Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde

SEUT BRYGGE - Vestvendte leiligheter|Nær byen|Nær sjøen|Kun en time fra Oslo|Gode solforhold|Romslige balkonger|Innflytting mai/juni 2021| 83 % solgt i trinn 3|7 flotte leiligheter igjen!|Les mer seutbrygge.no

Seut Brygge trinn 3, 1610 Fredrikstad

Pris fra 4 850 000 kr Pris til 6 400 000 kr
Areal
76 - 102 m²
Soverom
2
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Heis
  • Takterrasse
  • Garasje/P-plass
  • Vaktmester-/vektertjeneste
  • Balkong/terrasse
  • Kabel-TV
  • Bredbåndstilknytning
  • Utsikt
  • Sentralt

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Pris
2 5. 102 m² 105 m² 6 100 000 kr
2 5. 102 m² 105 m² 6 100 000 kr
2 6. 102 m² 105 m² 6 400 000 kr
2 6. 76 m² 79 m² 4 850 000 kr
2 4. 102 m² 105 m² 6 000 000 kr
2 5. 102 m² 105 m² 6 350 000 kr
2 5. 102 m² 105 m² 6 350 000 kr

Visning

Husk at det er påmelding til visning. Kontakt megler på tlf. 41669206 eller trykk på "visningspåmelding".

Seut Brygge trinn 3, 1610 Fredrikstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Om prosjektet

SEUT Brygge ligger rett nordvest for Fredrikstad sentrum på et gammelt industriområde. Den lange og smale bygningen fungerer som en støyskjerm for uteområdene som ligger vestvendt med flott
utsyn over vannet.

Beliggenhet

SEUT Brygge ligger rett nordvest for Fredrikstad sentrum på et gammelt industriområde. Den lange og smale bygningen fungerer som en støyskjerm for uteområdene som ligger vestvendt med flott
utsyn over vannet.

På SEUT Brygge får leilighetene en bred og langstrakt utsikt. Og fra balkongen vil det alltid være noe fint å hvile øynene på. Elva som sakte glir forbi, en båt som legger til kai, folk som rusler langs bryggepromenaden og ikke minst; solen som varmer helt inn til sjelen til langt utpå kvelden.

FREDRIKSTAD
Østfolds hovedstad har passert 80 000 innbyggere, og vokser stadig. Ikke så rart, tenker de som bor her. Det er jo verdens beste by å bo i ?
Fredrikstad har nylig rundet 450 år, med stø kurs inn i fremtiden. Kommune og næringsliv jobber tett sammen, og sentrum har blomstret opp med et mangfold av butikker og andre tilbud. Å kjøpe bolig i
Fredrikstad har vært en fornuftig og god investering.

Elvemetro med gratis byferge
Gamlebyen, Nordens best bevarte festningsby
Bryggepromenade med spisesteder, kaféer og utesteder
Nytt og levende sentrum med god shopping
Rikt og mangfoldig kultur- og idrettsmiljø
Nærhet til sjø, båtliv og vakker skjærgård
En drøy time med tog eller bil til Oslo
En drøy halvtime til Sverige.
Skjærgården med Hvaler og Hankø er også lett tilgjengelig.

SEUT Brygge ligger perfekt plassert, fordi du kan velge om du vil gå eller sykle en tur til byen, rusle langs brygga, spise en bedre middag eller shoppe.
Eller spasere over til den trivelige Gressvik-siden og besøke de hyggelige butikkene som ligger der.
Barnehager og skoler for alle alderstrinn ligger i gå- og sykkelavstand , og nærmeste matvarebutikk ligger kun 100 meter unna

Generell orientering

Her, langs elvebredden og porten til Fredrikstad, vil vi reise byens nye signaturbygg. Buet som et seil, høyreist og langstrakt, vender det blikket mot vest og skuer nedover elven. Mot brygger og båter, landskap og hus, sol og grønne skoger. De mange flotte leilighetene, utsikten fra balkongen, den nye bryggepromenaden og alt det fine og praktiske som finnes i nærområdet. Første salgstrinn starter høyest, og strekker seg helt opp til 11 etasjer. Vi håper du finner en leilighet som passer for deg.

Det er en glede å invitere deg inn og vise deg videre i prospektet. De mange flotte leilighetene, utsikten fra balkongen, den nye bryggepromenaden og alt det fine og tilgjengelige som finnes i nærområdet.

- Alle uteplasser ligger vendt mot sydvest
- 180 graders panoramautsikt mot landskapet
- Romslige balkonger med rekkverk i glass og stål
- Naturlig solskjerming fra balkong i etasjen over
- Felles takterrasser til fri bruk for alle beboere
- Lys og luft fra store, brede skyvedørsfelt
- Ny, flott brygge med grøntanlegg og sitteplasser
- Mulighet til å kjøpe båtplass

I prislisten og prospekt er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA (bruksareal) er mål innenfor boligens omsluttende vegger uten fradrag for innvendige vegger, inklusiv bod og sjakter. P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger og sjakter. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: gang/entre, kjøkken, stue, bad/wc og soverom. Megler har fått arealer direkte fra utbygger og har ikke ansvar mht. dette.

Garasje/parkering

All parkering skjer i underjordisk anlegg med heisforbindelse.

Garasjeanlegget inneholder parkeringsplasser, boder, tekniske rom, rørføringer, kanaler etc. Parkeringsarealet vil bli organisert som en egen seksjon som omfatter alle parkeringsplassene i garasjeanlegget. Kjøpere av leilighetene får en eksklusiv rett til merket parkeringsplass og bod som ivaretas i vedtektene. Selger forbeholder seg på fritt grunnlag, retten til å organisere garasjeanlegget etter prinsipper som nevnt over og i hht. eierseksjonesoven av 23.05.1997 sine bestemmelser, eventuelt på annen måte dersom dette ikke lar seg gjennomføre, uten endring i kjøpesummen.

Selger fastsetter i vedtekter for parkeringsseksjonen, bestemmelser som er bindende for dem som kjøper andel i seksjonen, om bl.a. følgende:
-Bestemmelser som helt eller delvis begrenser retten til å leie ut p-plass til andre enn eiere i sameiet.
-Rett for sameiet, når det foreligger saklig grunn, å omfordele p-plasser i garasjeanlegget mellom dem som har ervervet rett til p-plass; for eksempel slik at funksjonshemmede kan få benytte p-plasser tilpasset funksjonshemmede (HC-plass).
-Fordeling og innkreving av kostnader til drift og vedlikehold av garasjenalegget.

Tomt

Byggeområdet på Seut ligger parallelt med ny hovedinnfart til byen. Innfartsåren ligger på tomtas østside, mot vest ligger Seutelva og Gressvik.
I utformingen av Seut brygge har det vært overordnet å sikre god støyskjerming av oppholdsarealer, både ute og inne, samtidig som potensialet i reguleringsplanen blir utnyttet på en forsvarlig måte.

Adkomst:
Det er fire trappehus med heis, med trinnfri adkomst fra gatetunet. Alle trappehus er forbundet med parkeringskjelleren. Det blir også trinnfri adkomst til fellesarealer på takflatene. Ved inngang B og C er det tverrforbindelse gjennom bygget.
Dette gir enkel adkomst fra gatetun til uteoppholdsareal. Ved inngang A blir det tilrettelagt med eget sykkelrom. I nord er det planlagt nedkjøring til parkeringsetasjen. Fra parkeringsetasje er det direkte heisforbindelse til alle oppganger og etasjer.

Anlegget har underjordisk parkeringsanlegg for biler og sykkelparkering, og langs bygget blir det gatetun med lav hastighet og liten trafikk. Vegen skal bare betjene SEUT Brygge og vedlikeholdstrafikk. Det blir en bryggefront langs hele tomta, og mellom brygga og bygget bygges det opp et sammenhengende grøntanlegg med lekeplasser, oppholdsarealer, grønne områder for lek og opphold, sitteplasser og grillplass. Et internt gangvegsystem ligger nærmest bygget, så lang ut fra husveggen at leiligheter på bakkeplan opplever at deres oppholdsarealer er private. Aktivitetssonen er oppdelt i rom med ulike funksjoner. Lave murer langs deler av gangvegsystemet fungerer som sittekanter og gir mulighet for å bygge opp de grønne arealene til mer varierte terrengformer og få tilstrekkelig plantedybde for vegetasjonsfeltene.
To av landskapsrommene er vist som lekearealer, men en forventer at hele grøntanlegget vil fungere som areal for lek- og opphold. I tillegg til sonen langs vestsiden av bygget er et areal nord for det tekniske bygget til riksvegen vist som et aktivitetsområde for fri lek. Arealet ligger lavere enn vegen og vil være skjermet fra støy ved murer og rekkverk. Et areal helt i sør er vist som felles grillplass. Denne er trukket vekk fra bygget for at ikke de nærmeste leilighetene skal bli spesielt belastet med lyd og lukt.

Endelig utomhusplan er ikke ferdig prosjektert og må betraktes som retningsgivende.

Byggemåte

Byggenes orientering og avtrapning mot det gamle
administrasjonsbygget gir mulighet for store,
sydvendte uteoppholdsarealer for leilighetene med
takterrasse, samtidig som alle enheter får fri sikt
til elverommet. Materialbruken i fasadene vil bli
viet stor oppmerksomhet. Fasadene blir i hovedsak
utført som kombinasjoner av sekkeskurt tegl,
spesialbehandlet treverk og glass. Balkongene får
glassrekkverk, med innslag av frostet glass.
All parkering skjer i underjordisk anlegg med heisforbindelse. Det blir to lyse og oversiktlige inngangspartier i hver lamell, med enkel heisadkost til alle enheter fra plan 2 og opp.

Konstruksjoner:
Bygningen utføres med bærende vegger og etasjeskillere i stål og betong. Trapper og balkonger vil utføres i prefabrikkert betong. Takkonstruksjon i betong, utvendig isolert og tekket med pappmembran. Utvendige vegger utføres med bindingsverk isolert med mineralull
og innvendig kledd med gipsplater. Fasadene vil bestå av en kombinasjon av sekkeskurt mursteinsforblending og accoya trekledning, samt noe platekledning og båndtekking. Balkonger av betong, hvor flislegging vil være et tilvalg. Tak-
terrasser tekkes med pappmembran, isoleres, med enten tredekke eller påstøp og flis (ikke bestemt). Balkonggulv og takterrasser er utvendige konstruksjoner, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Utvendige rekkverk oppføres i metall og glass. Innvendige vegger oppføres av stål eller trestendere kledd med gipsplater. Enkelte vegger består av betong, som for eksempel mellom leiligheter og mot trapperom.

Oppvarming

Oppvarming:
Boligene blir varmet opp med vannbåren gulvvarme knyttet til Fredrikstad Fjernvarme. Det vil bli individuell styring av hvert rom. Tappevann varmes også opp av fjernvarme. Det legges opp
til at kostnadene til oppvarming og tappevann inngår i felleskostnadene, og fordeles i forhold til areal på leilighetene (kan bestemmes av sameiet).

Ventilasjon:
Det leveres balansert separat ventilasjonssystem med varme-gjenvinning. Dette gir frisk luft til alle oppholdsrom med avtrekk fra baderom, vaskerom og kjøkken. Aggregatet monteres i bod.

Elektrisk:
Den elektriske installasjonen er iht. NEK 400 2010. Generelt er det skjult anlegg, bortsett fra under overskap på kjøkken og enkelte tilfeller ved lydvegger. Det vil bli utarbeidet en elektrotegning for
hver leilighet som angir plassering av elektropunkter i hvert enkelt rom. Sikringsskap monteres i bod eller i entré. Hver leilighet har
individuell avregning av strømforbruk.

Energimerking

Energimerking vil foreligge før overtagelse av leilighetene.

Adgang til utleie

Leilighetene kan fritt leies ut til boligformål. Jfr. eierseksjonsloven. Boligene har bare én boenhet, og ingen utleiedel. Det gjøres oppmerksom på at utleie av leiligheten før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jfr. eierseksjonsloven kap. III. Dette er kjøpers risiko

Vedlegg til salgsoppgaven

Vedlegg til kjøpekontrakten:
Prospekt inkl.: leveransebeskrivelse, leilighetsoversikt, plantegning over den
aktuelle leiligheten, fasadetegninger og oversiktsplan over garasje og boder.
Reguleringsplan og bestemmelser
Situasjonsplan

Forslag til vedtekter for sameiet (kan bli utsatt til konstituerende sameiemøte)

Diverse

Prosjektet vil bli organisert som et sameie med selveierleiligheter, hvor kjøper får et skjøte på sin seksjon. Garasjeanlegget blir en egen seksjon hvor kjøpere med garasjeplass får en rett til anvist plass. Salgsprisene er faste og reguleres ikke etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisene på usolgte boliger.

Formuesverdien for leiligheten fastsettes av ligningsmyndighetene ved første ligningsoppgjør etter overtagelse. Utgangspunkt for fastsettelsen er kvadratmeter på leiligheten, men er avhengig av om boligen er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisen for primærboliger og 40 prosent for sekundærboliger med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av formuesverdi, gå inn på: www.skatteetaten.no/no/selvbetjening/kalkulator/Boligkalkulator/
Megler har intet ansvar mht. fastsettelse av formuesverdien.

Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt, at finanseriering er godkjent, offentlige godkjenninger er i orden, og godkjent styrevedtak. Det presiseres at dette et selgers forbehold og at disse ikke kan påberopes av kjøper. Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før byggestart.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justeringer i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring mv. som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard innvendig. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som ansees meste hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkeltes seksjon eller som særskilt anleggseiendom.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene.
Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standart kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontraktsdokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav mm. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsatte seg, anvende eller kreve endringer i standart kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpes navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. Ved eventuell endring i eierskap navnendringer fra kjøpers side etter bud/aksept av bud, vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr. 20.000,- inkl. mva som innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endringer krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til kredittvurdering av kjøpere. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientereinteressenter om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner kan vise forhold om ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel; fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomterkasser og beplantning. Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter og trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Fellesutgiftene skal fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen, med mindre særlige grunner tilsier en annen fordeling. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter
bruksareal(BRA). Det vises forøvrig til eierseksjonsloven §23.
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Pr. overtagelsesdato betales i tillegg kr. 5.000,- som settes av til startkapital til sameiet. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte fellesutgifter på usolgte enheter. Fellesutgiftene antas å bli ca. kr. 35,- til 40,- pr. kvm BRA pr. mnd, og skal dekke bl.a. Oppvarming av boligen, forbruk av varmt og kaldt vann, kommunale avgifter, grunnpakke TV avsetning til vedlikehold av fellesarealer, forretningsførsel, forsikring av bygg (ikke innbo), vaktmester og andre driftskostnader. Det tas forbehold om at ovennevnte stipulerte kostnader, som kun er basert på erfaringstall fra forretningsfører, er riktige.

Forretningsfører er USBL.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Bygging er igangsatt.
Forventet ferdigstillelse høsten 2021.

Ansvarlig megler

Caroline Skjerden Meyer

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3004
Gårdsnr: 210
Bruksnr: 67

Visning

Husk at det er påmelding til visning. Kontakt megler på tlf. 41669206 eller trykk på "visningspåmelding".

Seut Brygge trinn 3, 1610 Fredrikstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 123321167
Sist endret 9. jun. 2021 03:54
Referanse 5340180142

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.