Byggingen er godt i gang, og det er KUN 4 LEDIGE, 2 eller 3 soverom. Parkeringskjeller og heis.

Lars Meyers gate 23, 8622 Mo i Rana

Pris fra 2 680 000 kr Pris til 3 405 000 kr
Fellesgjeld
2 600 000 – 3 250 000 kr
Omkostninger
25 000 kr
Totalpris
5 305 000 – 6 680 000 kr
Areal
82 - 93 m²
Soverom
2 - 3
Boligtype
Leilighet
Eieform
Andel

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
2 1. 82 m² 82 m² 5 555 000 kr
2 1. 82 m² 82 m² 5 405 000 kr
2 1. 82 m² 82 m² 5 305 000 kr
3 2. 93 m² 96 m² 6 680 000 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Lars Meyers gate 23, 8622 Mo i Rana

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Prosjektets hjemmeside: www.larsmeyersgate.no

Finn din drømmebolig på prosjektets hjemmeside: www.larsmeyersgate.no

Adresse

Lars Meyers gate 23
8622 Mo i Rana

Matrikkel

Andelsnummer 1 t.o.m. 13 i Lars Meyers gate 25 borettslag, org.nr. under stiftelse.

Eiendommen består i dag av gnr. 20 bnr. 874 og gnr. 20 bnr. 65 fnr. 641 snr. 1 og 2 i Rana kommune. Festetomten er under utkjøp, og borettslagets tomt vil i sin helhet bli eiendomstomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et populært boligområdet i Mo Sentrum med alt du trenger i ditt nærområde. For nøyaktig beskrivelse av eiendommens beliggenhet, se kart på finn.no eller vedlagt i salgsoppgaven.

Nærområdet

Nytt og stilig leilighetsbygg i Mo sentrum! Gangavstand til alt du trenger, samtidig som man ikke bor midt i kjernen. Like over gaten er koselige Tallvikparken, og en liten spasertur unna er den flotte strandpromenaden og de ærverdige byggene på Moholmen.
Det er kort avstand til flere barnehager samt skole på alle trinn, og kun noen få hundre meter unna er sentrumskjernen som blant annet byr på kulturliv, ulike restauranter, offentlig transport, diverse servicekontorer og kjøpesenter.

Type, eierform og byggeår

Leilighet i borettslag.
Byggeår 2021-2022.

Byggemåte og standard

Utbyggers leveransebeskrivelse med romskjema er til enhver tid gjeldende, og ligger vedlagt i salgsoppgaven.

En fordel ved å kjøpe prosjektert bolig er muligheten til å skreddersy leveransen med endringer/tilvalg. Alle endrings-/tilvalgssarbeider skal avtales skriftlig mellom utbygger og kjøper. Endringer/tilvalg kan gi kostnadsmessig konsekvens for kjøper, og er begrenset opp til 15 % av kjøpesum. Det gjøres oppmerksom på at entreprenør vil ta et påslag på alle endringer og tilvalg som kjøper måtte ønske.
Alle kjøperne vil bli kalt inn til tilvalgsmøte med totalentreprenør for å gjennomgå/skreddersy leveransen til sin leilighet.

Antall soverom

Soverom: 2 til 3

Arealer og innhold

Primærrom: 82 kvm - 96 kvm, Bruksareal: 82 kvm - 96 kvm

Prosjektet består av totalt 13 leiligheter fordelt over tre bygninger, noe som gjør at samtlige leiligheter blir hjørner med gode lysflater. Leilighetenes inneholder 2, 3 eller 4 soverom og er i størrelsesorden:
P-rom:Fra 82 m2 til 112 m2
Bra: Fra 82 m2 til 116 m2

Det er flere leilighetsstørrelser og ulik utforming, se tegninger på prosjektets hjemmeside eller vedlagt i salgsoppgaven.

Kabel-tv/internett

Bredbånd og tv-uttak i stue. Leverandør er Signal bredbånd.
Grunnpakke er inkludert i fellesutgiftene

Oppvarming

Borettslaget blir tilknyttet Mo fjernvarme med vannbåren gulvvarme og oppvarming av tappevann.
Vannbåren gulvvarme i entré/gang, kjøkken og stue. Elektriske varmekabler på bad/vaskerom. Soverom, samt leiligheter med egen bod, leveres uten varmekilde men med stikkontakt for panelovn.
For øvrig er det balansert ventilasjon.

Parkeringskjeller

Med leiligheten medfølger én parkeringsplass i felles parkeringskjeller, samt én sportsbod.
Adkomst til parkeringskjeller via fjernstyrt port.
Hver bod får en dobbel stikkontakt.
Det er forberedt for elbillading/elsykkellading på hver parkeringsplass som følger leilighet med trekkrør. Montering, kabling og kjøp av lader er kjøpers ansvar og tas som tilvalg.

Areal og eierform

Areal: 2 657 kvm, Eierform: Fellestomt

Eiendommen består i dag av to tomter der den ene er eiet, og den andre er festet. Festetomten er under utkjøp og borettslagets eiendom vil i sin helet bli eiendomstomt.

Tomtearbeider

Utomhusareal er ikke ferdig prosjektert p.t. Utomhusareal og areal mellom og rundt byggene vil bli opparbeidet, og gangadkomst til leilighetene samt felles innkjøring til parkeringskjeller blir asfaltert.
Uthomhus-/fellesarealer vil sannsynligvis bli ferdigstilt etter overtagelse av andelen/eiendommen. Overtagelse av leilighetene kan skje uavhengig av dette.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av reguleringsplan detaljregulering for Lars Meyers gate 23 og 25 med planID 2157.
Reguleringsbestemmelser kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Totalpris

Totalpris ledige leiligheter:
Pris/innskudd fra kr. 2 680 000,- til kr. 3 405 000,-
Fellesgjeld fra kr. 2 600 000,- til kr. 3 250 000,-
Omkostninger kr. 25 000,-
Totalpris fra kr. 5 305 000,- til kr. 6 680 000,-

Omkostninger omfatter inntil en låneobligasjon. For flere låneobligasjoner kommer det tillegg med tinglysingsgebyr og pantattest, p.t. kr. 674,-.

Fellesutgifter

Felleskostnadene er p.t. stipulert fra kr. 6 047,- til kr. 7 073,-.

Stipulerte felleskostnader er basert på erfaringstall og er utarbeidet av MOBO Helgeland. Felleskostnader inkluderer blant annet kommunale avgifter, felles forsikring, renovasjon, forretningsførerhonorar, brøyting, grunnpakke kabeltv/internett, avsetting til vedlikehold og rentekostnader fellesgjeld. Foreslått driftsbudsjett med alle poster ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Dersom det i etterkant inkluderes flere tjenester i fellesutgiftene vil dette kunne påvirke fellesutgiftenes størrelse.

Strøm/oppvarming er ikke inkludert i fellesutgiftene. Vannbåren oppvarming er årlig estimert til ca. kr. 95 pr. m2.

Energiforbruk og energimerking

Det er selger/utbyggers ansvar for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger og eventuelle tilvalg må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Utbetaling av oppgjør (helt eller delvis, beroende på om det foreligger forhold som medfører at kjøper utøver tilbakehold i deler av kjøpesummen) til selger, kan imidlertid foretas før hjemmel er overført kjøper under forutsetning av at selger stiller garanti iht. Bustadoppføringslovas §47. Ved utstedelse av §47-garanti vil godskrivning av renter til kjøper opphøre, med unntak av renter på eventuelt tilbakeholdt beløp. Kjøpers innbetaling blir i et slikt tilfelle å betrakte som et forskudd.

Borettslag

Borettslaget, Lars Meyers gate 25 borettslag, består av totalt 13 andelsleiligheter med Mobo Helgeland som forretningsfører. Dette sikrer trygg drift av din bolig. Borettslag er egne juridiske enheter og eies av dere som bor der. Borettslaget styres av generalforsamlingen og borettslagets eget styre. Generalforsamlingen er et møte med alle eierne (andelshavere) i borettslaget og møtes normalt en gang i året. Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen.

Kjøper må være/bli medlem hos Mobo Helgeland BBL. Innmeldingsavgift er p.t. kr. 800,-, hver enkelt andelseier må tegne medlemskap.

Eventuell utleie av leiligheten krever samtykke fra borettslagets styre. Det er begrensninger for utleie utover 3 år, jfr. Borettslagsloven.

Det kan være begrensninger for juridiske personer å eie andel i borettslaget. Juridiske personer som vurderer kjøp må kontakte og rådføre seg med megler.

Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygd-ens grunnbeløp).

Forslag til vedtekter kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.
Kjøper er pliktig til å følge borettslagets vedtekter og husordensregler.
I enkelte borettslag må det påregnes dugnad, samt at det kan forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Det er ikke forkjøpsrett på prosjekterte boliger. Ved videresalg vil vanlige regler om forkjøpsrett gjelde.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Andelen/eiendommen selges iht. bustadoppføringsloven som regulerer selger og kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter på bygg som ikke er oppført/fullført når avtalen inngås. Bustadoppføringsloven inneholder bl.a. bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier. For profesjonelle kjøpere gjelder avhendingsloven og garantier blir ikke stilt.

Endringer/tilvalg:
Endringer/tilvalg utføres av utbygger/selger forutsatt at dette lar seg gjøres tidsmessig og praktisk, bl.a. vil dette bli vurdert i forhold til ferdigstillelse av eiendommen. Mulighet til å bestille tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette.

Forsinkelser:
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra tidsplan så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bufl. (jfr. Tilleggsfrister § 11).
Forhold som gjelder her er:
1. Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtagelsen.
2. Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktavtale, eller at arbeidet blir forsinket p.g.a. noe kjøperen er ansvarlig for.
3. Dersom det oppstår forsinkelser fra selger/entreprenør som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.)

Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bufl. §§ 10 og 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring skjer til den tid kjøper har rett til å kreve. Dersom overtakelsen er forsinket kan kjøperen kreve:
1. Dagmulkt
2. Heve avtalen
3. Kreve erstatning
4. Tilbakeholde deler av kjøpesummen
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av Bufl. §§ 18, 19, 20, 22 og 24.

Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse seg dette forholdet ved evt. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikring til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved en slik forsinkelse.

Garantier:
Utbygger stiller garanti iht. Bufl. §§ 12 og 47. Det kan ikke kreves innbetalt noen del av kjøpesummen før det foreligger garanti iht. bustadoppføringslova.

Avbestilling:
Kjøpers adgang til å avbestille, følger av Bufl. §§ 52-54. Dersom kjøper avbestiller etter igangsettingstillatelser er gitt, eller etter at selgers forbehold er innfridd/frafalt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bufl. §§ 52 og 53.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tegninger. Det kan forekomme mindre endringer av areal som følge av detaljprosjekteringen. Arealavvik mindre enn 5 % gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper.

Andre opplysninger

Det er tinglyst diverse eldre servitutter/rettigheter som vil bli forsøkt slettet av selger.
Grunnbok samt tinglyste erklæringer kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Selger står fritt til å tinglyse nødvendige bestemmelser (rettigheter og forpliktelser) vedrørende borettslaget, naboforhold, eller forhold pålagt av myndighetene.

Fast pris - ingen budrunde!

Leilighetene har fast pris, dvs. ingen budrunde og "først til mølla" prinsippet som gjelder. Kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpekontrakt, og kontrakten skal godkjennes av selger før bindende avtale er inngått.

Igangsettelse/ferdigstillelse/selgers forbehold

Byggearbeider er i gangsatt. Estimert byggetid fra igangsettelse (27.11.2020) er estimert til 13-15 mnd.

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer blant annet kommunale avgifter, felles forsikring, renovasjon, forretningsførerhonorar, brøyting, grunnpakke kabeltv/internett, avsetting til vedlikehold og rentekostnader fellesgjeld.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1833
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 874

Annonseinformasjon

FINN-kode 180017601
Sist endret 20. jul. 2021 03:55
Referanse 1209049

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.