Fire eneboliger ytterst på Dvergsnes - 2 solgt!

Dvergsnes Vy - 4 prosjekterte boliger, 4639 Kristiansand S

Pris 7 897 500 kr
Omkostninger
63 756 kr
Totalpris
7 961 256 kr
Areal
160 m²
Soverom
4
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
4 - 160 m² 196 m² 7 961 256 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Dvergsnes Vy - 4 prosjekterte boliger, 4639 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om prosjektet

Dvergsnes Vy

En tid for alt
Et hjem å vokse opp i - for lek og utforskning. Et hjem å skape en familie i, et hjem å bli gammel i. Trygge rammer, nærhet til sjø og skog, lekeplasser og natur, til butikker, barnehage skoler, servicefunksjoner og sosiale møteplasser. Dvergsnes spiller på lag med alle generasjoner.

Beliggenhet

Orkesterplass
Du vil bo nær det pulserende bylivet; kafeér, butikkene, kulturlivet, menneskene og arbeidsplassene. Men ikke for nær. Du vil også kjenne på gleden ved å komme hjem, føle rytmen roe seg når du står på gårdsplassen og reflekterer: Kanskje rekker dere en tur i skogen sammen før middag, eller en svipp ut på fjorden? Dvergsnes Vy er tett på by og gir ly fra hverdagens jag.

Prisinformasjon

Bolig nr 2 kr 7.897.500 + omkostninger kr 63.756. Totalt kr 7.961.256.
Bolig nr 4 SOLGT
Bolig nr 6 kr 7.995.000 + omkostninger kr 51.256. Totalt kr 8.046.256.
Bolig nr 8 SOLGT

Betalingsbetingelser

BETALINGSBETINGELSER
Kjøper skal innbetale kr. 200.000,- ved kontraktinngåelse. Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med Bustadsoppføringslova §12.
All innbetaling er å anse som depositum iht. Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som forskudd.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme.

Energimerking

ENERGIMERKING
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen, og interessentene må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til
G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som tilfredstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

Sentrale lover

AVTALEBETINGELSER
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen
som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en
hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Ferdigattest / Brukstillatelse

Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Diverse

Kvalitet er også varemerket til utbygger av Dvergsnes Vy, Kaspar Strømme AS. Den familiedrevne entreprenørbedriften har i mer enn 80 år vært med på å bygge Kristiansand. Har du kjørt over den gamle Varoddbrua vært på Sør Arena eller tatt turen til Abra Havn i Dyreparken, så har du sett hva Kaspar Strømme kan få til. På Dvergsnes Vy legger entreprenørbedriften sin sjel i å tilrettelegge området for boligene som skal bygges. Det betyr å utnytte utsiktsforholdene maksimalt og bevare grøntområdene omkring. De planlagte boligene er arkitekt-tegnet, med smarte løsninger som utnytter plassen maksimalt. - Her bygges det boliger som står i stil til de eksklusive omgivelsene. Arkitekturen er preget av rene linjer, med fasader i mørkt tre, tegl og glass. Boligene får uteplasser som gjør at man kan nyte vårsola fra morgen til kveld og alltid finne en lun plass, sier
Fjellvang. Som for lengst har forelsket seg i Dvergsnes Vy.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Forventet ferdigstillelse høst/vinter 2020

Regulering

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av reguleringsplan følger som vedlegg til prospektet.

Ansvarlig megler

Janne Fjellvang

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 96
Bruksnr: 600

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 96
Bruksnr: 601

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Dvergsnes Vy - 4 prosjekterte boliger, 4639 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 143091741
Sist endret 9. jun. 2021 03:55
Referanse 2604180075

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.