Velkommen til Nordbøåsen og disse 3 moderne familieboligene!

Lensegravvegen 5 og 7, 3803 Bø i Telemark

Boligtype
Enebolig
Eieform
Andel

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Lensegravvegen 5 og 7, 3803 Bø i Telemark

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Prosjektet/selskapet/eiendommen

I Lensegravvegen finner du tre moderne eneboliger organisert som et lite og trivelig borettslag. Boligene har godt med plass og går over to etasjer. Prosjektet er en del av et nytt og attraktivt boligfelt i luftige og grønne omgivelser. Lensegravvegen er utviklet og leveres av ITV Bolig AS. Aktiv Eiendomsmegling Bø står for salget av boligene i prosjektet. Lensegravvegen er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til boligene i prosjektet.

Det er populært å bo i borettslag. Svært mange nye boligprosjekter rundt om i fylket er organisert som borettslag. Dette gjelder også for boligene i Lensegravvegen, som blir et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Å bo i et borettslag gir deg trygge rammer i et godt fellesskap. Livet blir også enklere i Lensegravvegen. Her får du en helt ny bolig, som kan skreddersys etter dine behov. Fra første dag blir det satt av midler til fremtidige vedlikeholdsjobber, som du ikke lenger får eneansvaret for, men som settes bort. Med andre ord - færre bekymringer og mer tid til de tingene du virkelig har lyst til å gjøre!

Prosjektet bestå av tre moderne eneboliger med god teknisk standard, smarte planløsninger, trivelige uteområder og store balkonger. En av eneboligen er allerede bygd - se egen annonse for denne (SOLGT). For de to resterende eneboligene i prosjektet er det mange gode grunner til å kjøpe et helt nytt hjem:

- Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden
- Mulig økning av boligens verdi selv før du har flyttet inn.
- Planlagt tid for overtagelse fram i tid gir deg tid til å forberede flytting og salg av egen bolig.
- Et energieffektivt og moderne bygg med høye krav til teknisk utførelse.
- Mulighet til å påvirke boligens standard ved personlige tilvalg gjør at du i stor grad kan skreddersy ditt nye hjem.
- Garantibefaring omlag 1 år etter ferdigstillelse.
- Reklamasjonsperiode i 5 år etter overtakelse.

Forventet fremdrift

Antatt ferdigstillelse vil være 6 mnd. etter byggestart per bolig. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 10 uker før overlevering.

Beliggenhet

Nordbøåsen ligger idyllisk til kun en kilometer fra Bø sentrum. Her er det gangavstand til flotte turløyper og naturopplevelser. Samtidig er det bare noen minutter med bil til butikker, skole og barnehage.

Nordbøåsen er et flott sted for deg som er glad i turer i skog og mark. Fra ditt nye hjem er det kort avstand til spennende turløyper - enten du foretrekker å ha joggesko eller ski på beina. Fra prosjektet er det kort vei til en populær lysløype, hvor du får tilgang til flere mil med oppkjørte løyper i vinterhalvåret - takket være Bø løypelag. Det er også flere spennende turmuligheter, Høyslass og Bruskor er to meget populære toppturer som ligger i utkanten av lysløypetraséen.

Adkomst

Følg RV 36 gjennom Bø i retning mot Seljord. Kjør gjennom Bø sentrum og tar første vei til venstre, Nordbøvegen, ca. 1 km etter Bø sentrum. Følg Nordbøvegen til volleyballbane og fotballbane på venstre side. Sving deretter til venstre inn til Nordbøberga - hold til høyre, følg veien og ta første vei til venstre - inn på Lensegravvegen. Boligen er merket med Aktiv-plakat, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Standard

Arkitekt i samarbeid med prosjektmegleren har hatt fokus på å skape boliger med smarte og effektive planløsninger. De to nye eneboligene som skal bygges er hver på 107,6 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje blir det en carport og utvendig bod. Du kommer videre inn i et vindfang, hvor det er en bod med skyvedør. Videre er det lagt opp til en hall, tre soverom og et romslig bad. I andre etasje finner du ett toalett, en bod og en luftig og åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en stor balkong på over 28 kvadratmeter. Fra denne balkongen er det åpningen til et hageareal.

Boligene er preget av et rent og stilfullt arkitektonisk uttrykk. Bruken av tre og store vindusflater bidrar til et delikat uttrykk, som gjør at byggene glir naturlig inn i landskapet rundt.

Internett/TV

Selger inngår på vegne av borettslaget en avtale om leveranse av grunnpakke TV og internett. Den enkelte kan enkelt oppgradere pakken ved å kontakte leverandøren som er oppgitt i boligmappen.

Tilvalg

Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid, vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg. Entreprenør innkaller til tilvalgsmøte, opplyser om beslutningsfrister, og gir kjøper anledning til å gjøre egne valg for sin leilighet. Man kan velge mellom forskjellige fliser, parkett, malingsfarger og kjøkken- og baderomsinnredning, benkeplate, garderobeskap, EL punkter, belysning. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.

Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper, og må bestilles skriftlig innen gitte frister. Utbygger krever et administrasjonspåslag for alle tilvalg. Det vil bli satt en siste frist for tilvalgsmuligheter fra utbygger i løpet av byggeprosessen. Kjøper plikter til å sette seg inn i hvilke frister som til enhver tid gjelder.

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil bli levert ihht. utomhusplan.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av Borettslagets fellesgjeld. Innskuddet med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Se prislisten. 150.000,- av Innskuddet må betales ved kontraktsinngåelse/ stilt § 12 garanti. Resten av innskuddet betales ved overtagelse. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,-.
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 430,.
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 430,-.
Gebyr grunnboksutskrift kr 280,-.
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-.

Stipulerte felleskostnader

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp. Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld som følger:
- Kabel TV/internett
- Fellesstrøm fellesareal
- Utvendig forsikring
- Kommunale avgifter
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Andre driftskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/ borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Eiendomsskatt

Formueverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten på et senere tidspunkt. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Borettslaget

Lensegravvegen er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL.

Forretningsfører

Forretningsfører: Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Utleie

Utleie av boligene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Forutsatt at alle boligene er solgt blir borettslaget gjennom PBBL som forretningsfører, tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile følgende heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten:
Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld/Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag /erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.

Eiendommens betegnelse

Gnr 54 og Bnr 148, 149 og 175.
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett borettslag. Det er planlagt 3 andeler. Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Arealet på tomta er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Vei/vann/avløp

Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til bolig med småhusbebyggelse. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende betingelser kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Forbehold

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet og beslutning om byggestart:
Forholdene skal være avklart av selger innen 12 måneder. Dersom ikke ovennevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.
1. Forbehold om ramme og igangsettingstillatelse.
2. Forbehold om uforutsette hendelser som f.eks. uforutsett endring av tekniske forutsetninger for prosjektet, store bevegelser i den totale markedssituasjonen, alvorlige endringer av entreprenørenes økonomiske stilling o.l.

Øvrige forbehold

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter, og endre antall enheter i borettslaget. Det tas forbehold om nødvendige tekniske endringer som følger av den detaljprosjektering som skjer i byggefasen. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Selger kan gjøre nødvendige endringer i plantegninger for fremføringer av sjakter, innkassinger mm, som kan endre leilighetens areal. Mindre arealkorreksjoner gir ikke grunnlag for prisendring. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er av illustrativ karakter kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at det forringer standarden på det endelige produkt. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Salg av kontraktsposisjon

Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontraktsposisjon før overtagelse av boligen har funnet sted. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er i kjøpekontrakten satt særlige vilkår for slikt videresalg. Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr 20 000. inkl mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av megler. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Finansiering

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3817
Gårdsnr: 54
Bruksnr: 149

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Lensegravvegen 5 og 7, 3803 Bø i Telemark

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 179043721
Sist endret 22. jun. 2021 15:03
Referanse 48209001

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.