PROSJEKTET ER NÅ INNFLYTNINGSKLART - KUN 3 LEILIGHETER IGJEN! - Gamlegrendåsen Terrasse - Byens beste utsikt?

Gamlegrendåsen terrasse, 3610 Kongsberg

Pris fra 3 690 000 kr Pris til 4 090 000 kr
Omkostninger
4 020 kr
Totalpris
3 694 020 – 4 094 020 kr
Areal
71 - 76 m²
Soverom
2
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Heis
  • Garasje/P-plass
  • Balkong/terrasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Sentralt

Visning

Er du interessert i å se en av leilighetene fra innsiden? Vi ordner en privat byggeplassvisning med deg, helt uforpliktende. Ring oss eller send melding, så tar vi det derfra.

Gamlegrendåsen terrasse, 3610 Kongsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om prosjektet

Les mer om prosjektet på nettsiden vår. https://gamlegrendasenterrasse.no/

Vurderer du og kjøpe leilighet i prosjektet? Nå tilbyr vi private byggeplassvisninger hvor vi tar deg med inn i leiligheten du vurderer å kjøpe. På den måten kan du få se romfordeling, standard, utsikten m.v.

Her er Gamlegrendåsen Terrasse
Første salgstrinn har etter vår mening Gamlegrendåsens gjeveste utsikt. Her har man utsyn til "alt" - skibakken, Knutefjell, kirken, fossen og sentrum.

Uansett om du trenger større eller mindre plass, skal du i Gamlegrendåsen Terrasse finne akkurat den boligen som passer for deg. Parker bilen i det oppvarmede garasjeanlegget, og ta heisen opp til din etasje. Vel hjemme kan du ta i bruk ditt egne, private uterom - de fleste med flott utsikt over Kongsberg.

Beliggenhet

Hvorfor er Gamlegrendåsen et av Kongsbergs mest attraktive boligområder? Beliggenhet.
Her finner du dagligvarebutikk, barnehager, skoler og idrettsanlegg. Samtidig har du tilgang til fantastiske turområder du kan nyte året rundt, og du kan se utover byens lys på kveldstid. Skal du på bytur, kan du ta bilen, sykkelen, gå til fots eller
kjøre kollektivt. Det tar faktisk bare rundt 10 minutter å gå fra Gamlegrendåsen Terrasse og inn til sentrum.

Garasje/parkering

Alle leiligheten har garasjeplass i kjeller.

Konstruksjon

Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Etasjeskillere i utføres i plasstøpt betong og/eller betongelementer. Takene er utvendig isolert og tekket med folie og papp. Det leveres sedum på deler av tak. Fasader består hovedsakelig av tegl, trepanel, glass, fasadeplater og beslag. Innvendige vegger består av stålstendere kledd med gipsplater. Enkelte vegger
har overflate i betong, som for eksempel mellom leiligheter, mot trapperom og enkelte steder mot fasaden.

Betalingsbetingelser

Betaling forfaller 2 dager før overtakelse.

Oppvarming

Hver leilighet får eget balansert ventilasjonsanlegg med aggregat med varmegjenvinning som plasseres i fortrinnsvis teknisk rom/bod i hver leilighet. Avtrekkshetten over koketopp får omluftsventilasjon, det vil si at luften renses
gjennom Siemens kullfilter og slippes ut i rommet ved tak. Boligene varmes opp med vannbåren gulvvarme. Det blir etablert luft-vann-varmepumpe på tak som vil forsyne bygningene. Energisertifikat overleveres ved overtakelse.

Energimerking

Energiattest fremlegges ved overtakelse, eller etter henvendelse.

Sentrale lover

Det følger av avhendingsloven § 3-1 at der det ikke er avtalt noe særskilt etter avhendingsloven § 1-2, gjelder § 3-2 til § 3-6.

I dette tilfellet selges eiendommen som den er , jf. avhendingsloven § 3-9. Lovens normalordning, som beskrevet i avhendingsloven § 3-2 til § 3-6, fravikes. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kap. 3 med unntak av §§ 3-7 og 3-8.

En som den er klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en som den er klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen, jf. § 3-10. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Selges eiendommen innen 6 mnd fra ferdigstillelse plikter selger å stille garanti etter bustadoppføringsloven § 12 Jf. Avhendingsloven § 2-11.

Adgang til utleie

Det er lov til å leie ut leilighetene i sameiet.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, kontroll av opplysninger mv). Kundetiltak skjer løpende og vil bl. annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke etablere kundeforholdet eller gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet etter at bud er akseptert som følge av at kjøper ikke bidrar med nødvendig dokumentasjon,  vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Prosjektet er nylig ferdigstilt og det er derfor mulig å komme på visning i den aktuelle leiligheten man vurderer å kjøpe. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale et uforpliktende møte.

Felleskostnader inkluderer

Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store utgiftene blir, vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr 35,- pr. m2 BRA/mnd. Fellesutgiftene vil dekke bl.a. vaktmester/renhold, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (NB! Ikke den enkeltes innbo), strøm/oppvarming, vedlikeholdsfond, felles kommunale avgifter og lignende. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. Alle beslutninger, ansvar og samtlige kostnader ved fellesarealet, herunder kostnader til drift og vedlikehold, fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3006
Gårdsnr: 8560
Bruksnr: 283

Kommunenr: 3006
Gårdsnr: 8560
Bruksnr: 282

Kommunenr: 3006
Gårdsnr: 8560
Bruksnr: 284

Kommunenr: 3006
Gårdsnr: 8560
Bruksnr: 288

Visning

Er du interessert i å se en av leilighetene fra innsiden? Vi ordner en privat byggeplassvisning med deg, helt uforpliktende. Ring oss eller send melding, så tar vi det derfra.

Gamlegrendåsen terrasse, 3610 Kongsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 132537888
Sist endret 12. jun. 2021 03:52
Referanse 7014180373

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.