet. Ønsker du at vi skal kontakte deg - trykk på knappen "Påmelding til visning" og du hører fra oss innen kort tid.

Grevleløkka 15 og 17, 3294 Stavern

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Beskrivelse

Velkommen til Grevleløkka 15 og 17!

Grevleløkka ligger nær Rakke i Stavern. En liten rusletur unna boligfeltet finner man deilig sandstrand og svaberg med gode bademuligheter. Stavern sentrum ligger ikke langt unna - her kan man ta bilen, sykkelen eller beina fatt.

Her skal det bygges 8 andelsleiligheter fordelt på to bygg. Leilighetene vil få stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong/markterrasse, to soverom og to bad. Parkeringsplass i carport medfølger.

Prosjektet vil bli organisert som et borettslag med innskudd på 40% av total kjøpesum. De første 20 årene av lån for fellesgjeld vil bli avdragsfrie.

Det blir høy standard på leilighetene, med blant annet kjøkken fra kvalitetsleverandøren Sigdal. Gasspeis og vannbåren gulvvarme kan kjøpes som tillegg. Mulighet for å gjøre egne tilvalg underveis i byggeprosessen.

Estimert ferdigstillelse av leilighetene:
Grevleløkka 15: Uke 5 i 2022
Grevleløkka 17: Uke 43 i 2021

Innhold

Leilighetene vil inneholde romslig stue med åpen kjøkkenløsning, to soverom og to bad. Praktisk bod innvendig i leiligheten samt en utvendig bod i fellesareal.

Hovedsoverommet får adkomst til bad via omkledningsrom. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på bad nummer to.

Fra både stue og kjøkken blir det utgang til balkong/markterrasse. Skyvedør til balkong/markterrasse i stue vil gi mye naturlig lys i leiligheten.

Det medfølger en parkeringsplass i carport til hver leilighet. Det vil bli lagt opp trekkerør til carporten som gir mulighet for El-bil lader som tilvalg.

Standard

Kjøkken
Kjøkkeninnredning fra Sigdal type Uno- Hvit eller lignende. Benkeplate i laminatutførelse med avrundet kant. Det presiseres spesielt at plantegninger og tegninger i salgsoppgaven ikke gir et riktig bilde av kjøkkeninnredningen som leveres som standard innredning. Egen kjøkkentegning for omfang og eksakt leveranse vil bli utarbeidet senere i samarbeide med utførende entreprenør. Det leveres oppvaskbenk med stålbeslag, avtrekkshette over komfyr. Hvitevarer leveres fra Siemens.

Bad
Baderomsinnredning fra Vikingbad, type Mie hvit høyglans 90cm eller lignende. Egen baderomstegning for omfang og eksakt leveranse vil bli utarbeidet. Nedfelt servant, speil og opplegg for vaskemaskin (evt. i annet våtrom), Novodisc led lampe leveres som lyskilde. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Dusjarmatur leveres montert på vegg, og det monteres dusjvegger, eller dusjhjørne. Badekar leveres ikke. Dersom tørketrommel monteres på bad forutsettes det kondenstørketrommel.

Garderobe
Skyvedørsgarderobe i entre, garderobeinnredning hovedsoverom, og kombigarderobe i soverom 2.

Porttelefon
Det monteres et ringetablå ved hver hovedinngang. Innvendig ved entrédør, monteres
porttelefon med monitor for kommunikasjon og fjernåpner av ytterdør.

TV/radio
1 stk. tomt røropplegg for TV- og data for signal i vegg.

Diverse utstyr
Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter.

Oppvarming
Det blir varmekabel på bad og vaskerom. Fancoil plasseres i stue/ kjøkken. Gasspeis og vannbåren gulvvarme kan leveres som tilvalg.

Beliggenhet

Grevleløkka ligger nær Rakke i Stavern. En liten rusletur unna boligfeltet finner man deilig sandstrand og svaberg med gode bademuligheter. Stavern sentrum ligger ikke langt unna - her kan man ta bilen, sykkelen eller beina fatt.

Om sommeren er Stavern kjent for sitt pulserende liv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker og gallerier. I tillegg er det en rekke med kulturelle tilbud og arrangementer som gjør Stavern til et attraktivt sted.

Det er flust av strender, svaberg og flotte bademuligheter i området. For de som er glad i naturen kan man benytte seg av Kyststien - den strekker seg fra Stavern via Naverfjorden og Nevlunghavn til Helgeroa.

I tillegg er det gangavstand til idrettsanlegg, barnehage og skoler.

Borettslag

Leilighetene vil inngå i Grevleløkka BRL. Borettslaget vil bestå av 12 andelsleiligheter, fire av disse vil ligge et annet sted på Grevleløkka og får adresse Grevleløkka 29. Disse leilighetene selges som et eget prosjekt, og man har valgt å kombinere disse til ett borettslag for å holde driftskostnadene nede.

Den daglige driften vil bli organisert iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven.

Forretningsfører for borettslaget vil bli USBL Sandefjord.

Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn en andel i borettslaget.

Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utomhusarealene tilhørende eiendommen ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Estimerte felleskostnader

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for informasjon om felleskostnader.

Driftsutgifter inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2020. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier.

Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver leilighet etter størrelsen på gjelden. Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie
perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse. Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for beregning av stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

Sikringsordning / IN-ordning

Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Inntil dette vil det være kjøpere og selger som er ansvarlige for å betale borettslagets kostnader. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter. Felleskostnader blir fakturert kjøper fra overtagelsestidspunkt. Borettslaget har legalpant på inntil 2G ovenfor andelseierne.

Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra USBL. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld kun kan gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente.

Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).

For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.

Ta kontakt med megler eller Skatteetaten ved spørsmål.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Boligens areal

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for arealer på hver leilighet.

Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom og entré/gang er å definere som P-rom. Innvendig bod i leiligheten defineres som S-rom.

Arealet er angitt som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inkl. eventuelle boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området omfattes av reguleringsplanen "Enigheten" og kommuneplanens arealdel. Området er i begge planene avsatt til bolig og lekeplass.

Reguleringskart og kommuneplankart følger vedlagt salgsoppgaven. Kopi av bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Det pågår for tiden arbeid med regulering av nytt boligfelt syd-øst for Grevleløkka. Feltet vil inneholde 31 boenheter og få kjøreadkomst via Grevleløkka, ved denne eiendommen. Kart som viser forslag til reguleringsplan følger vedlagt salgsoppgaven.

Vei/Vann/Avløp

Leilighetene blir tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Adkomst fra offentlig vei.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune. Kjøper må undertegne rødt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen vil bli benyttet til helårsbolig.

Boplikten er ikke personlig og kan i prinsippet oppfylles ved utleie. I denne forbindelse minner vi på spesielle regler for utleie i borettslag, som blant annet stiller krav til botid og godkjenning fra styret. Les mer i pkt. "Adgang til utleie".

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring.

Kjøper tegner egen innbo og løsøreforsikring fra overtakelse.

Alle leilighetene vil være forsikret gjennom fellespolise og dette er inkludert i fellesutgiftene.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av total kjøpesum (innskudd og fellesgjeld) ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Selger gis anledning til å stille garanti ihht. Bustadoppføringslova § 47 - ved slik garantistillelse vil depositumet omgjøres til et forskudd og utbetales selger umiddelbart.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne.

Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag.

Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3805
Gårdsnr: 4040
Bruksnr: 202

Visning

Ta gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av prosjektet. Ønsker du at vi skal kontakte deg - trykk på knappen "Påmelding til visning" og du hører fra oss innen kort tid.

Grevleløkka 15 og 17, 3294 Stavern

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 184439371
Sist endret 4. aug. 2021 03:53
Referanse 22209038

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.