Hyggelig boligfelt i barnevennlige- og maritime omgivelser | Gode solforhold og fin utsikt |6 av 13 solgt

Hamran 1, 4374 Egersund

Pris fra 950 000 kr Pris til 1 800 000 kr
Omkostninger
24 972 – 46 222 kr
Totalpris
974 972 – 1 846 222 kr
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Hage
  • Balkong/terrasse
  • Bredbåndstilknytning
  • Turterreng
  • Utsikt

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
- - - - 974 972 kr
- - - - 974 972 kr
- - - - 1 026 222 kr
- - - - 1 026 222 kr
- - - - 1 846 222 kr
- - - - 1 128 722 kr
- - - - 1 128 722 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Hamran 1, 4374 Egersund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om Prosjektet

Velkommen til Hamran Boligfelt på Hovland!

Området byr på nærhet til både sjø og flotte turområder. Vandringshavn som ble kåret til årets friluftslivsområde i Norge i 1995 ligger bare 2 km fra tomtene. Feltet har også felles leke- og ballplass. Det er gåavstand til buss stopp.

Her kan du skaffe deg en tomt med gode solforhold, fleste tomter med sjøutsikt. Selges uten byggeklausul, men det er klausul til Bertelsen & Garpestad på opparbeidelsen av tomten (Kostnader med dette kommer utenom).

De fleste tomter (med unntak av de som er regulert for to boenheter eller mer) så tillates det at det oppføres eneboliger i to etasjer. Boligene må plasseres innenfor vist byggelinje. Maksimum bebygd grunnareal skal ikke overskride 35 % av tomtens størrelse, begrenset oppad til 220 kvm.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Hus på samme rekke skal ha likt møne. Maksimum møne/ gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter basert på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Garasje skal fortrinnsvis være en del av boligen. Frittliggende garasje med bodareal kan oppføres i inntil 50 m2. Dersom den oppføres som frittliggende kan den plasseres 0,5 m fra nabogrense og 1,0 m fra veikant dersom den plasseres langs vei. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 4 meter. Det skal på egen eiendom vises 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet.
Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. Dette innebærer at murer med høgde over 1,5 meter ikke tillates.
Se vedlagt reguleringsplan- og kart for mer detaljert info.

Prisliste/status:
Tomt 1: Areal 551 kvm. Kr. 950.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 24.972,-.
Tomt 2: Areal 611 kvm. Kr. 950.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 24.972,-.
Tomt 3: Areal 646 kvm. Kr. 1.000.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 26.222,-.
Tomt 4: Areal 564 kvm. Kr. 1.000.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 26.222,-.
Tomt 5: Prosjekt med tre eneboliger kommer.
Tomt 8: Areal 734 kvm. Kr. 1.800.000,-. Dok. avgift mm.: Kr. 46.222,-.
Tomt 12: Areal 528 kvm. Kr. 1.100.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 28.722,-.
Tomt 13: Areal 446 kvm. Kr. 1.100.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 28.722,-.

Selger/utbygger: B&G AS orgnr: 939 015 159.

Egersund Betongteknikk er behjelpelig med tilbud på spennende betongboliger, sjekk ut: www.betongteknikk.no/boliger

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Infrastruktur med internt veinett, vann, avløp og strøm ligger til tomtene. Tomtene er klar for overtakelse.

Garasje/Parkering

På egen tomt.

Beliggenhet

ADKOMST:
Fra Egersund sentrum kjørt mot Eigerøy. Ved rundkjøring etter Eigerøy bro ta til venstre. Følg Hovlandsveien til Hovland. Sving inn til venstre på Fugloddveien. Ta deretter andre avkjørsel til høyre inn på Hamraneveien. Tomtene vil ligge på venstre side. Står skilt ved innkjørsel til feltet.

BELIGGENHET:
Tomtene ligger i et barnevennlig område på på Hovland, med nærhet til både sjø og flotte turterreng. Her har du god oversikt over innseiling over "Søra sundet" og kan nyte utsikten, samt ha kontroll over båtene som passerer. Nede ved sjøen er det en flott båthavn, hvor du også finner båtopptrekksplass hvor man kan trekke opp båten mot betaling.

Flere flotte turområder på Auglend, som ligger kun 2 km. fra tomtene. Her kan du blant annet gå til Vandringshavn naturreservat, som er et fantastisk område for kystvandring. Her kan du finne spor av fiskeaktiviteter som strekker seg flere hundre år tilbake, samt gode muligheter for både fiske, grilling og svømming.

Egersund sentrum ligger ca. 9 minutters kjøring fra tomtene. Det er også kort gåavstand til busstopp.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Diverse

Prospekt med vedlegg er godkjent av selger.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger/tomter.

I prisen er inkludert målebrev, opparbeidelseskostnader til tekniske anlegg for vei, vann og kloakk frem til tomtegrense. Adkomst og ledningsnett innenfor tomtegrensen bekostes av den enkelte kjøper. Alle kostnader for tilknytning til vann, kloakk, telefon, kabelnett og strøm mv. dekkes av den enkelte tomtekjøper.

Kjøper er kjent med at det på eiendommen vil bli tinglyst pliktig medlemskap i velforening.

Kjøper er forpliktet til å dekke sin andel av drift og vedlikehold av interne veier, tekniske anlegg, lys, fellesarealer og spesialområder i utbyggingsområdet, som kommunen ikke overtar driftsansvaret for. Kostnader og inntekter fordeles ut ifra antall boenheter/utskilte tomter til enhver tid. Det blir tinglyst nødvendige avtaler som å sikre rettigheter, denne avtalen kan få spå forespørsel til megler.

Kjøper er kjent med at tomtene ved salg ikke er oppmålt og tomtestørrelsen er oppgitt i ca- areal, som kan avvike +/-5% uten at dette gir rett til prisavslag/pristillegg.

Tomtens grenser fremkommer av reguleringskart som er vedlagt prospektet. Kjøper har gjort seg kjent med grensene på kartet og i terrenget.

Kjøper er oppmerksom på at en ikke har anledning til å bruke veier, grøfter og fellesareal som opplagringsplass for materialer eller masser. Det er ikke tillatt å benytte beltegående maskiner på opparbeidede veier. Ved opparbeidelse av tomten må ikke skråning for fylling eller skjæring anlegges inn på regulert veigrunn. Tomtekjøper har selv ansvar for at overvann fra egen tomt ikke føres til naboeiendom eller fellesareal.

Dersom det av tomteeier, eller noen som handler i dennes tjeneste, forvoldes skade på vei, ledninger, fellesarealer, og/eller annen manns eiendom, er tomteeier erstatningspliktig ovenfor den skadelidende, eller ovenfor /selger i dennes sted.

Kjøper plikter ved inngåelse av kontrakt å undertegne på skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v., hvoretter megler sender skjema til Eigersund kommune for bekreftelse.

Ansvarlig megler

Johnny Nicolai Olsen

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1101
Gårdsnr: 8
Bruksnr: 818

Annonseinformasjon

FINN-kode 164415467
Sist endret 25. mai 2021 07:05
Referanse 719195051

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.